318. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar

 

 318. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn í Aratungu, Reykholti,

miðvikudaginn 16. nóvember 2022, kl. 09:00.

 

 

Fundinn sátu:

Helgi Kjartansson, Stefanía Hákonardóttir, Sveinn Ingi Sveinbjörnsson var fjarverandi en í staðinn sat fundinn Áslaug Alda Þórarinsdóttir, Guðrún S. Magnúsdóttir, Guðni Sighvatsson, Anna Greta Ólafsdóttir, Jón Forni Snæbjörnsson og Ásta Stefánsdóttir.

 

 

Fundargerð ritaði: Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri.

Leitað var afbrigða til að taka á dagskrá lóðarumsókn, sem verður liður nr. 8 á fundinum, og tillögu um fundartíma næsta sveitarstjórnarfundar, sem verður liður nr. 9. Var það samþykkt samhljóða.

 

1.   Fundargerð skipulagsnefndar – 2201007
249. fundur haldinn 09.11.2022
-liður 1, Miðdalur L167644; Aukin byggingarheimild; Hjólhýsasvæði fellt út; Deiliskipulagsbreyting ? 2010059
Lögð er fram umsókn frá Grafíu vegna breytinga á deiliskipulagi orlofs- og frístundabyggðar í landi Miðdals í Laugardal eftir auglýsingu. Í breytingunni felst að byggingarheimild fyrir frístundahús innan svæðisins er aukin úr 60 fm í 100 fm og að lóðarhafar geti byggt allt að 40 fm smáhýsi/gestahús á hverri lóð innan stækkaðs byggingarreits auk 15 fm geymslu sem teljast í báðum tilfellum til heimilaðs hámarksflatarmáls orlofs- eða frístundahúsa innan hverrar lóðar. Skilmálar sem taka til þjónustuhúss og tjaldsvæðis eru uppfærðir auk þess sem hjólhýsasvæði á eldri uppdrætti er fellt út. Umsagnir bárust vegna málsins og eru þær lagðar fram við afgreiðslu málsins ásamt uppfærðum skipulagsgögnum.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir framlagt deiliskipulag eftir auglýsingu. Sveitarstjórn telur að brugðist hafi verið við umsögnum sem bárust vegna málsins með fullnægjandi hætti innan gagnanna. Sveitarstjórn mælist til þess að deiliskipulagið taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda að lokinni yfirferð Skipulagsstofnunar í samræmi við 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

-liður 2. Gatfellsskáli; Fjallasel; Deiliskipulag ? 2211017
Lögð er fram tillaga deiliskipulags sem tekur til fjallaselsins Gatfellsskála í Bláskógabyggð. Markmið deiliskipulagstillögunnar er að setja ramma utan um uppbyggingu svæðisins og setja skilmála um framtíðaruppbyggingu. Í deiliskipulaginu felst staðfesting á núverandi landnotkun, auk þess að gera ráð fyrir stækkun núverandi skála og/eða byggingu nýs húss. Gisting getur verið fyrir allt að 20 gesti. Skipulagssvæðið er um tæpur 1 ha. Deiliskipulagið er í samræmi við Aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015-2027 en þar er svæðið skilgreint sem afþreyingar- og ferðamannasvæði, AF8
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir deiliskipulagið og að það verði auglýst á grundvelli 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem allar meginforsendur fyrir gerð deiliskipulagstillögunnar liggi fyrir innan aðalskipulags sveitarfélagsins.

-liður 3. Skjaldborg og Kerling; Fjallasel; Deiliskipulag ? 2211018
Lögð er fram tillaga deiliskipulags sem tekur til fjallaselsins Skjaldborgar og Kerlingar í Bláskógabyggð. Markmið deiliskipulagstillögunnar er að setja ramma utan um uppbyggingu svæðisins og setja skilmála um framtíðaruppbyggingu. Í deiliskipulaginu felst staðfesting á núverandi landnotkun, auk þess að gera ráð fyrir stækkun núverandi skála og/eða byggingu nýs húss. Gisting getur verið fyrir allt að 40 gesti. Skipulagssvæðið er um tæpur 1,2 ha. Deiliskipulagið er í samræmi við aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015-2027 en þar er svæðið skilgreint sem afþreyingar- og ferðamannasvæði, AF8
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir deiliskipulagið og að það verði auglýst á grundvelli 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem allar meginforsendur fyrir gerð deiliskipulagstillögunnar liggi fyrir innan aðalskipulags sveitarfélagsins.

