51. fundur veitustjórnar

51. fundur stjórnar  Bláskógaveitu, 15. Október 2012 kl. 12:30

Mættir:  Jóhannes Sveinbjörnsson, Kjartan Lárusson og Þórarinn Þorfinnsson, stjórnarmenn
Bláskógaveitu, Valtýr Valtýsson sveitarstjóri, Benedikt Skúlason veitustjóri og Andrés Bjarnason

1  Viðræður við fulltrúa Tjarnarveitu vegna óskar þeirra um samstarf við Bláskógaveitu.
Mættir frá Tjarnarveitu eru Bragi Finnbogason, Snorri  Guðjónsson og Gunnar Guðjónsson.
Þeir kynntu  hugmyndir sínar um sölu á veitunni eða samstarf við Bláskógaveitu um rekstur á
veitunni.  Þeir ætla að senda frekari gögn um veituna til þess að hægt sé að taka ákvörðun
um framhaldið.

2  Starfsmannamál.
Farið yfir starfsmannamál hjá veitunni.  Ákveðið að framlengja ráðningu við Andrés til  1
April.  Jóhannesi falið að ræða við aðra umsækjendur.

3  Benedikt: Framkvæmdir/viðhaldsverkefni sumarsins og framundan:
Endurnýjuð lögn að Helgastöðum , lagt í sumarhús að Felli , 2 sumarhús í Giljareitum,
lagfærð hitaveita í Laugarási,  sett ídráttarrör við hringtorg og og færður til brunahani.
Dæluhús voru máluð.  Settur mælir í dæluhúsið í Vörðuhlíð.  Skipta þarf um einingar á
hvernum á Laugarvatni.  Þarf að setja upp dæluhús við Tjarnarafleggjarnn.  Laga þarf
heitavatnsdælu í Reykholti.

4  Andrés: Sagði frá ýmsum verkefnum sem unnið hefur verið að: Búið er að útbúa merki fyrir
Bláskógaveitu, hefur unnið í að safna gögnum fyir innra eftirlit.  Andrés gerði grein fyrir
samskiptum sínum við viðskiptavini veitunnar.

5  Brúarveita : Ákveðið að boða stjórn Brúarveitunnar á næsta fund veitustjórnar .

6  Gjaldskrárbreytingar: Umræða varð um gjaldskrá veitunnar, ákveðið að fresta endanlegri
afgreiðslu til næsta fundar.
7  Staða mála varðandi undirbúning að byggingu dæluhúss í Reykholti:  Von er á hönnuði í
vikunni og í framhaldi af því þarf að fara í að ljúka áætlanagerð.

8  Reykjavellir: Fyrir liggja umsóknir frá 35 sumarhúsaeigendum á Reykjavöllum  um tengingu
við heita- og kaldavatnsveitu Bláskógabyggðar.    Ákveðið að fara í forhönnun á svæðinu til að
kanna rekstrargrundvöll á þessari framkvæmd.

9  Vatnsból í Haukadal : Þarf að laga loftunartank við vatnsból .  Benedikt falið  að kanna hvað
það kostar að lyfta tanknum og hvernig er best að framkvæma það.

Fundi slitið kl 17:00