43. fundur 2007

SKIPULAGSNEFND UPPSVEITA ÁRNESSÝSLU

Samvinnunefnd Bláskógabyggðar, Grímsnes-og Grafningshrepps,

Hrunamannahrepps, Skeiða-og Gnúpverjahrepps og Flóahrepps

um skipulagsmál.

 

FUNDARGERÐ

 1. FUNDUR

Fimmtudaginn 22. nóvember 2007, kl. 9 haldinn á Laugarvatni

Nefndarmenn:

Margeir Ingólfsson Bláskógabyggð

Ingvar Grétar Ingvarsson Grímsnes-og Grafningshr.

Sigurður Ingi Jóhannesson Hrunamannahreppur

Gunnar Örn Marteinsson Skeiða-og Gnúpverjahr.

Aðalsteinn Sveinsson Flóahreppur

Skipulagsfulltrúi uppsveita og framkvæmdastjóri skipulagsnefndar:

Pétur Ingi Haraldsson

 

FUNDARGERÐ

Sameiginleg mál

 1. Tillaga að stofnskjali þjóðlendu. 20071198491

Lögð fram tillaga að stofnskjali fyrir þjóðlenduna ? . Tillagan er unnin í

samvinnu fasteignamats ríkisins og óbyggðanefndar.

 1. Gjaldskrá embættis skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa

Lögð fram endurskoðuð tillaga að gjaldskrá fyrir embætti skipulags- og

byggingarfulltrúa.

Samþykkt.

 

Bláskógabyggð

 1. Bergsstaðir í Biskupstungum. Deiliskipulag frístundabyggðar.

20070574317

Lögð fram tillaga Landmótunar að deiliskipulagi frístundalóða í landi

Bergsstaða, spilda með landnr. 189405. Gert er ráð fyrir tveimur 2 ha lóðum á

svæði milli Tungufljóts og þjóðvegar nr. 358, rétt sunnan við landamerki við

Drumboddstaði. Heimilt verður að reisa allt að 150 fm frístundahús og 20-25

fm aukahús á hvorri lóð. Byggingarreitur annarrar lóðarinnar er í 100 m

fjarlægð frá árbakka og hinn er lengra frá. Tillagan var í kynningu frá 19. júlí til

 1. ágúst 2007 með athugasemdafrest til 30. ágúst 2007. Engar

athugasemdir bárust. Tillagan er í samræmi við breytingu á aðalskipulagi

svæðisins sem nýlega var staðfest.

Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna skv. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga.

 

 1. Bergstaðir í Biskupstungum. Deiliskipulag frístundabyggðar.

20070750378

Lögð fram tillaga Landmótunar að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi

Bergstaða í Biskupstungum,Eystritunga landr. 167202. Í tillögunni felst að gert

er ráð fyrir fimm 0,7 ha frístundahúsalóðum auk þess sem 0,7 ha lóð er

afmörkuð utan um eldra frístundahús. Heimilt verður að reisa allt að 150 fm

hús á hverri lóð. Tillagan var í kynningu frá 20. september til 18. október 2007

með athugasemdafresti til 1. nóvember 2007. Engar athugasemdir bárust.

Áður hafði tillaga að breytingu á aðalskipulagi verið auglýst, og hefur sú tillaga

nú verið staðfest.

Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna skv. 25. gr. skipulags- og bygginarlaga

með fyrirvara um umsögn Heilbrigðiseftirlitsins.

 

 1. Fellskot í Biskupstungum. Breyting á deiliskipulagi. 200711100496

Lögð fram tillaga að breytingu á deiliskipulagu Fellskots í Biskupstungum. Í

breytingunni felst að byggingarreitur íbúðarhúss færist um 14 m í átt að

Biskupstungnabraut þannig að byggingarreitur verður 86 m frá veginum. Felur

þetta í sér að leita þarf undaþágu

Skipulagsnefnd telur breytinguna vera óverulega og samþykkir hana skv. 2.

mgr. 26. gr. skipulags- og byggingarlaga, með fyrirvara um undanþágu

umhverfisráðuneytisins frá skipulagsreglugerð vegna fjarlægðar frá stofn- og

tengivegum.

 

 1. Holtakot í Biskupstungum. Skipting lóðar. 2007116492

Lagt fram lóðablað í mkv. 1:5.000 sem unnið er af Guðmundi Óla

Gunnarssyni þar sem afmörkuð hefur verið 6,4 ha spildu sem taka á úr 27 ha

landi með landr. 189787).

