54. fundur veitustjórnar

54. fundur stjórnar  Bláskógaveitu, 14. Janúar 2013 kl. 15:00

Mættir:  Jóhannes Sveinbjörnsson, Kjartan Lárusson og Þórarinn Þorfinnsson, stjórnarmenn
Bláskógaveitu, Valtýr Valtýsson sveitarstjóri, Benedikt Skúlason veitustjóri og Andrés Bjarnason.

1  Átak í jöfnun vatnshita í sumarhúsahverfum – bréf til notenda.   Kynnt bréf sem á að senda á
til sumarhúsaeigenda varðandi lágmarksnotkun á heitu vatni.  Frá og með 1. apríl 2013
verður lágmarksnotkunin 542 rúmmetrar en frá og með 1. apríl 2014 verður
lágmarksnotkunin samkvæmt gjaldskránni 642 rúmmetrar.
2  Verkefnin undanfarið –BS/AB : búið að klára að setja blæðingu við Helgastaði og er þá öllum
verkþáttum lokið við Iðuveituna.  Búið er að smíða dæluhús sem á að setja við
Tjarnarafleggjarann og kaupa dælu í hann.  Andrés hefur verið í álestri og skráningum á
veitunni.

3  Framkvæmdir og viðhaldsverkefni 2013.  Leggja verður sverari kaldavatnsstofn að
Bergstöðum,  setja verður upp dælustöðina við Tjarnarafleggjara.  Laga þarf hitaveitudælu í
Reykholti, skipta þarf út hitaveitumælum. Bjóða út vinnu við dælustöð í Reykholti og fleira.

4  Starfsmannamál veitunnar.  Jóhannes ætlar að tala við þá sem sóttu um starfið í haust. 
5  Önnur mál.  Rætt um samskipti við ríkið varðandi heita vatnið á Laugarvatni.

Fundi slitið kl 17:00