332. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar

 

 

332. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn í Aratungu, Reykholti,

miðvikudaginn 19. apríl 2023, kl. 09:00.

 

 

Fundinn sátu:

Helgi Kjartansson, Stefanía Hákonardóttir, Sveinn Ingi Sveinbjörnsson, Guðrún S. Magnúsdóttir, Guðni Sighvatsson, Anna Greta Ólafsdóttir, Jón Forni Snæbjörnsson og Ásta Stefánsdóttir.

 

 

Fundargerð ritaði: Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri.

 

 

1.   Fundargerð umhverfisnefndar – 2301010
1. fundur haldinn 29.03.2023
Fundargerðin var staðfest.
 
2.   Fundargerð skipulagsnefndar – 2301013
258. fundur haldinn 12.04.2023. Afgreiða þarf sérstaklega liði nr 3 til 7.
-liður 3, Eyvindartunga; Frístundabyggð neðan Laugarvatnsvegar; Deiliskipulag – 1706048. Jón F. Snæbjörnsson vék af fundi við afgreiðslu þessa liðar.
Lögð er fram tillaga að deiliskipulagi frístundasvæðis úr landi Eyvindartungu sem liggur frá Laugarvatnsvegi að Laugarvatni, milli Litluár og Djúpár, eftir afgreiðslu Skipulagsstofnunar. Deiliskipulagið tekur til svæða sem eru skilgreind sem F23 og F24 innan aðalskipulags Bláskógabyggðar þar sem gert er ráð fyrir heimild fyrir allt að 60 frístundalóðum. Markmið deiliskipulagsins er m.a. að ákvarða lóðamörk, byggingarmagn og nýtingarhlutfall innan svæðisins auk þess sem gert er grein fyrir aðkomu og veitum. Skipulagsstofnun gerði athugasemd við gildistöku málsins eftir auglýsingu og eru athugasemdir þeirra lagðar fram við afgreiðslu málsins ásamt uppfærðum gögnum.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir framlagt deiliskipulag eftir auglýsingu og afgreiðslu Skipulagsstofnunar. Sveitarstjórn telur að brugðist hafi verið við umsögn sem barst vegna málsins með fullnægjandi hætti innan uppfærðra deiliskipulagsgagna og samantektar á athugasemdum og viðbrögðum sem lögð eru fram við afgreiðslu málsins. Sveitarstjórn mælist til þess að deiliskipulagið taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda. Gögnin verði send Skipulagsstofnun til varðveislu í samræmi við 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

-liður 4, Útey 1 lóð L191795; Frístundalóð; Deiliskipulag – 2302028
Lögð er fram tillaga nýs deiliskipulags sem tekur til frístundalóðarinnar Útey 1 lóð L191795. Í skipulaginu felst heimild fyrir uppbyggingu tveggja sumarhúsa ásamt aukahúsi að 40 fm og geymslu að 15 fm innan nýtingarhlutfalls 0,03.
Sveitarstjórn telur framkvæmdaheimildir deiliskipulagsins sem taka til tveggja sumarhúsa ekki vera í takt við markmið aðalskipulags Bláskógabyggðar. Að mati sveitarstjórnar skal á hverri sumarhúsalóð að hámarki gera ráð fyrir einu sumarhúsi, aukahúsi að 40 fm og smáhýsi að 15 fm innan hámarksnýtingarhlutfalls 0,03. Sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins og mælist til þess að skipulagsfulltrúi annist samskipti við umsækjanda um uppfærslu gagna.

-liður 5, Fellsendi land L222604; Tvö íbúðarhús og hlaða; Deiliskipulag – 2303062
Lögð er fram tillaga nýs deiliskipulags sem tekur til Fellsenda lands L222604. Deiliskipulagið tekur til uppbyggingar á 119,6 ha landi Fellsenda lands þar sem gert er ráð fyrir uppbyggingu tveggja íbúðarhúsa og útihúss. Gert er ráð fyrir uppbyggingu landbúnaðar sem tengist ræktun hunda og hundahaldi auk þess sem áfram verði rekin ferðaþjónustustarfsemi tengd sleðahundum á svæðinu.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að fresta afgreiðslu málsins til næsta fundar.

