44. fundur

 1. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn

þriðjudaginn 14. júní  2005, kl 13:30

í Fjallasal Aratungu.

 

Mætt voru:

Sveinn A. Sæland, Sigurlaug Angantýsdóttir, Margeir Ingólfsson, Margrét Baldursdóttir, Gunnar Þórisson, Drífa Kristjánsdóttir,  Kristján Kristjánsson  og Ragnar Sær Ragnarsson sveitarstjóri sem ritaði fundargerð.

 

 1. Fundargerð byggðaráðs frá 7. júní 2005. Kynnt og samþykkt.
 2. Ársreikningur Bláskógabyggðar fyrir árið 2004. Síðari umræða.   Bókun T listans vegna ársreiknings:  „Meirihluti sveitarstjórnar leggur nú fram þriðja ársreikning sinn á kjörtímabilinu.  T-listinn hefur sýnt meirihlutanum tillitssemi og ekki gert alvarlegar athugasemdir við fyrri ársreikninga, þrátt fyrir að þeir séu langt frá endurskoðuðum fjárhagsáætlunum   Ársreikningurinn fyrir árið 2004, sem nú liggur fyrir, er engan veginn í samræmi við endurskoðaða fjárhagsáætlun, sem samþykkt var í desember 2004.  Ein af niðurstöðum T-listans eftir yfirferð á ársreikningi er að fjármálastjórn Bláskógabyggðar er í molum, enda er útkoma reikningsins fjarri því sem samþykkt var í endurskoðaðri fjárhagsáætlun.

Fjárhaldsóreiðan er alfarið á ábyrgð meirihluta sveitarstjórnar, enda hafa þau tekið fulla ábyrgð á ráðningu fjárhaldsmanns sveitarfélagsins.  Ljóst er að stórkostlegur fjárhagsvandi er framundan í Bláskógabyggð. Kostnaður við rekstur sveitarfélagsins, allt kjörtímabilið, hefur verið meiri en tekjur þess.  Á árinu 2004 vantaði 40 milljónir króna uppá að endar næðu saman í rekstrinum.  Árið 2002 vantaði 34 milljónir og árið 2003 var rekstrarkostnaður umfram tekjur 22 milljónir.  Alls er rekstrartap áranna 2002-2004 kr. 96 milljónir á verðlagi hvers árs.  Það virðist fyrirséð, að tap ársins 2005 verði ekki minna en fyrri ára, enda eru lántökur vegna framkvæmda mjög miklar.  Það virðist stutt í að Bláskógabyggð lendi í gjörgæslu hjá félagsmálaráðuneytinu.“

Bókun Þ- lista:  “ Ljóst er að samkvæmt skýringum sveitarstjóra á fundi sveitarstjórnar þann 24. maí s.l. þarf að taka rekstur sveitarfélagsins til alvarlegrar skoðunar.   Uppbygging í sveitarfélaginu hefur verið mikil og hröð og fylgir henni mikill kostnaður.  Einnig er ljóst að ekki hefur náðst samstaða til hagræðingar í veigamiklum málaflokkum þannig að ávinningur sameiningar hefur ekki skilað sér sem skyldi. Ásökunum um fjárhaldsóreiðu er vísað alfarið á bug.“ Reikningurinn var samþykktur með 5 atkvæðum en 2 sitja hjá.

Reikningurinn staðfestur með undirritun sveitarstjórnar og sveitarstjóra

 1. Seyrulosun. Gestur undir þessum lið var Elsa Ingjaldsdóttir framkv.stj. Heilbrigðiseftirlits Suðurlands.

Farið var ítarlega yfir heimildir sveitarfélagsins til að leggja á seyrulosunargjöld og var upplýst af framkvæmdastjóra Heilbrigðiseftirlits Suðurlands að þær eru skýrar og samþykktir til staðar.   Lagðar fram samþykktir og gjaldskrá sveitarfélagsins.  Kynnt tölvusamskipti sveitarstjóra við umhverfisráðuneytið.

 

T- listinn lagði fram eftirfarandi tillögu:  „Sveitarstjórn samþykkir að fresta álagningu seyrugjalda árið 2005.“

Tillagan felld með 5 atkvæðum gegn 2.

