259. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar

 

 

 

  1. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn í Aratungu, Reykholti, 28.maí 2020, kl. 15:15.

 

 

Fundinn sátu:

Helgi Kjartansson, Valgerður Sævarsdóttir, Óttar Bragi Þráinsson, Kolbeinn Sveinbjörnsson, Guðrún S. Magnúsdóttir, Eyrún Margrét Stefánsdóttir, Róbert Aron Pálmason, og Ásta Stefánsdóttir.

 

 

Fundargerð ritaði: Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri.

 

 

1. Fundargerð umhverfisnefndar – 2001009
26. fundur umhverfisnefndar haldinn 22. maí 2020
-liður 1, (mál nr. 2003013 sbr. 2001047) friðlýsing svæðis í verndarflokki rammaáætlunar til kynningar, háhitasvæði Geysis: 78 Geysir. Umhverfisstofnun óskað með bréfi dags, 25. febrúar 2020 eftir umsögn sveitarfélagsins um áform um friðlýsingu Geysis sem svæðis í verndarflokki rammaáætlunar sbr. 53. gr. náttúruverndarlaga nr. 60,2013, óskað var eftir að erindið yrði kynnt náttúruverndarnefnd sveitarfélagsis. Umsagnarfrestur var veittur til 3. júní. Umhverfisnefnd, sem fer með hlutverk náttúruverndarnefndar, fjallaði um málið á 26. fundi sínum og gerir ekki athugasemd við friðlýsingu Geysis. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við friðlýsingu háhitasvæðis Geysis.
Fundargerðin staðfest.
2. Fundargerð framkvæmda- og veitunefndar – 2004029
3. fundur framkvæmda- og veitunefndar haldinn 26. maí 2020
-liður 6, verðkönnun vegna fráveitu á Laugarvatni (2005019), sveitarstjórn samþykkir að taka tilboði Eflu, verkfræðistofu, sem átti lægsta tilboð í verkið. Verkefnið rúmast að hluta innan fjárhagsáætlunar, en að öðru leyti er gerð grein fyrir því í viðauka við fjárhagsáætlun sem liggur fyrir fundinum.
-liður 9, endurbætur á tjaldsvæði á Laugarvatni (2005053), sveitarstjórn samþykkir erindið, 630.000 kr framlag til endurbóta á tjaldsvæði á Laugarvatni, lykill 3100-31360-4990. Samþykkt er að gera ráð fyrir verkefninu í viðauka við fjárhagsáætlun sem liggur fyrir fundinum.
-liður 12, rafmagnsheimtaug á gámasvæði Heiðarbæ, (2005024), sveitarstjórn samþykkir að gengið verði frá tengingu gámasvæðis við Heiðarbæ við rafmagn. Kostnaður, kr. 2.100.000 rúmast innan fjárhagsáætlunar.
-liður 13, loftræsting á skrifstofu UTU á Laugarvatni (2005049), kostnaðaráætlun liggur ekki fyrir og er málinu frestað til næsta fundar.
Fundargerðin staðfest.
3. Fundargerðir stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga – 2001022
883. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga haldinn 8. maí 2020
884. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga haldinn 20. maí 2020
Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar.
4. Sunnlenskir samráðsfundir vegna COVID-19 – 2005031
Fundargerðir samráðsfunda SASS með fulltrúum sveitarfélaganna á Suðurlandi vegna afleiðinga Covid-19.
Fundargerðir samráðsfunda frá 24. apríl, 8. maí og 19 maí voru lagðar fram til kynningar.
5. Fundargerð stjórnar Brunavarna Árnessýslu – 2001019
7. fundur stjórnar Brunavarna Árnessýslu, haldinn 27. apríl 2020.
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
6. Verkfundargerðir vegna lagningar ljósleiðara – 2001032
10. verkfundur haldinn 20. maí 2020
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
7. Fundargerðir framkvæmdaráðs almannavarna – 2001021
Fundur framkvæmdaráðs almannavarna Árnessýslu, dags. 27. janúar 2020.
Fundur framkvæmdaráðs almannavarna Árnessýslu, dags. 8. maí 2020.
Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar.
8. Fundargerð almannavarnanefndar – 2001020
5. fundur almannavarnanefndar Árnessýslu haldinn 3. mars 2020
