277. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar

 

 

 

 

 

  1. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn í Aratungu, Reykholti, 4. mars 2021 , kl. 15:15.

 

 

Fundinn sátu:

Helgi Kjartansson, Valgerður Sævarsdóttir, Óttar Bragi Þráinsson, Kolbeinn Sveinbjörnsson, Guðrún S. Magnúsdóttir, Róbert Aron Pálmason, Axel Sæland og Ásta Stefánsdóttir.

 

 

 

Fundargerð ritaði: Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri.

 

 

1. Fundargerð skólanefndar – 2101002
16. fundur haldinn 16.02.2021
Fundargerðin var staðfest.
2. Fundargerð skipulagsnefndar – 2101007
212. fundur skipulagsnefndar haldinn 24. febrúar 2021. Afgreiða þarf sérstaklega liði nr. 2 til 10.
-liður 2, Brúarhvammur L167071; Hótelbygging og smáhýsi; Deiliskipulag – 1905045
Lagt er fram deiliskipulag frá Kvótasölunni ehf. er varðar nýtt deiliskipulag á landinu Brúarhvammur L167071 eftir auglýsingu. í deiliskipulaginu felst m.a. skilgreining byggingarreita og skipulagsskilmála fyrir hótel og gistihús. Samkvæmt deiliskipulagi verður heimilt að byggja allt að 100 herbergja hótel ásamt veitingastað. Hótelið yrði á 2 hæðum og allt að 3.000 fm að stærð. Einnig verði heimilt að byggja allt að 10 gistihús, hvert gistihús verður allt að 45 fm að stærð. Málið var í kynningu frá 28. okt. – 18. nóv. 2020. Athugasemdir bárust á kynningartíma og eru þær lagðar fram við afgreiðslu málsins. Brugðist hefur verið við athugasemdum að hluta innan greinargerðar af skipulagshönnuði. Tilkynningarskýrsla vegna mats á umhverfisáhrifum hefur verið send Skipulagsstofnun til afgreiðslu í takt við umsögn UST.
Sveitarstjórn samþykkir að afgreiðslu skipulagsins eftir auglýsingu verði frestað þar til niðurstaða Skipulagsstofnunar er varðar mat á umhverfisáhrifum liggur fyrir. Sveitarstjórn mælist til þess að samhliða verði leitað samráðs við Vegagerðina vegna athugasemda þeirra við málið.

-liður 3, Eyvindartunga; Langahlíð E19; Stækkun námusvæðis og efnisnámi; Fyrirspurn – 2102029
Lögð er fram fyrirspurn frá Eyvindartungu ehf. er varðar stækkun á efnistökusvæði E19 í landi Eyvindartungu. Um er að ræða aukningu á heimild fyrir efnistöku úr 50.000 m3 í 150.000 m3.
Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið. Sveitarstjórn bendir þó á að umræddar fyrirætlanir eru háðar eftirfarandi skilyrðum:
– Mati á umhverfisáhrifum sbr. lið 2.01. laga nr. 106/2000
– Umsókn um breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar þar sem náma E19 verður endurskilgreind m.t.t. umfangs.
– Deiliskipulagningu svæðisins þar sem gert er ráð fyrir öllum helstu framkvæmdaheimildum innan þess.

-liður 4, Brú L167070, Brúarmelur; Stofnun lóðar – 1912014
Lögð er fram umsókn frá Margeiri Ingólfssyni og Sigríði J. Guðmundsdóttur er varðar stofnun lóðar úr landi Brúar L167070. Um er að ræða 2.000 fm lóð og innan hennar er búið að reisa spennistöð í umsjón RARIK. Óskað er eftir að lóðin fái staðfangið Brúarmelur þar sem Brú höfðar til þess að lóðin er úr jörðinni Brú og melur lýsir landinu þar sem þarna er melur sem er hluti af malarnámu. Aðkoma að lóðinni er frá Biskupstungnabraut (35) um núverandi vegslóða að námu.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við stofnun lóðarinnar né staðfangið skv. fyrirliggjandi umsókn. Ekki er gerð athugasemd við staðfestingu landskipta skv. 13. gr. jarðalaga. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir erindið.