-liður 6, Haukadalur 4; Stækkun skipulagssvæðis; Deiliskipulagsbreyting – 2304002
Lögð er fram tillaga deiliskipulagsbreytingar sem tekur til deiliskipulags að Hótel Geysi og þjónustumiðstöðvar á skilgreindu verslunar- og þjónustusvæði að Haukadal 4. Í breytingunni felst að deiliskipulagsreitur stækkar, verður 26 ha í stað 13 ha áður, lóðarmörk einstakra lóða breytast, byggingarreitur Hótels Geysis stækkar og öll herbergi innan deiliskipulagsreits flytjast þangað. Öll smáhýsi verða gerð víkjandi og byggingarreitur hótelbyggingar sunnan þeirra fjarlægður. Samanlagður herbergjafjöldi verður óbreyttur. Byggingarreitur þjónustumiðstöðvar stækkar og íbúðarhús sem þar er verður víkjandi. Bílastæði verða færð og þeim einnig fjölgað, þar sem hluti þeirra verða rafhleðslustæði. Bensínafgreiðsla færist til suðurs. Nýr byggingarreitur fyrir áhaldageymslu kemur syðst á skipulagssvæði á lóð Suðurgafls og aðkoma fyrir rútur breytist og færist en rútum verður áfram lagt á núverandi stæði norðan við smáhýsi.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir viðkomandi breytingar á deiliskipulagi svæðisins. Málið fái málsmeðferð á grundvelli 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar breytingar á deiliskipulagi. Tillagan verði auglýst og kynnt innan svæðisins auk þess sem leitað verði umsagna viðeigandi umsagnaraðila.

-liður 7, Háholt 8 L225324; Fyrirspurn – 2304004
Lögð er fram fyrirspurn frá Jóni Magnúsi Halldórssyni er varðar breyttar heimildir fyrir uppbyggingu á lóða Háholts 8 að Laugarvatni. Í breytingunni fælist að heimilt væri að byggja parhús í stað einbýlishúss á viðkomandi lóð.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar vísar erindinu til umsagnar hjá framkvæmda- og veitunefnd hvað varðar legu lagna og aðkomu að lóðinni miðað við að skipulagi verði breytt.

Fundargerðin var lögð fram til kynningar hvað aðra liði varðar.

 
3.   Fundargerð atvinnu- og ferðamálanefndar – 2301009
Fundur haldinn 23.03.2023
Umræða varð um fundargerðina. Fundargerðin var staðfest og sveitarstjóra falið að fara yfir afgreiðslu fundargerða með nefndinni.
 
4.   Fundargerð stjórnar Brunavarna Árnessýslu – 2301024
7. fundur haldinn 11.04.2023 ásamt ársreikningi
Fundargerðin var lögð fram til kynningar ásamt ársreikningi.
 
5.   Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga – 2301026
921. fundur haldinn 30.03.2023
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
6.   Fundargerð stjórnar Bergrisans bs – 2301027
52. fundur haldinn 17.02.2023
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
7.   Svæðisskipulag Suðurhálendis – 1909054
24. fundur haldinn 28.03.2023 og aukafundur haldinn 28.03.2023, ásamt minnisblaði með tillögum um viðbótarfjármögnun og skiptingu kostnaðar. Taka þarf afstöðu til eftirfarandi:
– að lokið verði við gerð svæðisskipulags fyrir Suðurhálendið
– að skipting viðbótarkostnaði sveitarfélaganna byggi á töflu sem fram kemur í minnisblaðinu
Fundargerðirnar voru lagðar fram. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að lokið verði við gerð svæðisskipulags fyrir Suðurhálendið og að skipting á viðbótarkostnaði sveitarfélaganna byggi á töflu sem kemur fram í minnisblaði SASS, dags. 5. apríl 2023. Hlutdeild Bláskógabyggðar í viðbótarkostnaði á þessu ári verður 930.233 og rúmast sá kostnaður innan fjárhagsáætlunar.
 
8.   Fundargerð stjórnar SASS – 2301012
594. fundur haldinn 24.03.2023
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
9.   Fundargerð heilbrigðisnefndar Suðurlands – 2301018
226. fundur haldinn 30.03.2023, ásamt ársreikningi.
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
10.   Fundargerð stjórnar Tónlistarskóla Árnesinga – 2301020
204. fundur haldinn 29.03.2023 ásamt ársreikningi.
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
11.   Fundargerð stjórnar Arnardrangs hses – 2301046
4. fundur haldinn 17.03.2023
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
12.   Fundargerðir stjórnar Bergrisans bs – 2301027
53. fundur haldinn 17.03.2023
54. fundur haldinn 03.04.2023
Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar.
 