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
9. Afgreiðslur byggingarfulltrúa – afgreiðslufundir – 2001045
120. afgreiðslufundur byggingarfulltrúa haldinn 6. maí 2020
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
10. Afgreiðslur byggingarfulltrúa – afgreiðslufundir – 2001045
121. afgreiðslufundur byggingarfulltrúa haldinn 20. maí 2020
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
11. Fundargerð heilbrigðisnefndar Suðurlands – 2001024
204. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands haldinn 5. maí 2020.
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
12. Fundargerðir stjórnar Bergrisans – 2002030
14. fundur stjórnar Bergrisans bs haldinn 3. mars 2020
15. fundur stjórnar Bergrisans bs haldinn 1. apríl 2020
16. fundur stjórnar Bergrisans bs haldinn 5. maí 2020
Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar.
13. Fundur lögreglustjóra með sveitarstjórum vegna Covid-19 – 2005027
Fundur lögreglustjóra með bæjar- og sveitarstjórum haldinn 19.05.20
Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar.
14. Fundargerðir stjórnar byggðasamlags UTU 2020 – 2001005
75. fundur stjórnar byggðasamlags UTU haldinn 26. febrúar 2020
76. fundur stjórnar byggðasamlags UTU haldinn 1. apríl 2020
Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar.
15. Markaðssetning sveitarfélaga gagnvart ferðamönnum í kjölfar COVID-19 – 2005040
Erindi Markaðsstofu Suðurlands, dags. 15. maí 2020, leitað er eftir 164.536 kr. framlagi sveitarfélagsins til verkefnisins Gagnvirkt ferðalag.
Dagný Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Suðurlands, sat fundinn undir þessum lið með fjarfundabúnaði.
Farið var yfir erindið sem liggur fyrir fundinum.
Sveitarstjórn samþykkir erindið. Gert verður ráð fyrir kostnaði, kr. 164.536, í viðauka við fjárhagsáætlun.
16. Atvinnuleysi og skert starfshlutfall upplýsingar frá Vinnumálastofnun COVID-19 – 2004002
Upplýsingar frá Vinnumálastofnun um atvinnuleysi í Bláskógabyggð í apríl og áætlað atvinnuleysi í maí.
Lagðar voru fram upplýsingar frá Vinnumálastofnun og Sambandi íslenskra sveitarfélaga varðandi avtinnuelysi í apríl og spá um atvinnuleysi í maí. Alls var 26,3% atvinnuleysi í Bláskógabyggð í apríl, að meðtöldum þeim sem eru á hlutabótaleið, og er spáð 24,1% atvinnuleysi í maí.
17. Umsókn um breytingu á álagningarhlutfalli fasteignaskatts – 2005057
Umsókn Sigríðar J. Sigurfinnsdóttur, dags. 25. maí 2020, um lækkun álagningarhlutfalls fasteignaskatts á sumarhús sem er með rekstrarleyfi.
Sveitarstjórn sér sér ekki fært að verða við erindinu. Sú regla gildir að allar eignir sem eru í sama notkunarflokki eru skattlagðar með sama hætti og eru því sumarhús sem nýtt eru til útleigu á grundvelli rekstrarleyfis öll skattlögð með sama hætti skv. c-lið 3. mgr. 3. gr. laga nr. 4,1995 um tekjustofna sveitarfélaga.
18. Endurskoðun hjá Bláskógabyggð ársreikningur 2019 – 1912022
Ársreikningur 2019, síðari umræða
Ársreikningur Bláskógabyggðar var lagður fram til síðari umræðu, ásamt greinargerð sveitarstjóra:
Ársreikningur Bláskógabyggðar fyrir árið 2019 er lagður fram til síðari umræðu í sveitarstjórn fimmtudaginn 28. maí 2020. Fjalla skal um ársreikning á tveimur fundum í sveitarstjórn og fór fyrri umræða fram fimmtudaginn 14. maí s.l.
Helstu niðurstöður:
Samstæða sveitarfélagsins (A- og B-hluti) skilar afgangi frá rekstri upp á 47,7 millj. króna. samanborið við 110,5 millj. kr. afgang árið 2018. Aðalsjóður er nú rekinn með 28,4 millj. kr. afgangi. A-hluti skilar nú 36,6 millj.kr. rekstrarafgangi, samanborið við 77,4 millj.kr. afgang árið 2018.

