52. fundur

 1. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn

þriðjudaginn 17. janúar 2006, kl 13:30

í Fjallasal, Aratungu

 

Mætt voru:

Sveinn A. Sæland oddviti, Sigurlaug Angantýsdóttir, Margeir Ingólfsson, Margrét Baldursdóttir, Drífa Kristjánsdóttir, Snæbjörn Sigurðsson og Kjartan Lárusson.  Einnig  var mættur Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri sem ritaði fundargerð. 

 

 1. Fundargerðir til staðfestingar:

1.1.     15. fundur byggingarnefndar grunn- og leikskóla, dags. 6. janúar 2006.
Staðfest samhljóða.

1.2.     Fundur oddvita og sveitarstjóra uppsveita Árnessýslu, dags. 5. janúar 2006.

Drífa Kristjánsdóttir lagði fram eftirfarandi bókun vegna 2. liðar fundargerðar:

Finnst ekki ástæða til að samþykkja slíka ferð enda aðeins ár síðan að sveitarstjóri og oddviti fóru í samskonar ferð til Norðurlanda.

Drífa Kristjánsdóttir og Kjartan Lárusson.

Fundargerð staðfest samhljóða utan 2. liðar sem staðfestur var með 2 mótatkvæðum (DK, KL).

1.3.     21. fundur skipulagsnefndar Uppsveita Árnessýslu, dags. 15. desember 2005.  Staðfest samhljóða.

1.4.     Fundargerð umhverfisnefndar, dags. 27. september 2005.
Staðfest samhljóða.

1.5.     Fundargerð fjallskilanefndar Laugardals, dags. 26. ágúst 2005.
Kjartan Lárusson vill láta bóka eftirfarandi:

Ég tek undir það sem fram kemur í fundargerðinni, að ársreikningur fyrir fjallskilasjóð Laugardals hefur ekki verið gerður frá árinu 2002.  Einnig vantar ársreikning fyrir fjallskilasjóð Þingvallasveitar frá sama tíma.  Óskað er eftir því að ársreikningar fyrir þessa fjallskilasjóði liggi fyrir við afgreiðslu ársreiknings sveitarsjóðs fyrir árið 2005.

Oddviti, Sveinn Sæland, vill láta bóka eftirfarandi:

Samhliða gerð ársreiknings Bláskógabyggðar 2005 er verið að vinna ársreikninga fyrir þessa fjallskilasjóði, fyrir umrætt tímabil.

Fundargerðin staðfest samhljóða.

1.6.     Fundargerð fjallskilanefndar Þingvallasveitar, dags. 30. ágúst 2005.
Staðfest samhljóða.

 

 1. Fundargerðir til kynningar:

2.1.     390. fundur SASS, dags. 16. desember 2005.

2.2.     391. fundur SASS, dags. 5. janúar 2006.

2.3.     34. fundur framkvæmdaráðs Almannavarnarnefndar, dags. 16. desember 2005, ásamt fárhagsáætlun 2006.

2.4.     129. fundur Sorpstöðvar Suðurlands, dags. 15. desember 2005.

2.5.     42. fundur Héraðsnefndar Árnessýslu, dags. 9. desember 2005.

2.6.     253. fundur Atvinnuþróunarsjóðs Suðurlands, dags. 4. nóvember 2005.

2.7.     Fundargerð félagsfundar AÞS, dags. 25. nóvember 2005.

 1. Skipulagsmál.

3.1.     Tillaga að lagfæringu aðalskipulagsuppdráttar vegna Hrauntúns, Biskupstungum.
Tekin fyrir tillaga skipulagsfulltrúa Uppsveita Árnessýslu um að sveitarstjórn heimili auglýsingu tillögu að breytingu aðalskipulags Biskupstungnahrepps 2000 – 2012 í landi Hrauntúns.  Tillagan gerir ráð fyrir að 13 hektarar lands vestan Andalækjar og Dimmu verði skilgreind sem svæði fyrir frístundabyggð í stað svæðis fyrir landbúnað.

Deiliskipulag að frístundabyggð á þessum stað hefur verið í gildi frá 1998 en við gerð aðalskipulags urðu þau mistök að svæðið fór ekki inn á aðaluppdrátt sem frístundasvæði.

Sveitarstjórn samþykkir heimild til auglýsingar tillögu til breytingar á aðalskipulagi í landi Hrauntúns skv. 18. grein Skipulags- og byggingarlaga.

Samþykkt samhljóða.

