62. fundur

 1. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í Aratungu þann 28. nóvember 2006 kl. 09:00.

 

Mætt: Margeir Ingólfsson, Þórarinn Þorfinnsson varamaður vegna fjarveru Sigrúnar Lilju Einarsdóttur, Drífa Kristjánsdóttir og Valtýr Valtýsson sveitarstjóri sem ritaði fundargerð.  Einnig mættu á fundinn undir fyrsta lið dagskrárinnar formaður Kvenfélags Biskupstungna Margrét Annie Guðbergsdóttir, Sveinn Kristinsson  f.h. Umf. Biskupstungna og Margrét Oddsdóttir, matráður Aratungu.

 

 1. Málefni Aratungu.
  Fjárhagsáætlun og framkvæmdir. Efni lagt fram á fundinum.

Byggðaráð og fulltrúar Kvenfélags Biskupstungna, Umf. Biskupstungna og Margrét Oddsdóttir voru sammála um að leggja áherslu á að farið verði í aðgerðir sem lúta að öryggismálum í Aratungu þannig að hægt verði að taka á móti 300 manns í húsið.  Farið er fram á að tekið verði tillit til kostnaðar við þetta verkefni í gerð fjárhagsáætlana fyrir rekstrarárið 2007.  Einnig telja aðilar að afar nauðsynlegt að hugað verði að aðgerðum vegna viðhalds hússins og því beint til eignarsjóðs Bláskógabyggðar setja upp áætlun um tímasetningu viðhaldsaðgerða.

Margrét Annie, Sveinn og Margrét fóru af fundi eftir þennan dagskrárlið.

 

 1. Skipulagsmál:

2.1.    Samvinnunefnd um miðhálendi Íslands; Skálpanes.

Fram kemur í bréfinu að Umhverfisstofnun og Landvernd gera athugasemdir við tillögu að breytingu á Svæðisskipulagi Miðhálendis Íslands 2015 er tekur til landsvæðis á Skálpanesi við Langjökul.  Oddvita falið að vinna að tillögu að svari við erindinu og leggja það fyrir næsta fund sveitarstjórnar þann 5. desember n.k.

2.2.    Umhverfisstofnun; breyting á aðalskipulagi Laugardalshrepps.  Til kynningar.

Val á þessu byggingarlandi kemur til af því að sveitarstjórn Bláskógabyggðar telur þetta svæði eina raunhæfa byggingarlandið í tengslum við núverandi byggð á Laugarvatni. Landskiptasamningur sveitarfélagsins við ríkið, vegna þessa skipulagssvæðis, var gerður með það að markmiði að geta skipulagt áframhaldandi og stækkandi byggð á Laugarvatni.

Í bréfi sínu leggst Umhverfisstofnun gegn fyrirhugaðri byggð með þeim rökum að byggðin ógni annarsvegar birkiskógum og hins vegar votlendi og sjaldgæfum fuglategundum. Byggðaráð vill benda á að með aðalskipulagi Þingvallasveitar, Laugardals og Biskupstungna er Bláskógbyggð að vernda lengsta, samfellda birkiskóg á landinu þ.e. frá Þingvöllum og upp í Haukadal. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar er því meðvituð um að verndum birkiskógarins, en telur réttlætanlegt að nokkrar plöntur víki til þessa að eðlileg byggðarþróun geti orðið á Laugarvatni. Hvað varðar sjaldgæfar fuglategundir í nágrenni byggðarinnar á Laugarvatni, þá þætti sveitarstjórn Bláskógabyggðar fróðlegt að fá frekari upplýsingar um hinar sjaldgæfu fuglategundir s.s. tegundir, stofnstærð og kortlagningu á helstu búsetusvæðum þeirra á landinu.

 

 1. Lánasjóður sveitarfélaga.
  Sameining eldri skuldabréfa í einn lánasamning.

Byggðaráð leggur til við sveitarstjórn, að eldri skuldabréf verði sameinuð í lánssamning.  Ekki er um nýja lántöku að ræða heldur sameiningu 36 skuldabréfa, samtals með höfuðstól þann 1. desember 2006 að upphæð kr. 64.863.998,  sem útgefin voru á tilteknu tímabili  í einn lánssamning og að lánskjör séu óbreytt, þ.e. verðtrygging skv. vísitölu neysluverðs, breytilegir vextir nú 4,40%, afborganir í samræmi við áður útgefin skuldabréf og veð í tekjum.

