58. fundur

 1. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn

þriðjudaginn 23. maí 2006, kl 13:30

í Fjallasal, Aratungu

 

 

Mætt voru:

Sveinn A. Sæland oddviti, Sigurlaug Angantýsdóttir, Margeir Ingólfsson, Margrét Baldursdóttir, Drífa Kristjánsdóttir, Snæbjörn Sigurðsson og Kjartan Lárusson.  Einnig  var mættur Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri sem ritaði fundargerð. 

 

 

 1. Kjörskrá vegna sveitarstjórnarkosninga þann 27. maí 2006.

Lögð var fram kjörskrá vegna sveitarstjórnarkosninga þann 27. maí n.k.  Á kjörskrá eru 625 einstaklingar, 324 karlar og 301 kona.  Kjörskrá yfirfarin og ekki gerðar neinar athugasemdir.  Sveitarstjóra falið að staðfesta kjörskrána.

 

 1. Drög að reglugerð um verndun lífríkis og vatnasviðs Þingvallavatns.

Lagt fram bréf frá Umhverfisráðuneytinu þar sem óskað er eftir umsögn sveitarstjórnar Bláskógabyggðar um drög að reglugerð um verndun lífríkis og vatnasviðs Þingvallavatns. Drög að reglugerð, sem var meðfylgjandi bréfi Umhverfisráðuneytisins, lá einnig fyrir fundinum.

 

Eftirfarandi athugasemdir eru gerðar af sveitarstjórn Bláskógabyggðar:

 1. gr. Sveitarstjórn sér ekki ástæðu til þess að hafa fyrstu málsgrein inni eins og hún stendur í drögunum. Að öðrum kosti þyrfti að skilgreina merkingu hugtaksins “þungaflutningar” og mismunandi verndarstig svæða innan vatnasviðs Þingvallavatns s.s. innan og utan þjóðgarðs.
 2. gr. Eðlilegt er að sveitarstjórn sé umsagnaraðili sbr. 2. mgr.
 3. gr. Ekki kemur fram hver eigi að hafa frumkvæði við gerð aðgerðaráætlunar, en það eru fleiri en einn aðili sem falla undir þennan hatt. Einnig er rétt að hafa í huga að um fjárhagslega íþyngjandi ákvæði er að ræða fyrir sveitarfélögin, sem ekki er séð að neinir tekjustofnar komi á móti.

 

Jafnframt vill sveitarstjórn benda á, að ekki er ljóst hvernig framkvæmd eftirlits skuli háttað, s.s. skv. greinum 11 og 17.

 

 1. Samþykkt LN vegna stéttarfélaga; nýting heimildar um hámarkslaunaflokk.

Lagt fram minnisblað frá sveitarstjóra, dags. 19. maí 2006 vegna tímabundinna launaviðbóta við gildandi kjarasamninga við Samflot bæjarstarfsmannafélaga.  Þar kemur fram að stór hluti sveitarfélaga landsins hafa farið þá leið að greiða laun samkvæmt nýjum hámarkslaunaflokki, sbr. dálk B á fylgiskjali með samþykkt LN.  Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að bætt verði við launaflokkum á tiltekin störf skv. dálki B í fylgiskjali með samþykkt LN, frá 1. janúar 2006.

 

 1. Kostnaðaráætlun vegna samkomulags við hestamannafélögin Loga og Trausta.

Oddviti greindi frá kostnaðaráætlun vegna samkomulags við hestamannafélögin Loga og Trausta, sbr. bókun sveitarstjórnar 2. maí 2006, liður 4.2.  Áætlunin felur í sér eftirfarandi verkþætti á Laugarvatni:

 • Útmæling og hnitsetning svæðisins
 • Vegur að og um hesthúsasvæði verði undirbyggður, 270 metrar að lengd
 • 1000 m2 plan verði undirbyggt
 • Svæði undir reiðvöll útjafnað

 

Í Reykholti er gert ráð fyrir:

 • Svæði undir reiðvöll útjafnað

 

Heildar kostnaðaráætlun þessara verkefna á Laugarvatni og í Reykholti verði kr. 2,5 – 2,7 milljónir.  Gert er ráð fyrir að kostnaður sem falli til á þessu ári verði kr. kr. 1,3 – 1,4 milljónir.  Fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar 2006 breytist í samræmi við þessa kostnaðaráætlun.  Samþykkt samhljóða.