3.2.     Tillaga að breytingu aðalskipulags Laugardalshrepps, vegna Laugarvatns.

Lögð var fram tillaga að breytingu aðalskipulags Laugardalshrepps 2000 – 2012, dags. 13. janúar 2006 og unnin af Landform.  Um er að ræða þrjá skipulagsreiti sem falla undir íbúðarsvæði, tveir innan þéttbýlismarka Laugarvatns, en einn utan þeirra. Við breytinguna stækka þéttbýlismörk sem nemur þriðja reitnum.  Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að auglýsa breytingatillöguna skv. 18. gr. Skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, og felur skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram.

3.3.     Tillaga að breytingu aðalskipulags Biskupstungnahrepps, vegna Miðhúsa.

Lögð var fram tillaga að breytingu aðalskipulags Biskupstungnahrepps 2000 – 2012, sem við kemur Miðhúsum, unnin af Pétri H. Jónssyni.  Um er að ræða breytingu á 36 ha svæði úr landi Miðhúsa sem skilgreint er skv. núgildandi aðalskipulagi sem landbúnaðarsvæði, en verður eftir breytinguna skilgreint sem frístundabyggð.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að auglýsa breytingatillöguna skv. 18. gr. Skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, og felur skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram.

3.4.     Landskiptagjörð, Gufuhlíð, Biskupstungum.

Lögð fram undirrituð landskiptagjörð, dags. 11. janúar 2006, þar sem tveimur íbúðalóðum er skipt út úr jörðinni Gufuhlíð, landnr. 167096.  Umræddar lóðir eru 1.250 fm (landnr. 201040) og 1.840 fm (landnr. 205131).  Landskiptagjörðin er undirrituð  af Jakob Helgasyni kt. 010330-4919, Birnu Guðmundsdóttur kt. 190234-3719 og Helga Jakobssyni kt. 091265-3549.  Einnig er hún undirrituð fyrir hönd Gufuhlíðar ehf. kt. 420594-2249 af Jakob Helgasyni og Helga Jakobssyni.

Einnig eru lögð fram stofnskjöl fyrir umræddar íbúðalóðir.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi landskiptagjörð og samþykkir hana fyrir sitt leyti.

 

 1. Staða lóðamála á Laugarvatni.

Oddviti gerði grein fyrir stöðu lóðamála á Laugarvatni.

 

 1. Staða viðræðna um sölu veitna.

Margeir Ingólfsson gerði grein fyrir stöðu mála og lagði fram minnisblað frá Jakob S. Friðrikssyni.  Á minnisblaðinu er gerð grein fyrir þeim forsendum sem lagðar hafa verið til grundvallar í viðræðum við OR.

 

 1. 3ja ára áætlun Bláskógabyggðar 2007 – 2009.

Sveitarstjóri lagði fram fyrstu drög að þriggja ára áætlun Bláskógabyggðar, 2007 – 2009, og gerði grein fyrir forsendum áætlunarinnar.  Almennar umræður urðu um áætlunina, og henni síðan vísað til annarrar umræðu.

 

 1. Yfirlýsing vegna umsjár jarðarinnar Laugar.

Fyrir liggur tillaga að yfirlýsingu frá hendi sveitarstjórnar Bláskógabyggðar, þar sem sveitarstjórn mælir með því fyrir sitt leyti að Hótel-Geysi ehf /Má Sigurðssyni verði falin umsjá jarðarinnar Laugar í Biskupstungum.  Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fela sveitarstjóra og ferðamálafulltrúa Uppsveita Árnessýslu að undirrita umrædda yfirlýsingu.

 

 1. Tillaga að auglýsingu um greiðslu húsaleigubóta 2006.

Lögð fram tillaga að auglýsingu um greiðslu húsaleigubóta hjá Bláskógabyggð fyrir árið 2006.  Í auglýsingunni er gerð tillaga um að fjárhæðir húsaleigubóta verði þær sömu og grunnfjárhæðir sem ákveðnar eru í reglugerð frá félagsmálaráðuneytinu.  Samþykkt samhljóða.

 

 1. Landskiptasamningur við ríkið vegna lands á Laugarvatni.

Oddviti dreifði drögum að landskiptasamningi við ríkið, og gerði grein fyrir málinu. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi drög að landskiptum við ríkið og felur oddvita að ganga frá undirritun samnings um makaskipti.

