325. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar

 

 

325. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn í Aratungu, Reykholti,

Miðvikudaginn 18. janúar 2023, kl. 09:00.

 

 

Fundinn sátu:

Helgi Kjartansson, Stefanía Hákonardóttir, Sveinn Ingi Sveinbjörnsson, Guðrún S. Magnúsdóttir, Guðni Sighvatsson, Anna Greta Ólafsdóttir, Jón Forni Snæbjörnsson og Ásta Stefánsdóttir.

 

 

Fundargerð ritaði: Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri.

 

 

1.   Fundargerð skipulagsnefndar – 2301013
252. fundur haldinn 11. janúar 2023, afgreiða þarf sérstaklega liði nr. 1 til 9.
-liður 1, Bergsstaðir L167060; Kringlubraut 1 og 3; Skilgreining lóða; Deiliskipulag – 2201066
Lagt er fram deiliskipulag Kringlubrautar 1 og 3 eftir auglýsingu og afgreiðslu sveitarstjórnar. Athugasemdir bárust við gildistöku deiliskipulagsins frá skipulagsstofnun og eru þær lagðar fram ásamt uppfærðum gögnum og samantekt andsvara og viðbragða frá umsækjanda.
Sveitarstjórn telur að brugðist hafi verið við athugasemdum Skipulagsstofnunar með fullnægjandi hætti þar sem við á. Sveitarstjórn telur ekki ástæðu til að taka afstöðu til umsagnar Vegagerðarinnar þar sem vegurinn er ekki skráður héraðsvegur og ekki liggur fyrir hvort að landeigendur ætli að beita sér fyrir því að viðkomandi vegur verði skráður sem slíkur. Sveitarstjórn samþykkir framlagt deiliskipulag eftir auglýsingu. Sveitarstjórn telur að brugðist hafi verið við umsögnum sem bárust vegna málsins með fullnægjandi hætti innan gagnanna þar sem við á. Sveitarstjórn mælist til þess að deiliskipulagið taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda og verði send Skipulagsstofnunar til varðveislu.

-liður 2, Skálabrekka L170163; Færsla malarnámu E3; Óveruleg aðalskipulagsbreyting – 2301014
Lögð er fram tillaga óverulegrar breytingar á aðalskipulagi sem tekur til tilfærslu á námupunkti E3 í landi Skálabrekku.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir viðkomandi breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega breytingu á aðalskipulagi. Málið verði sent Skipulagsstofnun til samþykktar áður en niðurstaða sveitarstjórnar verður kynnt.

-liður 3, Skálabrekka L170163; Vegakerfi; Framkvæmdarleyfi – 2212093
Lögð er fram umsókn um framkvæmdaleyfi frá Heiðarás ehf. í framkvæmdinni felst veglagning í landi Skálabrekku, L170163. Framkvæmdin byggir á gildandi deiliskipulagi svæðisins.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir útgáfu framkvæmdaleyfis á grundvelli 13. gr. skipulagslaga nr.123/2010 þar sem allar helstu forsendur leyfisins komi fram innan gildandi deiliskipulags fyrir svæðið. Skipulagsfulltrúa er falin útgáfa leyfisins.

-liður 4, Hrosshagi L167118; Ærhúsbakki; Stofnun lóðar – 2212079
Lögð er fram umsókn frá Gunnari Sverrissyni um stofnun lands úr landi Hrosshaga. Um er að ræða 5,63 ha land sem fær staðfangið Ærhúsbakki.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við stofnun landsins skv. fyrirliggjandi umsókn með fyrirvara um lagfærð gögn og samþykkir erindið. Sveitarstjórn bendir á að hverskyns framkvæmdir innan landsins eru háðar gerð deiliskipulagsáætlunar.

-lilður 5, Lyngbraut 5 L190167; Spennistöðvarlóð; Stofnun lóðar – 2212073
Lögð er fram umsókn frá Jarðaberjalandi ehf er varðar stofnun lóðar fyrir spennistöð úr lóð 190167.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við framlagða umsókn og samþykkir stofnun lóðarinnar með fyrirvara um að unnin verði óveruleg breyting á deiliskipulagi svæðisins sem gerir grein fyrir staðsetningu lóðarinnar. Deiliskipulagsbreyting fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega breytingu á deiliskipulagi. Þar sem engir aðrir hagsmunaaðilar eru innan svæðisins en umsækjandi er ekki talin þörf á grenndarkynningu.

