60. fundur

  1. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í Aratungu þann 26. september 2006 kl. 15:15.

 

Mætt: Sigrún Lilja Einarsdóttir, formaður,  Margeir Ingólfsson,  Drífa Kristjánsdóttir og Valtýr Valtýsson sveitarstjóri sem ritaði fundargerð.

 

Sigrún Lilja, formaður, lagði til dagskrárbreytingu þar sem tveir nýir liðir bætast við dagskrá fundarins, nýr 3. liður og færast aðrir liðir til sem því nemur.  Einnig er bætt við nýjum lið 5.3.  Samþykkt samhljóða.

 

  1. Umsögn um kæru Péturs M. Jónassonar, dags. 26. júní 2006.

Lögð var fram kæra Péturs M. Jónassonar, sem hann sendi umhverfisráðuneytinu, en ráðuneytið óskaði umsagnar sveitarstjórnar.

Vísað er til greinargerðar, ásamt viðauka, sem sveitarstjórn Bláskógabyggðar sendi frá sér þann 28. júní 2005 í kjölfar úrskurðar Sigríðar Önnu Þórðardóttur, þáverandi umhverfisráðherra, um umhverfismat Gjábakkavegar (365).

Byggðaráð útfærir tillögu að umsögn, í samræmi við umræður sem fram fóru á fundinum, sem lögð verði fyrir næsta fund sveitarstjórnar þann 3. október n.k.

 

  1. Umsögn skólastjórnenda varðandi skólabókasafn Grunnskóla Bláskógabyggðar á Laugarvatni.
    Vísað er til bókunar í lið 8 í fundargerð byggðaráðs 27. júní 2006, þar sem tekið er fyrir tilboð Menntaskólans að Laugarvatni vegna bókasafnsþjónustu. Fyrir liggur jákvæð umsögn skólastjórnenda gagnvart tilboðinu, þ.e. þá liði þess sem snúa að þjónustu við Grunnskóla Bláskógabyggðar á Laugarvatni.

Byggðaráð leggur til að tilboði Menntaskólans að Laugarvatni verði tekið enda muni eiga sér stað endurskoðun þessa samkomulags fyrir apríl 2007.  Sveitarstjóra verði falið að útfæra samning við Menntaskólann sem grundvallast á þessu tilboði.

 

  1. Ráðning í starf forstöðumanns þjónustumiðstöðvar Bláskógabyggðar.

Sveitarstjóri lagði fram atvinnuauglýsingu, umsóknir um starfið og matsblað umsókna.  Gerði hann grein fyrir umsóknum og viðtölum við umsækjendur.

Byggðaráð samþykkir samhljóða að bjóða fyrst Halldóri Karli Hermannssyni starfið.  Sveitarstjóra falið að leggja ráðningarsamning fyrir næsta fund sveitarstjórnar til staðfestingar.

 

  1. Innsend bréf og erindi :

4.1. Auðunn Árnason, dags. 1. september 2006, námsgjöld söngskóla.

Í erindinu er óskað eftir því að Bláskógabyggð greiði helming námsgjalda, kr. 150.000, vegna söngnáms Daníels Njáls Auðunssonar hjá Söngskólanum í Reykjavík.  Byggðaráð leggur til að greiddur verði hluti námsgjalda við skólann, þ.e. að upphæð kr. 150.000.  Jafnframt leggur byggðaráð til að menningarmálanefnd verði falið að móta tillögu að stefnu í þessum málum.

4.2. Umhverfisstofnun, dags. 14. september 2006, samkeppni um skipulag Geysissvæðisins.  Afgreiðslu þessa erindis frestað til næsta fundar sveitarstjórnar þann 3. október n.k.

4.3. Hrafn Magnússon, mótt. 5. september 2006, kurlun og förgun á trjám.

Fyrir liggur tilboð frá Hrafni Magnússyni í kurlun og förgun trjáa sem berast á gámasvæði sveitarfélagsins.  Markmið með þessu verkefni er að koma í veg fyrir óhagkvæman akstur og förgun á þessum úrgangi að förgunarstað í Kirkjuferjuhjáleigu og jafnframt að opna á þann möguleika að endurnýta hráefnið/afurðina.

Byggðaráð lýsir yfir áhuga fyrir verkefninu og leggur til að leitað verði umsagnar hjá umhverfisnefnd sveitarfélagsins áður en endanleg ákvörðun verður tekin til tilboðsins.  Jafnframt umsögn er óskað eftir því við umhverfisnefnd að hún komi fram með hagkvæmar hugmyndir varðandi framkvæmd þessa verkefnis með tilliti til aðstöðusköpunar m.m.

 

  1. Eftirfarandi fundargerðir eru lagðar fram til staðfestingar:

5.1. 29. fundur skipulagsnefndar Uppsveita Árnessýslu, dags 13. september 2006.  Vegna 2. liðar í fundargerð samþykkir byggðaráð samhljóða að hámarksstærð aukahúss verði 30 m2 en þó ekki stærra en ¼ af stærð aðalhúss.  Fundargerðin samþykkt samhljóða að öðru leyti.

5.2. 83. fundur félagsmálanefndar Uppsveita Árnessýslu, dags. 6. september 2006.  Ásamt meðfylgjandi bréfi félagsmálastjóra dags. 7. september 2006.  Vegna 5. liðar fundargerðar þá leggur byggðaráð til að kallað verði eftir tillögu um gjaldskrá frá félagsmálanefnd sbr. 17. gr. reglna um félaglega heimaþjónustu.  Fundargerðin samþykkt samhljóða.

5.3. 9. fundur fræðslunefndar Bláskógabyggðar og Grímsnes- og Grafningshrepps.  Samþykkt samhljóða.

 

  1. Fundargerðir lagðar fram til kynningar:

6.1. 133. fundur Sorpstöðvar Suðurlands, dags. 14. júlí 2006.

6.2. 134. fundur Sorpstöðvar Suðurlands, dags. 14. ágúst 2006.

 

  1. Eftirfarandi erindi eru lögð fram til kynningar:

7.1. Fjárlaganefnd Alþingis, dags. 5. september 2006

7.2. Fjallskilaseðill Biskupstungna 2006.

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17:00.