269. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar

 

 

 

 

 

  1. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn í Aratungu, Reykholti, 5. nóvember 2020 , kl. 15:15.

 

 

Fundinn sátu:

Helgi Kjartansson, Valgerður Sævarsdóttir, Óttar Bragi Þráinsson, Kolbeinn Sveinbjörnsson, Guðrún S. Magnúsdóttir, Róbert Aron Pálmason, Axel Sæland og Ásta Stefánsdóttir.

Fundinn sátu í Aratungu Helgi Kjartansson, oddviti, og Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri. Aðrir sóttu fundinn í gegnum fjarfundabúnað.

 

 

Fundargerð ritaði: Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri.

Oddvita leitaði afbirgða til að taka á dagskrá bókun vegna þjóðgarðs á miðhálendinu, var það samþykkt samhljóða og verður liður nr. 27 á fundinum.

 

1. Fundargerð framkvæmda- og veitunefndar – 2004029
8. fundur framkvæmda- og veitunefndar, haldinn 22.10.20
-liður 3, 2010022 sundlaug, Laugarvatni, viðhald, tillaga um að samþykktur verði viðauki við fjárhagsáætlun vegna viðhalds á sundlauginni á Laugarvatni (skipt um dúk á hliðum). Sveitarstjórn samþykkir viðauka við fjárhagsáætlun vegna verkefnisins, kostnaði, kr. 2.500.000, verði mætt með lækkun á handbæru fé.
Fundargerðin lögð fram til kynningar að öðru leyti.
2. Fundargerðir skipulagsnefndar – 2001006
203. fundur skipulagsnefndar, haldinn 14.10.20. Afgreiða þarf sérstaklega liði nr. 3 til 8.
204. fundur skipulagsnefndar, haldinn 14.10.20. Afgreiða þarf sérstaklega liði nr. 8 til 16.
203. fundur:

-liður 3, Skógarás 19 L207145; Breytt hámarksstærð aukahúsa; Deiliskipulagsbreyting – 2010006
Lögð er fram umsókn frá Stefáni D. Franklín og Vilhelmínu Þ. Þorvarðardóttur er varðar breytingu á deiliskipulagi sumarhúsabyggðar vestast í landi Fells sem nefnist Ásar. Í breytingunni felst aukning á hámarks flatarmáli aukahúsa (geymslu, svefnhús, gróðurhús) innan deiliskipulagsins úr 20 m2 í 40 m2.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir málið og að það fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga er varðar óverulega breytingu á deiliskipulagi og verði grenndarkynnt innan frístundasvæðisins.

-liður 4, Tunguholt 3 Holtahverfi; Stækkun geymslu; Fyrirspurn – 2009088
Lögð er fram fyrirspurn frá Gísla Harðarsyni vegna frístundalóðar við Tunguholt 3. Í fyrirspurninni felst aukning á byggingarheimildum innan deiliskipulagssvæðisins með þeim hætti að aukahús á lóð (geymsla, svefnhús, gróðurhús) verði allt að 40 m2 í stað 30 m2.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir málið og að það fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga er varðar óverulega breytingu á deiliskipulagi og verði grenndarkynnt innan frístundasvæðisins.

-liður 5, Stekkur 1 L168122, 3 L221596 og 5; Niðurfelling, sameining og breytt stærð lóða; Deiliskipulagsbreyting – 2009069
Lögð er fram umsókn frá Ragnheiði B. Viðarsdóttur dags. 17. september 2020 er varðar breytingu á deiliskipulagi að Stekkum 1,3 og 5. Í breytingunni felst að mörk og stærðir lóðanna breytast, lóð nr. 5 L551597 er felld út og sameinast lóðunum tveim sem eftir verða og að aðkoma að Stekk 3 er breytt og fyrri aðkoma felld út.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar synjar niðurfellingu lóðar Stekks 5. Almennt skal ekki sameina og/eða skipta upp lóðum á þegar skipulögðum frístundasvæðum.

-liður 6, Efri-Reykir 167080; Hótelbygging og baðlón; Deiliskipulag – 1610007
Deiliskipulag hótels og baðlóns í land Efri-Reykja lagt fram til afgreiðslu eftir auglýsingu. Umsagnir bárust frá Umhverfisstofnun, Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Minjastofnunnar Íslands og Vegagerðinni. Engar athugasemdir bárust utan umsagna ofangreindra aðila.
Skipulagsnefnd UTU taldi við afgreiðslu málsins að brugðist hafi verið við öllum helstu umsögnum og athugasemdum sem borist hafa vegna málsins innan greinargerðar skipulagsins og umhverfisskýrslu. Skipulagsnefnd mæltist þó til þess að greinargerð skipulagsins yrði uppfærð í samráði við skipulagsfulltrúa er varðar svar Verkís við athugasemdum Heilbrigðiseftirlits Suðurlands.
Lögð var fram uppfærð greinargerð skipulagsins, dagsett 20. október 2020. Sveitarstjórn samþykkir deiliskipulagstillöguna ásamt umhverfisskýrslu, dagsett 20. október 2020, sem er hluti deiliskpulagsins, til gildistöku eftir auglýsingu í samræmi við 41. og 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar áður en tillagan tekur gildi með auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda.

