39. fundur 2007

SKIPULAGSNEFND UPPSVEITA ÁRNESSÝSLU

Samvinnunefnd Bláskógabyggðar, Grímsnes-og Grafningshrepps,

Hrunamannahrepps, Skeiða-og Gnúpverjahrepps og Flóahrepps

um skipulagsmál.

 

FUNDARGERÐ

 1. FUNDUR

Fimmtudaginn 12. júlí 2007, kl. 9 haldinn á Laugarvatni

Nefndarmenn:

Margeir Ingólfsson Bláskógabyggð

Ingvar Grétar Ingvarsson Grímsnes-og Grafningshr.

Sigurður Ingi Jóhannesson Hrunamannahreppur

Gunnar Örn Marteinsson Skeiða-og Gnúpverjahr.

Aðalsteinn Sveinsson Flóahreppur

Skipulagsfulltrúi uppsveita og framkvæmdastjóri skipulagsnefndar:

Pétur Ingi Haraldsson

 

FUNDARGERÐ

Sameiginleg mál

 1. Fundur um skipulagsmál fyrir sveitarstjórnir

Kynnt hugmynd að sameiginlegum vinnufundi/kynningarfundi um skipulagsog

byggingarmál fyrir sveitarstjórnarmenn sveitarfélaga sem standa að

sameiginlegri skipulagsnefnd og byggingarnefnd.

Skipulagsfulltrúa falið að vinna áfram að framgangi málsins.

 

 1. Flóðahætta í Hvítá – framhaldsverkefni

Kynnt skýrsla Vatnamælinga Orkustofnunar um flóðin í Hvítá og áhrif þeirra

á Skeiðum. Einnig farið yfir hugmyndir að verkefni um gerð líkanareikninga á

áhrifum flóða í Hvíta. Verkefnið yrði samvinnuverkefni sveitarfélaga sem

liggja að Hvítá og hugsanlega annarra opinberra aðila/stofnana.

 

 1. Stök hús á lóðum innan þéttbýla í uppsveitum Árnessýslu og Flóahreppi.

Samþykkt að unnið skuli að sameiginlegri stefnumörkun um smáhýsi á

íbúðarhúsalóðum í þéttbýliskjörnunum.

Skipulagsfulltrúa er falið að kynna sér hvaða reglur gilda um slík hús í öðrum

sveitarfélögum.

 

Bláskógabyggð

 1. Bergstaðir í Biskupstungum. Deiliskipulag frístundabyggðar.

20070750378

Lögð fram tillaga Landmótunar að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi

Bergstaða í Biskupstungum,Eystritunga landr. 167202. Í tillögunni felst að

gert er ráð fyrir fimm 0,7 ha frístundahúsalóðum auk þess sem 0,7 ha lóð er

afmörkuð utan um eldra frístundahús. Heimilt verður að reisa allt að 150 fm

hús á hverri lóð. Tillagan er í samræmi við nýlega auglýsta

aðalskipulagsbreytingu.

Skipulagsnefnd samþykkir að auglýsa tillöguna skv. 25. gr. skipulags- og

bygginarlaga. Leitað verður umsagnar Fornleifaverndar ríkisins og

Heilbrigðiseftirlits Suðurlands. Gerður er fyrirvari við umfjöllun um

neysluvatn en sveitarfélagið getur eingöngu útvegað vatn þegar ný stofnlögn

hefur verið lögð að svæðinu.

 

 1. Efri-Reykir í Biskupstungum. Deiliskipulag frístundabyggðar.

Lögð fram tillaga Verkfræðistofu Suðurlands að deiliskipulagi

frístundabyggðar í landi Efri-Reykja í Biskupstungum. Tillagan var í kynning

samhliða aðalskipulagsbreytingu fyrir svæðið frá 31. ágúst til 28. september

2006 með fresti til athugasemda til 12. október 2006. Engar athugasemdir

bárust. Aðalskipulagsbreytingin hefur nú verið staðfest.

Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna skv. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga

með þeirri breytingu að heimilt verður að reisa allt að 150 fm frístundahús og

allt að 25 fm aukahús á hverri lóð, til samræmis við aðrar

deiliskipulagstillögur sem nýlega hafa verið til meðferðar.

 

 1. Iða II í Biskupstungum Deiliskipulag frístundabyggðar, Eyrarvegur.

20070750375

Lögð fram tillaga Péturs H. Jónssonar að deiliskipulagi frístundabyggðar í

landi Iðu II milli Skálholtsvegar og Hvítá, neðan við brú að Laugarási.

Svæðið kallast Eyrarvegur og er gert ráð fyrir níu 8.700 fm lóðum þar sem

heimilt verður að reisa allt að 150 fm frístundahús og 40 fm aukahús.

