285. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar

 

 

 

 

 

  1. 285. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn í Aratungu, Reykholti,

fimmtudaginn 24. júní 2021, kl. 15:15.

 

 

Fundinn sátu:

Helgi Kjartansson, Valgerður Sævarsdóttir, Óttar Bragi Þráinsson var fjarverandi en í staðinn sat fundinn Sigurjón Pétur Guðmundsson, Kolbeinn Sveinbjörnsson, Guðrún S. Magnúsdóttir, Róbert Aron Pálmason, Axel Sæland og Ásta Stefánsdóttir.

 

 

Fundargerð ritaði: Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri.

 

 

1.   Fundargerð skipulagsnefndar – 2101007
219. fundur haldinn 09.06.2021. Afgreiða þarf sérstaklega 2. til 7. lið.
-liður 2, Hlauptunga; Vegstæði og bílaplan; Framkvæmdaleyfi – 2005053
Lögð er fram að nýju umsókn um framkvæmdaleyfi vegna vegstæðis í landi Hlauptungu. Í umsókninni felst að óskað er eftir framkvæmdaleyfi fyrir lagningu vegar og gerð bílaplans. Fyrir liggur umsögn Skipulagsstofnunar vegna matsskyldu framkvæmdanna.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir útgáfu framkvæmdaleyfis. Málið fái málsmeðferð á grundvelli 13. og 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Í samræmi við niðurstöðu Skipulagsstofnunar er varðar matsskyldu verkefnisins mælist sveitarstjórn til þess að leitað verði álits Skógræktarinnar á framkvæmdinni. Jafnframt heimilar sveitarstjórn útgáfu framkvæmdaleyfis, sbr. umsókn Rúnars Gunnarssonar frá 21. júní 2021, fyrir efnistöku úr Reykjanámu í landi Efri-Reykja, allt að 6.500 m3 vegna veglagningarinnar. Skipulagsfulltrúa er falin útgáfa framkvæmdaleyfanna.

-liður 3, Kolgrafarhóll; Apavatn 2; Deiliskipulag; Kæra til ÚUA – 2105155
Lögð er fram til kynningar kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna gildistöku deiliskipulags í landi Apavatns 2.
Lagt fram til kynningar. Skipulagsfulltrúa falið að svara kærunni í samráði við lögfræðing sveitarfélagsins.

-liður 4, Úthlíð; Mosaskyggnir 15-17; Sameining lóða og skilmálabreyting; Deiliskipulagsbreyting – 2105012
Lögð er fram að nýju umsókn um deiliskipulagsbreytingu vegna sameiningar lóða Mosaskyggnis 15-17 í landi Úthlíðar. Afgreiðslu málsins var frestað á 217. fundi skipulagsnefndar þar sem skipulagsfulltrúa var falið að skoða aðstæður m.t.t sameiningaráforma. Lagt fram að nýju eftir vettvangsheimsókn skipulagsfulltrúa á svæðið í fylgd umsækjanda.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir viðkomandi breytingar á deiliskipulagi svæðisins. Sveitarstjórn telur að sameining lóðanna samræmist ágætlega lóðamynstri aðliggjandi lóða auk þess sem heppilegasta byggingasvæðið innan lóðanna fellur á mörkum þeirra í dag utan byggingarreita. Málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega breytingu á deiliskipulagi og verði grenndarkynnt næstu nágrönnum.

-liður 5, Hrosshagi 5 L228433; Hrosshagi 5b; Smábýli; Deiliskipulag – 2105097
Lögð er fram umsókn Sebastian Sturm og Janis Schwenke er varðar nýtt deiliskipulag í landi Hrosshaga 5 L228433. Í deiliskipulaginu felst að landinu er skipt upp í tvær landeignir þar sem m.a. er gert ráð fyrir uppbyggingu á íbúðarhúsum, úthúsum, hesthúsum og gestahúsum.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir deiliskipulagstillögu til kynningar og umsagna í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

-liður 6, Litla-Fljót 1 L167148; Minna-Fljót; Stofnun lóðar – 2106008
Lögð er fram umsókn frá Þórði J. Halldórssyni er varðar stofnun lóðar úr landi Litla-Fljóts L167148. Um er að ræða 4.446,15 fm lóð þar sem fyrirhugað er að byggja íbúðarhús. Óskað er eftir að lóðin fái staðfangið Minna-Fljót.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við stofnun lóðarinnar skv. fyrirliggjandi umsókn. Ekki er gerð athugasemd við staðfestingu landskipta skv. 13. jarðalaga. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir erindið með fyrirvara um lagfærð gögn. Sveitarstjórn bendir á að útgáfa byggingaleyfis innan lóða er ýmist háð deiliskipulagi eða grenndarkynningu að undangenginni samþykkt sveitarstjórnar.

