22. fundur

22. fundur fræðslunefndar Bláskógabyggðar
Miðvikudagur 28. nóvember 2012
Reykholt

Grunnskólahluti (16:00 – 17:00)

Mætt: Bryndís Böðvarsdóttir formaður (BB), Axel Sæland ritari (AS), Valgerður
Sævarsdóttir varaformarður (VS), Hrund Harðardóttir skólastjóri (HH), Margrét Elín
Egilsdóttir fulltrúi starfsmanna (MEE), Elísabet Dröfn Erlingsdóttir fulltrúi foreldra
(EDE).
Forfallaðir: Guðný Tómasdóttir áheyrnarfulltrúi Grímsnes- og Grafningshrepps (GT).

1.  Nýtt nafn á sameinaðan leik- og grunnskóla. Tilllaga frá stýrihóp er sú að
nemendur fari með þær tillögur sem fræðslunefnd hefur valið úr innsendum
tillögum heim og þeir kjósi nafn með foreldrum sínum, en að lokum mun svo
sveitarstjórn velja nafn skólans. Þrjú nöfn hafa verið valin af fræðslunefnd.
2.  Minningarsjóður Biskupstungna er sjóður sem stofnaður var 1916 ætlaður var til
að styrkja fólk til náms en nú hefur hann breyst og er m.a. ætlaður til að fegra og
prýða umhverfi skólans og stuðla að uppbyggilegum þáttum í sveitinni. Í stjórn
þessa sjóðs eru formaður fræðslunefndar, formaður ungmennafélags
Biskupstungna, formaður kvennfélags Biskupstungna, oddviti sveitarstjórnar,
Svavar Sveinsson vörslumaður og séra Egill sóknarprestur. Fræðslunefnd hvetur
aðila til að kynna sér tilgang minnigarsjóðsins og sækja um styrk ef þeir eru að
vinna að verkefni sem lítur að þessum málflokki.

3.  Önnur mál:
a)  Hrund vekur athygli á því að engar merkingar eru á stofnunum
sveitarfélagsins. Fræðslunefnd skorar á sveitarstjórn að setja upp
merkingar á stofnanir sveitarfélagsins.
b)  Grænfáninn er verkefni sem hefur verið í gangi á Laugarvatni en áhuginn
fyrir verkefninu hefur farið minnkandi og spurning hvort eigi að halda
honum áfram. Fræðslunefnd leggur til að þetta verði rætt á næsta
starfsmannafundi og athuga hvort einhver hafi áhuga á að taka verkefnið
að sér.
c)  Skólaráð hefur haldið sinn fyrsta fund og fagnar fræðslunefnd því og
vonar að starfsemi þess eigi eftir að ganga vel.

Leikskólahluti (17:00 – 18:00)

Mætt: Bryndís Böðvarsdóttir formaður (BB), Axel Sæland ritari (AS), Valgerður
Sævarsdóttir varaformarður (VS), Júlíana Tyrfingsdóttir leikskólastjóri Álfaborg (JT),
Agnes Magnúsdóttir fulltrúi starfsmanna Álfaborgar(AM), Ragnhildur Sævarsdóttir
fulltrúi foreldra leikskóladeildar leik- og grunnskóla Bláskógabyggðar (RS), Sólveig
Björg Aðalsteinsdóttir fulltrúi starfsmanna leikskóladeildar  leik- og grunnskóla
Bláskógabyggðar (SBA), Guðrún Erna Þórisdóttir fulltrúi foreldra Álfaborg (GEÞ)

1.  Nýr fulltrúi foreldra í Álfaborg, Guðrún Erna Þórisdóttir.
2.  Nýtt nafn á sameinuðum leik- og grunnskóla, sjá grunnskólahluta.
3.  Minningarsjóður Biskupstungna, sjá grunnskólahluta.
4.  Skólanámskrá Álfaborgar (staða hennar), Júlíana kynnti hana en hún hefur verið
unnin í hópastarfi á starfsmannadögum og verður full kláruð í febrúar á næsta
starfsmannadegi.

5.  Fjárhagsáætlun Álfaborgar, Júlíana las upp greinargerðina sem hún hefur sett í inn
í fjárhagsáætlunina. En mismunur á fjárhagsramma 2013 nemur rúmum tveimur
og hálfri milljón en sá mismunur kemur vegna hækkunar á aðföngum og auknu
menntunarstigi starfsfólks. Júlíana óskar eftir auknu fjárframlagi sem þessu nemur
til að geta staðið við allar skuldbindingar.

6.  Júlíana fór yfir starfið í Álfaborg
7.  Önnur mál
a)  Hrund leggur til að skólastofnanir í nærsamfélaginu hittist og haldi smá
þing þar sem farið er yfir áherslur nýrrar aðalnámskrár og famennsku í
skólum. Mjög gott fyrir starfsmenn að fá tækifæri til að ræða þessi mál
þannig að skilningur og þekking aukist. Fræðslunefnd leggur til að
skólastigin stefni á svona viðburð næsta
haust.