Þar sem lóðirnar eru á flatlendi nálægt Hvíta frestar skipulagsnefnd

afgreiðslu málsins þar til komið hefur í ljós hvort að hætta sé á flóðum á þessu

svæði. Skipulagsfulltrúa er falið að leita þessarra upplýsinga hjá

Vatnamælingum Orkustofnunar.Einnig þarf að leita umsagnar

Umhverfisstofnunar, sbr. 37. gr. laga um náttúruvernd.

 

 1. Torfastaðir í Biskupstungum. Lóðablað.

Lagt fram lóðablað af 2,3 ha landsspildu úr landi Torfastaða sem afmarkast af

vegi til Hrosshaga að austanverðu og landamörkum við Hrosshaga til suðurs.

Samþykkt skv. 30. gr. skipulags- og byggingarlaga með fyrirvara um

undirskrift aðliggjandi landeigenda.

 

 1. Þingvallaþjóðgarður, Hakið, í Þingvallasveit. Breyting á deiliskipulagi.

20070786376

Lögð fram tillaga Landslags ehf. að breytingu á deiliskipulagi við Hakið í

Þingvallasveit. Í breytingunnu felst að gert er ráð fyrir byggingareit fyrir

stækkun þjónustumiðstöðvar auk þess sem byggingareitur er aðlagaður að

núverandi byggingu, þá er gert ráð fyrir nýjum byggingarreit fyrir

snyrtiaðstöðu auk þess sem bílastæði stækka.

Samþykkt að auglýsa tillöguna skv. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga.

 

Grímsnes-og Grafningshreppur

 1. Efri-Brú í Grímsnesi. Endurskoðun á deiliskipulagi 2. áfanga

frístundabyggðar. 20070319246

Lögð fram tillaga Landhönnunar slf. að endurskoðun deiliskipulags 2. áfanga

frístundabyggðar í landi Efri-Brúar í Grímsnesi. Deiliskipulagið nær til um 15

ha svæði sem afmarkast af Þingvallavegi í vestri, 1. áfanga frístundabyggðar í

norðri og opnu svæði í austri. Samkvæmt gildandi deililiskipulagi eru 10

frístundahúsalóðir innan svæðisins en gert er ráð fyrir að þær breytist í

íbúðarhúsalóðir þar sem heimilt verður að reisa allt að 300 fm íbúðarhús og

25 fm aukahús. Ekki er gert ráð fyrir að afmörkun lóða eða lega vega breytist.

Sveitarstjórn hefur samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi

sveitarfélagsins þar sem umrætt svæði breytist í íbúðarsvæði.

Skipulagsnefnd samþykkir að auglýsa tillöguna skv. 25. skipulags- og

byggingarlaga. Leitað verður umsagnar Heilbrigðiseftirlits Suðurlands.

Einnig þarf að gera ráð fyrir að breidd vegsvæða verði a.m.k. 12 m.

 

 1. Kiðjaberg í Grímsnesi. Breyting á deiliskipulagi frístundabyggðar.

20070738373

Lögð fram tillaga að breytingu á skilmálum deiliskipulags Kiðjabergs, orlofsog

sumarhúsasvæðis Meistarafélags húsasmiða. Í tillögunni felst að gerð

breyting á skilmálum er varða stærð og útlit húsa, h.lið í greinargerð

deiliskipulagsins. Gert er ráð fyrir að heimilt verði að reisa allt að 350 fm

frístundahús og 40 fm aukahús á hverri lóð, þó þannig að nýtingarhlutfall

verði ekki hærra en 0.03. Einnig verða breytingar er varða hæðir húsa,

mænishæð og þakhalla. Þann 21. september 2006 samþykkti sveitarstjórn

breytingu á skilmálum deiliskipulagsins en með úrskurði Úrskurðarnefndar

skipulags- og byggingarmála dags. 4. júlí 2007 var sú breyting felld úr gildi.

Skipulagsnefnd samþykkir að auglýsa tillöguna skv. 25. gr. skipulags- og

byggingarlaga.

 

 1. Vaðnes í Grímsnesi. Deiliskipulag fyrir dælustöð. 20070772377

Lögð fram tillaga Verkfræðistofu Suðurlands að deiliskipulagi um 3.300 fm

lóðar fyrir dælustöð. Á lóðinni eru þegar tvær litlar dælustöðvar en gert er

ráð fyrir að heimilt verði að reisa allt að 100 fm dælu- og aðstöðuhús fyrir

hitaveituna.

Skipulagsnefnd samþykkir að auglýsa tillöguna skv. 25. gr. skipulags- og

byggingarmála.

 

 1. Þóroddstaðir í Grímsnesi. Deiliskipulag frístundabyggðar.

