271. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar

 

 

 

 

 

  1. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn í Aratungu, Reykholti,19. nóvember 2020, kl. 15:15.

 

 

Fundinn sátu:

Helgi Kjartansson, Valgerður Sævarsdóttir, Óttar Bragi Þráinsson, Kolbeinn Sveinbjörnsson, Guðrún S. Magnúsdóttir, Róbert Aron Pálmason, Axel Sæland og Ásta Stefánsdóttir.

 

 

 

Fundargerð ritaði: Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri.

Fundinn sátu í Aratungu Helgi Kjartansson, oddviti, og Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri. Aðrir fundarmenn tóku þátt með fjarfundabúnaði.

 

1. Fundargerð skipulagsnefndar – 2001006
205. fundur skipulagsnefndar haldinn 11. nóvember 2020. Afgreiða þarf sérstaklega liði nr. 2 til 7.
-liður 2, Efsti-Dalur 2 L167631; Flatir; Stofnun lóðar – 2011006
Lögð er fram umsókn Bjargar Ingvarsdóttur og Snæbjörns Sigurðssonar, mótt. 23. október 2020, er varðar stofnun lóðar úr landi Efsta-Dals 2 L167631. Um er að ræða 2.202 fm lóð utan um fjárhús byggt 1958, F2274314 mhl 01, sem fengi staðfangið Flatir. Fyrirhuguð notkun hússins er geymsla/aðstöðuhús. Nafnið Flatir kemur úr kennileitum á svæðinu þar sem þetta svæði er kallað því nafni. Aðkoman að lóðinni er um vegslóða frá Laugarvatnsvegi (37).
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við stofnun lóðarinnar skv. fyrirliggjandi umsókn. Ekki er gerð athugasemd við staðfestingu landskipta skv. 13. jarðalaga. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir erindið með fyrirvara um uppfærð gögn. Sveitarstjórn samþykkir að lóðin fái staðfang sem vísar til upprunajarðar og taki forskeytið Efsti-Dalur 2 Flatir.

-liður 3, Tunguholt 3; Fell L177478; Holtahverfi í land Fells; Mænishæð; Fyrirspurn – 2011005
Lögð er fram fyrirspurn frá Gísla Harðarsyni vegna breytinga á deiliskipulagi Holtahverfis í landi Fells. Í fyrirspurninni felst að óskað er eftir aukinni mænishæð á lóð Tunguholts 3 úr 6 metrum í 6,4 metra.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hafnar umsókn um aukna mænishæð innan deiliskipulagsins. Núverandi byggð innan svæðisins er að mestu fremur lágreist og telur nefndin að 6 metra mænishæð sé yfirdrifin heimild fyrir hæðum húsa innan svæðisins.

-liður 4, Skálholt L167166; Stígagerð; Þorláksleið; Framkvæmdaleyfi – 2011009
Lagt er fram til kynningar umsókn um framkvæmdaleyfi vegna stígagerðar í Skálholti. Umsóknin er í takt við deiliskipulag svæðisins.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við útgáfu framkvæmdaleyfis.

-liður 5, Skálabrekka L170163; Úr landbúnaðarsvæði í frístundasvæði; Aðalskipulagsbreyting – 2006052
Lögð er fram tillaga aðalskipulagsbreytingar vegna Skálabrekku L170163. Í breytingunni felst að landbúnaðarsvæði innan jarðarinnar breytist í frístundasvæði. Mál áður afgreitt á 204. fundi skipulagsnefndar en sent aftur til afgreiðslu nefndarinnar í meðförum sveitarstjórnar vegna misræmis í fylgigögnum.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar óskar eftir að skipulagsfulltrúi taki saman upplýsingar um hvernig aðalskipulagsbreytingin samræmist hverfisvernd á svæðinu, lögum um vatnasvið Þingvallvatns svo og hvort uppfyllt sé regla aðalskipulags um að búið þurfi að vera að byggja á 2/3 hluta frístundalóða innan jarðarinnar áður en ráðist er í stækkun svæðis fyrir frístundahús.