-liður 5, Laugagerði L193102; Verslun og þjónusta; Fyrirspurn – 2102035
Lögð er fram fyrirspurn frá Önnu Svövu Sverrisdóttur og Úlfari Erni Valdimarssyni er varðar fyrirhugaða uppbyggingu á lóð Laugagerðis lóð L193102. Í fyrirspurninni felst beiðni um mat skipulagsnefndar á því hvort að ráðist þurfi í breytingar á aðal- og/eða deiliskipulagi lóðar Laugagerðis L193102 gagnvart eftirfarandi byggingarheimildum:
Fjögur smáhýsi ætluð til útleigu ferðamanna, 25-30 fm hvert. 80-100 fm vinnustofu listamanns/myndlistagallerí sem jafnframt yrði verslun með leyfi fyrir veitingasölu. Í millitíðinni er óskað eftir því að að fá leyfi til að reka myndlistagallerí/verslun í núverandi bílskúr sem stendur á lóð Laugagerðis.
Sveitarstjórn tekur undir álit skipulagsnefndar, sem telur að sú starfsemi sem fyrirspurnin tekur til falli best undir verslunar- og þjónustustarfsemi líkt og skilgreint hefur verið næst vegi á lóðum gegnt viðkomandi svæði. Að sama skapi þurfi að uppfæra þurfi skilmála deiliskipulagsins að Laugarási sem taka til viðkomandi lóða þar sem þær eru flokkaðar sem garðyrkjulóðir með háu nýtingarhlutfalli fyrir gróðurhús. Sveitarstjórn gerir að öðru leyti ekki athugasemd við þá starfsemi sem lýst er inn fyrirspurnar og telur að hún eigi að geta hentað ágætlega innan þéttbýlisins að Laugarási samhliða fastri búsetu innan lóðarinnar en leggur áherslu á að farið verði í viðeigandi skipulagsbreytingar í samráði við skipulagsfulltrúa UTU og sveitarfélagið Bláskógabyggð.

-liður 6, Skálabrekkugata 18 L197194; Þakhalli; Skilmálar; Deiliskipulagsbreyting – 2102054
Lögð er fram umsókn frá Aðalsteini Jónssyni er varðar breytingar á skilmálum deiliskipulags frístundabyggðar í landi Skálabrekku. Í breytingunni felst rýmkun á heimildum er varðar þakhalla. Samkvæmt núverandi skilmálum er gert ráð fyrir að þakhalli innan svæðisins megi vera á bilinu 14-30°. Innan umsóknar er vísað til þess að á svæðinu séu nú þegar byggingar með minni þakhalla en skipulagið geri ráð fyrir.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir breytingu á deiliskipulagi svæðisins sem geri ráð fyrir rýmkun skilmála er varðar þakhalla. Innan breytingar verði gert ráð fyrir að þakhalli megi vera á bilinu 0-30°. Málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega breytingu á deiliskipulagi og verði grenndarkynnt innan svæðisins.

-liður 7, V-Gata 30 (L170752); umsókn um byggingarleyfi; sumarbústaður – 2102026
Fyrir liggur umsókn Andrésar Úlfarssonar og Steinunnar M. Sigurðardóttur, móttekin 09.02.2021 um byggingarleyfi til að byggja 58,3 m2 sumarbústað á sumarbústaðalandinu V-Gata 30 L170752 í Bláskógabyggð.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að málið fái málsmeðferð á grundvelli 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvara um niðurstöðu grenndarkynningar. Berist engar athugasemdir vegna grenndarkynningar skal málinu vísað til afgreiðslu byggingarfulltrúa.

