289. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar

 

 

 

  1. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn í Aratungu, Reykholti, 16. september 2021, kl. 15:15.

 

 

Fundinn sátu:

Helgi Kjartansson, Valgerður Sævarsdóttir, Óttar Bragi Þráinsson, Kolbeinn Sveinbjörnsson, Guðrún S. Magnúsdóttir, Róbert Aron Pálmason, Áslaug Alda Þórarinsdóttir og Ásta Stefánsdóttir.

 

 

 

Fundargerð ritaði: Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri.

 

 

1. Fundargerð skipulagsnefndar – 2101007
223. fundur skipulagsnefndar, haldinn 8. september 2021. Afgreiða þarf sérstaklega mál nr. 1 til 6.
Einnig fylgir tölvupóstur, dags. 13. september 2021, vegna máls nr. 5.
-liður 1, Bergsstaðir L167202; Stækkun frístundareits F84; Aðalskipulagsbreyting – 2108051
Lögð er fram umsókn frá Einari E. Sæmundsen er varðar breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar. Í breytingunni felst stækkun á frístundareit F84 á kostnað landbúnaðarlands innan jarðarinnar Bergsstaða.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar mælist til þess að framlagðar beiðnir um breytingu á aðalskipulagi sem taka til Bergstaða L167202 og Bergstaða L167201 verði sameinaðar undir eina skipulagslýsingu. Mælist sveitarstjórn til þess að Skipulagsfulltrúa verði falið að hafa milligöngu um gerð skipulagslýsingar vegna verkefnisins í samráði við umsækjendur.

-liður 2, Bergsstaðir L167201; Úr frístundasvæði í landbúnaðarsvæði; Aðalskipulagsbreyting – 2108054
Lögð er fram umsókn frá Helgu Garðarsdóttur og Sigurjóni Sindrasyni er varðar breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar. Í breytingunni felst breytt landnotkun úr frístundasvæði í landbúnaðarsvæði innan jarðarinnar Bergsstaða.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar mælist til þess að framlagðar beiðnir um breytingu á aðalskipulagi sem taka til Bergstaða L167202 og Bergstaða L167201 verði sameinaðar undir eina skipulagslýsingu. Mælist sveitarstjórn til þess að Skipulagsfulltrúa verði falið að hafa milligöngu um gerð skipulagslýsingar vegna verkefnisins í samráði við umsækjendur.

-liður 3, Árbúðir; Fjallaskáli; Afréttur norðan vatna; Deiliskipulag – 1903012
Lögð er fram tillaga deiliskipulags fyrir fjallaskála að Árbúðum skammt norðan við Hvítá á Kili eftir auglýsingu. Á svæðinu eru alls 4 byggingar, ýmist fyrir gistingu og þjónustu, starfsfólk, salernisaðstöðu og hesthús. Til stendur að auka gisti- og veitingaaðstöðu fyrir allt að 70 manns. Stærð svæðis er um 2 ha. Árbúðir eru í aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 skilgreint sem hálendismiðstöð. Athugasemdir bárust við gildistöku skipulagsins af hálfu Skipulagsstofnunar og eru þær lagðar fram við afgreiðslu málsins.
Innan afgreiðslu Skipulagsstofnunar vegna málsins eru gerðar athugasemdir við réttmæti þess að gera eigi ráð fyrir sölu jarðefnaeldsneytis í Árbúðum, bæði m.t.t. skipulagsstefnu fyrir miðhálendið og stefnu stjórnvalda í loftslagsmálum. Að sama skapi leggur Skipulagsstofnun áherslu á hönnun bygginga og frágang á svæðinu. Stofnunin telur að Bláskógabyggð þurfi að taka afstöðu til þessara ábendinga og hvort þær leiði til breytinga á deiliskipulaginu. Að mati sveitarstjórnar er komið inn á atriði innan greinargerðar er varðar hönnun bygginga og frágang á svæðinu með fullnægjandi hætti þar sem m.a. er komið inn á að byggingarefni séu frjálst en leitast skuli við að nota byggingarefni sem þarfnast lítils viðhalds. Gæta eigi að samræmingu í útliti og litavali allra bygginga á staðnum og skulu mannvirki felld að landi eftir því sem hægt er. Auk þess eru settir fram skilmálar um umhverfi og frágang lóða, forðast eigi rask og laga eigi landið aftur að umhverfinu að framkvæmdum loknum. Er varðar sölu jarðefnaeldsneyti á svæðinu samþykkir sveitarstjórn að umrædd heimild verði felld út úr skipulagi. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir deiliskipulagið eftir auglýsingu á grundvelli 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 sem taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda eftir uppfærslu skipulagsgagna. Skipulagsstofnun verði send gögn málsins til varðveislu.

