5. fundur

5. fundur Fræðslunefndar Bláskógabyggðar
miðvikudaginn 24.nóv 2010
grunnskólinn Laugarvatni
Grunnskólahluti 15.00-16.00

Mætt: Bryndís Böðvarsdóttir formaður (BB), Axel Sæland ritari (AS), Valgerður
Sævarsdóttir varaformarður (VS), Sigmar Ólafsson aðstoðarskólastjóri (SÓ), Heiða Björg
fulltrúi foreldra (HB), Sigurlaug Jónsdóttir fulltrúi kennara (SJ).

1.  Nýr meðlimur í fræðslunefnd:  Valgerður Sævarsdóttir
2.  Breytingar hjá stjórnendum grunnskólans: Arndís er frá vinnu vegna
fjölskylduaðstæðna og Sigmar búinn að gera breytingar hjá sér til að mæta
aukinni skildu. Lára Hreinsdóttir hefur tekið á sig meiri stjórnun á Laugarvatni.
Fyrirhugaðar eru breytingar á kennslu 10.bekkjar eftir áramót
3.  Skólastefna Bláskógabyggðar: Ekkert hefur borist frá sveitarstjórn varðandi
skólastefnuna þar sem ekki hefur verið haldinn sveitarstjórnarfundur síðan síðasti
fræðslunefndarfundur var. Hugmyndir eru um að fá skólaráð inn í mótun
skólastefnu sveitarfélagssins. BB ætlar að leita til skólaskrifstofunnar til að fá
hjálpa við fyrstu skrefin í gerð skólastefnu. SVÓT-greining frá 2006 og drög að
nýrri aðalnámskrá grunnskóla voru tekin fram og rædd í sambandi við gerð
skólastefnu.
4.  Önnur mál: Engin

Leikskólahluti 16.00-17.00

Mætt: Bryndís Böðvarsdóttir formaður (BB), Axel Sæland ritari (AS), Valgerður
Sævarsdóttir varaformarður (VS), Agnes Magnúsdóttir leikskólastjóri Álfaborgar (AM),
Henríetta Ósk Gunnarsdóttir fulltrúi foreldra á Álfaborg (HÓG), Sólveig Björg
Aðalsteinsdóttir leikskólastjóri Gullkistunnar (SBA), Kristín Ingunn Haraldsdóttir fulltrúi
starfsmanna Álfaborgar og Gullkistunnar (KIH). Ragnhildur Sævarsdóttir fulltrúi foreldra
á Gullkistu (RS).

1.  Nýr meðlimur í fræðslunefnd:  Valgerður Sævarsdóttir
2.  Skólastefna Bláskógabyggðar: Ekkert hefur borist frá sveitarstjórn varðandi
skólastefnuna þar sem ekki hefur verið haldinn sveitarstjórnarfundur síðan síðasti
fræðslunefndarfundur var. Hugmyndir eru um að fá skólaráð inn í mótun
skólastefnu sveitarfélagssins. BB ætlar að leita til skólaskrifstofunnar til að fá
hjálpa við fyrstu skrefin í gerð skólastefnu.
3.  Afsláttur af leikskólagjöldum: Fræðslunefnd hefur gert athugun á því hvort
sveitarfélög bregðist á einhvern hátt við þegar grunur er á að foreldrar misnoti
afslátt á leikskólagjöldum (s.b.r. liður 3.b. í síðustu fundargerð). Niðurstaðan er að
það sé mjög erfitt að bregðast við því en það þurfi hins vegar að kynna vel fyrir
foreldrum hver réttur þeirra sé skv. reglum leikskólans og reyna að höfða til
heiðarleika þeirra þegar þeir sækja um afslátt á leikskólagjöldum. Fræðslunefnd
ætlar að athuga hvort önnur sveitarfélög geri þá kröfu á foreldra sem fá afslátt á
leikskólagjöldum, vegna náms, þurfi að skila inn vottorði þess efnis að þau hafi
lokið tilteknum einingafjölda eftir hverja önn. Fræðslunefnd hvetur foreldra til að
virða það afsláttarkerfi sem er í boði í sveitarfélaginu.
4.  Önnur mál:
a)  Sandkassamál hjá Álfaborg: Agnes sagði fræðslunefnd hvernig málin
standa og að verið sé að vinna í þeim.
b)  Ennþá eru að koma upp tilvik þar sem börn eru að missa neglur  á
Álfaborg og Agnes segir að verið sé að vinna málinu. c)  Enn er ekki búið að skipta um sand í sandkassanum í Gullkistunni.
d)  Sólveig kynnti bréf sem hún hefur sent sveitarstjórn þar sem Málefli hafði
óskað var eftir upplýsingum um hvernig staðið væri að þjónustu við börn
með tal- og málþroskaröskun í sveitarfélaginu.

Axel Sæland ritaði fundargerð