Aðstoðarleikskólastjóri, deildarstjóri, verkefnastjóri og leikskólakennarar óskast

Leikskólinn Álfaborg auglýsir eftir aðstoðarleikskólastjóra í 100% starfshlutfall frá og með 6. ágúst 2019.

Aðstoðarleikskólastjóri

Starfsvið:

 • Starfa samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, lögum um málefni fatlaðra, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla, námskrá Álfaborgar og skólastefnu Bláskógabyggðar
 • Er aðstoðarmaður leikskólastjóra og ber ásamt honum ábyrgð á rekstri leikskólans
 • Er staðgengill í fjarveru leikskólastjóra og starfar þá samkvæmt starfslýsingu hans
 • Vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins
 • Sinnir þeim verkefnum sem varðar stjórnun og sérkennslustjórnun leikskólans sem yfirmaður felur honum
 • Hefur yfirumsjón með gerð verkefna og ber ábyrgð á gerð einstaklingsnámskráa fyrir börn sem njóta sérkennslu
 • Veitir foreldrum/forráðamönnum barna sem njóta sérkennslu stuðning, fræðslu og ráðgjöf

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Leikskólakennaramenntun
 • Stjórnunarreynsla í leikskóla
 • Reynsla af sérkennslu
 • Færni í samskiptum
 • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Góð tölvukunnátta
 • Góð íslenskukunnátta

 

Leikskólinn Álfaborg auglýsir eftir verkefnastjóra í 100% starfshlutfall frá og með 6. ágúst 2019.

Í haust 2019 munum við flytja í nýtt húsnæði og þar með viljum við þróa og innleiða nýja stefnu fyrir leikskólann ásamt skólanámskrá. Verkefnastjórastaðan er til eins árs en viðkomandi fær ótímabundin ráðningu sem leikskólakennari.

Helstu verkefni:

 • Skipuleggur og stýrir viðkomandi verkefni í samráði við leikskólastjóra
 • Er tengiliður við þá aðila sem tengjast verkefninu innan leikskólans sem utan.
 • Sér um að gera áætlanir, mat og skýrslugerð sem tengist verkefninu.
 • Annast leiðbeiningu og ráðgjöf til þeirra sem í hlut eiga.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leikskólakennaramenntun
 • Reynsla og þekking af Reggio Emilia stefnu
 • Reynsla og þekking á útinámi
 • Góð íslensku kunnátta
 • Sjálfstæði, frumkvæði og góð samskiptahæfni
 • Jákvætt viðhorf og sveigjanleiki í starfi
 • Ánægja af því að starfa með börnum

 

Leikskólinn Álfaborg auglýsir eftir deildarstjóra í 100% stöðu frá 6. ágúst 2019. Einnig óskast leikskólakennari í 100% stöðu í ótímabundna ráðningu en það kemur til greina að ráða í hlutastarf. Í leikskólanum starfar samstillt, glaðlynt og metnaðarfullt starfsfólk og mikil áhersla er lögð á góðan starfsanda og vellíðan barna. Auk þess er mikil og góð samvinna á milli leikskólans og grunnskólans Bláskógaskóla í Reykholti. Álfaborg er 2ja deilda leikskóli og er staðsettur til bráðabirgða í tveimur húsum í Reykholti, Biskupstungum, þ. á m. með aðalaðsetur í Bláskógaskóla. Nýtt húsnæði leikskóla er í smíðum og er áætlað að taka það í notkun haustið 2019. Þá opnar þriðja deildin í leikskólanum.

Deildarstjóri Leikskólakennari
Helstu verkefni:

 • Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati á starfi deildarinnar
 • Vinnur að uppeldi og menntun barna
 • Foreldrasamstarf

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leikskólakennaramenntun
 • Góð íslensku kunnátta
 • Sjálfstæði frumkvæði og góð samskiptahæfni
 • Jákvætt viðhorf og sveigjanleiki í starfi
 • Ánægja af því að starfa með börnum
 • Reynsla er æskileg

 

Helstu verkefni:

 • Vinnur að uppeldi og menntun barna
 • Vinnur að faglegu starfi og samvinnu innan skólans
 • Foreldrasamstarf

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leikskólakennaramenntun
 • Góð íslensku kunnátta
 • Sjálfstæði, frumkvæði og góð samskiptahæfni
 • Jákvætt viðhorf og sveigjanleiki í starfi
 • Ánægja af því að starfa með börnum