Aðstoðarskólastjóri Tónlistarskóla Árnesinga

Auglýst er eftir aðstoðarskólastjóra í fullt starf við Tónlistarskóla Árnesinga

frá 1. janúar 2018. Stjórnunarhlutfall er um 85%, kennsluskylda 15%.

Að Tónlistarskóla Árnesinga standa öll átta sveitarfélög Árnessýslu og er hann einn stærsti og umsvifamesti tónlistarskóli landsins. Starfsemi skólans fer fram á tólf stöðum í sýslunni. Fjöldi nemenda er um 500 og um 30 kennarar starfa að jafnaði við skólann.

Starfs- og ábyrgðarsvið

Aðstoðarskólastjóri:

– vinnur undir stjórn skólastjóra og er tilbúinn að ganga í verk skólastjóra þegar á þarf að halda.

– ber ábyrgð á vissum þáttum starfsins, en hefur fyrst og fremst umsjón með fjölþættu og krefjandi innra starfi skólans.

– sinnir m.a. launaútreikningi ásamt skólastjóra.

– er tengiliður við ýmsar opinberar stofnanir.

– hefur umsjón með nemendaskrá og kennaraskrá.

– kemur að gerð ársskýrslu.

– sinnir öðrum tilfallandi verkefnum sem skólastjóri felur honum hverju sinni.

Menntun- og hæfnikröfur

Tónlistarmenntun á háskólastigi (kennari 3).

Stjórnunarreynsla æskileg.

Gott vald á almennri tölvu-ritvinnslu.

Kunnátta á Sibelius, DaCapo og Tónalaunum er kostur.

Innsæi í starfsemi tónlistarskóla og þróun tónlistarnáms æskilegt.

Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund.

Fagmennska, metnaður og frumkvæði.

Hugmyndaauðgi og framsýni.

Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti.

Upplýsingar veita Róbert A. Darling skólastjóri og Helga Sighvatsdóttir aðstoðarskólastjóri í síma 482 1717.

Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember 2017.

Umsóknum ber að skila á skrifstofu Tónlistarskóla Árnesinga, Eyravegi 9 Selfossi, eða á netfang skólans tonar@tonar.is.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu kynningarbréf þar sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur starfsins.