276. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar

 

 

 

 

 

  1. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn í Aratungu, Reykholti,18. febrúar 2021, kl. 15:15.

 

 

Fundinn sátu:

Helgi Kjartansson, Valgerður Sævarsdóttir, Óttar Bragi Þráinsson, Kolbeinn Sveinbjörnsson, Guðrún S. Magnúsdóttir var fjarverandi en í staðinn sat fundinn Agnes Geirdal, Róbert Aron Pálmason, Axel Sæland var fjarverandi en í staðinn sat fundinn Sigurjón Pétur Guðmundsson og Ásta Stefánsdóttir.

 

 

 

Fundargerð ritaði: Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri.

 

 

1. Fundargerð framkvæmda- og veitunefndar – 2101004
12. fundur framkvæmda- og veitunefndar haldinn 11. febrúar 2021
-liður 1, hitaveita Reykjavalla. Rætt var um beiðni sumarhúsafélags í landi Reykjavalla um að tengjast Bláskógaveitu, svo og um kynningu eiganda Reykjavalla á hitaveitumálum. Sveitarstjórn telur ekki unnt að taka afstöðu til erindis sumarhúsafélagsins fyrr en nánari upplýsingar liggja fyrir um öflun heits vatns fyrir Bláskógaveitu í Reykholti. Rannsóknarvinna tengd því er þegar hafin.
Fundargerðin var staðfest.
2. Fundargerð skipulagsnefndar – 2101007
211. fundur skipulagsnefndar haldinn 10.02.2021, afgreiða þarf sérstaklega liði nr. 1-10.
-liður 1, Eyjarland L167649; Landbúnaðarland í iðnaðarlóð; Aðalskipulagsbreyting – 2101017
Lögð er fram skipulagslýsing unnin af EFLU verkfræðistofu vegna breytingar á aðalskipulagi Bláskógabyggðar. Í breytingunni felst að landbúnaðarland á lóð Eyjarlands L167649 er breytt í iðnaðarsvæði til samræmis við núverandi notkun lóðarinnar. Á lóðinni er starfrækt seiðaeldisstöð með framleiðslugetu fyrir um 20 tonn af seiðum.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir skipulagslýsingu til kynningar og umsagna í samræmi við 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

-liður 2, Bergsstaðir L167201; Vélaskemmur; Deiliskipulag – 2101015
Lögð er fram umsókn frá Sigurjóni Sindrasyni er varðar deiliskipulag í landi Bergsstaða L167201. Í deiliskipulaginu felst skilgreining byggingarreits fyrir 3 skemmur af stærðinni 15×15 metrar eða allt að 675 fm í heildar byggingarmagni.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir deiliskipulagið og að það verði auglýst á grundvelli 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem allar meginforsendur liggi fyrir innan aðalskipulags. Sveitarstjórn mælist til þess að málið verði sérstaklega kynnt eigendum nærliggjandi landeigna.

-liður 3, Skálabrekka-Vestri L229116; Deiliskipulagsbreyting; Fyrirspurn – 2101073
Lögð er fram fyrirspurn Brynjúlfs Erlendssonar er varðar minniháttar breytingar á deiliskipulagi í landi Skálabrekku-Vestri. Í þeim myndi felast skilgreining á staðsetningu rotþróa, tilfærsla lóðarmarka innan svæðisins, sameining græns svæði við part af lóð og uppskipting tveggja lóða. Ætlunin er að ganga frá breytingum á skipulagi áður en að lóðir innan svæðisins verði stofnaðar á grundvelli þess.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við framlagða fyrirspurn er varðar breytingu á deiliskipulagi svæðisins. Sveitarstjórn samþykkir að málið fái málsmeðferð á grundvelli 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar breytingu á deiliskipulagi þegar fullnægjandi gögn hafa borist.