Byggðaráð leggur til að sveitarstjóra verði veitt fullt umboð til að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga fyrir hönd Bláskógabyggðar, til að svo megi verða.

 

 1. Innsend bréf og erindi:

4.1.    Fjölbrautaskóli Suðurlands; viðbygging við verknámshúsið Hamar,
dags. 12.nóvember 2006.

Í bréfinu er óskað eftir því, að sveitarfélögin á Suðurlandi veiti áfram fé til uppbyggingar skólans, þó einungis helming þess fjár sem greitt hefur verið undanfarin ár.  Byggðaráð tekur vel í erindið og leggur til að Bláskógabyggð styðji áframhaldandi uppbyggingu Fjölbrautaskóla Suðurlands eins og óskað er eftir, með fyrirvara um að önnur sveitarfélög á Suðurlandi, sem standa að Fjölbrautaskóla Suðurlands, geri slíkt hið sama.

4.2.    Undirskriftir frá hjúkrunarnemum, dags. 29. október 2006.

Byggðaráð tekur undir með bréfriturum og leggur áherslu á að jafnræðis sé gætt við útdeilingu fjármagns til skóla sem bjóða upp á sambærilegt nám.  Fjarnám Háskólans á Akureyri í hjúkrunarfræði hefur gefið mörgum tækifæri til að sækja nám sem ella stæði þeim ekki til boða. Þetta ber að styðja.  Byggðaráð vill beina því til menntamála- og heilbrigðisráðherra að þeir beiti sér fyrir því að jafnræðis sé gætt við úthlutun fjármuna til háskóla landsins, og sérstaklega í þessu tilefni vegna menntunar hjúkrunarfræðinga.

4.3.    Grunnskóli Bláskógabyggð, dags. 14. nóvember 2006.

Í bréfinu er óskað eftir því að hugað verði að þjófavarnarkerfi fyrir Grunnskóla Bláskógabyggðar í Reykholti sem allra fyrst. Byggðaráð vill koma því á framfæri að nú þegar hefur verið óskað eftir tilboðum í þjófavarnarkerfi í skóla, leikskóla, íþróttamiðstöð og félagsheimili sveitarfélagsins.

4.4.    HSK, dags. 7. nóvember 2006.

Í bréfinu er óskað eftir fjárframlagi til reksturs sambandsins. Byggðaráð sér ekki möguleika á að verða við erindinu enda leggur Bláskógabyggð HSK til styrk í gegn um Héraðsnefnd Árnesinga.

4.5.    HSK, dags. 28. september 2006.

Í bréfinu er óskað eftir því við Bláskógabyggð að sveitarfélagið verði þátttakandi í kaupum á rafmagnstímatökutækjum með HSK og öðrum sveitarfélögum á Suðurlandi.  Farið er fram á að hlutdeild Bláskógabyggðar verði kr. 150.000.  Byggðaráð sér ekki möguleika á að verða við erindinu, enda ekki gert ráð fyrir þessu á fjárhagsáætlun ársins.

 

 

 1. Fundargerðir til staðfestingar:

5.1.    31. fundur skipulagsnefndar, dags. 15. nóvember 2006.
Staðfest samhljóða.

5.2.    85. og 86. fundur félagsmálanefndar dags. 20. október og 7. nóvember 2006.  Staðfest samhljóða.

 

 1. Efni til kynningar:

6.1.    Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, dags. 31. október 2006.

6.2.    Menntamálaráðuneytið, dags. 10. nóvember 2006.

6.3.    Bréf til Alþingis, dags. 1. nóvember 2006.

6.4.    Skógræktarfélag Íslands, dags. 25. október 2006.

6.5.    Samband íslenskra sveitarfélaga, dags. 18. október 2006.

 

 1. Fundargerðir til kynningar:

7.1.    93. fundur heilbrigðisnefndar , dags. 15. nóvember 2006.

7.2.    89. fundur stjórnar Skólaskrifstofunnar, dags. 25. október 2006.

7.3.    261. fundur stjórnar AÞS, dags. 19. september 2006.

7.4.    262. fundur stjórnar AÞS, dags. 20. október 2006.

 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 11:45.