Lögð fram tillaga Sveins Ívarssonar að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi

Þóroddstaða í Grímsnesi. Skipulagssvæðið er um 28 ha að stærð og er syðst í

landi Þóroddstaða og kemur í framhaldi af núverandi frístundabyggð

meðfram læk á landamörkum við Svínavatn. Gert er ráð fyrir 15

frístundahúsalóðum á bilinu 5.010 til 11.135 fm þar sem heimilt verður að

reisa frístundahús og aukahús (40 fm), þar sem byggingarmagn er að hámarki

0.03.

Skipulagsnefnd frestar afgreiðslu málsins þar sem tillagan er ekki í samræmi

við gildandi aðalskipulag.

 

Skeiða-og Gnúpverjahreppur

 1. Brjánsstaðir á Skeiðum. Lóðablað fyrir 1. ha lóð. 2007074372

Lagt fram lóðablað sem unnið er af Verkfræðistofu Suðurlands yfir um 1 ha

lóð úr landi Brjánsstaða (landnr. 166456). Lóðin kemur í framhaldi af áður

samþykktri 1 ha íbúðarhúsalóð.

Samþykkt skv. 30. gr. skipulags- og byggingarlaga.

 

 1. Reykjahlíð á Skeiðum. Lóðablað, 55,3 ha landsspilda. 20070742400

Lagt fram lóðablað yfir 55,3 ha landsspildu úr landi Reykjahlíðar á Skeiðum.

Spildan afmarkast af Álfsstaðarvegi að sunnan, landamörkum við Ósabakka

að norðan og þjóðvegi nr. 31 að austan.

Samþykkt skv. 30. gr. með fyrirvara um samþykki aðliggjandi landeiganda.

 

Flóahreppur

 1. Langsstaðir í Hraungerðishreppi. Lóðablað. 20070762379

Lagt fram lóðablað yfir 30.354 fm lóð úr landi Langsstaða rétt vestan við

Villingaholtsveg.

Samþykkt skv. 30. gr. skipulags- og byggingarlaga með fyrir um samþykki

aðliggjandi landeigenda á landamerkjum.

 

 1. Rútsstaðanorðurkot í Gaulverjabæjarhreppi. Landsskipti. 20070736380

Lagt fram lóðablað sem sýnir skiptingu 60,8 ha landsspildu úr

Rútstaðanorðurkoti í tvær jafn stórar spildur.

Samþykkt skv. 30. gr. skipulags- og byggingarlaga með fyrir um samþykki

aðliggjandi landeigenda á landamerkjum.

 

 1. Rútsstaðanorðurkot í Gaulverjabæjarhreppi. Deiliskipulag 20070749381

Lögð fram tillaga Verkfræðistofu Suðurlands að deiliskipulagi tveggja

rúmlega 30 ha lóða úr Rútsstaðanorðurkoti í fyrrum Gaulverjabæjarhreppi.

Gert er ráð fyrir að á hvorri lóð verði heimilt að reisa allt að 350 fm

íbúðarhús og allt að 1.000 fm skemmu. Fram kemur að leitað hefur verið

umsagnar vegagerðarinnar.

Skipulagsnefnd samþykkir að auglýsa tillöguna skv. 25. gr. skipulags- og

byggingarlaga með fyrirvara um samþykki vegagerðarinnar á vegtengingu.

Að mati nefndarinnar væri æskilegt að eingöngu ein vegtenging væri fyrir

báðar spildurnar og þá frá Gaulverjabæjarvegi. Bent er á að vatnsveitan

heitir vatnsveita Flóahrepps.

 

 1. Egilsstaðakot í Villingaholtshreppi. Nýtt fjárhús, skv. 3. tl. 20070714374

Lögð fram tillaga að nýju fjárhúsi í landi Egilsstaðakots í fyrrum

Villingaholtshreppi. Gert er ráð fyrir að reisa um 640 fm fjárhús á túni

norðvestan við bæjartorfuna. Hæð á risi er tæplega 6,5 m og þakhalli 20

gráður.

Skipulagsnefnd samþykkir framkvæmdina skv. 3. tl. bráðabirgðaákvæðis

skipulags- og byggingarlaga. Aðalsteinn Sveinsson vék af fundi við

afgreiðsluna.

 

Fleira ekki tekið fyrir

Fundi slitið klukkan kl. 11:15.

Næsti fundur verður

 

Laugarvatni 12. júlí 2007

Margeir Ingólfsson (8721)

Ingvar Ingvarsson (8719)

Sigurður Ingi Jóhannsson (8710)

Gunnar Örn Marteinsson (8720)

Aðalsteinn Sveinsson (8722)

Pétur Ingi Haraldsson