-liður 6, Böðmóðsstaðir 1 L167625; Staðfesting á afmörkun jarðar og breytt stærð – 2212056
Lögð er fram umsókn frá Auðunni Árnasyni er varðar staðfestingu á afmörkun jarðar Böðmóðsstaða 1, L167625.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við afmörkun jarðarinnar og framlögð gögn skv. fyrirliggjandi umsókn og samþykkir erindið.

-liður 7, Laugarvatn; Krikinn; Deiliskipulagsbreyting – 2301018
Lögð er fram tillaga deiliskipulagsbreytingar sem tekur til lóða Krika 1 og 2 innan deiliskipulags að Laugarvatni. Í breytingunni felst minnkun lóðanna og skilgreining nýrrar aðkomu að Krika 2.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir framlagðar breytingar á deiliskipulagi svæðisins. Málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega breytingu á deiliskipulagi.

– liður 8, Austurey 1 (L167622) og 3 (L167623); Breytt landnotkun; Breytt vegstæði; Aðalskipulagsbreyting – 2107015
Jón Forni Snæbjörnsson vék af fundi undir afgreiðslu málsins.
Lögð er fram tillaga aðalskipulagsbreytingar sem tekur til breytinga á aðalskipulagi Bláskógabyggðar í landi Austureyjar 1 og 3 eftir auglýsingu. Í breytingunni felst að frístundalóðinni Eyrargötu 9 er breytt í svæði fyrir verslun og þjónustu. Hús er til staðar á lóðinni og hefur það verið leigt út fyrir gistingu. Einnig verður gerð breyting á aðkomuleið, Vagnbraut, auk annarra minniháttar breytinga á götum. Athugasemdir og umsagnir bárust á auglýsingatíma tillögunnar og eru þær lagðar fram við afgreiðslu málsins ásamt samantekt andsvara og viðbragða.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir breytingu á aðalskipulagi eftir auglýsingu. Að mati sveitarstjórn er framlögð breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins ekki þess eðlis að hafa veruleg áhrif umfram núverandi notkun svæðisins. Breytingin tekur til húss sem er nú þegar í notkun en ekki til nýframkvæmdar innan lóðarinnar. Að mati sveitarstjórnar er eðlis munur notkunar hússins eftir því hvort húsið er á skilgreindu frístundasvæði eða skilgreindu verslunar- og þjónustusvæði ekki slíkur að veruleg breyting verði á högum nágranna vegna þessa. Sveitarstjórn leggur áherslu á að skilgreind bílastæði séu afmörkuð með skýrum hætti innan deiliskipulags og að frjáls för almennings um vatnsbakkann verði ekki hindruð á lóðum innan svæðisins. Samhliða breytingu á aðalskipulagi er lögð fram tillaga að deiliskipulagsbreytingu þar sem skilgreind notkun hússins er uppfærð í takt við breytt aðalskipulag auk þess sem gestafjöldi er hámarkaður við 15 gesti. Samantekt á umsögnum og athugasemdum er lögð fram við afgreiðslu málsins ásamt viðbrögðum og andsvörum sem skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn. Sveitarstjórn samþykkir umrædd viðbrögð og andsvör. Sveitarstjórn óskar eftir því við Skipulagsstofnun að aðalskipulagsbreytingin taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda í samræmi við 3. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