-liður 4, Geldingafell; Fjallaskáli; Framafréttur; Deiliskipulag – 1903014
Lögð er fram tillaga deiliskipulags fyrir fjallaskála að Geldingarfelli eftir auglýsingu. Á svæðinu eru alls 7 byggingar, ýmist fyrir starfsfólk eða búnað vegna þjónustu vélsleðaferða á Langjökul. Aðkoma er af Kjalvegi um Skálpanesveg. Til stendur að auka gisti- og veitingaaðstöðu fyrir allt að 50 manns. Einnig er gert ráð fyrir byggingum fyrir búnað vegna ferða á Langjökul. Stærð svæðisins er um 2 ha. Geldingafell er í aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 skilgreint sem skálasvæði. Athugasemdir bárust við gildistöku skipulagsins af hálfu Skipulagsstofnunar og eru þær lagðar fram við afgreiðslu málsins.
Innan athugasemda Skipulagsstofnunar er lögð áherslu á hönnun bygginga og frágang á svæðinu. Stofnunin telur að Bláskógabyggð þurfi að taka afstöðu til þessara ábendinga og hvort þær leiði til breytinga á deiliskipulaginu. Að mati sveitarstjórnar er komið inn á atriði innan greinargerðar er varðar hönnun bygginga og frágang á svæðinu með fullnægjandi hætti þar sem m.a. er komið inn á að byggingarefni séu frjálst en leitast skuli við að nota byggingarefni sem þarfnast lítils viðhalds. Gæta eigi að samræmingu í útliti og litavali allra bygginga á staðnum og skulu mannvirki felld að landi eftir því sem hægt er. Auk þess eru settir fram skilmálar um umhverfi og frágang lóða, forðast eigi rask og laga eigi landið aftur að umhverfinu að framkvæmdum loknum. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir deiliskipulagið verði samþykkt eftir auglýsingu á grundvelli 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda. Skipulagsstofnun verði send gögn málsins til varðveislu.

-liður 5, Aphóll 9 (L167659); umsókn um byggingarleyfi; sumarbústaður – 2106050
Fyrir liggur umsókn Sigurðar Hafsteinssonar fyrir hönd Ástrúnar B. Ágústsdóttur, móttekin 14.06.2021, um byggingarleyfi til að byggja 102,6 m2 sumarbústað og fjarlægja sem fyrir er mhl 01, 39,1 m2, byggingarár 1968, á sumarbústaðalandinu Aphóll 9 L167659 í Bláskógabyggð. Lagður er fram tölvupóstur Ástrúnar B. Ágútsdóttur, dags. 13. september 2021.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að fresta afgreiðslu málsins til næsta fundar.

-liður 6, Úthlíð 2 L167181; Úr frístundasvæði í verslunar- og þjónustusvæði; Aðalskipulagsbreyting – 2103021
Lögð er fram tillaga aðalskipulagsbreytingar sem tekur til frístundasvæðis í landi Úthlíðar. Í breytingunni felst að landnotkun lóða nr. 5, 7 og 9 við Vörðuás er breytt úr frístundabyggð í verslun- og þjónustu.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir tillögu aðalskipulagsbreytingar til kynningar í samræmi við 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin verði sérstaklega kynnt sumarhúsafélagi svæðisins og landeigendum upprunalands.

Fundargerðin var lögð fram til kynningar hvað aðra liði hennar varðar.