-liður 7, Kjarnholt 2 land 6 (L205291); umsókn um byggingarleyfi; hesthús – 2009077
Fyrir liggur umsókn Hrólfs K. Cela fyrir hönd Gylfa Gíslasonar, móttekin 01.09.2020 um byggingarleyfi til að byggja hesthús 107 m2 á lóðinni Kjarnholt 2 land 6 (L205291) í Bláskógabyggð.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir útgáfu byggingarleyfis fyrir hesthúsi á landi Kjarnholta 2 land 6 og að málið fái málsmeðferð á grundvelli 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvara um niðurstöðu grenndarkynningar. Berist engar athugasemdir vegna grenndarkynningar skal málinu vísað til afgreiðslu byggingarfulltrúa.

-liður 8, Ketilvellir lóð (L167815); umsókn um byggingarleyfi; sumarbústaður – viðbygging – 2009086
Fyrir liggur umsókn Björns Helgasonar fyrir hönd Halldórs Guðbjarnarsonar, móttekin 24.09.2020 um byggingarleyfi til að byggja við sumarbústað 41,5 m2 á sumarbústaðalandinu Ketilvellir lóð (L167815) í Bláskógabyggð. Heildarstærð á sumarbústaði eftir stækkun verður 107,3 m2.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að málið fái málsmeðferð á grundvelli 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvara um niðurstöðu grenndarkynningar. Berist engar athugasemdir vegna grenndarkynningar skal málinu vísað til afgreiðslu byggingarfulltrúa.

Fundargerðin var lögð fram til kynningar að öðru leyti.

204. fundur:
-liður 8, Stíflisdalur 2 L170166; Lóðir 13 og 14; Minnkun lóða og skilmálabreyting; Deiliskipulagsbreyting – 2010060
Lögð er fram umsókn frá Sigfúsi A. Schopka dags. 12. okt. 2020 er varðar breytingu á deiliskipulagi að Stíflisdal II. Í breytingunni felst að lóðir nr. 12 og 14 minnka, hámarks byggingarmagn lóða miðast við nýtingarhlutfallið 0,03 og að heimild vegna auka- og/eða gestahúss geti verið allt að 40 fm.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir viðkomandi breytingar á deiliskipulagi svæðisins og að málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega breytingu á deiliskipulagi. Þar sem fyrir liggur samþykki allar hlutaðeigandi fyrir umræddum breytingum telur sveitarstjórn ekki þörf á grenndarkynningu. Sveitarstjórn mælist til þess að skipulagsuppdrátturinn verði uppfærður að nýjum staðföngum og númer lóða verði bætt við til samræmis við samþykki sveitarstjórnar þ. 20.08.2020 frá máli nr. 2007020.

-liður 9, Þjóðgarðurinn á Þingvöllum; Búðarstígur; Norður- og suðurhluti; Framkvæmdaleyfi – 2010066
Lögð er fram umsókn frá Þjóðgarðinum á Þingvöllum vegna útgáfu framkvæmdaleyfis. Í framkvæmdinni felst gerð göngustígs á búðarsvæði. Markmið framkvæmdarinnar er að gera syðri hluta búðarsvæðisins betur aðgengilegt. Stígurinn er í samræmi við deiliskipulag í vinnslu en framkvæmdum við hann hefur þurft að flýta þar sem fjármögnun barst þjóðgarðinum til stígagerðar í gegnum átaksverkefni Ríkisstjórnarinnar tengt Covid 19. Verkefnið er unnið í nánu samráði við Minjastofnun.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir útgáfu framkvæmdaleyfis á grundvelli framlagðra gagna og umsagna og felur skipulagsfulltrúa útgáfu leyfisins.

-liður 10, Kolgrafarhóll 11 L167664 og 13 L167665 (Apavatn 2 lóð); Breyting á afmörkun lóða – 2010061
Lögð er fram umsókn Róberts Ö. Jónssonar, dags. 16. október 2020, er varðar breytingu á lóðamörkum tveggja lóða. Um er að ræða lóðirnar Apavatn 2 lóð L167664 og Apavatn 2 lóð L167665 sem munu fá staðföngin Kolgrafarhóll 13 og 15 í samræmi við deiliskipulag í máli nr. 2001057 fyrir nýjar lóðir innan svæðisins sem eru með sama aðkomuveg. Óskað er eftir því að lóðamörk milli 13 og 15 færist á þann veg að lóð 11 stækki úr 5.600 fm í 6.000 fm og lóð 13 minnki sem því nemur úr 5.600 fm í 5.200 fm. Fyrirhugað er að sækja um stækkun húss á lóð 11 og með breytingunni næst að uppfylla regluna um 10 m fjarlægð húsa frá lóðamörkum.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við lóðamarkabreytinguna skv. fyrirliggjandi umsókn. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir fyrirliggjandi umsókn með fyrirvara um lagfæringu á gögnum í samráði við skipulagsfulltrúa og fyrirvara um samþykki eigenda aðliggjandi lóða á hnitsetningu lóðanna.