-liður 4, Kjaransstaðir 2 L200839; Sameining lóða; Deiliskipulag – 2008022
Lagt er fram deiliskipulag að Kjaranstöðum II eftir auglýsingu. Umsagnir og athugasemdir bárust vegna málsins og hefur verið brugðist við þeim innan greinargerðar og uppdráttar skipulagsins. Í deiliskipulaginu felst m.a. að notkun lóða breytist úr frístundalóðum í landbúnaðarlóðir í samræmi við aðalskipulag. Lóðum fækkar úr 7 í 6 og skilgreindir eru byggingaskilmálar fyrir svæðið.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir framlagt deiliskipulag eftir auglýsingu. Brugðist hefur verið við athugasemdum og umsögnum sem bárust vegna málsins. Sveitarstjórn samþykkir að deiliskipulagið taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda að lokinni yfirferð Skipulagsstofnunar í samræmi við 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

-liður 5, Snorrastaðir Skógarbrekka L211880; Breytt byggingarmagn; Deiliskipulagsbreyting – 2102008
Lögð er fram umsókn frá Örk fasteignum ehf. vegna óverulegrar breytingar á deiliskipulagi á lóð Skógarbrekku 1, L211880 að Snorrastöðum. Í breytingunni felst aukin byggingarheimild fyrir sumarhús sem nemur 30 fm.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar frestar afgreiðslu málsins þar sem fyrir liggur tillaga að breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar sem tekur til breytinga á skilmálum er varðar nýtingarhlutfall á frístundasvæðum.

-liður 6, Seljaland 16 (L167953); umsókn um byggingarleyfi; sumarbústaður – viðbygging – 2101047
Fyrir liggur umsókn Ingþórs Björnssonar fyrir hönd Valgerðar U. Sigurvinsdóttur, móttekin 18.01.2020 um byggingarleyfi til að byggja við 24,9 m2 sumarbústað á sumarbústaðalandinu Seljaland 16 (L167953) í Bláskógabyggð. Heildarstærð á sumarbústað eftir stækkun verður 82,5 m2.
Sveitarstjórn synjar umsókn um byggingarleyfi þar sem áætluð viðbygging fer nær árbakka en 50 metra sbr. 5.3.2.14. gr. skipulagsreglugerðar.

-liður 7, Breyting á skilmálum fyrir frístundasvæði; Aðalskipulagsbreyting – 2102013
Lögð er fram tillaga að breyttum skilmálum aðalskipulags Bláskógabyggðar 2015-2027. Tilgangur breytinganna er endurbót á reglum er varðar hámarks byggingarmagn innan frístundalóða sem falla utan þess að vera á bilinu 5-10.000 fm. að stærð. Í tillögunni felst að breyting er gerð á lið 2.3.2 frístundabyggð innan aðalskipulags þar sem segir m.a.:
Á frístundasvæðum skulu lóðir að jafnaði vera á stærðarbilinu 0.5 – 1 ha og nýtingarhlutfall skal ekki vera hærra en 0,03. Í ákveðnum tilfellum geta frístundalóðir þó verið minni og nýtingarhlutfall allt að 0,05.

Tillaga að breytingu:

Á frístundasvæðum skulu lóðir að jafnaði vera á stærðarbilinu 5.000-10.000 fm. Innan lóða sem eru á bilinu 3.330-13.330 fm að stærð skal heildar nýtingarhlutfall ekki fara umfram 0,03.
Innan lóða sem stofnaðar hafa verið fyrir gildistöku aðalskipulags Bláskógabyggðar 2015-2027 og eru minni en 3.330 fm eða stærri en 13.330 fm skal miða við fast byggingamagn. Allt að 100 fm innan lóða sem eru minni en 3.330 fm og allt að 400 fm innan lóða sem eru stærri en 13.330 fm.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar frestar afgreiðslu málsins til næsta fundar.

-liður 8, Syðri-Reykir 2 L167163; Vegsvæði; Stofnun lóðar – 2101061
Lögð er fram umsókn frá Direktu lögfræðisþjónustu varðandi stofnun 2.600 fm vegsvæðis vegna endurbyggingar Reykjavegar í Bláskógabyggð milli vegamóta við Biskupstungabraut og Laugarvatnsveg.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við stofnun vegsvæðisins skv. fyrirliggjandi umsókn. Ekki er gerð athugasemd við staðfestingu landskipta skv. 13. jarðalaga. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir erindið.