-liður 7, Gröf lóð (L167802); umsókn um byggingarleyfi; sumarbústaður – 2105123
Fyrir liggur umsókn Páls Gunnlaugssonar fyrir hönd Gunnars M. Zoéga og Ingu S. Ólafsdóttur, móttekin 25.05.2021 um byggingarleyfi til að byggja 115,2 sumarbústað á sumarbústaðalandinu Gröf lóð L167802 í Bláskógabyggð.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að málið fái málsmeðferð á grundvelli 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvara um niðurstöðu grenndarkynningar. Berist engar athugasemdir vegna grenndarkynningar skal málinu vísað til afgreiðslu byggingarfulltrúa.

Fundargerðin var lögð fram til kynningar hvað aðra liði varðar.

 
2.   Fundargerð skipulagsnefndar – 2101007
220. fundur haldinn 23.06.2021. Afgreiða þarf sérstaklega liði nr. 3 til 15.
-liður 3, Lækjarhvammur; Lóðir 4 og 5; Skipulagsskilmálar; Deiliskipulag – 2106010
Lögð er fram umsókn frá Lindarflötum ehf. er varðar deiliskipulag á lóðum Lækjarhvamms 4 og 5 innan frístundasvæðis F20. Í deiliskipulaginu felst m.a. skilgreining byggingarheimilda innan lóðanna þar sem gert er ráð fyrir uppbyggingu sumarhúss, gestahúss að 40 fm og geymslu allt að 20 fm, innan hámarks nýtingarhlutfalls 0,03.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir deiliskipulagið með fyrirvara um leiðréttingu gagna m.t.t. hámarksstærðar geymslu. Sveitarstjórn mælist til þess að skipulagið verði auglýst á grundvelli 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem allar meginforsendur liggi fyrir innan aðalskipulags sveitarfélagsins. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar óskar eftir endurnýjun á umsögn ráðuneytisins frá 2009 er varðar heimildir vegna fjarlægðar frá Grafará.

-liður 4, Eyjarland L167649; Landbúnaðarland í iðnaðarlóð; Aðalskipulagsbreyting – 2101017
Lögð er fram tillaga aðalskipulagsbreytingar vegna lóðar Eyjarlands L167649. Í breytingunni felst að landbúnaðarland á lóð Eyjarlands er breytt í iðnaðarsvæði til samræmis við núverandi notkun lóðarinnar. Á lóðinni er starfrækt seiðaeldisstöð með framleiðslugetu fyrir um 20 tonn af seiðum. Skipulagslýsing var kynnt frá 3. – 24.mars. Umsagnir sem bárust á kynningartíma lýsingar lagðar fram við afgreiðslu málsins.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir tillögu aðalskipulagsbreytingar til kynningar í samræmi við 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

-liður 5, Stóranefsgata 4 L167678; Breyting á þakhalla; Deiliskipulagsbreyting – 2106023
Lögð er fram umsókn frá Kjartani Lárussyni er varðar breytingu á skilmálum deiliskipulags frístundabyggðar í landi Austureyjar I og III. Í breytingunni felst að rýmkaðar eru heimildir er varðar þakhalla innan svæðisins. Núverandi skilmálar gera ráð fyrir að þakhalli skuli vera á bilinu 14-60°. Eftir breytingu verði þakhalli innan svæðisins heimilaður 0-60°.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir viðkomandi breytingu á deiliskipulagi svæðisins. Málið fái málsmeðferð á grundvelli 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar breytingar á deiliskipulagi.

-liður 6, Neðra-Holt L223498; Stórholt; Breytt heiti lóðar – 2106024
Lögð er fram umsókn frá Grétari H. Þórissyni og Ólöfu Ö. Gísladóttur er varðar breytt heiti lóðarinnar Neðra-Holt L223498. Óskað er eftir að nýtt staðfang lóðarinnar verði Stórholt.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir.

