324. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar

 

 

 

 

 

  1. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn í Aratungu, Reykholti,11 janúar 2023, kl. 16:00.

 

 

Fundinn sátu:

Helgi Kjartansson, Stefanía Hákonardóttir, Sveinn Ingi Sveinbjörnsson, Guðrún S. Magnúsdóttir, Guðni Sighvatsson, Anna Greta Ólafsdóttir, Jón Forni Snæbjörnsson og Ásta Stefánsdóttir.

 

 

 

Fundargerð ritaði: Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri.

Fundinn sátu í Aratungu, Helgi Kjartansson, oddviti, Anna Greta Ólafsdóttir, Stefanía Hákonardóttir, Jón Forni Snæbjörnsson og Ásta Stefánsdóttir. Aðrir fundarmenn tóku þátt í gegnum fjarfundabúnað.

 

1. Úrræði fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd á Laugarvatni – 2301038
Minnisblað sveitarstjóra vegna tilkynningar Vinnumálastofnundar, dags. 5. janúar s.l. um að stofnunin muni taka heimavist HÍ á Laugarvatni undir umsækjendur um alþjóðlega vernd, sem bíða afgreiðslu umsókna.
Vinnumálastofnun, sem sér um þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd, hefur ákveðið að taka boði Háskóla Íslands um að nýta húsnæði HÍ á Laugarvatni til búsetu fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd og var Bláskógabyggð tilkynnt um framangreint hinn 5. janúar s.l. Í húsnæði HÍ eru 30 2ja manna herbergi og sameiginleg rými. Umsækjendur dvelja í úrræðinu á meðan umsókn er til meðferðar hjá Útlendingastofnun, en málsmeðferð getur tekið nokkra mánuði. Þegar umsækjendur hafa fengið niðurstöðu eiga þeir rétt á þjónustu Vinnumálastofnunar í allt að átta vikur eftir að niðurstaða liggur fyrir, en á þeim tíma leitast Fjölmenningarsetur við að para viðkomandi aðila við sveitarfélag sem hefur samþykkt að vera þátttakandi í samræmdri móttöku flóttafólks.
Hvað varðar þjónustu á sviði leik- og grunnskóla gilda ákvæði laga um útlendinga og reglugerðar sem sett hefur verið á grundvelli þeirra. Verði börn meðal þeirra sem dvelja í úrræðinu mun Vinnumálastofnun sækja um skólavist fyrir þau. Greiðslur frá Vinnumálastofnun vegna grunn- og leikskóla eru samkvæmt viðmiðunargjaldi Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna grunnskólanáms eða leikskóladvalar utan lögheimilissveitarfélags.
Hvorki liggur ljóst fyrir hver samsetning hópsins verður né hvenær fyrstu einstaklingarnir koma til dvalar á Laugarvatni, en ljóst er að það verður ekki eins fljótt og áætlað var í upphafi. Vinnumálastofnun hefur samþykkt að kynna verkefnið fyrir íbúum og verður boðað til íbúafundar í því skyni.
Gísli Davíð Karlsson, starfsmaður Vinnumálastofnunar, kom inn á fundinn kl. 16:30 í gegnum fjarfundabúnað. Gerði hann grein fyrir stöðu málsins og svaraði spurningum fundarmanna. Gísli Davíð vék af fundi kl. 17:10.
Möguleikar til að þjónusta grunn- og leikskólabörn á Laugarvatni eru takmarkaðir. Af hálfu Bláskógabyggðar er því hvatt til þess að kannaður verði sá möguleiki að nýta kennslustofur í húsnæði HÍ til að þjónusta börn. Ljóst er að leita verður sérstakra lausna til að sjá börnum fyrir lögboðinni þjónustu og taka verður tillit til þess að lítill grunn- og leikskóli með 58 nemendur á grunnskólastigi og 22 nemendur á leikskólastigi og mönnun í samræmi við það hefur takmörkuð úrræði til að mæta fyrirvaralaust kröfum um þjónustu við þann hóp sem dvelja kann í úrræðinu á Laugarvatni.
Af hálfu Bláskógabyggðar er lögð áhersla á að þess verði gætt að húsakostur sá sem umsækjendum um alþjóðlega vernd verði boðinn til búsetu uppfylli kröfur eftirlitsaðila til slíks húsnæðis.
2. Forkaupsréttur Lindarbraut 10 Laugarvatni fnr 220-6286 og 227-4923 – 2301039
Erindi Lindar, fasteignasölu, dags. 5. janúar 2023, varðandi forkaupsrétt Bláskógabyggðar að Lindarbraut 10, Laugarvatni.
Samþykkt kauptilboð liggur frammi, ásamt söluyfirliti. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að neyta ekki forkaupsréttar að fasteigninni Lindarbraut 10, Laugarvatni.

 

 

Fundargerð var send með tölvupósti til fundarmanna sem tóku þátt í gegnum fjarfundabúnað. Þeir lásu hana yfir og staðfestu með tölvupósti. Tölvuskeytin eru vistuð í málaskrá.

Fundi slitið kl. 18:00.

 

 

 

Helgi Kjartansson Stefanía Hákonardóttir
Sveinn Ingi Sveinbjörnsson Guðrún S. Magnúsdóttir
Guðni Sighvatsson Anna Greta Ólafsdóttir
Jón Forni Snæbjörnsson Ásta Stefánsdóttir