 

 1. Lántaka sveitarsjóðs og endurfjármögnun hjá Hitaveitu Laugarvatns:

5.1.     Ákvörðun um lántöku sveitarsjóðs Bláskógabyggðar.

Lögð var fram eftirfarandi tillaga um ákvörðun um lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga sem tryggt er með veði í tekjum sveitarfélagsins:

 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 20.000.000 kr. til 10 ára, í samræmi við lánstilboð sem liggur fyrir fundinum.  Lánið verður verðtryggt með 4,4% breytilegum vöxtum.  Að öðru leyti vísast til skilmála lánsveitingar frá Lánasjóði sveitarfélaga dags. 22. maí 2006. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 3. mgr. 73. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998. Er lánið tekið til að fjármagna framkvæmdir við gatnagerð í Reykholti og Laugarási  sbr. 2. gr. laga um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 136/2004. Lántakan er í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar fyrir árið 2006.

 

Jafnframt er Valtý Valtýssyni, kt. 221060-2379, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Bláskógabyggðar að undirrita lánssamning eða skuldabréf við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari.

 

Samþykkt samhljóða.

 

5.2.     Ákvörðun um sjálfskuldarábyrgð vegna lántöku við endurfjármögnun hjá Hitaveitu Laugarvatns.

Lögð var fram eftirfarandi tillaga um ákvörðun sveitarstjórnar um að veita Hitaveitu Laugarvatns, sem er að öllu leyti í eigu sveitarfélagsins, sjálfskuldarábyrgð vegna lántöku þess hjá Lánasjóði sveitarfélaga og hún tryggð með tekjum sveitarfélagsins:

 

Sveitarstjórnin samþykkir hér með að veita sjálfskuldarábyrgð vegna lántöku Hitaveitu Laugarvatns hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 34.000.0000 kr. til 10 ára, í samræmi við lánstilboð sem liggur fyrir fundinum.  Lánið verður verðtryggt með 4,4% breytilegum vöxtum. Er sjálfskuldarábyrgð þessi veitt sbr. heimild í 6. mgr. 73. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998, og standa tekjur sveitarfélagsins til tryggingar henni, sbr. heimild í 3. mgr. 73. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Er lánið tekið til endurfjármögnunar lána hjá Hitaveitu Laugarvatns, sbr. 2. gr. laga um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 136/2004.

 

Fari svo að Bláskógabyggð selji eignarhlut í Hitaveitu Laugarvatns til annarra opinberra aðila, skuldbindur Bláskógabyggð sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta.

 

Jafnframt er Valtý Valtýssyni, kt. 221060-2379, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að samþykkja f.h. Bláskógabyggðar veitingu ofangreindrar veðtryggingar og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast veitingu tryggingar þessarar.

 

Samþykkt samhljóða.

 

 1. Skipulagsmál

6.1.     Fundargerð skipulagsnefndar Uppsveita Árnessýslu, dags. 17. maí 2006.

Sveitarstjórn vill benda á að undir 15. lið fundargerðar er götuheiti rangnefnt.  Miðholt er ekki til á Laugarvatni, en um götuna Háholt er að ræða.  Fundargerð samþykkt samhljóða.

6.2.     Breyting á aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000 – 2012; Miðhús.

Lögð var fram tillaga að breytingu aðalskipulags Biskupstungnahrepps 2000 –2012.  Tillagan gerir ráð fyrir því að 36 ha lands breytist úr landbúnaðarsvæði í frístundabyggð.

Tillagan var í auglýsingu frá 31. mars 2006 og lauk fresti til að skila inn athugasemdum þann 12. maí 2006.  Engar athugasemdir bárust.

 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða umrædda breytingartillögu á aðalskipulagi Biskupstungna skv. 3. mgr. 18. gr. Skipulags- og byggingarlaga, og felur skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram.

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.  15:30.