Samþykkt skv. 30. gr. skipulags- og byggingarlaga.

 

 1. Höfði í Biskupstungum. Deiliskipulag frístundabyggðar. 20070495270

Lögð fram endurskoðuð tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar á 32 ha

spildu úr landi Höfða (Höfðalönd). Málið hefur áður verið á dagskrá 23. ágúst

og 20. september 2007. Í tillögunni er gert ráð fyrir 31 lóð á bilinu 0,6 til 1,0

ha fyrir 50-200 fm frístundahús með 6 m mænishæð frá jörðu og allt að 25 fm

aukahús.Hámarks nýtingarhlutfall er 0.03. Fyrir liggja umsagnir

Umhverfisstofnunar, Fornleifaverndar ríkisins og Heilbrigðiseftirlits

Suðurlands. Gert er ráð fyrir sameiginlegum rotþróm fyrir a.m.k. 4 hús og eru

merkt inn 5 svæði fyrir rotþrær.

Skipulagsnefnd samþykkir að auglýsa tillöguna skv. 25. gr. skipulags- og

byggingarlaga. Tryggja þarf aðgengi að rotþróm vegna tæmingar þeirra.

 

 1. Laugarás í Biskupstungum. Deiliskipulag íbúðarbyggðar austast í

þéttbýlinu.

Lögð fram tillaga að deiliskipulagi sem nær yfir austurhluta þéttbýlisins í

Laugarási. Svæðið afmarkast af Hvítá í austri, núverandi byggð í suðri og

austri (Árós, Brekkugerði, Lindarbrekku og Laugarási) og Ferjuvegi í norðri.

Innan skipulagssvæðisins eru í gildi deiliskipulagsáætlanir frá 1997 við

Bæjarholt og frá 1999 við Austurbyggð og fleiri götur. Nýtt deiliskipulag fellir

eldri áætlanir úr gildi.

Tillagan var í kynningu ásamt breytingu á aðalskipulagi frá 16. nóvember til

 1. desember 2005, með athugasemdafresti til 28. desember 2005. Ein

athugasemd barst.

Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna skv. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga

með þeim breytingum að afrmörkun og stærð byggingarreita við Bæjarholt

breytist lítillega auk þess sem komið er til móts við athugasemd með því að

breyta tveim athafnalóðum í íbúðarlóðir.

 

 1. Laugarás í Biskupstungum. Drög að deiliskipulagi íbúðarsvæðis við

Iðufell. 20071179493

Lögð fram fyrstu drög að deiliskipulagi íbúðarsvæðis við Iðufell í Laugarási,

bæði á lóð Snæbjörn Magnússonar og á lóð sveitarfélagsins upp við

Skálholtsveg. Í tillögunni er gert ráð fyrir samtals 14 einbýlishúsalóðum, 8

parhúsalóðum og 3 raðhúsalóðum (3 íbúðir), samtals 39 íbúðir.Húsin verða á

1-2 hæðum.

 

 1. Úthlíð í Biskupstungum. Breyting á afmörkun og stærð nokkurra

frístundahúsalóða. 20071081469

Lagðar fram að nýju tillaga Verkfræðistofu Suðurlands að breytingum á

deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Úthlíðar. Um er að ræða breytingu á

afmörkun og stærð lóða Rjúpnabraut 5-7.Ekki er um að ræða breytinga á

skilmálum, heldur eingöngu landamerkjum milli lóða.

Skipulagsnefnd samþykkir að auglýsa tillöguna skv. 25. gr. skipulags- og

byggingarlaga. Leita þarf samþykkis lóðarhafa þeirra lóða sem breytast.

 

 1. Lindarskógur á Laugarvatni í Laugardal. Breyting á deiliskipulagi

iðnaðarhverfis. 20071150488

Lögð fram tillaga um breytingu á leyfilegu byggingarmagni á lóðum í

iðnaðarhverfinu við Lindarskóg á Laugarvatni. Í gildandi skipulagi er gert ráð

fyrir að á lóðum megi byggja á bilinu 200-400 fm hús, allt eftir stærð lóðanna.