-liður 9, Gýgjarhóll 1 L167092; Vegsvæði; Stofnun lóðar – 2101058
Lögð er fram umsókn frá Direktu lögfræðiþjónustu f.h. landeiganda er varðar stofnun 68.407 fm vegsvæðis úr landi Gýgjarhóls 1 L167095 í Bláskógabyggð vegna framkvæmda við Skeiða- og Hrunamannaveg.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við stofnun vegsvæðisins skv. fyrirliggjandi umsókn. Ekki er gerð athugasemd við staðfestingu landskipta skv. 13. jarðalaga. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir erindið.

-liður 10, Laugarvatn – þéttbýli L224243; Deiliskipulag; Heildar endurskoðun – 2008002
Lagt er fram deiliskipulag sem tekur til heildarendurskoðunar á deiliskipulagi fyrir þéttbýlið á Laugarvatni eftir auglýsingu. Deiliskipulagið nær til þéttbýlisins í heild ef frá eru talin tjaldsvæði, hjólhýsasvæði og svæði merkt ÍB19 á þéttbýlisuppdrætti aðalskipulags. Frá gildistöku núgildandi deiliskipulags hafa verið gerðar 12 breytingar og eru þær teknar inn í heildar endurskoðun skipulagsins. Umsagnir og athugasemdir bárust vegna málsins og eru þær lagðar fram ásamt samantekt á viðbrögðum.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir framlagt deiliskipulag eftir auglýsingu. Sveitarstjórn telur að brugðist hafi verið við athugasemdum og umsögnum sem bárust vegna málsins á fullnægjandi hátt innan uppfærðra gagna. Sveitarstjórn mælist til þess að deiliskipulagið taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda að lokinni yfirferð Skipulagsstofnunar í samræmi við 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Fundargerðin var lögð fram til kynningar að öðru leyti.