-liður 9, Austurey 1 og 3; Eyrargata 9 og Illósvegur 6; Deiliskipulagsbreyting – 2202048
Jón Forni Snæbjörnsson vék af fundi undir afgreiðslu málsins.
Lögð er fram tillaga er varðar breytingu á deiliskipulagi fyrir Austurey I og III eftir kynningu. Í breytingunni felst að lóð Eyrargötu 9 er skilgreind sem lóð fyrir gistihús í stað frístundahúss auk þess sem breyting er gerð á legu lóðar og byggingarreitar Illósvegar 6 og skilgreindar byggingarheimildir. Samhliða er unnið að breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar. Athugasemdir og umsagnir bárust á auglýsingatíma deiliskipulagsbreytingarinnar og eru þær lagðar fram við afgreiðslu málsins ásamt samantekt andsvara og viðbragða.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir framlagt deiliskipulag eftir auglýsingu. Sveitarstjórn telur að brugðist hafi verið við umsögnum og athugasemdum sem bárust vegna málsins með fullnægjandi hætti innan framlagðra gagna þar sem við á. Breytingin tekur til húss sem er nú þegar í notkun en ekki til nýframkvæmdar innan lóðarinnar. Að mati sveitarstjórnar er eðlis munur á notkun hússins eftir því hvort húsið er á skilgreindu frístundasvæði eða skilgreindu verslunar- og þjónustusvæði ekki slíkur að veruleg breyting verði á högum nágranna vegna þessa. Sveitarstjórn leggur þó áherslu á að skilgreind bílastæði séu mörkuð með skýrum hætti innan deiliskipulags og að frjáls för almennings um vatnsbakkann verði ekki hindruð á öllum lóðum innan svæðisins. Samhliða breytingu á deiliskipulag er lögð fram tillaga að aðalskipulagsbreytingu þar sem skilgreind notkun hússins er uppfærð í takt við breytt deiliskipulag. Innan deiliskipulags er gestafjöldi hámarkaður við 15 gesti sem skal taka tillit til við útgáfu rekstrarleyfis. Sveitarstjórn telur að breytingar sem taka til Illósvegar 6 séu ekki þess eðlis að íþyngjandi verði fyrir nágranna eða umhverfis umfram það sem fyrir er á svæðinu. Byggingarmagn minnkar og lóðin að sama skapi. Að öðru leiti vísar sveitarstjórn til samantektar á umsögnum og athugasemdum sem lögð er fram við afgreiðslu málsins ásamt viðbrögðum og andsvörum sem skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn. Sveitarstjórn samþykkir umrædd viðbrögð og andsvör. Sveitarstjórn mælist til þess að deiliskipulagið taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda að lokinni yfirferð Skipulagsstofnunar í samræmi við 42.gr.skipulagslaga nr.123/2010.
Fundargerðin var lögð fram til kynningar hvað aðra liði varðar.

 
2.   Fundargerðir stjórnar Bergrisans bs – 2201021
47. fundur haldinn 30.11.2022
48. fundur haldinn 19.12.2022
Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar.
 
3.   Fundargerð stjórnar Arnardrangs hses – 2301046
1. fundur haldinn 19.12.2022
Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar.
 
4.   Aukaðalfundur Héraðsnefndar Árnesinga – 2301050
Aukaaðalfundur haldinn 10.01.2023. Afgreiða þarf sérstaklega lið nr. 3, húsnæðismál Héraðsskjalasafns Árnesinga.
Fundargerðin var lögð fram til kynningar. Einnig liggur fyrir bréf formanns Héraðsnefndar, dags. 16. janúar 2023, þar sem kynnt er samþykkt Héraðsnefndar undir 3. lið fundargerðarinnar varðandi húsnæðismál Héraðsskjalasafnsins. Þar var samþykkt að veita framkvæmdastjórn heimild til að bjóða í Hellismýri 8, Selfossi, sem framtíðarhúsnæði fyrir Héraðsskjalasafn Árnesinga. Einnig var samþykkt að ráðast í framkvæmdir á Hellismýri 8 til að koma húsinu í starfshæft ástand fyrir starfsemi Héraðsskjalasafnsins. Óskað er eftir samþykki aðildarsveitarfélaganna vegna kaupa og framkvæmda á Hellismýri 8 og þeirra lánsskuldbindinga sem fylgja, að hámarki 216.220.000. Gætt verður að því að taka sem hagstæðast lán fyrir kaupunum.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að Héraðsnefnd Árnesinga festi kaup á Hellismýri 8, Selfossi, og að ráðist verði í framkvæmdir á húsinu til að koma því í starfshæft ástand fyrir starfsemi Héraðsskjalasafns Árnesinga. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að gangast í ábyrgð fyrir þeim skuldbindingum sem þessu fylgja, að hámarki 216.220.000.
 
5.   Fundargerð afgreiðslufunda byggingarfulltrúa – 2301014
176. fundur haldinn 04.01.2023
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
6.   Gullna hringborðið samráðsvettvangur – 2301047
1. fundur Gullna hringborðsins haldinn 23.11.2022, ásamt samantekt
Gögnin voru lögð fram til kynningar.
 
7.   Aðalfundur Bergrisans 2023 – 2301045
Boð á aukaaðalfund Bergrisans 20.02.2023, ásamt kjörbréfi.
Lagt var fram boð um aukaaðalfund sem haldinn verður þann 20. febrúar n.k. Sveitarstjóra er falið að senda kjörbréf vegna fundarins í samræmi við samþykkt sveitarstjórnar frá 1. júní sl.
 