-liður 8, Geldingafell; Fjallaskáli; Framafréttur; Deiliskipulag – 1903014
Lögð er fram tillaga deiliskipulags fyrir fjallaskála að Geldingafelli. Á svæðinu eru alls 7 byggingar, ýmist fyrir starfsfólk og búnað vegna þjónustu vélsleðaferða á Langjökul. Aðkoma er af Kjalvegi um Skálpanesveg. Til stendur að auka gisti- og veitingaaðstöðu fyrir allt að 50 manns. Einnig er gert ráð fyrir byggingum fyrir búnað vegna ferða á Langjökul. Stærð svæðisins er um 2 ha. Geldingafell er í aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 skilgreint sem skálasvæði. Skipulagið var áður auglýst frá 24. júlí 2019 með athugasemdafrest til 4. september 2019. Skipulagsstofnun taldi ekki ástæðu til að taka afstöðu til málsins eftir auglýsingu fyrr en fyrir lægi niðurstaða um matsskyldu sbr. lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Samkvæmt niðurstöðu Skipulagsstofnunar frá 15. desember 2020 er ekki talið að framkvæmdir á grundvelli deiliskipulags séu háðar mati á umhverfisáhrifum. Þar sem meira en ár er liðið frá því að athugasemdafrestur við deiliskipulagið rann út er málið tekið fyrir aftur til samþykktar.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir deiliskipulagið og að það verði auglýst á grundvelli 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem allar meginforsendur þess liggi fyrir innan aðalskipulags Bláskógabyggðar 2015-2027.

-liður 9, Árbúðir; Fjallaskáli; Afréttur norðan vatna; Deiliskipulag – 1903012
Lögð er fram tillaga deiliskipulags fyrir fjallaskála að Árbúðum skammt norðan við Hvítá á Kili. Á svæðinu eru alls 4 byggingar, ýmist fyrir gistingu og þjónustu, starfsfólk, salernisaðstöðu og hesthús. Til stendur að auka gisti- og veitingaaðstöðu fyrir allt að 70 manns. Stærð svæðis er um 2 ha. Árbúðir eru í aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 skilgreint sem hálendismiðstöð. Skipulagið var áður auglýst frá 24. júlí 2019 með athugasemdafrest til 4. september 2019. Skipulagsstofnun taldi ekki ástæðu til að taka afstöðu til málsins eftir auglýsingu fyrr en fyrir lægi niðurstaða um matsskyldu sbr. lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Samkvæmt niðurstöðu Skipulagsstofnunar frá 15. desember 2020 er ekki talið að framkvæmdir á grundvelli deiliskipulags séu háðar mati á umhverfisáhrifum. Þar sem meira en ár er liðið frá því að athugasemdafrestur við deiliskipulagið rann út er málið tekið fyrir aftur til samþykktar.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir deiliskipulagið og að það verði auglýst á grundvelli 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem allar meginforsendur þess liggi fyrir innan aðalskipulags Bláskógabyggðar 2015-2027.

-liður 10, Kolgrafarhóll 11 L167664 og 13 L167665 (Apavatn 2 lóð); Breyting á afmörkun lóða – 2010061
Lagt er fram uppfært lóðablað fyrir Kolgrafarhól 11 L167664 og 13 L167665, dags. 27.01.2021, að beiðni eiganda þar sem búið er að færa til lóðamarkalínuna milli lóðanna og lóðar L167663 skv. samkomulagi milli eigenda. Málið var áður tekið fyrir í skipulagsnefnd þ. 21.10.2020. Í breytingunni felst einnig að stærðir lóða 11 og 13 breytast frá fyrra lóðablaði á þann veg að lóð 11 verður 5.001 fm og lóð 13 verður 5.690 fm. Fyrir liggur rökstuðningur eiganda á breytingunni.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við hnitsetta legu lóðanna skv. fyrirliggjandi umsókn með fyrirvara um samþykki lóðarhafa aðliggjandi lóða. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir erindið.
Fundargerðin var lögð fram til kynningar að öðru leyti.