Nú er lagt til að í stað ákveðinnar fermetratölu per lóð verði miðað við

nýtingarhlutfallið 0.4 til samræmis við iðnaðarlóðir við Vegholt í Rekholti.lÞá er

gert ráð fyrir að byggingarreitir við Lindarskóg 1,3 5a, 5b, 7 og 9 stækki til

suðurs þannig að þeir verði í 14,50 m frá lóðarmörkum sunnan og norðan

megin í lóðunum.

Skipulagsnefnd telur breytinguna vera óverulega og samþykkir hana skv. 2.

mgr. 26. gr. skipulags- og byggingarlaga, með fyrirvara um grenndarkynningu.

Kynna þarf tillöguna fyrir öllum lóðarhöfum á svæðinu.

 

 1. Lækjarhvammur í Laugardal. Skipting lóðar. 20071130494

Lagt fram erindi Margrétar Vilbergsdóttur dags. 30. október 2007 þar sem

óskað er eftir að um 8.900 fm lóð hennar í landi Lækjarhvamms við Grafará

verði skipt í tvær lóðir. Með fylgja uppdrættir sem sýna fyrirhugaða skiptingu

lóðarinnar.

Skipulagsnefnd hafnar erindinu þar sem báðar lóðirnar yrðu töluvert minni en

sú stærð sem miðað er við sem lágmarksstærð lóða í sveitarfélaginu í dag,

þ.e. 0,5 ha.

 

 1. Heiðarbær í Þingvallasveit. Deiliskipulag frístundabyggðar. 20071188489

Lögð fram tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Heiðarbæjar í

Þingvallasveit. Um er að ræða deiliskipulag yfir núverandi frístundabyggð

innan jarðarinnar. Auk þess að afmarka lóðir utan um núverandi frístundahús

er gert ráð fyrir að tveimur lóðum verði skipt í tvennt auk þess sem tveimur

nýjum byggingarreitum er bætt við núverandi lóðir. Í skilmálum kemur fram að

frístundahús megi að hámarki vera 250 fm en að nýtingarhlutfall megi ekki

vera hærra en 0.03. Endurbygging og/eða viðbygging núverandi húsa er

heimil en þó ekki nær vatnsbakka en lega núverandi húsa. Mænishæð (hæsti

punktur þaks) skal ekki vera hærri en 6 m , mælt frá lægsta punkti lóðar við

húsvegg. Í skilmálum kemur fram að skv. aðalskipulagi séu ný bátaskýli ekki

heimil við vatnsbakkan og á 100 m belti meðfram honum, en leyfilegt er að

lagfæra og endurbyggja (þó ekki stækka frá því sem nú er) núverandi skýli.

Gert er ráð fyri uppbyggingu á fleiri bátaskýlum og legukanti á því

bátaskýlasvæði sem fyrir er undir Svínahlíð.

Skipulagsnefnd frestar afgreiðslu málsins þar til umsagnir

Umhverfisstofnunar, Fornleifaverndar ríkisins og Heilbrigðiseftirlits Suðurlands

liggja fyrir. Bent er á að skv. ákvæðum skipulagsreglugerðar og aðalskipulags

verða ný frístundahús að vera í a.m.k. 50 m fjarlægð frá vatnsbakka. Þá þarf

að gera grein fyrir ákvæðum reglugerðar nr. 650/2006 varðandi fráveitur á

svæðinu.

 

 1. Miðfell í Þingvallasveit. Víðistekkur 6. 20071150495

Lagðar fram byggingarleyfisteikningar fyrir um 109 fm frístundahús á lóðina

Víðistekk 6 í landi Miðfells í Þingvallsveit. Lóðin er skv. fasteignamati 1.939

fm að stærð. Ekki er í gildi deiliskipulag fyrir svæðið en skv. aðalskipulagi þarf

að liggja fyrir samþykkt skipulag fyrir svæðið innan fjögurra ára frá því að

aðalskipulagið tók gildi, þ.e. í maí 2010. Þá er bent á að skv. samþykkt

skipulagsnefndar sem staðfest hefur verið í sveitarstjórn má nýtingarhlutfall

lóða ekki vera hærra en 0.03. Í ljósi þessa hafnar skipulagsnefnd erindinu.