-liður 6, Skálabrekka L170163; Skilgreining lóða; Deiliskipulag – 2006053
Lögð er fram umsókn frá Tófarfjalli ehf. er varðar nýtt deiliskipulag að Skálabrekku L170163 miðhluti. Áður hefur lýsing deiliskipulagsverkefnis verið kynnt. Samhliða er unnið að kynningu aðalskipulagsbreytingar vegna skilgreiningar frístundasvæðis sem deiliskipulagið tekur til. Í deiliskipulaginu felst m.a. að gert er ráð fyrir um 27 nýjum frístundalóðum á um 25 ha svæði auk þess sem skilgreindir eru byggingarreitir og byggingarheimildir innan svæðisins.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar óskar eftir að skipulagsfulltrúi taki saman upplýsingar um hvernig deiliskipulagsbreytingin samræmist hverfisvernd á svæðinu, lögum um vatnasvið Þingvallvatns svo og hvort uppfyllt sé regla aðalskipulags um að búið þurfi að vera að byggja á 2/3 hluta frístundalóða innan jarðarinnar áður en ráðist er í stækkun svæðis fyrir frístundahús.

-liður 7, Stekkur 1 L168122, 3 L221596 og 5; Niðurfelling, sameining og breytt stærð lóða; Deiliskipulagsbreyting – 2009069
Lögð er fram umsókn frá Ragnheiði B. Viðarsdóttur dags. 17. september 2020 er varðar breytingu á deiliskipulagi að Stekkum 1, 3 og 5. Í breytingunni felst að mörk og stærðir lóðanna breytast, lóð nr. 5 L551597 er felld út og sameinast lóðunum tveim sem eftir verða og að aðkoma að Stekk 3 er breytt og fyrri aðkoma felld út. Málinu var synjað á 203. fundi skipulagnefndar en er nú lagt fram að nýju með ítarlegri rökstuðningi hönnuðar.
Sveitarstjórn telur að rökstuðningur fyrir niðurfellingu lóðar Stekks 5 og uppfærð lóðarmörk sé fullnægjandi innan uppfærðra gagna deiliskipulagsbreytingar er varðar aðkomu og takmarkandi þátta er varðar fjarlægð frá vegi. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir viðkomandi breytingar á deiliskipulagi svæðisins með fyrirvara um niðurstöðu grenndarkynningar. Málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega breytingu á deiliskipulagi.

Fundargerðin var lögð fram til kynningar að öðru leyti.

