26. fundur

 1. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar þriðjudaginn 2. mars 2004,kl. 13:30 í Fjallasal, Aratungu.

 

 

Mætt voru:

Sveinn A. Sæland oddviti, Margeir Ingólfsson, Sigríður Bragadóttir, Kjartan Lárusson, Snæbjörn Sigurðsson, Margrét Baldursdóttir, Sigurlaug Angantýsdóttir og Ragnar Sær Ragnarsson sveitarstjóri sem ritaði fundargerð.

 

 

 1. Lögð fram dagsskrárbreytingartillaga frá Kjartani um að bréf frá Guðmundi Sæmundssyni verði tekið fyrir á fundinum. Samþykkt.
 2. Ábending um að niður hafi fallið texti í fundargerð síðasta fundar um að Snæbjörn Sigurðsson hafi vikið af fundi við lok 9. liðar 27. janúar 2004.
 3. Fundargerð byggðaráðs frá 24. febrúar 2004. Kynnt og samþykkt.
 4. Þriggja ára fjárhagsáætlun, 2005 – 2007, síðari umræða.  Kynnt og staðfest.
 5. Leikskólamál.

Tillaga meirihluta um að tekin verði upp námsmannaafsláttur við leikskóla sveitarfélagsins:   Sveitarstjórn beinir því til fræðslunefndar að tekinn verði upp námsmannaafsláttur frá og með næsta skólaári, 2004 -2005.   Fræðslunefnd er falið að vinna nánar að málinu og leggja tillögu fyrir sveitarstjórn þannig að hægt sé að kynna niðurstöðuna tímanlega fyrir næsta skólaár,  í síðasta lagi fyrir maífund sveitarstjórnar.  Samþykkt samhljóða.

 1. Gjábakkavegur. Arinbjörn Vilhjálmsson skipulagsfulltrúi kom inn á fund sveitarstjórnar til ráðgjafar á lið 5., 6. og 7.

Áskorun sveitarstjórnar um vegstæði:  Sveitarstjórn Bláskógabyggðar skorar á Þingvallanefnd að taka afstöðu til vegstæðis um Gjábakka.  Ljóst er að áhugi sveitarstjórnar hefur verið að fara hagkvæmustu og öruggustu akstursleiðina, leið 12 sem er 3 km styttri en sú leið sem síst er að mati sveitarstjórnar þ.e. suður fyrir Gjábakkalandið.    Sveinn Sæland,  Kjartan Lárusson og Arinbjörn Vilhjálmsson skipulagsfulltrúi vinni greinargerð um málið.

 1. Skipulagsmál Reykjavöllum.

Arinbjörn Vilhjálmsson skipulagsfulltrúi kynnti nýtt deiliskipulag að Goðatúni í landi Reykjavalla. Formgalli hefur komið í ljós við auglýst deiliskipulag af sama svæði, sem verið hefur í kynningu. Samþykkt að fela skipulagsfulltrúa að auglýsa nýja skipulagið enda samrýmist það samþykktu aðalskipulagi.

 1. Skipulagsmál við Gullfoss. Óveruleg breyting á deiliskipulagi við Gullfoss vegna stækkunar byggingareits og lóðar fyrir þjónustubyggingu.  Grenndarkynning hefur farið fram og komu ekki fram athugasemdir við breytingarnar.  Kynnt og samþykkt.  Arinbjörn vék af fundi.
 2. Fulltrúi Bláskógabyggðar í vinnuhóp um framtíðarnýtingu á Héraðsskólanum að Laugarvatni. Lagt er til að fulltrúi Bláskógabyggðar verði Margeir Ingólfsson.  Samþykkt með 5 atkvæðum,  2 sátu hjá.
 3. Sala á 2 ha. lands úr landi Dalsmynnis. Kaupendur Guðmundur I. Sumarliðason kt. 310354-2979 og Aðalheiður Högnadóttir kt. 181058-6929 seljandi Magnús Kristinsson kt. 090653-3429.   Samþykkt að sveitarfélagið falli frá forkaupsrétti.  Einnig beiðni um að umræddri landsspildu verði á aðalskipulagi breytt úr landbúnaðarnotum í afnot til frístundabyggðar.  Afgreiðslu aðalskipulagsbreytingar frestað til næsta fundar sveitarstjórnar.
 4. Riða í Biskupstungum.

Þann 2. febrúar var tilkynnt að upp hefði komið riða á bænum Vegatungu í Biskupstungum.  Haldinn var fundur 5. febrúar með öllum sauðfjárbændum í Biskupstungum og málið kynnt fyrir þeim.  Í framhaldi af því lögðu héraðs- og yfirdýralæknir til að féð á bænum ásamt fjórum öðrum bæjum í nágrenninu yrði skorið niður og hefur verið fundað með þeim fjáreigendum.  Nú hefur riða einnig greinst í Hrosshaga og verður skorið niður þar. Í ljósi þess að nú þarf að setja ýtarlegar reglur um meðferð og samgang sauðfjár í Biskupstungum þá leggur sveitarstjórn til að fjallskilanefnd Biskupstungna komi, í samráði við héraðsdýralækni, með tillögur að reglum og verði sveitarstjórn síðan til ráðgjafar um það sem upp kann að koma í tengslum við riðu. Jafnframt er óskað eftir því að fjallskilanefndir í Laugardal og Þingvallasveit gegni sama hlutverki á sínum svæðum.

 1. Heimasíða Bláskógabyggðar.

T-listinn leggur fram eftirfarandi tillögu: Sveitarstjórn samþykkir að dagskrá sveitarstjórnarfunda verði birtar á heimasíðu sveitarfélagsins tveimur dögum fyrir sveitarstjórnarfund.  Það auðveldar íbúum Bláskógabyggðar að fylgjast með hvaða mál koma til afgreiðslu sveitarstjórnar og geta mætt á fundinn samkvæmt rétti sínum hafi þeir áhuga á málefnum fundarins. 

 

Þ-listinn tekur undir tillögu T-lista en vill árétta að fundir sveitarstjórnar eru öllu jöfnu fyrsta þriðjudag í hverjum mánuði.  Aukafundir verða kynntir sérstaklega.  Þá er gert ráð fyrir því að efni inn á fundi þurfi að berast sveitarstjóra með tilheyrandi gögnum á fimmtudegi í vikunni fyrir fund.

 1. Lagt fram bréf Guðmundar Sæmundssonar fv. formanns fræðslunefndar. Kynnt.

 

 

 

 

Fundi slitið kl. 18:30