-liður 11, Brúarhvammur lóð 1 L167225; Brúarhvammur lóð 2 L174434; Útfelling byggingarheimildar; Stækkun lóðar; Deiliskipulagsbreyting – 2007044
Lögð er fram deiliskipulagsbreyting vegna Brúarhvamms lóð 1 og Brúarhvamms lóð 2 að lokinni auglýsingu. Athugasemdir bárust frá einum aðila á auglýsingartíma deiliskipulagsbreytingar og er hún lögð fram til afgreiðslu nefndarinnar. Í breytingunni felst að felld er út byggingarheimild fyrir 30 fm geymsluskúr innan byggingarreits í samræmi við úrskurð Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 112/2019 auk þess sem gert er ráð fyrir breyttri skiptingu lóða innbyrðis auk þess sem byggingarheimimild er skilgreind á nýjan hátt án þess að heildar fm fjöldi sé aukinn. Samkvæmt núverandi skipulagi er gert ráð fyrir 500 fm gistiheimili á lóð 2. Með breyttu skipulagi verður heimild fyrir 10 smáhýsum allt að 50 fm að stærð innan lóðar.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir deiliskipulagsbreyting eftir auglýsingu án breytinga. Athugasemdir sem bárust vegna málsins taka að mati sveitarstjórnar eingöngu til eignaréttarlegs ágreinings á milli lóðarhafa. Sveitarstjórn hvetur málsaðila til að leita sátta og fá úr ágreiningi sínum skorið. Deiliskipulag sem tekur til viðkomandi lóða hefur verið í gildi á svæðinu síðan 2007. Breyting þessi tekur á engan hátt til afmörkunar svæðisins en skilgreinir skiptingu lóða innan þess á nýjan hátt auk þess sem byggingarheimild er endurskilgreind. Sveitarstjórn telur því ekki ástæðu til að bregðast við athugasemdum þar sem þær taka ekki efnislega afstöðu til þeirra atriða sem um er fjallað innan breytingartillögunnar, eingöngu um ágreiningsmál vegna landamerkja. Að mati sveitarstjórnar er á margan hátt skynsamlegra að byggingarheimildir innan svæðisins verði minni en fleiri einingar út frá þeim ágreiningsefnum sem uppi eru innan svæðisins. Með afgreiðslu sveitarstjórnar er ekki tekin afstaða til einkaréttarlegs ágreinings um afmörkun lóðanna. Skipulagsfulltrúa er falið að senda tillöguna til Skipulagsstofnunar til afgreiðslu skv. 42. gr. skipulagslaga og að birta auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda er varðar gildistöku skipulagsbreytingar.

-liður 12, Miðdalur L167644; Aukin byggingarheimild; Hjólhýsasvæði fellt út; Deiliskipulagsbreyting – 2010059
Lögð er fram umsókn frá Grafía dags. 14.10.2020 vegna breytinga á deiliskipulagi orlofs- og frístundabyggðar í landi Miðdals í Laugardal. Í breytingunni felst að byggingarheimild fyrir frístundahús innan svæðisins er aukin úr 60 fm í 85 fm og að lóðarhafar geti byggt allt að 25 fm smáhýsi/gestahús á hverri lóð innan stækkaðs byggingarreits auk 15 fm geymslu. Svæði fyrir hjólhýsi er fellt út.
Sveitarstjórn telur að lóðarstærðir innan svæðisins og nýtingarhlutfall þeirra falli illa að skilmálum aðalskipulags er varðar nýtingarhlutfall lóða innan frístundasvæða. Lóðir innan svæðisins eru að jafnaði á bilinu 900-1600 fm að stærð og hámarks bygingarmagn innan þeirra því á bilinu 45 – 80 fm að jafnaði sé miðað við nýtingarhlutfallið 0,05. Sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins og felur skipulagsfulltrúa að annast hugsanlega lausn málsins gagnvart umsækjanda og skipulagshönnuði.

-liður 13, Efra-Apavatn 1A L226187, Efra-Apavatn 1 lóð L167651 og L167652; Baldurshagi, Hlíð, Vigdísarlundur; Veglagning; Framkvæmdaleyfi – 2010065
Lögð er fram umsókn frá landeigendum L226187, 167651 og 167652 vegna veglagningar í landi þeirra við Rollutanga í Efra-Apavatni og er innan skipulagssvæðis sem er í vinnslu í máli nr. 2003002. Í umsókninni felst að óskað er eftir útgáfu framkvæmdaleyfis vegna veglagninga innan svæðisins þar sem skilgreindar eru tvær nýjar tengingar og eldri tenging er lögð niður.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir útgáfu framkvæmdaleyfis á grundvelli deiliskipulags eftir að skipulag hefur tekið gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda og felur skipulagsfulltrúa að annast útgáfu leyfisins.

-liður 14, Efra-Apavatn 1A L226187, Efra-Apavatn 1 lóð L167652 og L167651; Skipting landsvæðis; Deiliskipulag – 2003002
Lögð er fram tillaga deiliskipulags að Efra-Apavatni eftir auglýsingu. Athugasemdir og ábendingar bárust á auglýsingatíma og eru þær lagðar fram til afgreiðslu skipulagsnefndar.
Skipulagsnefnd telur að brugðist hafi verið við umsögnum og athugasemdum á fullnægjandi hátt innan uppfærðs deiliskipulags. Nefndin mælist til þess við sveitarstjórn Bláskógabyggðar að málið verði samþykkt eftir auglýsingu og að gögn málsins verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við 42. gr. skipulagslaga áður en tillagan tekur gildi með birtingu auglýsingar í B-deild stjórnartíðinda.

