67. fundur

  1. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í Aratungu þann 2. maí 2007 kl. 13:00.

 

 

Mætt: Margeir Ingólfsson, Þórarinn Þorfinnsson varamaður vegna fjarveru Sigrúnar Lilju Einarsdóttur, Drífa Kristjánsdóttir og Valtýr Valtýsson sveitarstjóri sem ritaði fundargerð. 

 

  1. Kjörskrá vegna Alþingiskosninga 12. maí 2007 lögð fram til staðfestingar.

Kjörskrá lögð fram og samþykkt að fela sveitarstjóra að undirrita hana fyrir framlagningu.

 

  1. Beiðni landbúnaðarráðuneytisins um umsögn; leigulóð úr landi Laugar.

Lagt fram bréf frá landbúnaðarráðuneytinu, dags. 3. apríl 2007, þar sem óskað er eftir umsögn sveitarstjórnar Bláskógabyggðar vegna afmörkun lóðar úr landi Laugar í Haukadal.  Byggðaráð gerir engar athugasemdir vegna afmörkunar umræddrar leigulóðar.

 

  1. Skipulagsmál:

3.1.  Tillaga að aðalskipulagsbreytingu Biskupstungnahrepps 2000-2012; Kjarnholt.

Lögð fram tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000-2012 vegna frístundabyggðar í landi Kjarnholts I. Í breytingunni felst að á 158 ha svæði milli Tungufljóts og Einholtslækjar breytist landnotkun úr landbúnaðarsvæði í svæði fyrir frístundabyggð. Tillagan var í kynningu frá 1. mars til 29. mars 2007 og var frestur til athugasemda til 12. apríl. Engar athugasemdir bárust.  Fyrir liggur umsögn Fornleifaverndar ríkisins dags. 12. apríl 2007.

Afgreiðslu frestað þar sem umsögn Umhverfisstofnunar og Vegagerðarinnar hefur ekki borist.

3.2.  Tillaga að aðalskipulagsbreytingu Biskupstungnahrepps 2000-2012; Höfði.

Lögð fram tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000-2012 í landi Höfða. Í breytingunni felst að samtals 160 ha svæði nyrst og syðst á jörðinni breytist úr landbúnaðarsvæði í svæði fyrir frístundabyggð. Nyrsta svæðið er að stórum hluta innan svæðis á náttúruminjaskrá.

Afgreiðslu frestað þar til umsögn Umhverfisstofnunar liggur fyrir.

3.3.  Tillaga að aðalskipulagsbreytingu Biskupstungnahrepps 2000-2012; Iða.

Lögð fram að nýju tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000-2012 í landi Iðu. Í tillögunni felst að um 70 ha lands í og við Vörðufell breytist úr landbúnaðarsvæði í svæði fyrir frístundabyggð. Tillagan var í kynningu frá 16. nóvember til 14. desember 2005, með fresti til athugasemda til 28. desember. Engar athugasemdir bárust en fyrir liggur umsögn Umhverfisstofnunar dags. 15. júní 2006. Tillagan var tekin fyrir í byggðaráði þann 27. júní 2006 og var hluta athugasemda Umhverfisstofnunar vísað til landeigenda. Nú liggur fyrir endurskoðuð tillaga þar sem svæði fyrir frístundabyggð hefur dregist lítillega saman við Hvíta auk þess sem frekari rökstuðningur liggur fyrir.  Ljóst er að hæð sumarhúsa í landi er sambærileg og sú frístundabyggð sem er til staðar í dag norðan við Vörðufell.

Byggðaráð leggur til að framlögð tillaga verði samþykkt sbr. 18. grein skipulags- og byggingarlaga og felur skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram.

 

  1. Innsend bréf og erindi:

4.1.  Bréf frá umhverfisnefnd Bláskógabyggðar, dags. 9. mars 2007.

Fram kemur í bréfinu að umhverfisnefnd leggur til að tilboði Hrafns Magnússonar í trjákurlun verði hafnað.

4.2.  Styrkumsókn frá Kammerkór Suðurlands, dags. 20. febrúar 2007.

Byggðaráð sér ekki fært að veita umbeðinn styrk, þar sem ekki er gert ráð fyrir slíku í fjárhagsáætlun sveitarsjóðs 2007.