 

 1. Stíflisdalur í Þingvallasveit. Deiliskipulag frístundabyggðar.

20070355250

Lögð fram tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Stíflisdals í

Þingvallasveit. Skipulagssvæðið er 183 ha og er þar gert ráð fyrir 28

frístundahúsalóðum á bilinu 1,3 – 3,7 ha þar sem heimilt verður að reisa allt

að 225 fm frístundahús að grunnfleti auk svefnlofts. Tillagan var í kynningu frá

 1. september til 18. október 2007 með athugasemdafresti til 1. nóvember.

Fimm athugasemdir bárust auk þess sem fyrir liggja umsagnir frá

Umhverfisstofnun, Veiðimálastjóra, Fornleifavernd ríkisins og Heilbrigðiseftirliti

Suðurlands.

Skipulagsnefnd frestar afgreiðslu málsins þar til fyrir liggur viðhorf eigenda

landsins til þeirra atriða sem fram koma í athugasemdum og umsögnum.

 

Grímsnes-og Grafningshreppur

 1. Göltur í Grímsnesi. Breyting á skilmálum deiliskipulag. 20071186497

Lögð fram tillaga Nexus arkitekta að breytingu á deiliskipulagi

frístundahúsalóðar í landi Galtar við Hestvatn. Í breytingunni felst að heimilt

verði að reisa 450 fm frístundahús á tveimur hæðum í stað einnar hæðar 280

fm húss. Þá er einnig gert ráð fyrir að leyfileg mænishæð frá aðalgólfi verði

6,7 m í stað 4,5.

Þar sem engar lóðir eru í næsta nágrenni við umrætt hús telur nefndin að um

óverulega breytingu sé að ræða og samþykkir hana skv. 2. mgr. 26. gr.

skipulags- og byggingarlaga. Grenndarkynning fellur niður þar sem tillagan er

unnin í samræmi við hagsmunaaðila á svæðinu, þ.e. landeigenda og

sveitarstjórnar.

 

 1. Sólheimar í Grímsnesi. Breyting á deiliskipulagi. 20070934437

Lögð fram endurskoðuð tillaga að breytingu á deiliskipulagi Sólheima í

Grímsnesi. Gerð er breyting á fjölda og gerð íbúðarhúsa við Upphæðir auk

þess sem lega aðkomuvegar breytist. Þá er gert ráð fyrir nýjum íbúðarhúsum

austan Sólheimavegar í stað þjónustubygginga, auk vinnubúða (frá

Nesjavöllum). Miðað við fyrri tillögu hefur húsum við Upphæðir fækkað og

ekki er lengur gert ráð fyrir hljóðmön innan vegsvæðis Vegagerðarinnar. Nú

er óskað eftir undanþágu vegna fjarlægðar frá vegi.

Skipulagsnefnd samþykkir að auglýsa tillöguna skv. 25. gr. skipulags- og

byggingarlaga. Leitað verður undanþágu umhverfisráðherra frá

skipulagsreglugerð vegna fjarlægðar frá vegi.

 

 1. Úlfljótsvatn í Grafningi. Deiliskipulag frístundabyggðar. 20071140498

Lögð fram að nýju tillaga Ask arkitekta að deiliskipulagi frístundabyggðar í

landi Úlfljótsvatns í Grafningi. Í tillögunni felst að gert er ráð fyrir 56 nýjum

frístundahúsalóðum á svæði nyrst í landi Úlfljótsvatns, á svæði sem liggur

upp að athafnasvæði umhverfis Steingrímsstöð. Á fundi sveitarstjórnar

Grímsnes- og Grafningshrepps dags. 7, júní 2007 var samþykkt að auglýsa

tillöguna með fyrirvara um samþykki Landsvirkjunar fyrir aðkomuvegi að

svæðinu. Samþykki Landsvirkjunar liggur ekki fyrir og er tillagan nú lög fyrir

að nýju með þeirri breytingu að gert er ráð fyrir nýrri aðkomu að svæðinu, frá

Grafningsvegi að sunnanverðu.

Skipulagsefnd samþykkir að auglýsa tillöguna skv. 25. gr. skipulags- og

byggingarlaga, með fyrirvara um samþykki vegagerðarinnar.

 

Hrunamannahreppur

 1. Reykjadalur, Dalabyggð. Breyting á deiliskipulagi. 20071169504

Lagt fram erindi Eggerts Guðmundssonar dags. 21. nóvember 2007 þar sem

óskað er eftir breytingu á deiliskipulagi fristundabyggðarinnar Dalabyggð í

landi Reykjadals. Í breytingunni felst að lóðarnar Hlíðardalur 8 og Tjarnadalur

5 sameinast sem og lóðirnar Hlíðardalur 10 og Tjarnardalur 5. Þá er gert ráð

fyrir breytingum á skilmálum þannig að hámarks byggingarmagn miðist við

nýtingarhlutfallið 0.03.