-liður 7, Árbúðir; Fjallaskáli; Afréttur norðan vatna; Deiliskipulag – 1903012
Lögð er fram tillaga deiliskipulags fyrir fjallaskála að Árbúðum skammt norðan við Hvítá á Kili eftir auglýsingu. Á svæðinu eru alls 4 byggingar, ýmist fyrir gistingu og þjónustu, starfsfólk, salernisaðstöðu og hesthús. Til stendur að auka gisti- og veitingaaðstöðu fyrir allt að 70 manns. Stærð svæðis er um 2 ha. Árbúðir eru í aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 skilgreint sem hálendismiðstöð. Umsagnir bárust á auglýsingatíma skipulagsins og eru þær lagðar fram við afgreiðslu þess ásamt samantekt um viðbrögð.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir framlagt deiliskipulag eftir auglýsingu. Brugðist hefur verið við athugasemdum og umsögnum sem bárust vegna málsins á fullnægjandi hátt að mati nefndarinnar. Sveitarstjórn mælist til þess að deiliskipulagið taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda að lokinni yfirferð Skipulagsstofnunar í samræmi við 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

-liður 8, Geldingafell; Fjallaskáli; Framafréttur; Deiliskipulag – 1903014
Lögð er fram tillaga deiliskipulags fyrir fjallaskála að Geldingarfelli eftir auglýsingu. Á svæðinu eru alls 7 byggingar, ýmist fyrir starfsfólk og búnað vegna þjónustu vélsleðaferða á Langjökul. Aðkoma er af Kjalvegi um Skálpanesveg. Til stendur að auka gisti- og veitingaaðstöðu fyrir allt að 50 manns. Einnig er gert ráð fyrir byggingum fyrir búnað vegna ferða á Langjökul. Stærð svæðisins er um 2 ha. Geldingafell er í aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 skilgreint sem skálasvæði.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir framlagt deiliskipulag eftir auglýsingu. Brugðist hefur verið við athugasemdum og umsögnum sem bárust vegna málsins á fullnægjandi hátt að mati nefndarinnar. Sveitarstjórn mælist til þess að deiliskipulagið taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda að lokinni yfirferð Skipulagsstofnunar í samræmi við 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

-liður 9, Bjarkarbraut 14 L190016 og 16 L190017; Nýtingarhlutfall; Deiliskipulagsbreyting – 2106087
Lögð er fram umsókn frá Bláskógabyggð er varðar breytingu á deiliskipulagi þéttbýlisins Reykholti. Í breytingunni felst að nýtingarhlutfall lóðar Bjarkarbrautar 14 og 16 minnkar úr 0,40 í 0,25.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir viðkomandi breytingar á deiliskipulagi svæðisins. Málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega breytingu á deiliskipulagi. Þar sem engir aðrir hagsmunaaðilar eru innan svæðisins en umsækjandi er ekki talin þörf á grenndarkynningu.

-liður 10, Laugagerði lóð 193102 – Fyrirspurn til skipulagsnefndar – 2106083
Lögð er fram fyrirspurn frá Önnu Svövu Sverrisdóttur er varðar hugsanlegar byggingarframkvæmdir á lóð Laugagerðis L193102.
Viðkomandi lóð Laugagerði lóð L193102 er flokkuð sem garðyrkjulóð samkvæmt gildandi deiliskipulagi Laugaráss. Samkvæmt deiliskipulagi er heimilt að byggja gróðurhús og byggingar tengdar gróðurhúsastarfsemi ásamt íbúðarhúsi. Nýtingarhlutfall lóðarinnar má vera allt að 0,85 og byggingarmagn því allt að 12.800 fm. Sveitarstjórn leggst ekki gegn því að heimild verði veitt fyrir uppbyggingu tveggja smáhýsa á lóðinni enda séu slíkar framkvæmdir innan uppgefins nýtingarhlutfalls lóðarinnar þótt svo að viðkomandi uppbygging tengist ekki gróðurhúsastarfsemi með beinum hætti. Sveitarstjórn setur þó þann fyrirvara á að allar framkvæmdir innan lóða á svæðinu sem eru ekki í samræmi við framlagða skilmála er varðar gróðurhúsastarfsemi verði grenndarkynntir næstu nágrönnum í samræmi við 44. gr. skipulagslaga. Nefndin bendir á að heildarendurskoðun deiliskipulags að Laugarási stendur yfir og mælist almennt til þess að framkvæmdir innan svæðisins bíði gildistöku nýs deiliskipulags.