2. Fundargerð framkvæmda- og veitunefndar – 2101004
21. fundur haldinn 9. september 2021. Afgreiða þarf sérstaklega liði nr. 2,3 og 9.
-liður 2, Gamla Tungufljótsbrú, ástand. Tillögu framkvæmda- og veitunefndar um að gert verði ráð fyrir fjármagni til viðgerða á brúnni í fjárhagsáætlun næsta árs er vísað til gerðar fjárhagsáætlunar fyrir árið 2022.
-liður 3, Samningur um viðhald og þjónustu við ljósleiðara. Sveitarstjórn staðfestir samning Bláskógaljóss við TRS.
-liður 9, Gatnagerð Traustatún og Kotstún. Fyrir liggur uppfært tilboð Eflu verkfræðistofu í gatnahönnun, sem tekur mið af því að gera lóð fyrir húsnæði UTU byggingarhæfa. Sveitarstjórn samþykkir tilboðið.
Fundargerðin var staðfetst.
3. Fundargerð afgreiðslufunda byggingarfulltrúa – 2101008
21. afgreiðslufundur byggingarfulltrúa, haldinn 1. september 2021.
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
4. Fundargerð stjórnar Bergrisans – 2101021
29. fundur stjórnar haldinn 9. apríl 2021
30. fundur stjórnar haldinn 7. júní 2021
31. fundur stjórnar haldinn 15. júlí 2021
Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar.
5. Fundargerð NOS (nefndar oddvita sveitarfélaga) – 2101010
Fundur stjórnar NOS (stjórn skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings) haldinn 31. ágúst 2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
6. Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga – 2101025
900. fundur haldinn 27. ágúst 2021
Lagt fram til kynningar.
7. Fundargerð oddvitanefndar uppsveita Árnessýslu – 2101011
8. fundur oddvitanefndar haldinn 6. september 2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
8. Fundargerð stjórnar SASS – 2101022
572. fundur haldinn 3. september 2021.
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
9. Fundargerð stjórnar byggðasamlags UTU – 2101006
88. fundur stjórnar UTU haldinn 8. september 2021.
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
10. Deiliskipulag Laugaráss, fundargerðir starfshóps – 2103027
2. fundur starfshóps um deiliskipulags Laugaráss, haldinn 2. september 2021.
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
11. Frístundastyrkur barna – 2109011
Erindi Önnu Grétu Ólafsdóttur o.fl., dags. 2. september 2021 varðandi frístundastyrk fyrir börn.
Erindið var lagt fram. Þar er hvatt til þess að teknar verði upp greiðslur frístundastyrkja til barna í sveitarfélaginu.
Á 287. fundi sveitarstjórnar voru frístundastyrkir til umfjöllunar og ræddir við fulltrúa ungmennafélaganna í sveitarfélaginu. Ákveðið var að vísa málinu til gerðar fjárhagsáætlunar fyrir árið 2022. Sveitarstjórn samþykkir að það erindi sem nú er lagt fram fari í sama farveg.
12. Tilnefning fulltrúa í Ungmennaráð Suðurlands – 2109012
Erindi Ungmennaráðs Suðurlands, dags. 2. september 2021, þar sem óskað er eftir því að hvert sveitarfélag tilnefni einn aðalmann og einn varamann til setu í Ungmennaráði Suðurlands.
Sveitarstjórn tilnefnir Sólmund Magnús Sigurðsson til setu í Ungmennaráði Suðurlands.
13. Samþætt þjónusta í þágu farsældar barna – 2109013
Erindi Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 31. ágúst 2021, þar sem hvatt er til þess að sveitarfélög hefju undirbúning að innleiðingu samþættrar þjónustu í þágu farsældar barna.
Erindið var lagt fram. Undirbúningur að innleiðingu samþættrar þjónustu í þágu farsældar barna er hafinn á vettvangi Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings.
14. Hjólhýsasvæði Laugarvatni. – 2004032
Beiðni Samhjóls um endurskoðun ákvörðunar um að loka svæðinu, frá 15. ágúst 2021, áður frestað á 287. fundi. Minnisblað Lögmanna Suðurlandi, dags. 1. september 2021, einnig liggur frammi álitsgerð Lögmanna Suðurlandi frá 16. nóvember 2020, auk tölvupósta sem borist hafa, dags. 18. og 24. ágúst og 7. september, frá aðilum sem þegar hafa yfirgefið svæðið í kjölfar uppsagnar.
Fundinn sátu undir þessum lið Steinunn Erla Kolbeinsdóttir, lögmaður,  Hrafnhildur Bjarnadóttir, formaður Samhjóls og Þóra Guðjónsdóttir, gjaldkeri.
Steinunn Erla fór yfir álitsgerð frá 16. nóvember 2020 og minnisblað frá 1. september 2021 og helstu niðurstöður.
Umræður urðu um málið.