3. Fundargerð stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga – 2102041
44. fundur haldinn 29. janúar 2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
4. Fundargerð afgreiðslufundar byggingarfulltrúa – 2101008
137. fundur haldinn 17. febrúar 2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
5. Forkaupsréttur að hlutum í Límtré-Vírnet – 2102046
Tilkynning til hluthafa í Límtré-Vírnet ehf, dags. 17. febrúar 2021, um eigendaskipti að hlutum. Taka þarf afstöðu til forkaupsréttar.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hafnar forkaupsrétti að hlutum sem jafngilda 0,66% af heildarhlutafé, skv. erindi stjórnar.
6. Afnot af landi til endurheimtar votlendis – 2102048
Beiðni umhverfisnefndar Menntaskólans á Laugarvatni, dags. 16. febrúar 2021, um afnot af landi til endurheimtar votlendis.
Sveitarstjórn felur oddvita og sveitarstjóra að afla frekari upplýsinga um legu landsins og framræsingu þess.
7. Umsókn um styrk með niðurfellingu fasteignaskatts 2021. Áður á dagskrá 276. fundar. – 2101031
Bréf Golfklúbbsins Dalbúa, dags. 23. febrúar 2021, um styrkbeiðni vegna fasteignagjalda.
Á síðasta fundi óskað sveitarstjórn eftir að lagðar yrðu fram upplýsingar um þá starfsemi sem fer fram í húsinu og eftir atvikum þær tekjur sem eigandi hefur af henni. Lagt var fram bréf golfklúbbsins, dags. 23. febrúar s.l. ásamt ársreikningi. Sveitarstjóra er falið að afgreiða umsóknina í samræmi við reglur um lækkun, niðurfelllingu eða styrki vegna fasteignaskatts.
8. Styrkbeiðni Kristniboðssambandsins 2021 – 2103003
Beiðni Krstniboðssambandsins, dags. 1. mars 2021, um styrk.
Sveitarstjórn sér sér ekki fært að verða við erindinu.
9. Rekstrarstyrkur Kvennaathvarfs 2021, umsókn – 2102030
Beiðni Samtaka um kvennaathvarf, dags. 10. febrúar 2021, um rekstrarstyrk fyrir árið 2021.
Sveitarstjórn sér sér ekki fært að verða við erindinu.
10. Styrkbeiðni Fjölskylduhjálpar Íslands 2021 – 2102043
Beiðni Fjölskylduhjálpar Íslands, dags. 18. febrúar 2022, um styrk til starfseminnar (aðstoð til skjólstæðinga).
Sveitarstjórn sér sér ekki fært að verða við erindinu.
11. Styrkbeiðni nemenda Garðyrkjuskólans 2021 – 2103004
Beiðni nemenda Garðyrkjuskólans, dags. 27. febrúar 2021, um styrk vegna útgáfu blaðsins Vorboðans.
Sveitarstjórn sér sér ekki fært að verða við erindinu.
12. Styrkbeiðni HSÍ, auglýsingar – 2012022
Beiðni HSÍ, dags. 1. mars 2021, um styrk vegna leiks Íslands og Ísraels.
Sveitarstjórn sér sér ekki fært að verða við erindinu.
13. Ársuppgjör Laugaráshéraðs 2021 – 2103005
Uppgjör Laugaráslæknishéraðs fyrir árið 2020
Uppgjörið var lagt fram til kynningar.
14. Málefni hjólhýsasvæðis á Laugarvatni – 2004032
Erindi lögmanns Samhjóls, dags. 25. febrúar 2021, þar sem óskað er eftir fresti til að koma að greinargerð f.h. Samhjóls.
Sveitarstjórn samþykkir að veita tveggja vikna frest í samræmi við erindið.
15. Námsvist utan lögheimilissveitarfélags – 2102019
Beiðni um námsvist utan lögheimilissveitarfélags, áður tekið fyrir á 276. fundi.
Sveitarstjórn samþykkir umsókn um námsvist í Sveitarfélaginu Árborg út yfirstandandi skólaár. Um greiðslur fari skv. viðmiðunarreglum Sambands íslenskra sveitarfélaga.
16. Skólastjórabústaður Reykholt 2, húsnæðismál Bláskógsaskóla, Reykholti – 2102016
Heimsókn sveitarstjórnar í Bláskógaskóla, Reykholti.
Sveitarstjórn fór í vettvangsferð um húsnæði Bláskógaskóla, Reykholti.
17. Leigusamningur fjallaskála framlenging (Árbúðir, Gíslaskáli) – 2103009
Beiðni Gljásteins ehf um framlengingu á leigusamningi um fjallaskála til tveggja ára frá 31. desember 2021.
Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið og samþykkir að fela sveitarstjóra að gera drög að samningi um framlengingu og leggja fyrir sveitarstjórn.
18. Frumvarp til laga um málefni innflytjenda (móttaka flóttafólks og innflytjendaráð), 452. mál. – 2102035
Beiðni Velferðarnefndar Alþingis, dags. 24. febrúar 2021, um umsögn um frumvarp til laga um málefni innflytjenda (móttaka flóttafólks og innflytjendaráð), 452. mál.

