69. fundur

 1. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn

þriðjudaginn 6. febrúar 2007, kl 15:00

í Fjallasal, Aratungu

 

Mætt voru:

Margeir Ingólfsson oddviti, Drífa Kristjánsdóttir, Jens Pétur Jóhannsson sem varamaður Sigrúnar Lilju Einarsdóttur, Jóhannes Sveinbjörnsson, Þórarinn Þorfinnsson, Snæbjörn Sigurðsson og Kjartan Lárusson.  Einnig  var mættur Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri sem ritaði fundargerð. 

 

 

Oddviti lagði fram tillögu að dagskrárbreytingu.  Inn komi nýir liðir númer 5, 6 og 7 og færast aðrir liðir til sem því nemur.  Samþykkt samhljóða.

 

 1. Fundargerð byggðaráðs til staðfestingar:
 2. fundur byggðaráðs, dags. 30. janúar 2007. Staðfest samhljóða.

 

 1. Fundargerðir til staðfestingar

2.1. 1. fundur byggingarnefndar, dags. 30. janúar 2007.
Í fundargerðinni kemur fram umsögn byggingarnefndar vegna kröfu Karls Björnssonar um niðurfellingu byggingarleyfis á 30,2 fm geymslu á lóð 10 í landi Iðu II.  Sveitarstjórn hefur samþykkt almenna reglu um byggingu geymsluhúsa við sumarbústaði í sveitarfélaginu og fellur þessi umsókn að þeim viðmiðunarreglum.  Á þeim forsendum samþykkti byggingarnefnd umrætt byggingarleyfi þann 26. september 2006, enda voru til fordæmi þess að gámar væru notaðir sem byggingarefni fyrir geymsluhús.
Sveitarstjórn gerir því ekki athugasemdir við afgreiðslu byggingarnefndar en beinir því til húsbyggjanda og byggingarnefndar að flýta sem mest frágangi og staðsetningu geymsluhúsnæðisins, með tilvísun til fyrirvara í afgreiðslu byggingarnefndar þegar byggingarleyfi var samþykkt.
Að öðru leyti var fundargerðin staðfest samhljóða.

 

 1. 3ja-ára áætlun Bláskógabyggðar 2008 -2010 (fyrri umræða)

Sveitarstjóri gerði grein fyrir fyrirliggjandi drögum að 3ja ára áætlun Bláskógabyggðar, 2008 – 2010.  Umræður urðu um forsendur og ýmsa þætti áætlunarinnar.  Áætluninni vísað til annarrar umræðu á næsta fundi sveitarstjórnar.  Samþykkt að halda fund í sveitarstjórn til að ljúka umræðu um 3ja ára áætlun, miðvikudaginn 21. febrúar kl. 16:00.

 

 1. Lántaka sveitarsjóðs Bláskógabyggðar.

Sveitarstjóri gerði grein fyrir möguleikum varðandi lántöku sveitarsjóðs Bláskógabyggðar.  Um er að ræða lántöku að upphæð 50 millj. kr.   Fyrir liggur tilboð frá Lánasjóði sveitarfélaga annars vegar og hins vegar frá Landsbankanum. Sveitarstjórn samþykkir að heimila sveitarstjóra að taka kúlulán hjá Landsbankanum f.h. sveitarsjóðs að upphæð kr. 50 millj. í samræmi við tilboð sem bankinn hefur gefið sveitarsjóði þann 17. janúar 2007.

 

 1. Breyting á aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000 – 2012; reiðstígur við Geysi.

Lögð var fram tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000-2012, vegna reiðstígs við Geysi.

Í breytingunni felst að reiðleið sem legið hefur meðfram Biskupstungnabraut verður færð norður fyrir Laugarfell upp með Laugá og suður með austurhlíðum fellsins að þjóðvegi til móts við Haukadal II.

Tillagan var í kynningu frá 3. júní til 1. júlí 2005 með athugasemdafrest til 15. júlí 2005. Engar athugasemdir bárust. Fyrir liggur umsögn Umhverfisstofnunar dags. 16. júní 2006 þar sem ekki er gerð athugasemd við tillöguna en bent á ákveðin atriði sem hafa þurfi í huga við lagningu vegarins.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða skv. 18. gr. Skipulags- og byggingarlaga og felur skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram.

 

 1. Girðingar í Þingvallasveit.

Lagðir fram uppdrættir af annars vegar núverandi stöðu girðinga í Þingvallasveit og hins vegar fyrstu hugmyndir um að girðingum eftir fund um girðingarmál í Þingvallasveit, sem haldinn var 4. janúar s.l.  Einnig liggur fyrir fundargerð umrædds fundar.

Jóhannes Sveinbjörnsson gerði grein fyrir málinu.  Samþykkt að fela oddvita ásamt Jóhannesi og Valtý að vinna þetta mál áfram í tengslum við útfærslu á reglugerð um búfjárhald í sveitarfélaginu.

 

 1. Málefni Gufu ehf.

Oddviti gerði grein fyrir viðræðum við forsvarsmenn Gufu ehf. skv. bókun byggðaráðs þann 30. janúar 2007, 2. liður.

Lagt fram bréf frá Gufu ehf, dags. 2. febrúar 2007, þar sem óskað er eftir því að Bláskógabyggð auki hlutafé sitt í Gufu ehf. sem nemur áætluðum gatnagerðargjöldum vegna byggingar 750 fm húss á lóð félagsins, eða að upphæð kr. 3.936.600.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að auka hlutafé sitt sem svarar til gatnagerðagjalda af umræddri húsbyggingu, þó að hámarki 3.936.600 kr.

 

 1. Innsend bréf og erindi:

8.1. Samband íslenskra sveitarfélaga, dags. 23. janúar 2007.

Samband íslenskra sveitarfélaga kynna tilraunaverkefni um kerfisbundinn samanburð á málefnum grunnskólans, sem sambandið hyggst ýta úr vör. Óskað er eftir þátttöku Bláskógabyggðar í verkefninu.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að gerast þátttakandi í þessu verkefni.

8.2. Menntamálaráðuneytið, dags. 23. janúar 2007.

Erindið er eftirfylgni könnunar á starfsemi leikskóla, en þar kemur fram að upplýsingar um skólanámskrá og uppeldisstefnu hefur ekki borist ráðuneytinu.  Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að vísa þessu erindi til leikskólastjóranna og fræðslunefndar, sem sjái til þess að upplýsingum um skólanámskrá og uppeldisstefnu verði komið til menntamálaráðuneytisins við fyrstu hentugleika.

8.3. Ríkiskaup, dags. 23. janúar 2007.

Fyrirhuguð rammasamningsútboð á árinu 2007.  Sveitarstjórn sér ekki ástæðu til þess að vera þátttakandi í þessu fyrirhugaða rammasamningsútboði.

 

 1. Efni til kynningar:

9.1. Menntamálaráðuneytið, dags. 23. janúar 2007.

Æskulýðsrannsóknirnar Ungt fólk.

9.2. Félagsmálaráðuneytið, dags. 24. janúar 2007.

Reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga.

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:00.