Gert var fundarhlé kl. 16:18. Fundi var framhaldið kl. 16:43.

Lagður var fram undirskriftalisti 59 einstaklinga og fyrirtækja þar sem lagst er gegn lokun hjólhýsasvæðisins á Laugarvatni.
Oddviti lagði til eftirfarandi afgreiðslu:

Í álitsgerð frá 16. nóvember 2020 er farið yfir lagalegan grundvöll fyrir rekstri hjólhýsasvæðis og í minnisblaði frá 1. september sl. er farið yfir þau atriði sem koma til skoðunar ákveði sveitarstjórn að halda úti skammtímastæði fyrir hjólhýsi í allt að fjóra mánuði á ári. Þar kemur m.a. fram að ráðast þyrfti í aðgerðir til að uppfylla öryggiskröfur vegna brunavarna. Þá er rakin málsmeðferð gagnvart leigutökum, en þar sem rekstraraðili svæðisins er opinber aðili þarf að gæta að ákvæðum stjórnsýsluréttar. Einnig er gerð grein fyrir því að rekstur sveitarfélags á hjólhýsasvæði kann að vera í samkeppni við rekstur einkaaðila og þarf sveitarfélagið því að gæta að samkeppnissjónarmiðum, ákveði það að fara í reksturinn. Í minnisblaðinu er einnig farið yfir útfærslu á rekstri skammtímastæðis fyrir hjólhýsi og kostnað við að halda áfram rekstri hjólhýsasvæðis á Laugarvatni með breyttum forsendum.
Sveitarstjórn samþykkir að fyrri ákvörðun um að samningar um hjólhýsasvæðið verði ekki endurnýjaðir standi óbreytt og hafnar beiðni Samhjóls um að heimiluð verði fjögurra mánaða viðvera yfir sumartímann og að hýsin standi á svæðinu með stöðuleyfi yfir vetrartímann.  

Tillagan var borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða.

15. Útsvar og framlög Jöfnunarsjóðs 2021 – 2106030
Yfirlit yfir innkomna staðgreiðslu og framlög Jöfnunarsjóðs fyrir janúar til ágúst 2021
Lagt var fram yfirlit yfir framlög úr Jöfnunarsjóði og útsvarstekjur fyrir janúar til ágúst.
16. Eftirlitskönnun á skjalavörslu og skjalahaldi – 2109014
Skýrsla, dags. 2. september 2021, vegna rafrænnar eftirlitskönnunar Héraðsskjalasafns Árnesinga á skjalavörslu og skjalahaldi sveitarfélaga og stofnana þeirra sem eru skilaskyldar með skjöl sín á héraðsskjalasafnið
Skýrslan var lögð fram. Sveitarstjóra er falið að vinna úr ábendingum héraðsskjalavarðar.
17. Úthlutunarreglur lóða í Bláskógabyggð – 2109015
Reglur um úthlutun lóða í Bláskógabyggð
Sveitarstjóri gerði grein fyrir tillögu að uppfærðum reglum um úthlutun lóða í Bláskógabyggð. Sveitarstjórn samþykkir reglurnar.
18. Lóðarumsókn Háholt 8, Laugarvatni – 2109016
Umsókn Elvars Hallgrímssonar um lóðina Háholt 8, Laugarvatni
Lóðin hefur verið auglýst til umsóknar og ein umsókn borist. Sveitarstjórn samþykkir að úthluta lóðinni til umsækjanda og verða honum sendar jarðtækniskýrslur vegna lóðarinnar. Samráð skal haft við byggingarfulltrúa um grundun húss á lóðinni.
19. Lóðarumsókn Vegholt 10, Reykholti – 2109010
Umsókn Hrólfs Laugdal Árnasonar, dags. 3. september 2021, um lóðina Vegholt 10, Reykholti.
Lóðin hefur verið auglýst laust til úthlutunar og ein umsókn borist. Sveitarstjórn samþykkir að úthluta lóðinni til umsækjanda.
20. Opnunartími íþróttamannvirkja – 2109019
Erindi forstöðumanns íþróttamannvirkja á Laugarvatni, dags. 9. september 2021, varðandi aukinn afgreiðslutíma um helgar.