-liður 15, Skálabrekka L170163; Úr landbúnaðarsvæði í frístundasvæði; Aðalskipulagsbreyting – 2006052
Lögð er fram tillaga aðalskipulagsbreytingar vegna Skálabrekku L170163. Í breytingunni felst að landbúnaðarsvæði innan jarðarinnar breytist í frístundasvæði og lega núverandi svæðis breytist.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar vísar málinu til skipulagsnefndar að nýju.

-liður 16, Lindargata 7 (L186575); Umsókn um byggingarleyfi; Sumarhús – stækkun (sólskáli) – 1805031
Erindi sett að nýju fyrir fund. Fyrir liggur ný umsókn frá Lind 7 sf. dags. 15.05.2019 móttekin 22.05.2019 um byggingarleyfi til að byggja sólskála 28,3 m2 við sumarhús á sumarhúsalóðinni Lindargata 7 (L186575) í Bláskógabyggð. Heildarstærð eftir stækkun er 96,9 m2
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að málið fái málsmeðferð á grundvelli 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvara um niðurstöðu grenndarkynningar. Berist engar athugasemdir vegna grenndarkynningar skal málinu vísað til afgreiðslu byggingarfulltrúa.

Fundargerðin var lögð fram til kynningar að öðru leyti.

3. Fundargerðir stjórnar Brunavarna Árnessýslu – 2001019
Fundargerðir stjórnarfunda Brunavarna Árnessýslu:
10. fundur haldinn 25.09.20
11. fundur haldinn 29.09.20
12. fundur haldinn 08.10.20
Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar.
4. Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga – 2001022
889. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, haldinn 16.10.20
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
5. Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga – 2001022
890. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, haldinn 30.10.20.
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
6. Afgreiðslur byggingarfulltrúa – afgreiðslufundur – 2001045
129. afgreiðslufundur byggingarfulltrúa, haldinn 21. október 2020.
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
7. Fundargerð stjórnar Bergrisans – 2002030
21. fundur stjórnar Bergrisans bs haldinn 12.10.20
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
8. Fundargerð NOS, aðalfundur skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings – 2001010
Fundargerð aðalfundar NOS, haldinn 22.10.20, ásamt ársskýrslu og fjárhagsáætlun
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
9. Fyrirspurn um afdrif úrgangs – 2010044
Fyrirspurn Íslenska gámafélagsins, dags. 23.10.20, varðandi afdrif úrgangs.
Lagt var fram erindi forstjóra Íslenska gámafélagsins þar sem hann óskar eftir upplýsingum um afdrif úrgangs frá Bláskógabyggð. Sveitarstjóra er falið að svara erindinu.
10. Fjárhagsáætlun 2021 og 2022-2024 – 2009031
Fjárhagsáætlun 2021, gjaldskrár.
Stjórnendur leik- og grunnskóla koma inn á fundinn.
Elfa Birkisdóttir kom inn á fundinn kl. 15:20 og fór yfir áætlun fyrir Bláskógaskóla, Laugarvatni, leik- og grunnskóla og svaraði fyrirspurnum. Elfa vék af fundi kl.
Lára B. Jónsdóttir kom inn á fundinn og fór yfir áætlun fyrir Bláskógaskóla, Reykholti, og svaraði fyrirspurnum.
Erla Jóhannesdóttir kom inn á fundinn og fór yfir áætlun fyrir leikskólann Álfaborg, Reykholti, og svaraði fyrirspurnum.
Rætt var um breytingar á gjaldskrám fyrir næsta ár. Stefnt er að því að fyrri umræða um fjárhagsáætlun fari fram eftir tvær viku.
11. Umsókn um lóðina Brekkuholt 4, Reykholti – 2010046
Umsókn um lóðina Brekkuholt 4, Reykholti.
Umsækjandi: Geysir ehf.
Lögð var fram umsókn um lóðina Brekkuholt 4, Reykholti. Lóðin hefur verið auglýst til úthlutunar. Sveitarstjórn samþykkir að úthluta lóðinni til umsækjanda, með fyrirvara um hvenær lóðin verður byggingarhæf.
12. Umsókn um lóðina Brekkuholt 8, Reykholti – 2010047
Umsókn um lóðina Brekkuholt 8, Reykholti.
Umsækjandi: Geysir ehf.
