41. fundur 2007

SKIPULAGSNEFND UPPSVEITA ÁRNESSÝSLU

Samvinnunefnd Bláskógabyggðar, Grímsnes-og Grafningshrepps,

Hrunamannahrepps, Skeiða-og Gnúpverjahrepps og Flóahrepps

um skipulagsmál.

 

FUNDARGERÐ

 1. FUNDUR

Fimmtudaginn 20. september 2007, kl. 13 haldinn á Laugarvatni

Nefndarmenn:

Margeir Ingólfsson Bláskógabyggð

Ingvar Grétar Ingvarsson Grímsnes-og Grafningshr.

Sigurður Ingi Jóhannesson Hrunamannahreppur

Gunnar Örn Marteinsson Skeiða-og Gnúpverjahr.

Guðbjörg Jónsdóttir (varamaður) Flóahreppur

Skipulagsfulltrúi uppsveita og framkvæmdastjóri skipulagsnefndar:

Pétur Ingi Haraldsson

 

FUNDARGERÐ

Sameiginleg mál

 1. Tillaga að gjaldskrá embættis skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa

Lögð fram drög að gjaldskrá fyrir embætti skipulagsfulltrúa og

byggingarfulltrúa.

Gjaldskráin samþykkt.

 

 1. Efnistaka

Skipulagsfulltrúi lagði fram endurskoðuð drög að bréfi um efnistökumál.

Samþykkt að bréfið verði sent út til kynningar sem fyrst.

 

Bláskógabyggð

 1. Bergsstaðir í Biskupstungum. Deiliskipulag 3 frístundalóða við Bergás.

20070992434

Lögð fram tillaga að deiliskipulagi 3 frístundalóða við Bergás, spildu (landr.

167203) úr landi Bergsstaða í Biskupstungum. Gert er ráð fyrir þremur 5.000

fm lóðum, þar af er ein utan um þegar byggt hús. Heimilt verður að reisa allt

að 150 fm frístundahús og allt að 25 fm aukahús.

Skipulagsnefnd samþykkir að auglýsa tillöguna skv. 25. gr. skipulags- og

byggingarlaga.

 

 1. Goðatún í Biskupstungum. Stofnun lóðar utan um skemmu.

20070914435

Lagt fram lóðablað yfir 2.340 lóð sem afmörkuð er utan um skemmu á landi

Goðatúns í Biskupstungum.

Samþykkt skv. 30. gr. skipulags- og byggingarlaga.

 

 1. Helludalur í Biskupstungum. Breyting á deiliskipulagi frístundabyggðar.

20070260207

Lögð fram tillaga að breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar í landi

Helludals í Bláskógabyggð. Um er að ræða endurskoðaða breytingartillögu en

áður hafði verið auglýst og samþykkt svipuð breyting en vegna galla í

málsmeðferð og gögnum er tillagan lögð fram að nýju.

Í breytingunni felst að 13 lóðir bætast við á tveimur svæðum, 9 lóðir við

Engjagil og svo 4 við Giljastíg.

Skipulagsnefnd samþykkir að auglýsa tillöguna skv. 25. gr. skipulags- og

byggingarlaga.

 

 1. Höfði í Biskupstungum. Deiliskipulag frístundabyggðar. 20070495270

Lögð fram að nýju tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar á 32 ha spildu úr

landi Höfða (Höfðalönd). Málið var áður á dagskrá 23. ágúst sl. Gert er ráð

fyrir 29 lóðum á bilinu 0,6 til 2,7 ha fyrir 50-200 fm frístundahús og allt að 25

fm aukahús.Hámarks nýtingarhlutfall er 0.03. Fyrir liggur umsögn

Umhverfisstofnunar dags. 24. júlí 2007 þar sem m.a. er lagt til að lóð 48 falli

út auk þess sem bent er á litla fjarlægð byggingarreita frá Hvíta, girðingamál

og fráveitumál.