-liður 11, Laugagerði lóð 193102 – Umsókn um breytingu á skráningu lóðar – 2106084
Lögð er fram umsókn um breytingu á skráningu lóðar Laugagerðis lóð L193102 frá Önnu Svövu Sverrisdóttur. Óskað er eftir breytingu á staðfangi lóðarinnar vegna ruglings við lóð Laugagerðis L167146 sem liggur neðan Skálholtsvegar gegnt Laugagerði þar sem eru aðrir eigendur og önnur starfsemi.
Sveitarstjórn samþykkir að breyting á staðfangi Laugagerðis lóð verði tekin til skoðunar við endurskoðun deiliskipulags fyrir Laugarás.

-liður 12, Skálabrekka L170163; Skilgreining lóða; Deiliskipulag – 2006053. Kolbeinn Sveinbjörnsson vék af fundi við afgeriðslu þessa liðar.
Lögð er fram umsókn frá Tófarfjalli ehf. er varðar nýtt deiliskipulag að Skálabrekku L170163 miðhluti. Áður hefur lýsing deiliskipulagsverkefnis verið kynnt. Samhliða er unnið að aðalskipulagsbreytingu vegna skilgreiningar frístundasvæðis sem deiliskipulagið tekur til. Í deiliskipulaginu felst m.a. að gert er ráð fyrir um 27 nýjum frístundalóðum á um 25 ha svæði auk þess sem skilgreindir eru byggingarreitir og byggingarheimildir innan svæðisins. Lagt er fram minnisblað skipulagsfulltrúa í takt við bókun sveitarstjórnar frá 19.11.2020. Áður hefur aðalskipulagsbreyting vegna skilgreiningar á frístundasvæði verið samþykkt til auglýsingar.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir deiliskipulagið og að það verði auglýst á grundvelli 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem allar meginforsendur liggi fyrir innan aðalskipulags sveitarfélagsins. Samhliða er unnin aðalskipulagsbreyting fyrir svæðið.

-liður 13, Stekkatún 1 L222637 og 5 L224218; Úr frístundalóðum í landbúnaðarland; Aðalskipulagsbreyting – 2009065
Lögð er fram tillaga aðalskipulagsbreytingar vegna Stekkatúns 1 og 5 til afgreiðslu eftir auglýsingu. Umsagnir bárust á auglýsingatíma tillögunnar og eru þær lagðar fram við afgreiðslu málsins. Í breytingunni felst að hluta frístundasvæðis F73 er breytt í landbúnaðarland.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar að samþykkir framlagða aðalskipulagsbreytingu eftir auglýsingu. Umsagnir bárust vegna málsins og innan þeirra koma engar athugasemdir fram við framlagða breytingu. Sveitarsjtórn mælist til þess að breyting á aðalskipulagi taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda að lokinni yfirferð Skipulagsstofnunar í samræmi við 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

-liður 14, Drumboddsstaðir 2 L167078; Drumboddsstaðir lóð 1; Stofnun lóðar – 2106135
Lögð er fram umsókn Sigurðar E. Ragnarssonar f.h. Smáragarðs ehf, dags. 7. maí 2021, um stofnun lóðar úr landi Drumboddsstaða 2 L167078. Óskað er eftir að stofna 4.946 fm lóð, Drumboddsstaðir lóð 1. Lóðin er innan svæðis sem skilgreint er sem frístundasvæði (F87) innan aðalskipulags Bláskógabyggðar. Búið er að stofna 21 lóð innan svæðisins.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við stofnun lóðarinnar en bendir á að staðfangið Drumboddsstaðir lóð 1 er ekki í samræmi við reglugerð 577/2017 um skráningu staðfanga. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir erindið með fyrirvara um að lagt verði til nýr staðvísir (götuheiti) og númeraröð innan svæðisins m.t.t. fyrrnefndrar reglugerðar.