Umsagnarfrestur er til 10. mars nk.

Lagt fram til kynningar.
19. Frumvarp til laga um matvæli (sýklalyfjanotkun), 140. mál. – 2102036
Beiðni Atvinnuveganefndar Alþingis, dags. 23. febrúar 2021, um umsögn um frumvarp til laga um matvæli (sýklalyfjanotkun), 140. mál.

Umsagnarfrestur er til 9. mars nk.

Lagt fram til kynningar.
20. Frumvarp til laga um hafnalög (EES-reglur, gjaldtaka, rafræn vöktun), 509. mál. – 2102037
Beiðni Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, dags. 23. febrúar 2021, um umsögn um frumvarp til laga um hafnalög (EES-reglur, gjaldtaka, rafræn vöktun), 509. mál.

Umsagnarfrestur er til 9. mars nk.

Lagt fram til kynningar.
21. Frumvarp til laga um um stjórnarskipunarlög (kosningaaldur), 188. mál. – 2102038
Beiðni Stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, dags. 22. febrúar 2021, um umsögn um frumvarp til laga um um stjórnarskipunarlög (kosningaaldur), 188. mál.

Umsagnarfrestur er til 15. mars nk.

Lagt fram til kynningar.
22. Frumvarp til laga um áfengislög (sala á framleiðslustað), 504. mál. – 2102039
Beiðni Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis, dags. 22. febrúar 2021, um umsögn um frumvarp til laga um áfengislög (sala á framleiðslustað), 504. mál.

Umsagnarfrestur er til 4. mars 2021 nk.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar telur jákvætt að smáframleiðendum verði veitt heimild til beinnar sölu frá brugghúsum. Sveitarstjórn leggur áherslu á að breytingarnar muni ekki leiða til þess að kaupendur undir lögaldri fái aukið aðgengi að áfengi enda yrði það einungis selt á stöðum þar sem sem fólk á löglegum áfengiskaupaaldri má koma saman.
23. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um grunnskóla, nr. 91 2008 (kristinfræðikennsla)141. mál. – 2102042
Beiðni Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis, dags. 23. febrúar 2021, um umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um grunnskóla, nr. 91/2008 (kristinfræðikennsla)141. mál.

Umsagnarfrestur er til 9. mars nk.

Lagt fram til kynningar.
24. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til sveitarstjórna, nr. 5 1998 (kosningaaldur), 272. mál. – 2103006
Beiðni Stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, dags. 2. mars 2021, um umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til sveitarstjórna, nr. 5/1998, með síðari breytingum (kosningaaldur), 272. mál.

Umsagnarfrestur er til 23. mars nk.