Skipulagsnefnd telur að í samræmi við afgreiðslu sveitarstjórnar á

aðalskipulagi svæðisins að þá þurfi að fella út lóð nr. 48. Einnig er bent á að

gera þarf nánar grein fyrir neysluvatnstöku auk þess sem nauðsynlegt er að

huga nánar að útfærslu sameiginlegrar fráveitu. Málinu frestað þar til komið

hefur verið til móts við ofangreindar athugasemdir.

 

 1. Kjaranstaðir í Biskupstungum. Hesthús 20070825424

Lögð fram að nýju beiðni Kristinns Kárasonar um heimild til að reisa nýtt

hesthús í stað þess sem nú er til staðar, en gert er ráð fyrir að það verði rifið.

Nýja húsið verður um 166 fm stálgrindahús (9,3 x 17,9 x 2,7) á steyptum

grunni. Fyrir liggur uppdráttur sem sýnir staðsetningu hússins.

Samþykkt skv. 3. tl. bráðabirgðaákvæðis skipulags- og byggingarlaga með

fyrirvara um meðmæli Skipulagsstofnunar.

 

 1. Fellsendi í Þingvallasveit. Stofnun lands. 20070999440

Lagt fram lóðablað af 119,6 ha spildu úr landi Fellsenda í Þingvallasveit

(landr. 170155).

Samþykkt skv. 30. gr. skipulags- og byggingarlaga með fyrirvara um

samþykki aðliggjandi landeigenda.

 

 1. Heiðarbær í Þingvallasveit. Bátaskýli skv. 3. tl. 20070942430

Lagðar fram teikningar af sambyggðu bátaskýli (2 x 28 fm) sem staðsett yrði á

lóðarmörkum lóða með landnr. 170200 og 17215 í landi Heiðarbæjar. Báðar

lóðirnar eru rúmleg 0,6 ha að stærð. Samkvæmt uppdrætti er bátaskýlið í um

10 m fjarlægð frá vatnsbakka.

Skipulagsnefnd bendir á að skv. aðalskipulagi svæðisins þurfa ný sameiginleg

bátaskýli að vera í samræmi við gildandi deiliskipulagi viðkomandi svæðisins.

Verið er að vinna að deiliskipulagi fyrir land Heiðarbæjar og er málinu vísað til

þeirrar vinnu.

 

Grímsnes-og Grafningshreppur

 1. Ásgarður í Grímsnesi, Lokastígur 8-10.

Lagt fram bréf Ágúst Valgeirssonar að Lokastíg 4 í landi Ásgarðs í Grímsnesi.

Þar er óskað eftir því að eigandi að lóðum 8-10 við Lokastíg verði gert að

fjarlægja gáma sem þar hafa verið staðsettir án leyfis.

Skipulagsnefnd felur skipulagsfulltrúa að gera landeiganda að fjarlægja

gámana. Ellegar verði þeir fjarlægðir á hans kostnað.

 

 1. Mýrarkot í Grímsnesi, lóð 3-5 við A götu. Breyting á deiliskipulagi

frístundabyggðar.

Lagt fram erindi þar sem óskað er eftir að lóð nr. 3-5 við A-götu í landi

Mýrarkots verði skipt í tvær lóðir. Í dag er rúmlega 47 fm sumarhús á lóðinni

og er áhugi á að byggja annað hús. Lóðin er 8.364 fm að stærð og fram

kemur að aðliggjandi lóðir séu svipaðar að stærð og lóðirnar yrði eftir

skiptingu.

Skipulagsnefnd hafnar erindinu þar sem lóðirnar eftir skiptingu samræmast

ekki núverandi reglum sveitarfélagsins.

 

 1. Vaðnes í Grímsnesi. Breyting á deiliskipulagi frístundabyggðar.

20070957436

Lögð fram tillaga að breytingu á deiliskipulagi 3. áfanga frístundabyggðar í

landi Vaðness í Grímsnesi. Í breytingunni felst að lóð nr. 11 við Mosabraut

stækkar úr 7.421 í 10.591 fm á leik- og útivistarsvæðis.

Skipulagsnefnd samþykkir að auglýsa tillöguna skv. 25. gr. skipulags- og

byggingarlaga.