-liður 15, Miðbrún 2 L207321, Miðbrún 3 L207322, Mosavegur 10 L167585; Úthlíð 2 L167181; Stækkun lóðar og staðfesting á afmörkun – 2106137
Lögð er fram umsókn Ólafs Björnssonar f.h. Geirs Goða ehf, dags. 9. júní 2021, um stofnun 976,2 fm lóðar úr landi Úthlíðar 2 L167181 í þeim tilgangi að sameina við Miðbrún 2 L207321 sem verður 8.259,9 fm eftir stækkun. Kvöð hefur verið sett á Miðbrún 3 um aðkomu að lóðum 2, 4 og 5. Stækkun lóðar nr. 2 er ekki skv. núgildandi skipulagsbreytingu samþ. 04.09.2007. Stækkunin nær inn á aðkomuveg sem gert var ráð fyrir innan skipulagsins en sem var lagður í gegnum lóð nr. 3.
Jafnframt er óskað eftir staðfestingu á afmörkun lóðarinnar Mosavegur 10 L167585 skv. meðfylgjandi lóðablaði. Afmörkun lóðarinnar er ekki í samræmi við skipulagið samþ. 05.05.1993.
Sveitarstjórn telur að framlagðar breytingar á lóðamörkum og skilgreining á afmörkun lóða sé ekki í samræmi við deiliskipulag svæðisins. Sveitarsjtórn telur að forsenda afgreiðslu málsins sé að unnin verði breyting á deiliskipulagi svæðisins. Sveitarstjórn beinir því til umsækjanda að farið verði í heildarendurskoðun á deiliskipulagi svæðisins hið fyrsta.

Fundargerðin var lögð fram til kynningar hvað aðra liði varðar.

 
3.   Fundargerð umhverfisnefndar – 2101003
32. fundur umhverfisnefndar haldinn 27.05.2021
Fundargerðin var staðfest.
Tillögu nefndarinnar um ráðningu garðyrkjustjóra er vísað til fjárhagsáætlunargerðar.
 
4.   Fundargerð framkvæmda- og veitunefndar – 2101004
19. fundur haldinn 24.06.2021
Fundargerðin var staðfest.
 
5.   Fundargerð afgreiðslufunda byggingarfulltrúa – 2101008
144. afgreiðslufundur byggingarfulltrúa haldinn 02.06.2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
6.   Fundargerð afgreiðslufundar byggingarfulltrúa – 2101008
145. afgreiðslufundur byggingarfulltrúa haldinn 16.06. 2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
7.   Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga – 2101025
899. fundur haldinn 11.06.2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
8.   Fundargerð stjórnar SASS – 2101022
570. fundur stjórnar SASS, haldinn 04.06.2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
9.   Svæðisskipulag Suðurhálendis – 1909054
9. fundur svæðisskipulagsnefndar haldinn 25.05.2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
10.   Fundargerð stjórnar Byggðasafns Árnesinga – 2101013
12. fundur byggingarnefndar um framkvæmdir við Búðarstíg.
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
11.   Fundargerð heilbrigðisnefndar Suðurlands – 2101019
212. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands haldinn 07.06.2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
12.   Deiliskipulag Laugaráss, starfshópur – 2103027
1. fundur starfshóps um endurskoðun deiliskipulags Laugaráss haldinn 02.06.2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
13.   Fundargerð stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands – 2101020
302. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands sem var haldinn þann 18. maí 2021.
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
14.   Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga 2021 – 2102005
Hvatning Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 01.06.2021, til sveitarfélaga til að taka skýrslu Framtíðarseturs Íslands til umræðu í sveitarstjórn. Skýrslan var kynnt á XXXVI. landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Sveitarstjórn samþykkir að taka skýrsluna til umræðu á fundi í september.
 
15.   Þríþrautarkeppni að Laugarvatni 2021 – 2103036
Beiðni Ægis3 um leyfi fyrir þríþrautarkeppni (breytt dagsetning), áður á dagskrá á 279. fundi.
Sveitarstjórn veitir fyrir sitt leyti heimild fyrir þríþrautarkeppni á Laugarvatni hinn 3. júlí n.k.
 
16.   Aðlögun að loftslagsbreytingum – 2106017
Erindi Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 18. júní 2021, vegna aðlögunar sveitarfélaga að loftslagsbreytingum, streymisfundur 23. júní.
Lagt fram til kynningar.
 