Lögð var fram umsókn um lóðina Brekkuholt 8, Reykholti. Lóðin hefur verið auglýst til úthlutunar. Sveitarstjórn samþykkir að úthluta lóðinni til umsækjanda, með fyrirvara um hvenær lóðin verður byggingarhæf.
13. Umsókn um lóðina Brekkuholt 10, Reykholti – 2010048
Umókn um lóðina Brekkuholt 10, Reykholti.
Umsækjandi Geysir ehf
Lögð var fram umsókn um lóðina Brekkuholt 10, Reykholti. Lóðin hefur verið auglýst til úthlutunar. Sveitarstjórn samþykkir að úthluta lóðinni til umsækjanda, með fyrirvara um hvenær lóðin verður byggingarhæf.
14. Atvinnuleysi og skert starfshlutfall upplýsingar frá Vinnumálastofnun v/ COVID-19 – 2004002
Gögn frá Vinnumálastofnun um þróun og spá atvinnuleysis eftir sveitarfélögum og eftir atvinnugreinum, dags. 16.10.20.
Lagðar voru fram upplýsingar um atvinnuleysi.
15. Verksamningur gatnagerð Brekkuholt – 2006022
Verksamningur um verkið Brekkuholt, gatnagerð, dags. 28.10.20.
Lagður var fram verksamningur um gatnagerð í Brekkuholti, Reykholti, sveitarstjórn staðfestir samninginn. Samningurinn er við BD Vélar, en aðrir sem vinna að verkinu eru Ketilbjörn, JH Vélar og Gullverk.
16. Framkvæmdir við gamla kirkjugarðinn í Skálholti – 2010017
Umsókn Skálholtssóknar, dags. 6. október 2020, um styrk vegna framkvæmda við gamla kirkjugarðinn í Skálholti.
Lögð var fram styrkbeiðni vegna framkvæmda við gamla kirkjugarðinn í Skálholti. Með vísan til laga um kirkjugarða samþykkir sveitarstjórn að veita styrk til verkefnisins að fjárhæð kr. 250.000. Kostnaður rúmst innan fjárhagsáætlunar ársins.
17. Styrkbeiðni Reiðhallarinnar á Flúðum – 2010040
Styrkbeiðni Reiðhallarinnar á Flúðum ehf, dags. 16.10.20, beiðni um samstarfssamning um árlegan styrk til rekstrar.
Sveitarstjórn sér sér því miður ekki fært að verða við erindinu.
18. Styrkbeiðni Körfuknattleikssambands Íslands – 2010039
Styrkbeiðni KKÍ, dags. 21.10.20.
Lögð var fram styrkbeiðni KKÍ. Sveitarstjórn sér sér ekki fært að verða við erindinu.
19. Styrkbeiðni Soroptimistaklúbbs Suðurlands vegna Sigurhæða, þjónustu við þolendur odbeldis – 2010041
Beiðni Soroptimistaklúbbs Suðurlands um styrk vegna Sigurhæða, úrræðis fyrir þolendur kynbundins ofbeldis á Suðurlandi. Óskað er eftir stofnstyrk og árlegu rekstrarframlagi. Áður á dagskrá 45. fundar Skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings, frestað á 267. fundi sveitarstjórnar.
Lögð var fram styrkbeiðni Soroptimistaklúbbs Suðurlands. Sveitarstjórn samþykkir stofnstyrk til verkefnisins að fjárhæð kr. 50.000. Afgreiðslu erindis um rekstrarstyrk er frestað til afgreiðslu fjárhagsáætlunar.
20. Styrkbeiðni Mímis, nemendafélags ML – 2011006
Styrkbeiðni Mímis, nemendafélags ML, dags. 27.10.20, vegna söngkeppni nemendafélagsins.
Sveitarstjórn samþykkir að styrkja keppnina um 30.000 kr. Kostnaður rúmast innan fjárhagsáætlunar ársins.
21. Styrkbeiðni ABC barnahjálpar – 2011010
Styrkbeiðni ABC barnahjálpar, dags. 03.11.20 vegna heimilis samtakanna í Bangladesh.
Sveitarstjórn sér sér ekki fært að verða við erindinu.
22. Beiðni um samning um viðhald ljósa á Hvítárbrú við Iðu – 1911040
Beiðni Jakobs Narfa Hjaltasonar, dags. 02.11.20, um styrk vegna lýsingar Iðubrúar, óskað er eftir samningi til nokkurra ára.
Sveitarstjórn samþykkir að gera samning um viðhald brúarljósa til þriggja ára. Samningsfjárhæð verði kr. 150.000 á ári. Kostnaður vegna þessa árs rúmast innan fjárhagsáætlunar.
23. Samræmd móttaka flóttafólks – 2011007
Erindi félagsmálaráðuneytisins, dags. 26.10.20, þar sem leitað er eftir áhuga sveitarfélaga á að taka þátt í verkefni varðandi móttöku flóttafólks.
Erinið var lagt fram til kynningar.
24. Varnarlínur vegna búfjársjúkdóma – 2011001
Bókun um mikilvægi þess að huga að varnarlínum
Bókun sveitarstjórnar Bláskógabyggðar um að fjármagn verði tryggt í varnarlínur.