 

 1. Sólheimar í Grímsnesi. Breyting á deiliskipulagi. 20070934437

Lögð fram tillaga að breytingu á deiliskipulagi Sólheima í Grímsnesi. Gerð er

breyting á fjölda og gerð íbúðarhúsa við Upphæðir auk þess sem lega

aðkomuvegar breytist. Þá er gert ráð fyrir nýjum íbúðarhúsum austan

Sólheimavegar í stað þjónustubygginga, auk vinnubúða (frá Nesjavöllum).

Skipulagsnefnd frestar afgreiðslu málsins þar til umsögn Vegagerðarinnar

liggur fyrir.

 

 1. Nesjavellir í Grafningi, jarðstrengur og niðurrennsli. Breyting á

deiliskipulagi Nesjavallavirkjun. 20070946441

Lögð fram tillaga að breytingu á deiliskipulagi iðnaðarsvæðisins á

Nesjavöllum. Í breytingunni felst að gert er ráð fyrir nýju jarðstreng frá

virkjuninni auk þess sem sett er inn viðbótarsvæði fyrir niðurrennslisholur.

Skipulagsnefnd samþykkir að auglýsa tillöguna skv. 25. gr. skipulags- og

byggingarlaga, með fyrirvara um ábendingar Skipulagsstofnunar varðandi

matslýsingu.

 

 1. Villingavatn í Grafningi. Íbúðarhús skv. 3. tl. 2007098433

Lögð fram tillaga að um 2.000 fm lóð úr landi Villingavatns þar sem heimilt

verður að reisa allt að 250 fm íbúðarhús. Lóðin er sunnan við þjóðveg nr. 360

milli vegar og háspennulínu.

Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna skv. 3. tl. skipulags- og byggingarlag með

fyrirvara um meðmæli Skipulagsstofnunar. Minnt er á ákvæði reglugerðar nr.

650/2006 varðandi fráveitur.

 

Hrunamannahreppur

 1. Bjarg í Hrunamannahreppi. Fjós skv. 3. tl. 20070911442

Lagðar fram teikningar af nýju fjósi á Bjargi í Hrunamannahreppi. Fjósið er

1061 fm og haughús 225 fm .

Skipulagsnefnd frestar afgreiðslu málsins þar sem afstöðumynd liggur ekki

fyrir.

 

 1. Hvammur í Hrunamannahreppi. Stofnun lóðar. 20070963444

Lagt fram lóðablað yfir 7.367,1 fm lóð úr landi Hvamms I og II. Fyrir liggur

samþykki aðliggjandi landeigenda.

Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna skv. 30. gr. skipulags- og byggingarlaga.

 

 1. Skipholt í Hrunamannahreppi. Stækkun á íbúðarhús skv. 3. tl.

20070976443

Lagðar fram teikningar af 117 fm viðbyggingu við 122,8 fm íbúðarhús á

jörðinni Skipholt I í Hrunamannahreppi. Innviðir núverandi hluta breytast

nokkuð.

Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna skv. 3. tl. bráðabirgðaákvæðis skipulagsog

byggingarlaga með fyrirvara um meðmæli Skipulagsstofnunar.

 

Skeiða-og Gnúpverjahreppur

 1. Árhraun á Skeiðum. Stofnun lands. 20070972428

Lagt fram lóðablað yfir 97,1 ha spildu úr landi Árhrauns (landr. 166506) sem

afmarkast af Hvítá að vestan, Útverki að norðan og Ólafsvöllum að austan.

Fyrir liggur samþykki eigenda Ólafsvalla. Kvöð er um umferðarrétt um land

Árhrauns að lóðinni.

Samþykkt skv. 30. gr. skipulags- og byggingarlaga með fyrirvara um

samþykki aðliggjandi landeigenda.

 

 1. Brjánsstaðir á Skeiðum, Sléttakot. Breyting á lóðablaði. 2007095445

Lagt fram endurskoðað lóðablað yfir 25 ha spildu, Sléttakot úr landi

Brjánsstaða. Um er að ræða breytingu afmörkun spildunnar.

Samþykkt skv. 30. gr. skipulags- og byggingarlaga með fyrirvara um

samþykki aðliggjandi landeigenda.