Rekstrarniðurstaða samstæðu fyrir afskriftir nam 154,7 millj. kr. Fjármagnsgjöld nema 39,2 millj. kr. nettó. Afskriftir nema 58,7 millj. kr. og er afgangur fyrir skatta 96 millj.kr. Tekjuskattur nemur 8 millj. kr.

Útsvarstekjur hækkuðu um 44 millj.kr. á milli ára. Útsvar og fasteignaskattar nema 973,6 millj.kr., framlög Jöfnunarsjóðs 190 millj.kr. og aðrar tekjur 366 millj.kr. Að teknu tilliti til millifærslna nema heildartekjur 1.530 millj.kr.

Fræðslu- og uppeldismál er umfangsmesti málaflokkurinn í rekstri sveitarfélagsins, tekur til sín 679,8 millj.kr. Bláskógabyggð greiðir alls 646,1 millj.kr. í laun og launatengd gjöld. Fjöldi starfsmanna í árslok var 102 í 63 stöðugildum.

Skuldahlutfall samstæðunnar hækkar úr 42% árið 2018 í 78% og skýrist það af lántökum vegna fjárfestingar. Skuldaviðmið sveitarfélagsins, eins og það er reiknað skv. reglugerð þar um, hækkar úr 21,3% 2018 í 51,4% árið 2019.

Fjárfestingar námu 599,8 millj.kr., sem er nánast á pari við fjárhagsáætlun. Fjárfest var í fasteignum innan A-hluta fyrir 480,5 millj.kr. og í gatnakerfi o.fl. fyrir 49,1 millj. kr. nettó. Stærsta einstaka fjárfestingin var í nýbyggingu leikskólans Álfabogar, 359,5 millj.kr. og í íþróttamiðstöðinni á Laugarvatni (ungmennabúðir) fyrir 52,3 millj. kr. Innan B-hluta var fjárfest fyrir 73,4 millj.kr., að stærstum hluta í fráveitu, þ.m.t. vegna seyruverkefnis og í ljósleiðara.

Ný lán voru tekin á árinu fyrir 200 millj.kr. Afborganir langtímalána námu 72,9 millj.kr.
Veltufé frá rekstri nam 130 millj.kr. og var um 25 millj.kr. yfir áætlun.

Heildarniðurstaða ársreiknings fyrir árið 2019 er að öllu leyti jákvæð. Afgangur er af rekstri aðalsjóðs, A-hluta og samstæðu, tekjur aukast á milli ára og sjóðstreymi er gott. Eftir sem áður er mikilvægt að gæta aðhalds í rekstri og forgangsraða fjárfestingum. Ljóst er að efnahagsleg áhrif af Covid-19 faraldrinum á árinu 2020 munu hafa umtalsverð áhrif á rekstur sveitarfélagins á árinu 2020 og þriggja ára áætlun.

Rekstur ársins 2019:
Samstæðureikningur samanstendur af A- og B-hluta. Í A-hluta eru aðalsjóður, eignasjóður og þjónustustöð. Um er að ræða rekstrareiningar sem fjármagnaðar eru að hluta eða öllu leyti með skatttekjum.

Í B-hluta eru vatnsveita, Bláskógaveita, leiguíbúðir, félagslegar íbúðir, fráveita og Bláskógaljós. Um er að ræða rekstrareiningar, stofnanir og fyrirtæki, sem reknar eru sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar og hafa lagaheimild til að innheimta þjónustugjöld.

Helstu niðurstöður rekstrar eru (í þús.kr):
Rekstrartekjur: 1.530.003
Rekstrargjöld: -1.375.250
Afskriftir -58.740
Fjármagnsgjöld: -39.257
Tekjuskattur: -8.001
Rekstrarniðurstaða: 48.755

Efnahagsreikningur:
Eignir:
Fastafjármunir: 2.176.262
Veltufjármunir: 290.930
Eignir samtals: 2.467.193

Skuldir og eigið fé:
Eigið fé: 1.273.628
Langtímaskuldir: 820.842
Skammtímaskuldir: 372.722
Skuldir alls: 1.193.565
Eigið fé og skuldir samtals: 2.467.193

Nettó fjárfestingar ársins: 599.885

Handbært fé um áramót: 77.259

Veltufjárhlutfall samstæðu: 0,78
Eiginfjárhlutfall samstæðu: 51,6%
Skuldahlutfall: 78%
Skuldaviðmið skv. reglugerð 51,4%
Jafnvægisregla – rekstrarjöfnuður 287.350

Umræður urðu um ársreikninginn. Ársreikningurinn var samþykktur samhljóða og áritaður af sveitarstjórn.