Í ljósi þess að riðuveiki í sauðfé hefur nýlega verið staðfest á fjórum búum í Skagafirði vill sveitarstjórn Bláskógabyggðar ítreka mikilvægi varna gegn útbreiðslu búfjársjúkdóma.
Mikilvægt er að þeim stofnunum sem sjá um viðhald og eftirlit varnarlína milli varnarhólfa sé tryggt nægt fjármagn til að varnarlínur þjóni hlutverki sínu eins og kostur er.
Þá telur sveitarstjórn ekki skynsamleg að leggja niður eða breyta núverandi varnarlínum með það að markmiði að fækka varnarhólfum og sameina. Slík sameining gæti orðið til þess, ef upp kæmi riða, að skera þyrfti niður mikinn fjölda sauðfjár á stórum svæðum með tilheyrandi frjárhags- og tilfinningatjóni fyrir bændur. Samfélög sveitanna hlytu líka skaða af þar sem stór hluti af menningu og hefðum þeirra tengjast sauðkindinni.
Sé það raunverulegur vilji stjórnvalda að standa vörð um og styrkja íslenska matvælaframleiðslu þá þarf fjármagn að fylgja efndum. Öflugar varnir gegn útbreiðslu búfjársjúkdóma eru lykilatriði í varðveislu islenskra búfjárstofna sem íslensk matvælaframleiðsla er að mestu byggð á.

25. Lántaka Brunavarna Árnessýslu – 2011005
Lánötkur Brunavarna Árnessýslu 2020, vegna kaupa á stigabíl, staðfesting sveitarstjórnar.
Bókun vegna lántöku Brunavarna Árnessýslu hjá Lánasjóði sveitarfélaga.
Bláskógabyggð samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku Brunavarna Árnessýslu hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 100.000.000 kr., í samræmi við skilmála láns til ársins 2034 eins og þeir verða á þeim tíma er lánið er tekið. Er ábyrgð þessi veitt sbr. heimild í 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, og er hún óskipt (in solidum) gagnvart kröfuhafa, en innbyrðis skiptist hún í hlutfalli við eignarhluti í Brunavörnum Árnessýslu. Lánið er tekið í tvennu lagi, 30 millj.kr. á árinu 2020 og 70 millj.kr. á árinu 2021.
Bláskógabyggð veitir lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Er lánið tekið til að fjármagna kaup á nýjum stigabíl til slökkvistarfa sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.
Bláskógabyggð skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Brunavarna Árnessýslu til að breyta ekki ákvæði samþykkta Brunavarna Árnessýslu sem leggur hömlur á eignarhald að félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila.
Fari svo að Bláskógabyggð selji eignarhlut í Brunavörnum Árnessýslu. til annarra opinberra aðila, skuldbindur Bláskógabyggð sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta.
Jafnframt er Ástu Stefánsdóttur kt. 251070-3189 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að staðfesta f.h. Bláskógabyggðar veitingu ofangreindrar ábyrgðar með áritun á lánssamninginn.
26. Stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu – 1812008
Áskorun Mountaineers of Iceland, dags. 28.10.20, vegna þjóðgarðs á miðhálendinu.
Áskorun Mountaineers of Iceland var lögð fram. Sveitarstjórn þakkar erindið, málið hefur verið á borði sveitarstjórnar frá því að fyrstu hugmyndir um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu litu dagsins ljós og hefur sveitarstjórn tekið allar tillögur þverpólitísku nefndarinnar, sem skipuð var til að vinna að verkefninu, til meðferðar og ályktað um þær og gert tillögur að breytingum. Þá hefur af hálfu sveitarfélgsins verið fundað með umvherfisráðherra, forsætisráðherra og þingmönnum vegna málsins og sjónarmiðum sveitarstjórnar verið fylgt eftir í fjölmiðlum og víðar. Verði frumvarp til laga um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu lagt fram mun sveitarstjórn gefa um það umsögn.
27. Stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu – 1812008
Bókun sveitarstjórnar vegna áforma um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur á fyrri stigum lýst andstöðu sinn við fyrirhugaðan hálendisþjóðgarð. Sveitarstjórn fellst ekki á það að 64,5% af því landsvæði sem fellur innan sveitarfélagamarka Bláskógabyggðar verði gert að þjóðgarði. Skipulag og stjórnsýsla svæðisins mun færast frá lýðræðislega kjörnum fulltrúum sveitafélagsins, til fulltrúa annarra sveitarfélaga, félagasamtaka og embættismanna. Umsjón, rekstur og ákvörðunartaka er varða eignir sveitarfélagsins á hálendinu mun færast úr höndum sveitarstjórnar og íbúa sveitarfélagsins til fulltrúa annarra sveitarfélaga, félagasamtaka og embættismanna. Sveitarstjórn hefur ítrekað bent á að ekki liggur fyrir greining og samanburður á rekstri þjóðgarða annars vegar og þjóðlendna hinsvegar. Aldrei í ferlinu hefur af hálfu umhverfisráðherra verið bent á vankanta núverandi kerfis þjóðlendulaganna hvort sem litið er til þjóðhagslegrar hagkvæmni eða náttúruverndar. Því má leiða líkur að því að raunverulegur tilgangur með stofnun hálendisþjóðgarðs og Þjóðgarðastofnunar sé að færa völd yfir stórum hluta landsins á fáar hendur, ráðherra og embættismanna. Sveitarstjórn telur það ekki góða þróun að sífellt fleiri ákvarðanir er varða hagsmuni og samfélagsgerð sveitarfélaga séu háðar samþykki embættismanna og starfsmanna ríkisstofnana.
Þá telur sveitarstjórn að það sé langt frá því að vera skynsamlegt að stofnaðar verði nýjar ríkisstofnanir af þessari stærðargráðu á þeim tímum sem við nú lifum. Ætla má að stofnun þjóðarðs á hálendinu og ný ríkisstofnun, Þjóðgarðastofnun, útheimti gríðarlega fjármuni ef vel á að vera og það verður að teljast gagnrýnivert að ekki liggi fyrir ítarleg fjármálaáætlun er varðar málefnið. Í skýrslu þverpólitísku nefndarinnar kom fram að ítarleg fjármögnunaráætlun sem taki til uppbyggar og reksturs innviða þyrfti að fylgja frumvarpi um þjóðgarðinn, sveitarstjórn hefur ekki séð slíka áætlun. Þá verður það að teljast umhugsunarvert að á sama tíma og mikill rekstrarvandi blasir við núverandi þjóðgörðum telji ráðuneytið sem fer með málaflokkinn það skynsamlegt setja tæp 40% af Íslandi undir slíkt rekstrarform.
Þá bendir sveitarstjórn á að fjölmörg ný svæði hafa verið friðlýst á sl árum sem kalla á mikið fjármagn. Mikilvægt er að þeim friðlýsingum fylgi nægt fjármagn ef friðlýsingin á að þjóna tilgangi sínum.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hvikar hvergi frá fyrri bókunum sínum og leggst alfarið gegn stofnun þjóðgarðs á hálendinu. Sveitarstjórn skorar á önnur sveitarfélög í landinu að gera slíkt hið sama og sýna þannig samstöðu í að standa vörð um sveitarstjórnastigið og lýðræðislegan rétt íbúa til að hafa áhrif á og koma að ákvörðunum er varða sitt nærumhverfi.
28. Verðkönnun vegna útboðs á sorphirðu – 2010045
Tilboð í ráðgjöf vegna undirbúnings að útboði á sorphirðu og framkæmd útboðs, fundargerð opnunarfundar, dags. 30.10.20
Lögð var fram fundargerð vegna opnunar tilboða sem bárust vegna verðkönnunar í verk sem varðar ráðgjöf og framkvæmd útboði á sorphirðu í fjórum sveitarfélögum, Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi og Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Lægsta tilboð, kr. 3.003.900 var frá Berki Brynjarssyni. Sveitarstjórn samþykkir að taka tilboði lægstbjóðanda.
29. Útsvarstekjur 2020 – 2003015
Yfirlit yfir útsvarstekjur janúar til október 2020.
Lagt var fram yfirlit yfir útsvarstekju sveitarfélagsins vegna fyrstu 10 mánuða ársins.
30. Aðalskipulagsbreytingar Reykjavíkurborgar 2020 – 2006024
Erindi deildarstjóra aðalskipulags Reykjavíkur, dags. 15.10.20, tilkynning um að kynningarferli á drögum að umfangsmiklum breytingum á aðalskipulagi sé hafið. Umsagnarfrestur er til 20. nóvember 2020.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við drögin.
31. Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, 14. mál. – 2010036
Erindi Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis, dags. 15.10.20, frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, 14. mál sent til umsagnar.