13.   Fundargerð afgreiðslufunda byggingarfulltrúa – 2301014
182. fundur haldinn 29.03.2023
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
14.   Fundargerð stjórnar Byggðasafns Árnesinga – 2301017
4. fundur haldinn 27.03.2023
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
15.   Fundargerðir Héraðsnefndar Árnessýslu – 2301031
7. fundur haldinn 3. janúar 2023.
8. fundur haldinn 18 janúar 2023.
Fundargerðir framkvæmdastjórnar voru lagðar fram til kynningar.
 
16.   Fundargerð stjórnar Héraðsskjalasafns Árnessýslu – 2301031
Fundur haldinn 21.03. 2023, ásamt ársreikningi og starfsáætlun, auk minnisblaðs vegna samstarfs allra héraðsskjalasafna um rafræna skjalavörslu sveitarfélaga og samnings við NEA, samstarfsvettvangs sveitarfélaga í Danmörku vegna rafrænnar skjalavörslu.
Fundargerðin var lögð fram til kynningar ásamt fylgigögnum.
 
17.   Umsókn um leikskólavist utan lögheimilissveitarfélags – 2304003
Umsókn um leikskólavist utan lögheimilissveitarfélags, dags. 11.04.2023. Gögn eru trúnaðarmál.
https://www.samband.is/verkefnin/fraedslumal/leikskoli/vidmidunarreglur-vegna-leikskoladvalar-utan-logheimilissveitarfelags/
Málinu er frestað til næsta fundar.
 
18.   Laugarvatnsþríþraut 2023 – 2304004
Beiðni Ægis þríþrautar, dags. 11.04.2023, um leyfi til að halda hina árlegu Laugavatnsþríþraut þann 24. júní nk.
Bláskógabyggð heimilar Ægi þríþraut að halda Laugarvatnsþríþraut þann 24. júní n.k.
 
19.   Vilyrði fyrir lóð við Einbúa – 2304005
Beiðni Ganghjóls ehf, dags. 27.03.2023, um 3ja hektara lóð við Einbúa við Laugarvatn.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að veita Ganghjóli ehf vilyrði fyrir allt að 3ja hektara lóð við Einbúa við Laugarvatn í samræmi við 9. gr. reglna um úthlutun lóða í Bláskógabyggð. Vilyrðið gildir til 1. apríl 2024. Skipulag svæðisins verði unnið í samráði við fulltrúa sveitarfélagsins.
 
20.   Lóðarumsókn Borgarrimi 11, Reykholti – 2304032
Umsókn Geysisholts ehf um lóðina Borgarrima 11, Reykholti
Lóðin hefur verið auglýst laus til umsóknar og ein umsókn borist. Sveitarstjórn samþykkir að úthluta lóðinni Borgarrima 11, Reykholti, til Geysisholts ehf. Lóðinni er úthlutað með þeim fyrirvara að gatnagerð er ekki lokið.
 
21.   Lóðarumsókn Borgarrimi 13, Reykholti – 2304007
Umsókn Friðheimahjáleigu ehf um lóðina Borgarrima 13, Reykholti.
Lóðin hefur verið auglýst laus til umsóknar og tvær umsóknir borist. Dregið var á milli umsækjenda og kom lóðin Borgarrimi 13 í hlut Geysisholts ehf. Sveitarstjórn samþykkir því að úthluta lóðinni til Geysisholts ehf. Lóðinni er úthlutað með fyrirvara um að gatnagerð er ekki lokið.
 
22.   Lóðarumsókn Borgarrimi 13, Reykholti – 2304033
Umsókn Geysisholts ehf um lóðina Borgarrima 13, Reykholti
Umsóknin var afgreidd undir 21. lið á dagskrá fundarins.
 
23.   Lóðarumsókn Borgarrimi 15, Reykholti – 2304008
Umsókn Friðheimahjáleigu ehf um lóðina Borgarrima 15, Reykholti.
Lóðin hefur verið auglýst laus til umsóknar og tvær umsóknir borist. Dregið var á milli umsækjenda og kom lóðin Borgarrimi 15 í hlut Friðheimahjáleigu ehf. Sveitarstjórn samþykkir því að úthluta lóðinni til Friðheimahjáleigu. Lóðinni er úthlutað með fyrirvara um að gatnagerð er ekki lokið.
 