2. Fundargerð aðalfundar Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings – 2001008
Aðalfundur Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs haldinn 22. október 2020
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
3. Fundargerð almannavarnanefndar – 2001020
6. fundur Almannavarnanefndar Árnessýslu haldinn 6. nóvember 2020
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
4. Afgreiðslur byggingarfulltrúa – afgreiðslufundir – 2001045
130. afgreiðslufundur byggingarfulltrúa, haldinn 4. nóvember 2020
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
5. Fundargerð stjórnar SASS – 2001007
564. fundur haldinn 6. nóvember 2020
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
6. Fundargerð heilbrigðisnefndar Suðurlands – 2001024
208. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands, haldinn 13. nóvember 2020
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
7. Styrkbeiðni knattspyrnudeildar Íþróttafélags Uppsveita – 2011037
Beiðni knattspyrnudeildar Íþróttafélags Uppsveita, dags. 10. nóvember 2020, um styrk að fjárhæð kr. 200.000 vegna ársins 2021.
Sveitarstjórn samþykkir 200.000 kr. styrk til félagsins og að félagið geti nýtt íþróttavelli sveitarfélagsins á Laugarvatni og í Reykholti til æfinga og keppni án endurgjalds. Kostnaður rúmast innan fjárhagsáætlunar.
8. Endurnýjun samnings við Markaðsstofu Suðurlands – 2011038
Erindi Markaðsstofu Suðurlands, dags. 6. nóvember 2020, þar sem óskað er eftir endurnýjun á samstarfssamningi.
Lagt var fram erindi Markaðsstofu Suðurlands þar sem óskað er eftir að samstarfssamningur Bláskógabyggðar við Markaðsstofuna verði framlengdur til 3ja ára. Gjald Bláskógabyggðar verði kr. 430 á íbúa. Sveitarstjórn samþykkir samninginn með 6 atkvæðum gegn einu atkvæði (ÓBÞ). Sveitarstjóra er falið að undirrita samninginn. Sveitarstjórn óskar eftir að fá kynningu frá Markaðsstofunni á starfsemi hennar.
Einnig var lagður fram ársreikningur Markaðsstofu Suðurlands 2019 ásamt minnisblaði um fyrirkomulag áfangastaðastofu á Suðurlandi.
9. Stekkjalundur, undanþága vegna fjarlægðar frá vegi – 2011032
Beiðni umhverfis- og auðlindaráðuneytisins um umsögn vegna beiðni um undanþágu frá skipulagsreglugerð vegna fjarlægðar frá vegi, Stekkjarlundur.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar mælir með því að veitt verði undanþága frá ákvæði d-liðar í gr. 5.3.2.5 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 vegna fjarlægðar bygginga frá stofn- og tengivegum vegna byggingar frístundahúsa á lóðum í landi Miðfells þ.e. 6 lóðum við Asparstekk, 3 lóðum við Birkistekk, 5 lóðum við Arnarstekk og 5 lóðum við Lóustekk, þar sem byggingarreitir fyrir frístundahús verði í minna en 100 metra fjarlægð frá þjóðvegi (Þingvallavegi). Sumarhúsasvæðið í landi Miðfells er eitt fyrsta stóra svæðið sem skipt var í sumarhúsalóðir á Íslandi. Búið var að stofna lóðirnar á grundvelli eldri skipulagslaga áður en gildandi reglugerðarákvæði um fjarlægð frá vegi tók gildi, og er það tilviljun ein að ekki hafði verið byggt á lóðunum áður en ákvæðið tók gildi. Lóðirnar hafa gengið kaupum og sölum og lóðarhafar umræddra lóða haft réttmætar ástæður til að vænta þess að þeir hefðu sömu heimildir til að byggja á lóðunum og lóðarhafar þeirra lóða sem þegar hefur verið byggt á innan umræddra fjarlægðartakmarkana. Heimild ráðuneytisins skv. 12. mgr. 45. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er einungis háð því að sérstaklega standi á og lögskýringargögn gefa ekki leiðbeiningu um það í hvaða tilvikum skuli litið svo á að sérstaklega standi á. Í því tilviki sem hér um ræðir stendur sérstaklega á, landinu er skipt upp, lóðir stofnaðar og seldar og byggt á hluta þeirra, áður en reglugerðarákvæði um fjarlægðartakmarkanir frá vegi tók gildi. Eðlilegt er að eigendur lóðanna séu jafnsettir hvað byggingarheimildir varðar. Reglan um takmarkanir við að byggja nálægt vegum er m.a. sett til þess að draga úr ónæði fyrir þá sem í viðkomandi byggingum dvelja. Í því tilviki sem hér um ræðir sækjast lóðarhafar eftir því að undanþágan verði veitt.
10. Umsókn um lóðina Vegholt 4, Reykholti – 2011031
Umsókn Gullverks ehf um lóðina Vegholt 4, Reykholti
Helgi Kjartansson vék af fundi undir þessum lið. Valgerður Sævarsdóttir, varaoddviti, tók við stjórn fundarins. Ein umsókn hefur borist um lóðina Vegholt 4, Reykholti, sem auglýst hefur verið laus til umsóknar. Sveitarstjórn samþykkir að úthluta lóðinni til umsækjanda, Gullverks ehf. Um úthlutunina gilda reglur um úthlutun lóða í Bláskógabyggð og samþykkt um gatnagerðargjöld. Að afgreiðslu lokinni kom Helgi Kjartansson inn á fundinn að nýju og tók við stjórn fundarins.
11. Gjaldskrá sorphirðu 2021 – 2011016
Gjaldskrá sorphirðu, fyrri umræða
Gjaldskrá gámasvæðis, fyrri umræða
Sveitarstjóri fór yfir gjaldskrárnar og var samþykkt að vísa þeim til síðari umræðu.
12. Gjaldskrá fráveitu 2021 – 2011021
Gjaldskrá fráveitu, fyrri umræða
Sveitarstjóri fór yfir gjaldskrána og var samþykkt að vísa henni til síðari umræðu.
13. Gjaldskrá vatnsveitu 2021 – 2011020
Gjaldskrá vatnsveitu, fyrri umræða
Sveitarstjóri fór yfir gjaldskrána og var samþykkt að vísa henni til síðari umræðu.
14. Gjaldskrá Bláskógaveitu 2021 – 2010002
Gjaldskrá Bláskógaveitu fyrri umræða
Sveitarstjóri fór yfir gjaldskrána og var samþykkt að vísa henni til síðari umræðu.
15. Gjaldskrá leikskóla 2021 – 2011019
Gjaldskrá leikskóla, fyrri umræða
Sveitarstjóri fór yfir gjaldskrána og var samþykkt að vísa henni til síðari umræðu.
16. Gjaldskrá mötuneytis 2021 – 2011017
Gjaldskrá mötuneytis fyrri umræða
Sveitarstjóri fór yfir gjaldskrána og var samþykkt að vísa henni til síðari umræðu.
17. Gjaldskrá Aratungu og Bergholts 2021 – 2011015
Gjaldskrá Aratungu og Bergholts, fyrri umræða
Sveitarstjóri fór yfir gjaldskrána og var samþykkt að vísa henni til síðari umræðu.
18. Fjárhagsáætlun 2021 og 2022-2024 – 2009031
Fjárhagsáætlun 2021 og 3ja ára áætlun 2021-2024, til fyrri umræðu.
Sveitarstjóri gerði grein fyrir helstu liðum fjárhagsáætlunar. Samþykkt var að vísa áætluninni til síðari umræðu.
19. Lántökur 2020 – 1912014
Tillaga um að veitt verði heimild til skammtímafjármögnunar með allt að 100 mkr yfirdráttarheimild hjá Landsbanka Íslands
Sveitarstjórn heimilar sveitarstjóra að sækja um skammtímafjármögnun á formi yfirdráttarheimildar hjá Landsbanka Íslands að fjárhæð allt að 100.000.000 kr. Jafnframt heimilar sveitarstjórn að Bláskógaveita láni aðalsjóði af handbæru fé sínu, þar til yfirdráttarheimild hefur fengist, reynist þörf á því.
20. Viðauki við landsskipulagsstefnu 2015-2026 – 2011033
Erindi Skipulagsstofnunar, dags. 13. nóvember 2020, óskað er eftir umsögn um tillögu að viðauka við Landsskipulagsstefnu 2015-2026 sem auglýst er til kynningar ásamt umhverfismati. Umsagnarfrestur er til 8. janúar 2021.
Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir að taka málið aftur á dagskrá áður en umsagnarfrestur rennur út.
21. Þingsályktunartillaga um aðgerðir í þágu sveitarfélaga vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, 43. mál. – 2011035
Beiðni Efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis um umsögn um tillögu til þingsályktunar um aðgerðir í þágu sveitarfélaga vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, 43. mál.

