29. fundur

29. fundur fræðslunefndar Bláskógabyggðar
Miðvikudagur 27. nóv. 2013
Laugarvatn

Grunnskóli (16:00 – 17:00)

Mætt: Bryndís Böðvarsdóttir formaður (BB), Axel Sæland ritari (AS), Valgerður
Sævarsdóttir varaformarður (VS), Hrund Harðardóttir skólastjóri (HH), Guðný
Tómasdóttir áheyrnarfulltrúi Grímsnes- og Grafningshrepps, Elísabet Dröfn Erlingsdóttir
fulltrúi foreldra (EDE).
Forfölluð: Aðalheiður Helgadóttir fulltrúi starfsmanna (AH).

1.  Staðfesting starfsáætlunar. Hrund fer yfir þær breytingar sem hafa orðið á
starfsáætluninni frá síðasta fundi. Fræðslunefnd staðfestir starfsáætlun
Bláskógaskóla- grunnskóladeildar.
2.  Almennur hluti af skólanámskrá lagður fram til staðfestingar. Fræðslunefnd
staðfestir hana með örlitlum fyrirvara.

3.  Fjárhagsáætlun. Hrund lýsir yfir ánægju með sveitarfélagið þar sem ekkert var
skorið niður til skólamála. Skólinn hafi náð að fjármagna allt sem til stóð. 294
milljónir fara til grunnskólahlutans, lang mest af þessum fjármunum eru fastir
liðir t.d. laun, hiti og rafmagn, skólaakstur og fl. Tölvubúnaður var endurnýjaður í
Reykholti og sama verður gert á Laugarvatni árið 2014. 

4.  Starfið framundan. Hrund stiklar á stóru um það sem er að gerast. Danskennsla er
nú gangi þessa vikuna (vika 48), Auður Haralds danskennari var fengin til að sjá
um kennsluna og er mikil ánægja með hana. Jólaundirbúningur er framundan í
skólanum, þá er lítið um hefðbundna kennslu og í framhaldi af því eru litlujól.
Föstudaginn 29. nóv verður kynning á fyrirkomulagi á nýrri Skólaþjónustu
Árnesþings fyrir skólastjórnendur og sveitarstjórnarfulltrúa. Foreldraviðtölum er
lokið. Skólastjórafélag Norðvesturlands kom í heimsókn, þar sem þeir skoðuðu
bæði Flúðakóla og Bláskógaskóla. 

5.  Skólapúlsinn. Fyrirtæki sem bíður skólum upp á staðlað form af spurningalistum
til að hjálpa þeim við innra mat. Ákveðinn kostnaður fylgir hverri könnun og mun
Hrund skoða hvort gagnlegt væri fyrir Bláskógaskóla að nýta sér þessa þjónustu.


6.  Samfella milli grunnskóla. Guðný hefur orð á því að fræðslunefndin í Kerhólskóla
vilji skoða samfelluna hjá nemendum sem eru að fara milli grunnskólanna.
Hvernig er þetta samstarf að takast og hvernig eru nemendurnir að taka þessu?
Einnig vill Kerhólsskóli koma á sameiginlegum starfsdegi kennara. Það myndi hjálpa

kennurum mikið við að samræma kennsluna. Þessari hugmynd verður
komið áleiðis til kennara í Bláskógaskóla.

7.  Önnur mál. Engin