19. Ársreikningur Bláskógaveitu 2019 – 2004024
Ársreikningur Bláskógaveitu, síðari umræða
Ársreikningur Bláskógaveitu var lagður fram til síðari umræðu.
Umræða varð um ársreikninginn. Var hann borinn undir atkvæði og samþykktur samhljóða og áritaður af sveitarstjórn.
20. Ársreikningur Bláskógaljóss 2019 – 2004025
Ársreikningur Bláskógaljóss, síðari umræða
Ársreikningur Bláskógaljóss var lagður fram til síðari umræðu.
Umræða varð um ársreikninginn. Var hann borinn undir atkvæði og samþykktur samhljóða og áritaður af sveitarstjórn.
21. Kórónaveira COVID-19 2020 Fjármál – 2003015
Áhrif mögulegs samdráttar í tekjum vegna afleiðinga af COVID-19
Lagðar voru fram sviðsmyndir þar sem horft er til mögulegs samdráttar í tekjum Bláskógabyggðar, einkum vegna samdráttar í útsvarstekjum og lækkunar framlaga frá Jöfnunarsjóði. Enn er mikil óvissa um áhrif Covid-19 faraldursins á tekjur sveitarfélagsins.
22. Innkomið útsvar og framlög frá Jöfnunarsjóði – 2003015
Yfirlit yfir útsvarsgreiðslur til Bláskógabyggðar janúar til apríl 2020 og framlög úr Jöfnunarsjóði.
Lagt var fram yfrlit yfir innkomið útsvar og framlög frá Jöfnunarsjóðir fyrir janúar til maí.
23. Viðauki við fjárhagsáætlun – 2005047
1. viðauki við fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar 2020
Drög að viðauka við fjárhagsáætlun voru lögð fram til kynningar. Afgreiðslu er frestað til næsta fundar.
24. Beiðni um úrbætur á íþróttavelli Reykholti – 2005044
Beiðni Ungmennafélags Biskupstungna, dags. 7. maí 2020, um úrbætur á íþróttavellinum í Reykholti.
Sveitarstjórn fagnar framkomnu erindi og vísar því til sviðsstjóra framkvæmda- og veitusviðs til vinnslu kostnaðaráætlunar sem lögð verði fyrir sveitarstjórn í júní.
25. Framtíðarskipan mála vegna hjólhýsasvæðis Laugarvatni – 2004032
Bréf lögreglustjórans á Suðurlandi og slökkviliðsstjóra Brunavarna Árnessýslu, dags. 22. maí 2020. Fundargerð frá vettvangsferð 18. maí 2020, ásamt hugmynd að deiliskipulagsskilmálum.
Farið var yfir málið. Sveitarstjórn samþykkir að fara í vettvangsferð áður en ákvörðun verður tekin um framtíðarskipan.
26. Beiðni um heimild til að hafa sölubíl á Laugarvatni sumarið 2020 – 2005033
Beiðni Litlu brauðstofunnar, dags. 10. maí 2020, um heimild til að hafa sölubíl á Laugarvatni sumarið 2020.
Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið og heimilar fyrir sitt leyti að Litla brauðstofan verði með sölubíl á Laugarvatni í sumar í samræmi við erindið.
27. Styrkbeiðni Samhjálpar 2020 – 2005032
Beiðni Samhjálpar, dags. 11. maí 2022, um fjárstyrk vegna matargjafa.
Sveitarstjórn sér sér ekki fært að verða við erindinu.
28. Styrkbeiðni vegna fótboltagolfvallar – 2005056
Beiðni rekstraraðila fótboltagolfvallarins Markavallar, dags. 25. maí 2020, um stuðning í formi samstarfs.
Sveitarstjórn sér sér því miður ekki fært að verða við erindinu.
29. Styrkbeiðni vegna leigu á íþróttasal Laugarvatni vegna leiklistarnámskeiðs – 2005037
Beiðni Báru Lindar Þórarinsdóttur, dags. 20. maí 2020, um styrk til niðurgreiðslu á leigu íþróttahússins á Laugarvatni vegna söng og leiklistarnámskeiðs.
