11. fundur

  1. fundur Fræðslunefndar Bláskógabyggðar

þriðjudagur 7. júní 2010

Grunnskólinn Laugarvatni

16.00-18.00

Vinnufundur fyrir skólastefnu

 

Mætt: Bryndís Böðvarsdóttir formaður (BB), Axel Sæland ritari (AS), Valgerður

Sævarsdóttir varaformarður (VS), Sigmar Ólafsson aðstoðarskólastjóri (SÓ), Ragnhildur

Sævarsdóttir fulltrúi foreldra á Gullkistu (RS), Agnes Magnúsdóttir leikskólastjóri

Álfaborgar (AM).

Forfallaðir:  Heiða Björg Hreinsdóttir fulltrúi foreldra (HB), Kristín Ingunn

Haraldsdóttir fulltrúi starfsmanna Álfaborgar og Gullkistunnar (KIH), Sigurlaug

Jónsdóttir fulltrúi kennara (SJ), Henríetta Ósk Gunnarsdóttir fulltrúi foreldra á Álfaborg

(HÓG), Sólveig Björg Aðalsteinsdóttir leikskólastjóri Gullkistunnar (SBA), Guðný

Tómasdóttir áheyrnarfulltrúi frá Grímsnes- og Grafningshreppi (GT).

 

  1. Skólastefnan: Áframhald á þeirri vinnu sem hefur verið í gangi. SÓ var búinn

að koma fyrri vinnu í samfelldan texta og farið var yfir það og fyrstu drög

gerð klár til að kynna fyrir sveitarstjórn.

  1. Meðfylgjandi bréf til fræðslunefndar frá AM og SJ þar sem sótt er um

stuðning inn á eldri deild næsta haust þar sem deildin er full og nokkur börn

þurfa á töluverðum stuðning að halda. Fræðslunefnd tekur undir áhyggjur AM

og SJ varðandi þá einstaklinga sem þurfa á stuðning að halda og leggur til að

sveitarstjórn komi á móts við óskir þeirra. AM tekur fram að um tímabundna

ráðningu væri að ræða og sé hugsuð fyrir næsta skóla ár.

 

Axel Sæland ritaði fundargerð