17.   Hillrally á Íslandi 2021 – 2106018
Umsókn keppnisstjórnar Hillrally á Íslandi 2021, dags. 18. júní 2021, um leyfi til að halda keppnina á vegum innan Bláskógabyggðar í ágúst n.k.
Sveitarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti að rallkeppnin fari fram á þeim vegum sem tilgreindir eru innan Bláskógabyggðar í umsókn keppnisstjórnar. Minnt er á að huga þarf vel að merkingum vegna keppninnar og skilja við svæðið í sama ástandi og tekið var við því. Samþykki sveitarstjórnar er veitt með fyrirvara um samþykki annarra hagsmunaaðila.
 
18.   Húsnæðismál frístundar, Reykholtsskóla – 2102016
Beiðni skólastjóra Reykholtsskóla, dags. 10.06.2021 um að fundin verði lausn á húsnæðismálum frístundar.
Sveitarstjórn felur oddvita, formanni skólanefndar og sveitarstjóra að vinna að málinu með skólastjóra.
 
19.   Lóðarumsókn Bjarkarbraut 16 Reykholti – 2106023
Umsókn Sveinbjörns Egils Björnssonar, dags. 10.06.2021 um lóðina Bjarkarbraut 16, Reykholti.
Lóðin hefur verið auglýst laus til úthlutunar og ein umsókn borist. Sveitarstjórn samþykkir að úthluta lóðinni Bjarkarbraut 16 til Sveinbjörns Egils Björnssonar.
 
20.   Lagning ljósleiðara í þéttbýli í Bláskógabyggð – 2009002
Staðfesting Mílu hf, dags. 08.06.2021, á áformum um lagningu ljósleiðara í Reykholti og á Laugarvatni.
Lagning ljósleiðara í Laugarási.
Í upphafði ársins birti Bláskógabyggð auglýsingu þar sem markaðsaðilum á sviði fjarskipta var gefinn kostur á að upplýsa um áform sín um lagningu ljósleiðara í Reykholti, á Laugarvatni og í Laugarási. Í framhaldinu hefur Míla gert grein fyrir sínum áformum um lagningu ljósleiðara.
Lögð var fram staðfesting Mílu, dags. 8. júní 2021, þar sem koma fram áform fyrirtækisins um að leggja ljósleiðara í Reykholti og á Laugarvatni á árinu 2021, um er að ræða 35 staðföng í Reykholti og 58 á Laugarvatni. Lokið verði við lagningu ljósleiðara í Reykholt og Laugarvatn á árunum 2022 og 2023. Innheimt verður 100.000 kr. stofngjald á hvert staðfang hjá húsráðanda.
Í erindinu kemur einnig fram ósk um að fá að leggja ljósleiðaralagnir í fráveituskurði á Laugarvatni á jaðarkostnaði. Sveitarstjórn felur oddvita og sveitarstjóra að semja við Mílu um þennan þátt málsins.
Í ljósi þess að Míla hyggst ekki leggja ljósleiðara í Laugarás, og þar sem önnur fjarskiptafyrirtæki svöruðu ekki auglýsingu sveitarstjórnar þar að lútandi, felur sveitarstjórn oddvita og sveitarstjóra að hefja undirbúning lagningar Bláskógaljóss á ljósleiðara í Laugarás.
 
21.   Ársskýrsla Héraðsskjalasafns Árnesinga – 2101024
Ársskýrsla Héraðsskjalasafns Árnesinga 2020
Lagt fram til kynningar.
 
22.   Aðalfundur Gufu ehf 2021 – 2106025
Boð á aðalfund Gufu ehf sem haldinn verður 24.06.2021
Lagt fram til kynningar.
 
23.   Aðalfundur Eignarhaldsfélags Suðurlands 2021 – 2106026
Boð á aðalfund Eignarhaldsfélags Suðurlands sem haldinn verður 28.06.2021
Lagt fram til kynningar.
 
24.   Tilnefning fulltrúa í kirkjubyggingarsjóð Laugarvatnshjóna – 2106027
Erindi Guðmundar Rafnars Valtýssonar, dags. 04.06.2021, þar sem óskað er eftir tilnefningu eins aðalmanns og eins til vara í stjórn Kirkjubyggingarsjóðs Laugarvatnshjónanna Ingunnar Eyjólfsdóttur og Böðvars Magnússonar.
Sveitarstjórn tilnefnir Valgerði Sævarsdóttur sem aðalmann og Róbert Aron Pálmason sem varamann.
 
