31. fundur

31. fundur fræðslunefndar Bláskógabyggðar
Miðvikudagur 26. feb. 2014
Reykholt
Sameiginlegur fundur beggja skólastiga

Leik- og grunnskóli (16:00 – 18:00)
Mætt: Bryndís Böðvarsdóttir formaður (BB), Axel Sæland ritari (AS), Valgerður
Sævarsdóttir varaformarður (VS), Hrund Harðardóttir skólastjóri (HH), Aðalheiður
Helgadóttir fulltrúi kennara (AH), Elísabet Dröfn Erlingsdóttir fulltrúi foreldra (EDE),
Júlíana Tyrfingsdóttir leikskólastjóri Álfaborg (JT), Þuríður Ágústa Sigurðardóttir fulltrúi
starfsmanna Álfaborg (ÞÁS), Sólveig Björg Aðalsteinsdóttir fulltrúi starfsmanna
leikskólahluta Bláskógaskóla (SBA), Áshildur Sigurðardóttir fulltrúi foreldra Álfaborg
(ÁS).

1. Sérkennsla í Bláskógabyggð, fræðslunefnd setti saman nokkrar spurningar og
lagði fyrir leik- og grunnskóla Bláskógabyggðar (sjá fylgiskjal nr. 1).
Tilgangurinn var að fá betri innsýn í þennan hluta skólastarfsins (svör
skólastigana eru í fylgiskjölum nr. 2 og 3).
Megin niðurstöður eru þessar:
Bláskógaskóli (grsk.) er með 26 börn í sérkennslu (6 á Laugarvatni og 20 í
Reykholti). Í leikskóladeildinni eru fjögur börn svo alls eru þetta 30 börn í
sem njóta einhvers konar sérkennslu en 20 þeirra eru með greiningu á bak við
sig. Alls eru þetta 61 kennslustund á viku eða 2,3 stöðugildi (23 stundir á
Laugarvatni og 38 stundir í Reykholti). Að auki er 10% staða
talmeinafræðings. Fjórtán kennarar sinna sérkennslu í Bláskógaskóla (4 á
Laugarvatni og 10 í Reykholti).
Í leikskólanum Álfaborg njóta 8 börn sérkennslu. Alls eru það 30
klukkustundir á viku (u.þ.b. 75% starf). Inni í því er 15% starf
talmeinafræðings (6 stundir), stuðningur (20 stundir) og deildarstjóri er með 4
stundir. Tvö af börnunum eru með greiningu, önnur tvö eru tvítyngd og
fjögur í sérstakri talþjálfun en það er hluti af því að byrja strax að sinna þeim
sem þurfa á því að halda.
Með tilkomu nýrrar skólaþjónustu Árnesþings (tók til starfa um áramót) og í
ljósi þessara niðurstaða er ástæða til að skoða hvort þörf sé á að breyta
stöðuhlutfalli sérkennara við leik- og grunnskóla í Bláskógabyggð.
Fræðslunefnd leggur áherslu á mikilvægi upplýsingaflæðis og samfellu í
sérkennslu nemenda á milli skólastiganna. Vilji er því til að fækka kennurum
sem sinna sérkennslu og ráða frekar einstakling/a sem sinna henni að fullu á
næsta skólaári.
Fræðslunefnd mun vinna áfram að skoðun og frekari útfærslu.

2. Önnur mál
a) Lestrarátak. Júlíana talar um að það þurfi átak í lestri fyrir börn, þ.e. að
foreldrar lesi fyrir börnin sín. Lions klúbburinn í Biskupstungum var
með fyrirlestur um lestur fyrir börn og ætlar í framhaldi að því að gefa
skólanum gjöf sem mun nýtast til lestrar. Júlíana hvetur alla aðila til að
koma að máli til að bæta þetta mál. Hrund stingur upp á að hafa lið á
næsta fundi um lestur og lestrarátak.