Atvinna

Starfsmann vantar í 80 % starfshlutfall í ræstingu við Flúðaskóla. Viðkomandi þarf helst að geta hafið störf 6. janúar 2014. Íslenskukunnátta er skilyrði.
Vinnutími er samkomulagsatriði, laun samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og Bárunnar.
Upplýsingar veita Guðrún Pétursdóttir skólastjóri í síma 4806611, gudrunp@fludaskoli.is og Jóhanna Lilja Arnardóttir aðstoðarskólastjóri í síma 4806612, johannalilja@fludaskoli.is
Umsóknarfrestur til 20. desember 2013.