Sveitarstjórn samþykkir að veita 50% afslátt af leigu á sal í íþróttahúsinu á Laugarvatni vegna námskeiðs í söng og leiklist fyrir börn sem áformað er að halda í sumar.
30. Samningur vegna refaveiða 2020-2022 – 2005029
Samningur við Umhverfisstofnun um refaveiðar 2020-2022, til staðfestingar.
Sveitarstjórn staðfestir samninginn.
31. Stuðningur til að auka virkni, vellíðan og félagsfærni barna á tímum COVID-19 – 2005039
Bréf félagsmálaráðherra, dags. 20. maí 2020, til sveitarfélaga um stuðning til að efla virkni, vellíðan og félagsfærni barna í viðkvæmri stöðu á tímum COVID-19.
Bréfið var lagt fram. Oddvita og sveitarstjóra er falið að kanna möguleika á að sækja um styrki til verkefna sem tengjast börnum.
32. Aukið félagsstarf fullorðinna sumarið 2020 vegna COVID-19 – 2005038
Erindi félags- og barnamálaráðherra, dags. 20. maí 2020 þar sem hvatt er til eflingar félagsstarfs fullorðinna í sumar með það að markmiði að rjúfa félagslega einangrun sem orðið hefur vegna COVID-19.
Lagt fram. Oddvita og sveitarstjóra er falið að kanna möguleika á að sækja um styrki til félagsstarfs eldri borgara.
33. Samningur um vöktun Þingvallavatns – 2001034
Vöktunar- og kostnaðaráætlun vegna vöktunar Þingvallavatns.
Lögð var fram vöktunar- og kostnaðaráætlun vegna vöktunar Þingvallavatns árið 2020. Sveitarstjórn samþykkir áætlunina fyrir sitt leyti.
34. Rannsóknarsetur í sveitarstjórnarmálum – 2005058
Staða mála vegna rannsóknarseturs í sveitarstjórnarmálum
Fyrir liggur að Háskóli Íslands hefur óskað eftir því að losna undan samningi við Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið um styrk ráðuneytisins við tilraunaverkefni um rekstur og uppbyggingu Rannsóknarseturs um sveitarstjórnarmál og þéttbýlisfræði, sem starfrækt hefur verið á Laugarvatni. Hefur ráðuneytið staðfest að uppsögn Háskólans á samningnum taki gildi um næstu mánaðarmót. Vegna þessa hefur Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið rætt við SASS um mögulegar útfærslur á verkefninu, það sem eftir lifir verkefnistímans.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar harmar að Háskóli Íslands skuli ekki hafa séð sér fært að halda verkefninu til streitu og telur miður að Háskólinn hafi ekki séð tækifæri til nýsköpunar og þekkingaröflunar með verkefninu og getað nýtt tækifæri til uppbyggingar starfa á landsbyggðinni. Oddvita og sveitarstjóra er falið að ræða við hagaðila um mögulegar leiðir til að halda verkefninu áfram.
35. Lausn frá störfum í sveitarstjórn – 2005059
Beiðni Eyrúnar M. Stefánsdóttur um lausn frá störfum í sveitarstjórn
Lögð var fram beiðni Eyrúnar M. Stefánsdóttur um lausn frá störfum í sveitarstjórn. Sveitarstjórn felst á lausnarbeiðni hennar og tekur hún gildi frá og með 31. maí 2020. Eyrúnu eru færðar þakkir fyrir góða vinnu að sveitarstjórnarmálum og gott samstarf innan sveitarstjórnar.
36. Frumvarp til laga um útlendinga og atvinnuréttindi útlendinga 717. mál – 2005042
Erindi Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis, dags. 15. maí 2020, sent til umsagnar frumvarp til laga um útlendinga og atvinnuréttindi útlendinga (alþjóðleg vernd, brottvísunartilskipunin, dvalar- og atvinnuleyfi), 717. mál.