24.   Lóðarumsókn Borgarrimi 15, Reykholti – 2304034
Umsókn Geysisholts ehf um lóðina Borgarrima 15, Reykholti
Umsóknin var afgreidd undir 23. lið á dagskrá fundarins.
 
25.   Bæjarholt 4, beiðni um framlengingu vegna úthlutunar lóðarinnar – 2304016
Beiðni Kristins A. Jóhannessonar, dags. 14.04.2023, um framlengingu á úthlutun og fresti til að hefja framkvæmdir á lóðinni að Bæjarholti 4, Laugarási.
Minnisblað sveitarstjóra var lagt fram. Sveitarstjórn veitir 8 mánaða frest til að hefja framkvæmdir á lóðinni að Bæjarholti 4, Laugarási.
 
26.   Bæjarholt 10, beiðni um framlengingu á úthlutun lóðar – 2102015
Beiðni Jóns Skúla Indriðasonar, dags. 15.04.2023, um framlengingu á fresti til að hefja framkvæmdir á lóðinni Bæjarholti 10, Laugarási
Sveitarstjórn samþykkir að framlengja frest um fjóra mánuði í samræmi við reglur sveitarfélagsins um úthlutun lóða.
 
27.   Lóðarumsókn Tungurimi 3, Reykholti – 2210012
Umsókn Lexíu ehf um lóðina Tungurima 3, Reykholti.
Lóðin hefur verið auglýst laus til umsóknar og ein umsókn hefur borist. Sveitarstjórn samþykkir að úthluta lóðinni til Lexíu ehf.
 
28.   Lóðarumsókn Tungurimi 9, Reykholti – 2211012
Beiðni Lexíu ehf um að fá að skila lóðinni Tungurima 9 og sækja í staðinn um lóðina Tungurima 3, Reykholti, sjá dagskrárlið nr. 24.
Sveitarstjórn samþykkir að lóðinni Tungurima verði skilað og felur sveitarstjóra að auglýsa hana lausa til úthlutunar.
 
29.   Gjaldskrá sumarfrístund – 2304017
Tillaga að gjaldskrá sumarfrístundar 2023
Sveitarstjórn samþykki gjaldskrá fyrir sumarfrístund fyrir sumarið 2023.
 
30.   Lántökur 2023 – 2304018
Lántökur skv. fjárhagsáætlun ársins 2023. Lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga.
Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að sækja um lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga vegna framkvæmda sem eru á fjárhagsáætlun á árinu 2023.
 
31.   Tjaldsvæði í Reykholti – 2303006
Niðurstöður viðtala við umsækjendur um tjaldsvæði í Reykholti
Lagðar voru fram þær fjórar umsóknir sem bárust um rekstur tjaldsvæðisins í Reykholti, ásamt minnisblaði um viðtöl við umsækjendur. Kristófer A. Tómasson, sviðsstjóri, kom inn á fundinn undir þessum lið og kynnti umsóknirnar ásamt niðurstöðum viðtala. Sveitarstjórn samþykkir að semja við Iulian-Albin Tabara og Anda Laugale, Brattholti, um rekstur tjaldsvæðisins á grundvelli þeirra leiguskilmála sem umsækjendum hafa verið kynntir.
 
32.   Íbúafundur á Laugarvatni 2023 – 2304019
Tillaga um að ákvörðuð verði dagsetning íbúafundar á Laugarvatni.
Lagt var fram erindi Jóns F. Snæbjörnssonar varðandi það að ákveðin verði dagsetning íbúafundar. Stefnt er að íbúafundi 4. maí n.k.
 
33.   Ljósabúnaður í Aratungu – 2304020
Erindi leikdeildar UMF. Biskupstungna, dags. 16.04.2023, varðandi endurnýjun á ljósabúnaði í Aratungu.
Erindi leikdeildar um endurnýjun ljósabúnaðar var lagt fram ásamt kostnaðaráætlun vegna endurnýjunar á ljósabúnaði fyrir um 1.800.000 kr. Í erindinu kemur fram að leikdeildin vilji styrkja verkefnið um 800.000 kr. Sveitarstjórn samþykkir að ráðist verði í endurnýjun ljósabúnaðarins. Samþykkt er að gera viðauka við fjárhagsáætlun sem nemur þeim hluta kostnaðar sem fellur á sveitarfélagið, um 1.000.000 kr.
 