 

 1. Hagi í Gnúpverjahreppi. Nýtt hesthús skv. 3.tl. 20070929429

Lagðar fram teikningar af nýju hesthúsi á landi Haga í Gnúpverjahreppi. Málið

tekið fyrir á fundi byggingarnefndar þann 4. september, afgreiðslu frestað og

vísað til Skipulagsnefndar þar sem deiliskipulag liggur ekki fyrir. Um er að

ræða 221 fm hesthús sem er staðsett rétt norðan við bæjartorfu Melhaga.

Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna skv. 3. tl. bráðabirgðaákvæðis skipulagsog

byggingarlaga með fyrirvara um meðmæli Skipulagsstofnunar.

Grenndarkynna þarf framkvæmdina fyrir eigunum Melhaga.

 

Flóahreppur

 1. Miklaholtshellir í Hraungerðishreppi. Stofnun lands 20070987427

Lagt fram lóðablað yfir 9,75 ha spildu úr landi Miklaholtshellis (landr. 166267)

sem liggur upp að landinu Ölvisholt land 166325.

Samþykkt skv. 30. gr. skipulags- og byggingarlaga með fyrirvara um

samþykki aðliggjandi landeigenda.

 

 1. Stórhólmi í Gaulverjabæjarhreppi. Til kynningar. 20070928446

Lögð fram til kynningar hugmynd um landnýtingu á rúmlega 40 ha spildu úr

landi Gegnishólaparts og Efri-Gegnishóla. Í hugmyndinni felst að gera ráð fyrir

kjarna með 5-15 íbúðarhúsum, með sameiginlegri aðstöðu að hluta. Landið

umhverfis er síðan nýtt sameiginlega til beitar eða annarrar

landbúnaðarnýtingar. Um er að ræða nýja útfærslu á svokallaðri

búgarðabyggð.

 

 1. Egilsstaðir I í Villingaholtshreppi. Deiliskipulag. 20070616362

Lögð fram til kynningar afgreiðsla Umhverfisráðuneytisins dags. 27. ágúst

2007 á undanþágubeiðni vegna fjarlægðar frá vegi í landi Egilsstaða, sb.r

tillaga sem samþykkt var á fundi skipulagsnefndar dags. 14. júní 2007 með

fyrirvara um undanþágu og umsögn Vegagerðarinnar. Einnig er lögð fram til

kynningar umsögn Vegagerðarinnar.

Málinu vísað til aðalskipulagsvinnu fyrir fyrrum Villingaholtshrepp.

 

 1. Hnaus í Villingaholtshreppi. Stofnun lands. 20070933447

Lagt fram lóðablað af landskiptum fyrir jörðina Hnaus í fyrrum

Villingaholtshreppi, með landnr. 166346. Landinu er skipt 5 spildur, land 1

42,5 ha, land 2 9,5 ha, land 3 52,2 ha, land 4 50 ha, og síðan verður

upphaflega landið 58,9 ha. Aðkoma að lóðunum verður frá Suðurlandsvegi.

Samþykkt skv. 30. gr. skipulags- og byggingarlaga með fyrirvara um

samþykki aðliggjandi landeigenda.

 

 1. Vatnsendi í Villingaholtshreppi. Stofnun lands. 20070915432

Lagt fram lóðablað af 53,6 ha spildu úr landi Vatnsenda í fyrrum

Villingaholtshreppi (landr. 166394). Eftir stendur um 184,9 ha land.

Samþykkt skv. 30. gr. skipulags- og byggingarlaga með fyrirvara um

samþykki aðliggjandi landeigenda.

 

Fleira ekki tekið fyrir

Fundi slitið klukkan kl. 16:15

Næsti fundur verður fimmtudaginn 25. október kl. 9

 

Laugarvatni 20. september 2007

Margeir Ingólfsson (8721)

Ingvar Ingvarsson (8719)

Sigurður Ingi Jóhannsson (8710)

Gunnar Örn Marteinsson (8720)

Guðbjörg Jónsdóttir (8722)

Pétur Ingi Haraldsson