3. Fundargerð fjallskilanefndar Biskupstungna – 2101026
Fundur haldinn 27.01.2021
Fundargerðin var staðfest.
4. Fundargerð stjórnar SASS – 2101022
567. fundur stjórnar SASS haldinn 05.02.2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
5. Fundargerð afgreiðslufundar byggingarfulltrúa – 2101008
137. fundur haldinn 03.02.2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
6. Fundargerð NOS (nefndar oddvita sveitarfélaga) – 2101010
Fundur haldinn 04.02.2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
7. Fundargerð byggingarnefndar Búðarstígs 22 (Byggðasafn Árnesinga) – 2101013
10. fundur haldinn 09.02.2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
8. Fundargerð stjórnar Bergrisans – 2101021
26. fundur haldinn 26.01.2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
9. Námsvist utan lögheimilissveitarfélags – 2102019
Beiðni um að nemandi sem er með lögheimili í Bláskógabyggð stundi nám í grunnskóla í öðru sveitarfélagi.
Sveitarstjóra er falið að afla frekari upplýsinga.
10. Stofnun lögbýlis á Fellsenda landi, beiðni um umsögn – 1806006
Erindi atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, dags. 9. febrúar 2021, um að umsókn um nýtt lögbýli á Fellsenda, 222604, hafi verið tekin til meðferðar að nýju. Óskað er umsagnar sveitarstjórnar um stofnun lögbýlis.
Eftirtalin gögn voru lögð fram auk erindis ráðuneytisins frá 9. febrúar:
Álit Umboðsmanns Alþingis í máli nr. 10025/2019, umsögn sveitarstjórnar frá 8. nóvember 2018, umsögn Búnaðarsambands Suðurlands frá 31. júlí 2018, álit LEX lögmannsstofu frá 14. júní 2018, bréf Land lögmanna frá 11. október 2018, beiðni um umsögn um stofnun lögbýlis frá 4. maí 2018.
Á 218. fundi sveitarstjórnar hinn 8. nóvember 2018 hafnaði sveitarstjórn Bláskógabyggðar því með fjórum atkvæðum af sjö að veita jákvæða umsögn um umsókn um stofnun lögbýlis í landi Fellsenda (222604). Umræða varð um málið og samþykkir sveitarstjórn að fresta afgreiðslu málsins.
11. Umsókn um lóðina Háholt 4, Laugarvatni – 2102028
Umsókn Melavíkur ehf um lóðina Háholt 4, Laugarvatni
Róbert Aron Pálmason vék af fundi. Lóðin hefur verið auglýst laus til úthlutunar og aðrar umsóknir hafa ekki borist. Sveitarstjórn samþykkir að úthluta lóðinni til Melavíkur ehf. Samráð skal haft við byggingarfulltrúa um grundun húss á lóðinni.
12. Umsókn um lóðina Háholt 6, Laugarvatni – 2102029
Umsókn Melavíkur ehf um lóðina Háholt 6, Laugarvatni
Róbert Aron Pálmason vék af fundi. Lóðin hefur verið auglýst laus til úthlutunar og aðrar umsóknir hafa ekki borist. Sveitarstjórn samþykkir að úthluta lóðinni til Melavíkur ehf. Samráð skal haft við byggingarfulltrúa um grundun húss á lóðinni.
13. Umsókn um styrk með niðurfellingu fasteignaskatts 2021 – 2101031
Erindi Golfklúbbsins Dalbúa, dags. 11.02.2021, þar sem ítrekuð er ósk klúbbsins um styrk frá sveitarfélaginu vegna fasteignagjalda. Áður á dagskrá á 273. fundi.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar vísar til samnings aðila þar sem fjallað er um styrkveitingar. Jafnfram er bent á að um styrki til greiðslu fasteignaskatta af húsnæði félaga fer skv. reglum um lækkun, niðurfellingu eða styrki vegna fasteignaskatts í Bláskógabyggð frá 14. mars 2006 og er í 2. gr. kveðið á um að forsenda þess að styrkur verði veittur sé sú að starfsemi viðkomandi félags í umræddri fasteign sé ekki rekin í ágóðaskyni. Þau félög sem notið hafa styrkja til greiðslu fasteignaskatts á framangreindum grundvelli hafa ekki tekjur af þeirri starfsemi sem fer fram í viðkomandi fasteignum. Óskar sveitarstjórn Bláskógabyggðar eftir því að forsvarsmenn Golfklúbbsins Dalbúa skili inn til sveitarfélagsins upplýsingum um þá starfsemi sem fram fer í húsnæðinu og eftir atvikum þær tekjur sem eigandi hefur af henni.
14. Hjólhýsasvæði Laugarvatni – 2004032
Sveitarstjóri fer yfir stöðu mála vegna beiðni Samhjóls frá 275. fundi sveitarstjórnar
Sveitarstjóri fór yfir málið. Stefnt er að því að tekin verði afstaða til erindis Samhjóls á næsta fundi sveitarstjórnar.
15. Skólastjórabústaður Reykholt 2 – 2102016
Fyrirhuguðu heimsókn sveitarstjórnar í Bláskógaskóla Reykholti vegna húsnæðismála, tillaga um frestun.
Samþykkt var að fresta heimsókninni til næsta fundar.
16. Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum tengdum málefnum sveitarfélaga (sveitarfélög og kórónuveirufaraldur), 478. mál. – 2102026
Beiðni Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, dags. 04.02.2021, um umsögn um frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum tengdum málefnum sveitarfélaga (sveitarfélög og kórónuveirufaraldur), 478. mál.

Umsagnarfrestur er til 18. febrúar nk.

Lagt fram til kynningar.
17. Frumvarp til laga um stefnumarkandi áætlanir á sviði samgangna, fjarskipta og byggðamála, 471. mál. – 2102027
Beiðni Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, dags. 04.02.2021, um umsögn um frumvarp til laga um stefnumarkandi áætlanir á sviði samgangna, fjarskipta og byggðamála, 471. mál.

Umsagnarfrestur er til 18. febrúar nk.

Lagt fram til kynningar.
18. Aðalfundur Samorku 2021 – 2102024
Boð á aðalfund Samorku 2021, sem haldinn verður 10. mars 2021, ásamt ársreikningi og tillögu að lagabreytingum.
Lagt fram til kynningar.

 

 

 

Fundi slitið kl. 17:00.

 

 

 

Helgi Kjartansson   Valgerður Sævarsdóttir
Óttar Bragi Þráinsson   Kolbeinn Sveinbjörnsson
Agnes Geirdal   Róbert Aron Pálmason
Sigurjón Pétur Guðmundsson   Ásta Stefánsdóttir