-liður 4. Tungubotnar L212210; Kjóastaðir 3, Stækkun lands 2210077
Lögð fram umsókn um stofnun landeignar úr landi Tungubotna L212210. Óskað er eftir að stofna 2.880 fm lóð sem fyrirhuguð er að sameina við Kjóastaðir 3.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við stofnun lóðarinnar skv. fyrirliggjandi umsókn. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir erindið með fyrirvara um lagfærð gögn.
Fundargerðin var lögð fram til kynningar að öðru leyti.

 
2.   Fundargerð seyrustjórnar – 2201012
7. fundur haldinn 07.11.2022
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
3.   Aðalfundur UTU bs – 2211020
Aðalfundur haldinn 01.11.2022
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
4.   Fundargerð stjórnar byggðasamlags UTU – 2201006
Fundur haldinn 09.11.2022
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
5.   Fundargerð NOS (stjórn skóla- og velferðarþjónustu) – 2201010
Fundur haldinn 24.10.2022
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
6.   Fundargerð heilbrigðisnefndar Suðurlands – 2201019
222. fundur haldinn 11.11.2022
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
7.   Fjárhagsáætlun 2023 og 2024-2026 – 2208029
Fjárhagsáætlun 2023. Kristófer A. Tómasson, sviðsstjóri kemur inn á fundinn.
Farið var yfir framkvæmdaáætlun næsta árs, auk áætlunar fyrir eignasjóð.
 
8.   Lóðarumsókn Skólatún 8-10, Laugarvatni – 2211023
Umsókn BF-verks ehf um lóðina Skólatún 8-10, Laugarvatni.
Lóðin hefur verið auglýst laus til umsóknar og ein umsókn borist. Sveitarstjórn samþykkir að úthluta lóðinni til BF-verks ehf.
 
9.   Fundartímar sveitarstjórnar – 2205041
Tillaga um aukafund
Sveitarstjórn samþykkir að næsti fundur verði haldinn föstudaginn 25. nóvember kl. 14:30.
Þá verði reglulegur fundur í fyrstu viku desember haldinn föstudaginn 9. desember kl. 14:30.
 
10.   Námurekstur í landi Skálabrekku – 2211019
Beiðni umhverfis- orku og loftslagsráðuneytisins, dags. 10.11.2022, um umsögn vegna beiðni um undanþágu skv. 2. mgr. 16. gr. reglugerðar nr. 650/2006 um framkvæmd verndunar vatnasviðs og lífríkis Þingvallavatns vegna rekstrarleyfis fyrir námu í landi Skálabrekku, náma E3.
Erindi umhverfis- orku og loftslagsráðuneytisins var lagt fram. Þar er erindi Heiðaráss ehf. sent til umsagnar. Í erindinu er sótt um undanþágu frá ákvæði 1. mgr. 16. gr. reglugerðar nr. 650/2006 um framkvæmd verndunar vatnasviðs og lífríkis Þingvallavatns.
Samkvæmt 1. mgr. 16. gr. reglugerðarinnar er óheimilt að hefja nýjan atvinnurekstur á verndarsvæðinu sem er starfsleyfisskyldur samkvæmt reglugerð um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem haft getur í för með sér mengun. Samkvæmt 2. mgr. 16. gr. getur umhverfisráðherra veitt undanþágu frá þessu ákvæði að fenginni umsögn Þingvallanefndar, Umhverfisstofnunar, sveitarstjórnar, Heilbrigðisnefndar Suðurlands, eða annarra aðila eftir eðli starfsemi.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við það að starfrækt verði náma í landi Skálabrekku, merkt E3 á aðalskipulagi.
 
11.   Skýrsla Samtaka orkusveitarfélaga – 2210042
Skýrsla stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga 2020-2022.
Skýrslan var lögð fram til kynningar.
 
12.   Starfsleyfi fyrir losunarstað fyrir óvirkan jarðvegsúrgang að Spóastöðum – 2210009
Auglýsing Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, dags. 11.11.2022, vegna starfsleyfisskilyrða fyrir landmótun með óvirkum úrgangi.
Auglýsing Heilbrigðiseftirlits Suðurlands var lögð fram til kynningar.
 

 

 

Fundi slitið kl. 10:55.

 

 

 

 

 

Helgi Kjartansson Stefanía Hákonardóttir
Áslaug Alda Þórarinsdóttir Guðrún S. Magnúsdóttir
Guðni Sighvatsson Anna Greta Ólafsdóttir
Jón Forni Snæbjörnsson Ásta Stefánsdóttir