25.   Jafningjafræðsla Suðurlands – 2005035
Erindi Jafningjafræðslu Suðurlands, dags. 02.06.2021, þar sem óskað er eftir samstarfi vegna jafningjafræðslu sumarið 2021.
Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið og samþykkir að greiða kostnað, kr. 50.000, við heimsókn jafningjafræðslunnar í vinnuskóla Bláskógabyggðar. Kostnaður rúmast innan fjárhagsáætlunar.
 
26.   Útsvar og framlög Jöfnunarsjóðs 2021 – 2106030
Yfirlit yfir innheimt útsvar og framlög frá Jöfnunarsjóði janúar til maí 2021
Lagt var fram yfirlit yfir útsvarstekjur og framlög Jöfnunarsjóðs fyrir fyrstu fimm mánuði ársins.
 
27.   Samningur við 60 plús í Laugardal – 2106031
Samstarfssamningur við félagið 60 plús í Laugardal
Lögð voru fram drög að samstarfssamningi Bláskógabyggðar við félagið 60 plús í Laugardal. Sveitarstjórn staðfestir samninginn og felur sveitarstjóra og oddvita að undirrita hann.
 
28.   Samningur við Félag eldri borgara í Biskupstungum – 2106032
Samstarfssamningur við Félag eldri borgara í Biskupstungum
Lögð voru fram drög að samstarfssamningi Bláskógabyggðar við Félag eldri borgara í Biskupstungum. Sveitarstjórn staðfestir samninginn og felur sveitarstjóra og oddvita að undirrita hann.
 
29.   Viðaukar við fjárhagsáætlun 2021 – 2106029
Viðauki við fjárhagsáætlun 2021
Lagður var fram viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2021.
Sveitarstjórn samþykkir viðaukann sem felur í sér aukningu á fjárfestingu sem nemur 107,8 millj.kr., þar af 4,8 millj.kr. í A-hluta. Þá lækkar rekstrarniðurstaða A-hluta um 47,7 millj.kr og verður neikvæð um 48,3 millj.kr. og rekstrarniðurstaða samstæðu verður neikvæð um 48,3 millj.kr., en var áætluð jákvæð um 3,4 millj.kr.
Þá er gert ráð fyrir lántöku á árinu til viðbótar áður samþykktri lántöku að fjárhæð 110 millj.kr. Handbært fé lækkar um 49,5 millj.kr. og verður 48,2 millj.kr. Sveitarstjóra er falið að annast skil á viðaukanum til viðkomandi aðila.
 
30.   Reglur Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings um félagslegt leiguhúsnæði – 2101009
Tillaga að reglum Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings um félagslegt leiguhúsnæði, ásamt greinargerð. Áður frestað á 283. fundi.
Sveitarstjórn samþykkir reglur skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings um félagslegt leiguhúsnæði og að þær taki gildi 1. September. Sveitarstjórn felur oddvita og sveitarstjóra að taka saman lista yfir það húsnæði sem reglurnar taka til.
 
31.   Úthlutun lóða á Laugarvatni – 2103032
Lóð við Herutún 1, Laugarvatni (skv. nýju skipulagi). Auglýsing. Áður frestað á 283. fundi.
Lagt hefur verið mat á það hvort tímabært sé að auglýsa lóð nr 1 við Herutún (skv. nýju deiliskipulagi) lausa til úthlutunar. Niðurstaða sveitarstjórnar er að auglýsa lóðina ekki til úthlutunar að svo stöddu, þar sem núverandi vegstæði liggur um lóðina og nýta þarf það til framkvæmda við gatnagerð á svæðinu. Nokkrar lóðir við götuna hafa verið auglýstar lausar til úthlutunar.
 
32.   Deiliskipulag Heiðarbæ 2 Svínanes – 2106034
Erindi Ríkiseigna, dags. 10. júní 2021, þar sem óskað er heimildar sveitarstjórnar til að deiliskipuleggja hluta af jörðinni Heiðarbæ 2, L 170158.
Sveitarstjórn heimilar gerð deiliskipulags fyrir hluta af jörðinni Heiðarbæ 2 og vísar málinu áfram til skipulagsnefndar.
 