Lagt fram til kynningar.
25. Stofnun lögbýlis á Fellsenda landi, beiðni um umsögn – 1806006
Beiðni atvinnuvegaráðuneytisins um umsögn um stofnun lögbýlis í landi Fellsenda, dags. 18. febrúar 2021, þar sem óskað er eftir upplýsingum til viðbótar við það sem tilgreint var í erindi ráðuneytisins frá 9. febrúar sl., sem var á dagskrá á 276. fundi.
Eftirtalin gögn voru lögð fram á síðasta fundi, auk erindis ráðuneytisins frá 9. febrúar:
Álit Umboðsmanns Alþingis í máli nr. 10025/2019, umsögn sveitarstjórnar frá 8. nóvember 2018, umsögn Búnaðarsambands Suðurlands frá 31. júlí 2018, álit LEX lögmannsstofu frá 14. júní 2018, bréf Land lögmanna frá 11. október 2018, beiðni um umsögn um stofnun lögbýlis frá 4. maí 2018.
Lagt er fram bréf atvinnuvegaráðuneytisins frá 18. febrúar 2021, ásamt gögnum sem lögð voru fram á fyrri stigum málsins, þ.e. tölvupóstur Gunnars Marons Þórissonar, dags. 16. október 2014, ásamt fylgiskjali, bréf ábúenda á Heiðarbæ I og II, Stíflisdal, Hraðastöðum og Hrísbrú, dags. 11. nóvember 2014, bréf skipulagsfulltrúa, dags. 11. nóvember 2014 og tölvupóstur Dogsledding Iceland, dags. 11. nóvember 2014.
Á 218. fundi sveitarstjórnar hinn 8. nóvember 2018 hafnaði sveitarstjórn Bláskógabyggðar því með fjórum atkvæðum af sjö að veita jákvæða umsögn um umsókn um stofnun lögbýlis í landi Fellsenda (222604). Sveitarstjórn Bláskógabyggðar ítrekar fyrri afgreiðslu sína.
Vegna beiðni atvinnuvegaráðuneytisins, dags. 18. febrúar 2021, um upplýsingar um hvort starfsemin sé til þess fallin að raska búrekstrarstöðu (1. tl.) er vísað til bréfs ábúenda á Heiðarbæ I og II og Stíflisdal í Þingvallasveit, Hraðastöðum og Hrísbrú í Mosfellsbæ, dags. 11. nóvember 2014. Hvað varðar upplýsingar skv. 2. tl. um aðstæður á nálægum jörðum og hvernig fyrirhuguð starfsemi samræmist þeim aðstæðum er vísað til sama bréfs, þar sem þess er getið að sauðfjárrækt sé undirstöðuatvinnugrein í Þingvallasveit og einnig mikilvæg búgrein í nágrannasveitum er reka fé upp á Mosfellsheiði. Sauðfjárrækt er nánar tiltekið stunduð á nokkrum jörðum í Þingvallasveit, Bláskógabyggð, þ.e. á Heiðarbæ I og II, í Stíflisdal og á Brúsastöðum.
26. Breytingar á reglugerð nr. 125 2015 um reikningsskil sveitarfélaga – 2102040
Kynning samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins á breytingum á reglugerð nr. 1212/2015 um reikningsskil sveitarfélaga. Breytingarnar taka meðal annars til reikningshalds og ársreikningagerðar.
Lagt fram til kynningar.
27. Vefurinn Fjölmenning í Árborg – 2102044
Kynning Sveitarfélagsins Árborgar, dags. 18. febrúar 2021, á nýjum vef um fjölmenningu.
Lagt fram til kynningar.
28. Umferðarþing 2021 – 2102047
Tilkynning Samgöngustofu, dags. 17. febrúar 2021, um umferðarþing sem haldið verður 19. nóvember 2021.
Lagt fram til kynningar.

 

 

 

Fundi slitið kl. 18:00.

 

 

 

 

 

 

Helgi Kjartansson   Valgerður Sævarsdóttir
Óttar Bragi Þráinsson   Kolbeinn Sveinbjörnsson
Guðrún S. Magnúsdóttir   Róbert Aron Pálmason
Axel Sæland   Ásta Stefánsdóttir