Umsagnarfrestur er til 29. október n.k.

Lagt fram til kynningar.
32. Frumvarp til laga um um skrá yfir störf hjá sveitarfélögum sem heimild til verkfalls nær ekki til, 206. mál. – 2010043
Erindi Velferðarnefndar Alþingis, dags. 23.10.2020, frumvarp til laga um um skrá yfir störf hjá sveitarfélögum sem heimild til verkfalls nær ekki til, 206. mál, sent til umsagnar.

Umsagnarfrestur er til 13. nóvember n.k.

Lagt fram til kynningar.
33. Frumvarp til laga um fjarskipti, 209. mál. – 2010030
Erindi Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, dags. 22.10.20, frumvarp til laga um fjarskipti, 209. mál, sent til umsagnar.

Umsagnarfrestur er til 5. nóvember nk.

Lagt fram til kynningar.
34. Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, nr. 76 2003, með síðari breytingum (skipt búseta barns), 11. mál. – 2010037
Erindi Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis, dags. frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, með síðari breytingum (skipt búseta barns), 11. mál, sent til umsagnar.

Umsagnarfrestur er til 27. október n.k.

Lagt fram til kynningar.
35. Frumvarp til laga um almannatryggingar (hækkun lífeyris), 25. mál. – 2010032
Erindi Velferðarnefndar Alþingis, dags. 21.10.20, frumvarp til laga um almannatryggingar (hækkun lífeyris), 25. mál, sent til umsagnar.

Umsagnarfrestur er til 10. nóvember nk.

Lagt fram til kynningar.
36. Frumvarp til laga um stjórnsýslu jafnréttismála, 15. mál. – 2010035
Erindi Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis, dags. 15.10.20, frumvarp til laga um stjórnsýslu jafnréttismála, 15. mál, sent til umsagnar.

Umsagnarfrestur er til 29. október n.k

Lagt fram til kynningar.
37. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna laga um kynrænt sjálfræði (breytt kynskráning), 21. mál. – 2010038
Erindi Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis, dags. 15.10.20, frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna laga um kynrænt sjálfræði (breytt kynskráning), 21. mál, sent til umsagnar.