Umsagnarfrestur er til 25. nóvember nk.

Lagt fram til kynningar.
22. Þingsályktunartillaga um þjóðaratkvæðagreiðslu um framtíð Reykjavíkurflugvallar, 39. mál. – 2011041
Beiðni Umverfis- og samgöngunefndar Alþingis um umsögn um tillögu til þingsályktunar um þjóðaratkvæðagreiðslu um framtíð Reykjavíkurflugvallar, 39. mál.

Umsagnarfrestur er til 19. nóvember nk.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar telur mikilvægt að flugvöllurinn sé þannig staðsettur að hann geti gegnt lykilhlutverki í samgöngum landsbyggðarinnar og höfuðborgarinnar, en telur jafnframt að brýnt sé að standa vörð um rétt Reykjavíkurborgar, sem og annarra sveitarfélaga, til sjálfsákvörðunar í skipulagsmálum innan marka sveitarfélagsins.
23. Drög að reglum um eyðingu námsmatsgagna – 2011042
Erindi Þjóðskjalasafns Íslands, dags. 3. nóvember 2020, til umsagnar drög að reglum um eyðingu námsmatsgagna afhendingarskyldra aðila send til umsagnar.
Umsagnarfestur er til 4. desember 2020.
Lagt fram til kynningar.
24. Minningardagur um fórnarlömb umferðarslysa – 2011040
Erindi Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 5. nóvember 2020, vegna minningardags um fórnarlömb umferðarslysa.
Lagt fram til kynningar.

 

 

Fundarmenn staðfestu fundargerðina með tölvupósti.

Fundi slitið kl. 17:05.

 

 

 

 

 

 

Helgi Kjartansson   Valgerður Sævarsdóttir
Óttar Bragi Þráinsson   Kolbeinn Sveinbjörnsson
Guðrún S. Magnúsdóttir   Róbert Aron Pálmason
Axel Sæland   Ásta Stefánsdóttir