34.   Þingsályktunartillaga um matvælastefnu til ársins 2040, 915. mál. – 2304010
Erindi Atvinnuveganefndar Alþingis, dags. 31.03.2023, þar sem send er til umsagnar tillaga til þingsályktunar um matvælastefnu til ársins 2040, 915. mál.

Umsagnarfrestur er til 17. apríl nk.

Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn telur mikilvægt að unnin sé matvælastefna. Sveitarstjóra er falið að vinna umsögn.
 
35.   Þingsályktunartillaga um landbúnaðarstefnu til ársins 2040, 914. mál. – 2304011
Erindi atvinnuveganefndar Alþingis, dags. 31.03.2023, þar sem send er til umsagnar tillaga til þingsályktunar um landbúnaðarstefnu til ársins 2040, 914. mál.

Umsagnarfrestur er til 17. apríl nk.

Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn telur mikilvægt að unnin sé landbúnaðarstefna. Sveitarstjóra er falið að skila umsögn.
 
36.   Þingsályktunartillaga um aðgerðaráætlun um þjónustu við eldra fólk fyrir árin 2024-2028, 860. mál – 2304012
Erindi velferðarnefndar Alþingis, dags. 31.03.2023, þar sem send er til umsagnar tillaga til þingsályktunar um aðgerðaráætlun um þjónustu við eldra fólk fyrir árin 2024-2028, 860. mál

Umsagnarfrestur er til 12. apríl nk.

Lagt fram til kynningar.
 
37.   Rekstrarleyfisumsókn Fell 220 4543 – 2304013
Beiðni Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 19.03.2023, um umsögn um rekstrarleyfisumsókn Platina fasteigna ehf, vegna gististaðar í flokki II-C minna gistiheimili að Felli, 2204543, Fell Cottage. Umsögn byggingarfulltrúa liggur fyrir.
Sveitarstjórn veitir jákvæða umsögn vegna erindisins.
 
38.   Rekstrarleyfisumsókn Græntóftagata 4 234 6434 – 2304014
Beiðni Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 27.03.2023, um umsögn um rekstrarleyfisumsókn Maríu Kristínar Þrastardóttur vegna gististaðar í flokki II-H frístundahús, Græntóftagata 4, The Black Icelandic House, 234 6434. Umsögn byggingarfulltrúa liggur fyrir.
Sveitarstjórn leggst gegn útgáfu rekstrarleyfis vegna frístundahúss að Græntóftargötu 4, þar sem starfsemin er ekki í samræmi við aðalskipulag.
 
39.   Atvinnumálastefna sveitarfélaga í uppsveitum Árnessýslu 2022 – 2208039
Drög að atvinnumálastefnu til kynningar.
Drögin voru lögð fram til kynningar. Bláskógabyggð fagnar vinnu við gerð atvinnumálastefnu.
 
40.   Ársreikningur Hestamannafélagsins Jökuls 2022 – 2304002
Ársreikningur og ársskýrsla Hmf. Jökuls, ásamt gögnum um starf félagsins.
Ársreikningurinn var lagður fram til kynningar.
 
41.   Aðalfundur Samtaka orkusveitarfélaga 2023 – 2304006
Boð á aukaaðalfund Samtaka orkusveitarfélaga sem haldinn verður 21. apríl n.k.
Sveitarstjórn felur Helga Kjartanssyni, oddvita, að fara með atkvæði sveitarfélagsins á fundinum.
 
42.   Aðalfundur Markaðsstofu Suðurlands 2023 – 2304009
Boð á aðalfund Markaðsstofu Suðurlands sem fer fram 4. maí nk.
Lagt fram til kynningar.
 
43.   Ársskýrsla Byggðasafns Árnesinga 2022 – 2304015
Ársskýrsla Byggðasafns Árnesinga
Lagt fram til kynningar.
 
44.   Sjálfbært Íslands, fundarferð forsætisráðherra – 2304021
Kynning á fundarferð forsætisráðherra vegna mótunar sjálfbærrar framtíðar, kynnt verða drög að grænbók.
Lagt fram til kynningar.
 

 

 

Fundi slitið kl. 11:25.

 

 

 

 

 

Helgi Kjartansson Stefanía Hákonardóttir
Sveinn Ingi Sveinbjörnsson Guðrún S. Magnúsdóttir
Guðni Sighvatsson Anna Greta Ólafsdóttir
Jón Forni Snæbjörnsson Ásta Stefánsdóttir