Umsagnarfrestur er til 29. október nk.

Lagt fram til kynningar.
38. Tillaga til þingsályktunar um upplýsingamiðlun um heimilisofbeldismál, 85. mál. – 2010033
Erindni Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis, dags. 20.10.20, tillaga til þingsályktunar um upplýsingamiðlun um heimilisofbeldismál, 85. mál, send til umsagnar.

Umsagnarfrestur er til 3. nóvember n.k.

Lagt fram til kynningar.
39. Frumvarp til laga um almannatryggingar (skerðing á lífeyri vegna búsetu), 28. mál. – 2010031
Erindi Velferðarnefndar Alþingis, dags. 22.10.20, frumvarp til laga um almannatryggingar (skerðing á lífeyri vegna búsetu), 28. mál, semt til umsagnar.

Umsagnarfrestur er til 11. nóvember nk.

Lagt fram til kynningar.
40. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 24 2000 (jöfnun atkvæðavægis), 27. mál. – 2010034
Erindi Stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, dags. 20.10.20, frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 24/2000 (jöfnun atkvæðavægis), 27. mál sent til umsagnar.

Umsagnarfrestur er til 3. nóvember n.k

Lagt fram til kynningar.
41. Starfsleyfisskilyrði Reykjagarður hf Einholti – 2010042
Tilkynning Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, dags. 09.10.20 um að starfsleyfisskilyrði séu til kynningar til 9. nóvember 2020.
Tilkynning Heilbrigðiseftirlits Suðurlands um starfsleyfisskilyrði fyrir Reykjagarð hf., Fosshálsi 1, 110 Reykjavík vegna alifuglabús í Einholti, Bláskógabyggð, 806 Selfoss, var lögð fram.
42. Fundarboð stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga – 2009011
Aðalfundarboð Samtaka orkusveitarfélaga, 5. nóvember.
Lagt fram til kynningar.
43. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga 2020 – 2001050
Tilkynning Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 17.10.20, um landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga, sem haldið verður 18.12.20
Lagt fram til kynningar.
44. Fjárhagsáætlun 2021 og 2022-2024 – 2009031
Tilkynning samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 15.10.20, um fresti til að leggja fram og afgreiða fjárhagsáætlun.
Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að sækja um frest til að leggja fjárhagsáætlun fram til fyrri umræðu. Miðað er við að fyrri umræða um fjárhagsáætlun fari fram 19. nóvember nk. og að síðari umræða fari fram 10. desember.
45. Virkjun vindorku, leiðbeiningar – 2010024
Erindi Landverndar, dags. 12. október 2020, stefnumótun og leiðbeiningar vegna virkjunar vindorku. Slóð: https://landvernd.is/virkjun-vindorku-leidbeiningar/
Lagt fram til kynningar.
46. Ársreikningur Hestamannafélagsins Trausta – 2010029
Ársreikningur og skýrsla stjórnar Hestamannafélagsins Trausta 2019.
Lagt fram til kynningar.
47. Dagur íslenskrar tungu – 2011002
Erindi mennta- og menningarmálaráðuneytisins, dags. 28.10.20, varðandi Dag íslenskrar tungu, sem haldinn er hátíðlegur 16. nóvember n.k.
Lagt fram til kynningar.
48. Niðurfelling Geysisvegar af vegaskrá – 2011004
Tilkynning Vegagerðarinnar, dags. 29.10.20, um niðurfellingu Geysisvegar af vegaskrá.
Lagt fram til kynningar. Sveitarstjóri hefur óskað eftir að Vegagerðin endurskoði áform sín um að fella Geysisveg af vegaskrá.
49. Ytra mat á leikskólum 2021 – 2011003
Erindi Menntamálastofnunar, dags. 30.10.20, varðandi ytra mat á leikskólum.
Lagt fram til kynningar. Sveitarstjóra er falið að ræða við stjórnendur um erindið.
50. Stytting vinnutíma – 2008114
Erindi BHM, dags. 02.11.20, vegna styttingar vinnutíma hjá dagvinnufólki.
Lagt fram til kynningar.
51. Áhrif og aðgerðir vegna Covid-19 á ferðaþjónustu – 2011008
Erindi Markaðsstofu Suðurlands, dags. 02.11.20, niðurstöður könnunar meðal ferðaþjónustufyrirtækja á Suðurlandi, áhrif Covid-19 faraldursins og aðgerðir þeirra.
Lagt fram til kynningar.
52. Yfirlýsing aðila í ferðaþjónustu vegna Covid-19 – 2011009
Yfirlýsing 211 aðila í ferðaþjónustu (smærri fyrirtæki, einyrkjar og sjálfstætt starfandi), dags. 03.11.20, ásamt kröfum og tillögum um aðgerðir stjórnvalda.
Lagt fram til kynningar.

Fundarmenn staðfestu fundargerðina með tölvupósti.

 

Fundi slitið kl. 18:30.

 

 

Helgi Kjartansson   Valgerður Sævarsdóttir
Óttar Bragi Þráinsson   Kolbeinn Sveinbjörnsson
Guðrún S. Magnúsdóttir   Róbert Aron Pálmason
Axel Sæland   Ásta Stefánsdóttir