33.   Beiðni um viðkomustað á jökli og lóð undir aðstöðuhús – 1906022
Erindi Ástvalds Óskarssonar, dags. 15.06.2021, þar sem óskað er eftir viðkomustað á Langjökli við Skálpanes og lóð undir aðstöðuhús við Geldingafell á skálasvæði.
Sveitarstjórn hafnar beiðni um viðkomustað á Langjökli fyrir hús til móttöku ferðamanna og íshelli. Umsækjanda er bent á að lóðir við Geldingafell verða auglýstar til úthlutunar þegar deiliskiplag hefur tekið gildi og gengið hefur verið frá samningum við forsætisráðuneytið um svæði það sem deiliskipulagt hefur verið við Geldingafell.
 
34.   Hönnun húsnæðis fyrir UTU – 2106036
Tilboð í hönnun húsnæðis fyrir UTU á Laugarvatni
Á 282. fundi sveitarstjórnar var oddvita og sveitarstjóra falið að gera tillögu til sveitarstjórnar um fyrirkomulag á hönnun og byggingu húss fyrir UTU. Lagt er til að ekki verði um alútboð að ræða, heldur verði húsið hannað í samráði við sveitarfélagið og fulltrúa stjórnar UTU og bygging þess boðin út að því loknu. Lagt var fram tilboð Bents Larsen hjá Larsen hönnun og ráðgjöf í hönnun hússins og gerð útboðsgagna. Sveitarstjórn samþykkir að taka tilboðinu, kr. 7.500.000 auk vsk og rúmast sá kostnaður innan fjárhagsáætlunar.
 
35.   Veitingavagn við tjaldsvæðið Reykholti – 2106038
Umsókn Steinunnar Bjarnadóttur, f.h. Hússins Gistingar ehf, dags. 19.06.2021, um leyfi til að staðsetja veitingavagn á tjaldsvæðinu í Reykholti.
Sveitarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti að veitingavagn verði staðsettur á tjaldsvæðinu í Reykholti. Bent er á að sækja þarf um stöðuleyfi til skipulags- og byggingarfulltrúaembættisins.
 
36.   Fundir sveitarstjórnar 2021 – 2101001
Tillaga um að sveitarstjórn taki sumarfrí fram í ágúst.
Sveitarstjórn samþykkir að næsti fundur verði 5. ágúst, nema þörf verði fyrir aukafund. Sveitarstjóra er veitt umboð til að afgreiða umsagnir um rekstrarleyfi veitinga- og gististaða í sumarleyfi sveitarstjórnar, verði þörf á því.
 
37.   Aðalskipulagsbreytingar Reykjavíkurborgar 2021 – 2106019
Erindi deildarstjóra aðalskipulags Reykjavíkurborgar, dags. 16.06. 2021, varðandi breytingu á aðalskipulagstillögu.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við aðalskipulagstillöguna.
 
38.   Kerfisáætlun Landsnets 2021-2030 – 2106022
Erindi Landsnets hf, dags. 10.06.2021 þar sem kerfisáætlun Landsnets 2021-2030 er send til umsagnar.
Lagt fram til kynningar.
 
39.   Úrgangsmagn – gögn frá Sorpstöð Suðurlands – 2101020
Erindi Sorpstöðvar Suðurlands, dags. 07.06.2021, varðandi magntölur úrgangs 2020.
Lagt fram til kynningar.
 
40.   Áskorun 60 plús á Laugarvatni vegna fegrunar Laugardals – 2106020
Áskorun aðalfundar 60 plús á Laugarvatni frá 08.06.2021 varðandi fegrun Laugardals.
Lagt fram til kynningar.
 
41.   Ársskýrsla HSU 2020 – 2106024
Ársskýrsla HSU 2020
Lagt fram til kynningar.
 
42.   Stafrænt ráð sveitarfélaga – 2009006
Samantekt stafræns ráðs sveitarfélaga, dags. 07.06.2021, um stöðu samvinnu stafrænnar þróunar hjá sveitarfélögunum.
Lagt fram til kynningar.
 
43.   Ársreikningur 60 plús 2020 – 2106035
Ársreikningur 60 plús í Laugardal 2020
Lagt fram til kynningar.
 

 

 

Fundi slitið kl. 17:30.

 

 

 

 

 

Helgi Kjartansson Valgerður Sævarsdóttir
Sigurjón Pétur Guðmundsson Kolbeinn Sveinbjörnsson
Guðrún S. Magnúsdóttir Róbert Aron Pálmason
Axel Sæland Ásta Stefánsdóttir