 

Sveitarstjórn samþykkir aukinn opnunartíma, þannig að opið verði á laugardögum frá kl. 13 til 18, líkt og er á sunnudögum. Metið verði hvort um kostnaðarauka verði að ræða, en í dag er opnun á laugardögum vegna útleigu á húsinu mætt með aukavöktum starfsmanna.

21. Deiliskipulags Laugaráss, kostnaðarliðir utan verðkönnunar – 2104051
Áætlun Eflu, dags. 10. september 2021, um vinnu vegna atriða sem tengjast endurskoðun deiliskipulags í Laugarási.
Vegna vinnu við deiliskipulag Laugaráss var óskað eftir tilboði frá Eflu ehf í vinnu varðandi útfærslu fráveitumála og skoðun á umferðarmálum í Hverabrekku.
Sveitarstjórn samþykkir að taka tilboði í vinnu vegna fráveitumálanna. Kostnaður rúmast innan fjárhagsáætlunar.
22. Snjóbræðsla í göngustíga – 2109021
Tillaga að stefnumörkun vegna gangstétta og göngustíga (snjóbræðsla).
Lagt var fram minnisblað sviðsstjóra framkvæmda- og veitusviðs. Sveitarstjórn samþykkir að setja framvegis snjóbræðslu í göngustíga við stofnanir sveitarfélagsins.
23. Gatnaheiti á Laugarvatni – 2109022
Heiti á götu á Laugarvatni (gata/torg á malarvelli)

 

Umræða varð um málið. Samþykkt er að lóðir á malarvelli verði Hverabraut 4, 6, 8, 10, 12 og 14.

24. Lántökur 2021 – 2101047
Tillaga um millifærslur á milli Bláskógaveitu og Bláskógabyggðar 2021
Sveitarstjórn samþykkir millifærslur af reikningi Bláskógaveitu yfir á reikning Bláskógabyggðar innan ársins.
25. Rekstrarleyfisumsókn Blue Hotel Fagrilundur (224-8206) – 2107007
Erindi Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 9. júní 2021, þar sem óskað er eftir umsögn um rekstrarleyfisumsókn vegna gistingar í flokki IV (Hótel) fyrir Blue Hotel Fagrilundur, Skólavegi 1. Umsögn byggingarfulltrúa liggur fyrir.
Sveitarstjórn veitir jákvæða umsögn vegna umsóknar um rekstrarleyfi fyrir Blue Hotel Fagrilundur, Skólavegi 1, vegna gistingar í flokki IV (hótel).
26. Barnvæn sveitarfélög – 2109009
Kynning Unicef á Íslandi, dags. 6. september 2021, á verkefninu Barnvæn sveitarfélög, innleiðing á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
Lagt fram til kynningar.
27. Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns ehf 2021 – 2109017
Aðalfundur, haldinn 30. ágúst 2021, fundargerð ásamt ársreikningi.
Lagt fram til kynningar.
28. Tilnefning svæða í Emerald Network – Guðlaugstungur o.fl.- 2109018
Erindi umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, dags. 10. september 2021, varðandi tillögu að svæðum í svokallað Emerald Network, sem hefur að markmiði að mynda net verndarsvæða í Evrópu þar sem unnið er að vernd valinna villtra plantna, dýra og lífsvæða.
Lagt fram til kynningar.
29. Starfshæfi sveitarstjórna, fjarfundir – 2108001
Erindi samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 2. september 2021, varðandi drög að breytingum á leiðbeiningum um ritun fundargerða nr. 22/2013 og notkun fjarfundarbúnaðar nr. 1140/2013.
Lagt fram til kynningar.

 

 

 

Fundi slitið kl. 18:40.

 

 

Helgi Kjartansson   Valgerður Sævarsdóttir
Óttar Bragi Þráinsson   Kolbeinn Sveinbjörnsson
Guðrún S. Magnúsdóttir   Róbert Aron Pálmason
Áslaug Alda Þórarinsdóttir   Ásta Stefánsdóttir