 

 

 

Bókun Drífu:

„Ég tel ákvörðun um að leggja á seyrugjald hefði átt að vera miklu betur unnin og ígrunduð.  Meirihluti sveitarstjórnar lagði fram tillögur sínar um seyrugjald í nóvember 2004 og tók ákvörðun um álagningu þess á fundi sveitarstjórnar 7. desember 2004.  Í umræðum kom fram að ég setti stórar spurningar á fyrirkomulag seyrulosunar og gjaldtöku vegna hennar.  Með bókun minni vil ég árétta að ég tel að vinna hefði átt betur og lengur að undirbúningi málsins áður en það var samþykkt.   Mér finnst að í losunargjaldi eigi að liggja hvati til að frárennsli og rotþró sé unnið sameiginlega fyrir mörg sumarhús.  Með fyrirliggjandi ákvörðun um seyrugjald þykir mér vanta hvata til að staðið sé vel að frágangi og gerð rotþróa í samfélögum frístundabyggða.“

 

Bókun Þ- lista:  „Sveitarstjórnum er skylt að sjá til þess að komið sé á kerfisbundinni tæmingu á seyru úr rotþróm í samræmi við 14. gr. reglugerðar nr. 799/1999 um meðhöndlun seyru.  Samkvæmt 25. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir er sveitarstjórnum heimilt að setja samþykktir og gjaldskrá um meðferð úrgangs og skólps.“

 

 1. Kosningar í nefndir til eins árs: Yfirkjörstjórn,  undirkjörstjórnir, oddvita, varaoddvita og byggðaráðs.
 2. a. Kosning oddvita.  Tillaga um að Sveinn A. Sæland verði kosinn oddviti.  Samþykkt með 5 atkvæðum og 2 sátu hjá.
  b. Kosning varaoddvita.  Tillaga um að Snæbjörn Sigurðsson verði kosinn varaoddviti.  Samþykkt með 5 atkvæðum og 2 sátu hjá.
  c. Kosning þriggja fulltrúa í byggðaráð og þriggja til vara. Kosin voru sem aðalfulltrúar í byggðaráð:Margeir Ingólfsson formaður, Sveinn A. Sæland og Kjartan Lárusson. Til vara Snæbjörn Sigurðsson, Margrét Baldursdóttir og Drífa Kristjánsdóttir.   Samþykkt samhljóða.
  d. Kosning yfirkjörstjórnar. Kosningu frestað til næsta fundar sveitarstjórnar.
  e. Kosning undirkjörstjórnar fyrir Þingvallasveit.  Kosin voru: Ragnar Jónsson, Jóhann Jónsson og Steinunn Guðmundsdóttir.  Til vara Gunnar Þórisson, Rósa Jónsdóttir og Guðrún S. Kristinsdóttir.
  f. Kosning undirkjörstjórnar fyrir Laugardal.  Kosin voru Árni Guðmundsson, Halldóra Guðmundsdóttir og Elsa Pétursdóttir.  Til vara Páll Pálmason. Helga Jónsdóttir og Margrét Þórarinsdóttir.
  g. Kosning undirkjörstjórnar fyrir Biskupstungur.  Kosin voru Gústaf Sæland, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir og Óskar T. Guðmundsson.  Til vara Elínborg Sigurðardóttir, Bjarni Kristinsson og Ólafur Einarsson.
 3. Kosning fulltrúa á aðalfund SASS. Kosin voru: Sveinn A. Sæland, Margeir Ingólfsson og Drífa Kristjánsdóttir.   Til vara Sigurlaug Angantýsdóttir, Snæbjörn Sigurðsson og  Kjartan Lárusson.
 4. Aðalskipulag Iðu. Lagðar fram fjórar aðalskipulagsbreytingar vegna Iðu I og II.  Sveitarstjórn samþykkir að auglýsa aðalskipulagsbreytingarnar í samræmi við 18. gr. skipulags – og byggingarlaga en minnir á að við gerð deiliskipulags verði tekið tillit til vatnsbóls sveitarfélagsins.  Skipulagsfulltrúa falið að auglýsa viðkomandi breytingar.

 

Fundi slitið kl. 16:15