Skipulagsnefnd samþykkir að auglýsa tillöguna skv. 25. gr. skipulags- og

byggingarlaga.

 

 1. Moldarflöt á Flúðum. Skipting lóðar. 20071174499

Lagt fram lóðablað Verkfræðistofu Suðurlands dags. 30. október 2007 af

skiptingu lóðarinnar Moldarflöt (landr. 166992) í tvær lóðir, Ljónastíg 3 sem

verður 2.710,4 fm og Jörfa sem verður 7.256,6 fm.

Samþykkt skv. 30. gr. skipulags- og byggingarlaga.

 

 1. Sneið, iðnaðar- og þjónustuhverfi á Flúðum. Fjarskiptamastur við hús

björgunarsveitar á lóð nr. 8. 2007112501

Lagðar fram byggingarleyfisteikningar af fyrirhuguðu fjarskiptamastri sem

reisa á við hús björgunarsveitarinnar á lóð 8 í iðnaðarhverfinu Sneið á

Flúðum. Mastrið verður 12 m hátt og gert ráð fyrir að það verði staðsett

austan megin við húsið í um 1 m fjarlægð frá því.

Skipulagsnefnd samþykkir að auglýsa tillögu svk. 25. gr. skipulags- og

byggingarmála.

 

Skeiða-og Gnúpverjahreppur

 1. Þjórsárholt. Deiliskipulag stakrar frístundahúsalóðar. 20071080472

Lögð fram að nýju tillaga Landhönnunar að deiliskipulagi stakrar

frístundahúsalóðar í landi Þjórsárholts. Lóðin er 5,24 ha og skv. tillögunni er

nýtingarhlutfall hennar 0.03. Lóðin er á svæði sem í aðalskipulagi er skilgreint

sem landbúnaðarsvæði en í greinargerð aðalskipulagsins kemur fram að á

hverri jörð sé heimilt að reisa allt að þrjú stök frístundahús. Lóðin liggur upp

að deiliskipulagi 5 frístundahúsalóða sem nýlega hefur verið samþykkt en

hefur þó ekki tekið endanlega gildi.

Skipulagsnefnd frestar afgreiðslu málsins og felur skipulagsfulltrúa að ræða

landeiganda og hönnuð skipulagsins.

 

 1. Þrándarholt 2. Lóð utan um íbúðarhús. 20071135502

Lagt fram lóðablað í mkv. 1:500 sem unnið er af Vilmari Þór Kristinssyn af

6.129 fm lóð utan um íbúðarhús í landi Þrándarholts 2.

Samþykkt skv. 30. gr. skipulags- og byggingarmála, með fyrirvara um að sett

verði kvöð um aðgengi um núverandi vegtengingu að húsum 3 og 4.

 

Flóahreppur

 1. Heiðargerði í fyrrum Hraungerðishreppi. Breyting á deiliskipulagi

iðnaðarsvæðis. 20071127500

Lögð fram tillaga Verkfræðistofu Suðurlands að breytingu á deiliskipulagi

iðnaðarsvæðisins við Heiðargerði í fyrrum Hraungerðishreppi. Í breytingunni

felst að byggingarreitur á lóð nr. 2 stækkar um 5 m til vesturs og

byggingarreitur á lóð nr. 8 stækkar um 15 m til suðurs. Skilmálar

deiliskipulagsins breytast ekki.

Að mati skipulagsnefndar er breytingin óveruleg og samþykkir hana skv. 2.

mgr. 26. gr. skipulags- og byggingarlaga með fyrirvara um niðurstöðu

grenndarkynningar. Breytinguna skal kynna fyrir aðliggjand lóðarhöfum.

 

Fleira ekki tekið fyrir

Fundi slitið klukkan kl. 12:30

Laugarvatni 22. nóvember 2007

Margeir Ingólfsson (8721)

Ingvar Ingvarsson (8719)

Sigurður Ingi Jóhannsson (8710)

Gunnar Örn Marteinsson (8720)

Aðalsteinn Sveinsson (8722)

Pétur Ingi Haraldsson