Umsagnarfrestur er til 29. maí n.k.

Lagt fram til kynningar.
37. Frumvarp til laga um fjarskipti, 775. mál – 2005041
Erindi Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, dags. 15. maí 2020, sent til umsagnar frumvarp til laga um fjarskipti, 775. mál.

Umsagnarfrestur er til 5. júní nk.

Lagt fram til kynningar.
38. Frumvarp til laga um svæðisbundna flutningsjöfnun 734. mál. – 2005045
Erindi Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, dags. 6. maí 2020, sent til umsagnar frumvarp til laga um svæðisbundna flutningsjöfnun (niðurlagning flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara), 734. mál.

Umsagnarfrestur er til 20. maí

Lagt fram til kynningar.
39. Frumvarp til laga um um breytingu á lögum um uppbyggingu og rekstur fráveitna, nr. 9 2009, með síðari breytingum (átak í fráveitumálum), 776. mál. – 2005043
Erindi Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, dags. 13. maí 2020, sent til umsagnar frumvarp til laga um um breytingu á lögum um uppbyggingu og rekstur fráveitna, nr. 9/2009, með síðari breytingum (átak í fráveitumálum), 776. mál.

Umsagnarfrestur er til 19. maí.

Lagt fram til kynningar.
40. Frumvarp til laga um samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir – 2005034
Erindi Umverfis- og samgöngunefnd Alþingis, dags. 8. maí 2020, sent til umsagnar frumvarp til laga um samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir, 662. mál.

Umsagnarfrestur er til 22. maí.

Lagt fram til kynningar.
41. Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, nr. 76 2003, (skipt búseta barns), 707. mál. – 2005046
Erindi Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis, dags. 6. maí 2020, sent til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, með síðari breytingum (skipt búseta barns), 707. mál.

Umsagnarfrestur er til 26. maí nk.

Lagt fram til kynningar.
42. Áhrif Covid-19 á fjármál sveitarfélaga – 2003015
Erindi samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 25. maí 2020, varðandi áhrif Covid-19 faraldursins á opinber fjármál.
Bréf ráðuneytisins var lagt fram. Sveitarstjórn hvetur til þess að hraðað verði vinnu við úrræði til stuðnings sveitarfélögum sem verða fyrir miklu tekjutapi vegna atvinnuleysis og samdráttar í tekjum.
43. Ársreikningur Samtaka orkusveitarfélaga 2019 – 2005055
Ársreikningur Samtaka orkusveitarfélaga vegna ársins 2019
Lagt fram til kynningar.
44. Jafningjafræðsla Suðurlands – 2005035
Erindi Jafningjafræðara Suðurlands, dags. 22. maí 2020, um fyrirhugaða jafningjafræðslu á Suðurlandi 2020.
Sveitarstjórn þakkar erindið og vísar því til skólastjórnenda grunnskólanna og vinnuskóla.
45. Aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga ohf 2020 – 2002039
Fundarboð vegna aðalfundar Lánasjóðs sveitarfélaga sem haldinn verður 12. júní 2020.
Sveitarstjórn samþykkir að Ásta Stefánsdóttir verði fulltrúi Bláskógabyggðar á fundinum.
46. Aðgerðir ríkisstjórnar og Alþingis í tengslum við COVID-19 sem lúta að sveitarfélögum – 2005036
Erindi Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 22. maí 2020, yfirlit yfir aðgerðir ríkisstjórnar og Alþingis í tengslum við COVID-19 sem lúta að sveitarfélögum.
Lagt fram til kynningar.
47. Áhrif COVID-19 á fjármál sveitarfélaga – 2003015
Bréf Eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga, dags. 14. maí 2020, varðandi fjármál sveitarfélaga í kjölfar COVID-19
Lagt fram til kynningar.
48. Áhrif COVID-19 á fjármál sveitarfélaga – 2003015
Minnisblað Byggðastofnunar vegna áhrifa hruns ferðaþjónustunnar vegna COVID-19 á sveitarfélögin
Lagt fram til kynningar.

 

 

Fundi slitið kl. 17:35.

 

 

Helgi Kjartansson   Valgerður Sævarsdóttir
Óttar Bragi Þráinsson   Kolbeinn Sveinbjörnsson
Guðrún S. Magnúsdóttir   Eyrún Margrét Stefánsdóttir
Róbert Aron Pálmason    
Ásta Stefánsdóttir