4.3.  Bréf frá Laufeyju Kristjánsdóttur, dags 19. mars 2007.

Byggðaráð leggur til að beiðni um viðhald og snjómokstur á einkavegi í Snorrastaðalandi verði hafnað.  Engin fordæmi eru um slíka þjónustu vegna viðhalds á einkavegum utan vegheflun á aðalvegum að sumarhúsasvæðum sbr. samning við JH vinnuvéla, dags 28. desember 2004.  Í þeim samningi er m.a. gert ráð fyrir vegheflun, einu sinni á ári, að sumarhúsabyggð í Snorrastaðalandi.

4.4.  Aðalfundarboð Gufu ehf, sem haldinn verður 7. maí 2007.

Oddvita falið að fara með umboð sveitarstjórnar á aðalfundinum.

4.5.  Bréf frá SASS, dags. 24. apríl 2007; beiði um umsagnir um frumvörp.

Byggðaráð leggur til að skipulagsfulltrúa Uppsveita Árnessýslu verði falið að veita umsögn um umrædd frumvörp.

 

  1. Efni til kynningar:

5.1.  Bréf frá Orlofi húsmæðra, dags. 19. apríl 2007.

Lögð fram ársskýrsla 2006 ásamt ársreikningum.

5.2.  Bréf frá Skeiða- og Gnúpverjahreppi, dags. 18. apríl 2007.

Afgreiðsla sveitarstjórnar Skeiða- og Gnúpverjahrepps á endurskoðun samnings um samstarf sveitarfélaga í uppsveitum Árnessýslu.

5.3.  Bréf frá Skipulagsstofnun, dags. 29. mars 2007.

Afgreiðsla Skipulagsstofnunar vegna breytingar á aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000-2012, frístundabyggð í landi Haukadals II.

5.4.  Bréf frá Skipulagsstofnun, dags. 11. apríl 2007.

Afgreiðsla Skipulagsstofnunar vegna breytingar á aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000-2012, frístundabyggð í landi Efri-Reykja.

5.5.  Bréf frá menntamálaráðuneytinu, dags. 16. apríl 2007.

Afrit af svarbréfi Vegagerðarinnar, dags. 13. mars 2007, vegna bréfs heimsminjanefndar Íslands um Gjábakkaveg frá 22. febrúar 2007.

5.6.  Ársskýrsla Fræðslunets Suðurlands 2006.

5.7.  Ársskýrsla Björgunarsveitar Biskupstungna 2006.

 

  1. Fundargerðir til staðfestingar:

6.1.  Fundargerð umhverfisnefndar, dags. 8. mars 2007.

Byggðaráð vill árétta að ef fundargerðir er tölvuskráðar, þá þarf að skrá í löglega fundargerðabók tímasetningu fundar, hverjir voru mættir á fundinn og að fram komi að fundargerð sé skráð í tölvu.  Síðan verða allir fundarmenn að undirrita og staðfesta að viðkomandi fundur hafi verið haldinn í umrædda fundargerðabók.  Að öðru leyti leggur byggðaráð til að fundargerðin verði staðfest.

6.2.  Fundargerð æskulýðsnefndar, dags 18. apríl 2007.

Byggðaráð leggur til að fundargerðin verði staðfest.

6.3.  91. fundur félagsmálanefndar Uppsveita Árnessýslu, dags. 27. mars 2007.

Byggðaráð leggur til að fundargerðin verði staðfest.

6.4.  36. fundur skipulagsnefndar Uppsveita Árnessýslu, dags. 24. apríl 2007.

Byggðaráð leggur til að fundargerðin verði staðfest.

6.5.  4. fundur byggingarnefndar Uppsveita Árnessýslu, dags. 24. apríl 2007.

Byggðaráð leggur til að fundargerðin verði staðfest.

 

  1. Fundargerðir til kynningar:

7.1.  93. fundur stjórnar Skólaskrifstofu Suðurlands.

7.2.  140. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands.

7.3.  742. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga.

7.4.  402. fundur stjórnar SASS.

7.5.  98.  fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands.

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:45.