53. fundur veitustjórnar

53. fundur stjórnar  Bláskógaveitu, 3. Desember 2012 kl. 13:00

Mættir:  Jóhannes Sveinbjörnsson, Kjartan Lárusson og Þórarinn Þorfinnsson, stjórnarmenn
Bláskógaveitu, Valtýr Valtýsson sveitarstjóri, Benedikt Skúlason veitustjóri og Andrés Bjarnason.

1  Áframhaldandi viðræður við fulltrúa Brúarveitunnar.  Mættir voru Kjartan Sveinsson, Kristinn
Antonsson og Bragi Þorsteinsson.  Rætt var áfram um þá breytingu að fara að rukka eftir
mæli í staðin fyrir hemil. Stjórn Bláskógaveitu samþykkir að breyting yfir í mælagjald á
gróðurhúsataxta taki gildi 1. jan 2013. Ákveðið að veita Brúarveitu 25% afslátt af umræddu
mælagjaldi til aðlögunar árið 2013.
2  Afgreiðsla á gjaldskrá 2013.  Farið var yfir gjaldskrá hitaveitu Bláskógaveitu og hún samþykkt
eins og hún liggur fyrir.  Farið var yfir gjaldskrá kaldavatnsveitu og mælt með að hún verði
samþykkt.

3  Skilgreind viðmið Bláskógaveitu.  Farið var yfir skildgreind viðmið Bláskógaveitu um hitastig
vatns á notkunarstað.  

4  Farið var yfir afhendingarskilmála til sölu á heitu vatni til upphitunar sumarhúsa.
5  Vörðuhlíðarmál. Á 142. fundi sveitarstjórnar 8. nóvember 2012 var fjallað um bréf stjórnar
Vörðuhlíðar, dags. 25. okt 2012; þar sem stjórn Vörðuhlíðar telur að um sé að ræða vanefndir
af hálfu Bláskógaveitu á samningi um hitaveitu í landi Iðu 2. Sveitarstjórn vísaði bréfinu áfram
til stjórnar Bláskógaveitu.   Bláskógaveita hefur á undanförnum misserum átt í töluverðum
samskiptum við stjórn Vörðuhlíðar og m.a. gert grein fyrir eftirfarandi:  Sala í gegnum
rennslismæla er það kerfi sem Bláskógaveita notast við (sbr. 8 gr. yfirtökusamnings við
hitaveitu Iðu), en þá er mælt það magn vatns sem um mælanna rennur, óháð hitastigi. Þetta
kerfi í sinni einföldustu mynd hefur þann ágalla að sumir notendur freistast til að spara vatn
með þeim afleiðingum að hitastig vatnsins lækkar hjá notendum almennt. Við þessu átti að
sjá í afhendingarskilmálum Bláskógaveitu sem gilda um sumarhúsahverfi. Í umræddum
afhendingarskilmálum er ákvæði sem heimilar Bláskógaveitu að innheimta svokallað
lágmarksgjald fyrir árið en þessu ákvæði hefur hingað til ekki verið beitt vegna tæknilegra
örðugleika við framkvæmd þess. Í þeirri gjaldskrá sem lagt er til að gildi frá og með áramótum
2012/13 er gert ráð fyrir slíku lágmarksgjaldi. Stjórn Bláskógaveitu vonast til að þessi
ráðstöfun verði til góðs fyrir alla aðila. Aðrar aðgerðir af hálfu Bláskógaveitu eru eftirfarandi:
•  Framkvæmdum við Helgastaði og Eiríksbakka er að ljúka, og verða settir upp blæðilokar á
enda lagnar skv. 12. gr. yfirtökusamninga við hitaveitu Iðu.

6  Skilgreind viðmiðunarmörk Bláskógaveitu fyrir vatnshita verða kynnt öllum
heitavatnsnotendum í Bláskógabyggð og send með næsta greiðsluseðli. 

7  Dæluhús Reykholti:  Fyrir liggur gróf kostnaðaráætlun við dæluhús í Reykholti. Veitustjórn
óskar eftir því við sveitarstjórn að fjárheimildir verði tryggðar til að ljúka verkinu á næstu
tveimur arum. 

8  Jóhannesi falið að kynna fyrir sumarhúsaeigendum í landi Reykjavalla  kostnaðaráætlun
vegna lagningar á heitu og köldu vatni. Forsendur fyrir framkvæmdum eru að fyrir liggi
skuldbindandi viljayfirlýsing um kaup á heitu og köldu vatni frá öllum og leyfi landeigenda sé
tryggt.

Fundi slitið kl 16:30