8.   Kostnaður við æfingar utan sveitarfélagsins – 2210002
Beiðni UMFL, dags. 12. janúar 2023, um styrk vegna aksturskostnað þjálfara á meðan íþróttahúsið á Laugarvatni var lokað vegna endurbóta.
Lagt var fram erindi UMFL, dags. 12. janúar 2023, þar sem þess er óskað að félagið verði styrkt um sem nemur 237.984 kr vegna aksturskostnaðar þjálfara sem kom til vegna þess að æfingar voru fluttar á Flúðir á meðan unnið var að endurnýjun á gólfi íþróttahússins á Laugarvatni. Sveitarstjórn samþykkir umbeðinn styrk. Kostnaður rúmast innan fjárhagsáætlunar.
 
9.   Byggingarskilmálar Traustatúns 2, Laugarvatni – 2204025
Byggingarskilmálar á lóðinni að Traustatúni 2, áður á dagskrá á 321. fundi, lagðar eru fram teikningar SG-Húsa sem sýna afstöðu og hæðir.
Stefanía Hákonardóttir vék af fundi við afgreiðslu málsins. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar tekur undir rökstuðning fyrirspyrjanda er varðar heimild fyrir uppbyggingu einbýlishúss á einni hæð á lóð Traustatúns 2. Að mati sveitarstjórnar eru heimildir deiliskipulags með þeim hætti að ekki er talin þörf á breytingum á deiliskipulagi vegna útgáfu byggingarleyfis fyrir einbýlishúsi á einni hæð innan lóðarinnar. Sveitarstjórn mælist til þess að framkvæmdin verði grenndarkynnt aðliggjandi lóðarhöfum fyrir útgáfu byggingarleyfis.
 
10.   Verkefni vegna innleiðingar hringrásarhagkerfis – 2111018
Viljayfirlýsing um þátttöku í verkefninu „Borgað þegar hent er – Innleiðing við heimili“.
Yfirlýsingin var lögð fram til kynningar. Unnið er að álagningu sorpgjalda samhliða fasteignagjöldum á grundvelli gjaldskrár sem samþykkt var í desember sl.
 
11.   Stefnumótun Héraðsskjalasafns Árnesinga 2023-2028. – 2301048
Erindi héraðsskjalavarðar, dags. 9. janúar 2023, varðandi stefnumótun Héraðsskjalasafns Árnesinga fyrir árin 2023-2028.
Gögnin voru lögð fram til kynningar.
 
12.   Reglur um afslátt af fasteignaskatti – 2301053
Reglur um lækkun, niðurfellingu eða styrki vegna fasteignaskatts
Lagðar voru fram uppfærðar reglur um lækkun, niðurfellingu eða styrki vegna fasteignaskatta. Sveitarstjórn samþykkir reglurnar.
 
13.   Leigufjárhæðir í félagslegu húsnæði Bláskógabyggðar – 2301054
Tillaga um breytingar á fyrirkomulagi leigugreiðslna og leigufjárhæð
Erindi sveitarstjóra, dags. 15. janúar sl. var lagt fram. Sveitarstjórn samþykkir að við endurúthlutun félagslegra leiguíbúða og endurnýjun leigusamninga greiði leigutakar fulla leigu, sem miðast við 1.800 kr á fermetra á mánuði. Leigufjárhæð taki breytingum útfrá vísitölu neysluverðs, grunnvísitala verði vísitala neysluverðs í janúar 2023. Ekki verði um niðurgreiðslur á leigunni að ræða, en leigutökum verði leiðbeint um húsnæðisbætur og sérstakan húsnæðisstuðning. Breytingin hefur ekki áhrif á núgildandi leigusamninga við eldri borgara, en þeir samningar eru ótímabundnir. Sama fermetraverð og vísitölutenging gildi einnig um aðrar leiguíbúðir Bláskógabyggðar.
 
14.   Úrræði fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd á Laugarvatni – 2301038
Upplýsingar um stöðu mála
Sveitarstjóri fór yfir stöðu mála frá síðasta fundi.
Vinnumálastofnun og Fjölmenningarsetur stefna að því að halda kynningarfund fyrir íbúa á Laugarvatni miðvikudaginn 25. janúar. Fundurinn verður auglýstur á heimasíðu sveitarfélagsins og á samfélagsmiðlum.
Unnið er að endurbótum á húsnæði HÍ, þar sem ætlunin er að hýsa umsækjendur um alþjóðlega vernd. Meðal annars hefur brunakerfi verið uppfært og neyðarlýsing lagfærð. Samkvæmt upplýsingum frá Framkvæmdasýslunni – Ríkiseignum verður unnið að frekari endurbótum á húsnæðinu og er miðað við að það uppfylli kröfur til gistileyfis í IV. flokki.
Ekki liggur fyrir hvenær úrræðið verður tekið í notkun.
 