 

 1. Umsókn um byggingarlóð.

Fyrir liggur umsókn frá Bisk-verk ehf. um iðnaðarlóðina Vegholt 6, Reykholti,  sem móttekin var 30. desember 2005.  Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að úthluta Bisk-verk ehf. umræddri lóð.

 

 1. Félagsmálaráðuneytið 27. desember 2005, ný reglugerð um fasteignaskatt.

Í ljósi nýrrar reglugerðar er ljóst að þörf er á setningu reglna um beitingu heimilda um lækkun eða niðurfellingu fasteignaskatts.  Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að skipaður verði vinnuhópur til að móta reglur um beitingu umræddra heimilda.  Eftirtaldir voru skipaðir:  Valtýr Valtýsson, Margeir Ingólfsson og Drífa Kristjánsdóttir.

 

 1. Launaráðstefna launanefndar sveitarfélaga, 20. janúar 2006.

12.1. Dagskrá launaráðstefnu, – ákvörðun um fulltrúa Bláskógabyggðar.  Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að fara með umboð sveitarstjórnar Bláskógabyggðar á ráðstefnunni.

12.2. Erindi frá formanni Launanefndar sveitarfélaga, þar sem hann gerir grein fyrir aðkomu sinni að skipan starfshóps um launamál leikskólakennara sem borgarstjóri kynnti nýverið. Til kynningar.

 

 1. Innsend bréf og erindi:

13.1. Bréf frá Menntaskólanum að Laugarvatni, dags. 14. desember 2005.

Í bréfinu óskar Halldór Páll Halldórsson, skólameistari, eftir því við sveitarstjórn Bláskógabyggðar að sveitarfélagið láti lagfæra útrásir á vatni úr hitaveitu ríkisins neðan við aðalbygginu Menntaskólans að Laugarvatni.

Sveitarstjórn tekur vel í erindið að því tilskyldu að samkomulag náist milli Bláskógabyggðar og ríkisins um rekstur og framtíðarsýn hitaveitunnar á Laugarvatni.

 

13.2. Bréf frá Vinnumálastofnun, dags. 28. desember 2005.

Í bréfinu kemur fram að samningur Vinnumálastofnunar við Bláskógabyggð um skráningu atvinnuleysis rennur út 31. desember 2005.  Jafnframt kemur fram að verulegar breytingar muni verða gerðar á lögum um vinnumarkaðsaðgerðir og atvinnuleysistryggingar, sem taka muni gildi 1. júlí 2006.  Í ljósi þessara aðstæðna óskar Vinnumálastofnun eftir framlengingu á samningi til 1. júlí 2006.  Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að framlengja samning við Vinnumálastofnun til 1. júlí 2006 á þeim forsendum sem fram kemur í bréfinu.

13.3. Bréf frá KHÍ, dags. 15. desember 2005, sem framsent var frá Skólaskrifstofu Suðurlands.

Í bréfinu kemur fram ósk um leyfi til að starfa að rannsóknum um náttúrufræði- og tæknimenntun  í samstarfi við skólastjóra og kennara í Grunnskóla Bláskógabyggðar. Samþykkt samhljóða að vísa þessu erindi til fræðslunefndar og skólastjórnenda til umsagnar.

13.4. Reiðvegur um Laugardal, bréf frá Hmf. Trausta, dags. 9. desember 2005.

Fyrir liggur ósk frá Hestamannafélaginu Trausta, um fjárstuðning vegna viðhalds reiðvegar um Laugardal.  Gert er ráð fyrir að framkvæmdirnar muni kosta kr. 1,5 millj. Farið er fram á fjárstyrk frá sveitarfélaginu að upphæð kr. 500 þús. en gert er ráð fyrir fjárframlagi úr reiðvegasjóði LH að upphæð kr. 1 millj.  Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að veita umræddan styrk til verkefnisins, með fyrirvara um að umræddur fjárstyrkur komi frá reiðvegasjóði LH.  Fjárhæðin verði tekin af liðnum “Viðhald gangbrauta og stíga (10411); viðhald ósundurliðað (4960)”.

 

 1. Efni til kynningar:

14.1. Varasjóður húsnæðismála, dags. 4. janúar 2006.

14.2. Sorpstöð Suðurlands, móttekið 10. janúar 2006.

14.3. FOSS, dags. 3. janúar 2006.

14.4. Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, dags. 21. desember 2005.

14.5. Vinnueftirlitið, dags. 15. desember 2005.

14.6. Jafnréttisstofa, ráðstefna 20. janúar 2006.

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:00.