15.   Svæðisskipulag Suðurhálendis – 1909054
Erindi Svæðisskipulagsnefndar Suðurhálendis, dags. 13.01.2023, þar sem greinargerð og umhverfisskýrsla Svæðisskipulags Suðurhálendis er send til kynningar skv. 2. mgr. 23. gr. skipulagslaga og 13. og 14. gr. laga um umhverfismat áætlana og framkvæmda.
Umsagnarfrestur er til 12. febrúar 2023.
Svæðisskipulagsnefnd um svæðisskipulag Suðurhálendis hefur samþykkt greinargerð og umhverfisskýrslu Svæðisskipulags Suðurhálendis til kynningar skv. 2. mgr. 23. gr. skipulagslaga og 13. og 14. gr. laga um umhverfismat áætlana og framkvæmda. Tillögunni fylgir greinargerð um landslagsgreiningu fyrir Suðurhálendi, sem er fylgirit svæðisskipulagsins.
Skipulagssvæðið nær yfir hálendissvæði níu sveitarfélaga á Suðurlandi en þau eru Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur, Rangárþing eystra, Rangárþing ytra, Ásahreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur,Hrunamannahreppur, Bláskógabyggð og Grímsnes- og Grafningshreppur. Auk þeirra taka sveitarfélögin Flóahreppur og Árborg þátt í verkefninu.
Viðfangsefni skipulagsvinnunnar er mótun framtíðarsýnar og stefnumörkun fyrir Suðurhálendið um sterka innviði, umhyggju fyrir auðlindum, ábyrga nýtingu auðlinda, aðgerðir fyrir loftslagið og góða samvinnu.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við skipulagstillöguna.
 
16.   Námurekstur í landi Skálabrekku – 2211019
Tilkynning umhverfisráðuneytisins, dags. 13. janúar 2023, um afgreiðslu á beiðni um undanþágu frá ákvæði reglugerðar nr. 650/2006 um framkvæmd verndunar vatnasviðs og lífríkis Þingvallavatns.
Tilkynningin var lögð fram. Þegar hefur verið brugðist við efni hennar, sbr. 2. tl. undir 1. lið fundarins um aðalskipulagsbreytingu í landi Skálabrekku.
 
17.   Stjórnsýslukæra vegna hjólhýsasvæðis á Laugarvatni – 2004032
Bréf innviðaráðuneytisins, dags. 09.01.2023, varðandi stjórnsýslukæru Guðlaugs Stefáns Pálmasonar vegna ákvörðunar og málsmeðferðar sveitarfélagsins vegna niðurlagningar hjólhýsasvæðis við Laugarvatn.
Í bréfi ráðuneytisins kemur fram að ráðuneytið telji ljóst að málið sé ekki tækt til úrskurðar á grundvelli 111. gr. sveitarstjórnarlaga, enda hafi ákvarðanir sveitarfélagsins verið teknar á grundvelli tvíhliða samninga um notkun fasteignar í eigu sveitarfélags, en ekki í skjóli stjórnsýsluvalds.
 
18.   Útsvarstekjur og framlög Jöfnunarsjóðs – 2202017
Yfirlit yfir útsvarstekjur og framlög Jöfnunarsjóðs árið 2022.
Yfirlitið var lagt fram. Þar kemur fram að heildarútsvarstekjur sveitarfélagsins í gegnum staðgreiðslu námu kr. 720.808.724, en upphafleg áætlun ársins nam kr. 593.000.000, byggt á staðgreiðsluáætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga.
 
19.   Útboð vegna byggingar húss fyrir UTU við Hverabraut – 2209023
Kæra Fortis ehf. vegna útboð Bláskógabyggðar á byggingu skrifstofubyggingar á Laugarvatni.
Kæran var lögð fram til kynningar. Úrskurður kærunefndar útboðsmála liggur ekki fyrir.
 

 

 

Fundi slitið kl. 10:40.

 

 

 

 

 

Helgi Kjartansson Stefanía Hákonardóttir
Sveinn Ingi Sveinbjörnsson Guðrún S. Magnúsdóttir
Guðni Sighvatsson Anna Greta Ólafsdóttir
Jón Forni Snæbjörnsson Ásta Stefánsdóttir