ATVINNA Í BLÁSKÓGABYGGÐ

 

Bláskógabyggð leitar að jákvæðum og dugandi einstaklingum á líflegan og skemmtilegan vinnustað. Við hvetjum jafnt konur sem karla að sækja um störfin.

 

Starfsmaður Framkvæmda- og veitusviðs

Sveitarfélagið Bláskógabyggð auglýsir stöðu starfsmanns Framkvæmda- og veitusviðs  lausa til umsóknar.

Meginverkefni:

 • Verkefni sem snúa að verklegum framkvæmdum s.s. tæknivinnu, viðhaldsverkefnum, nýframkvæmdum, umsjón og verkeftirliti. Aðstoða við framkvæmd viðhaldsverkefna.
 • Verkefni sem snúa að starfi á skrifstofu, s.s. áætlanavinna og aðstoða við gerð útboða.

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Menntun starfsmanns skal vera iðnaðar og/eða tæknimenntun.
 • Stundvísi og reglusemi og færni í almennum samskiptum, en mikil áhersla er lögð á góða þjónustu hjá Bláskógabyggð.
 • Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð góð yfirsýn.
 • Nákvæmni og skilvirkni í starfi.
 • Krafa um góða almenna tölvukunnátta.
 • Hafi skilning og þekkingu á áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og fjárhagsáætlanagerð.

Um er að ræða fullt starf. Laun og starfskjör samkvæmt kjarasamningi sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 19. desember 2018 en umsóknir og fyrirspurnir skulu berast til sviðsstjóra á netfangið bjarni@blaskogabyggd.is eða á skrifstofu sveitarfélagsins í Aratungu Reykholti 801 Selfoss.

 

Starf forstöðumanns íþróttamannvirkja á Laugarvatni.

Sveitarfélagið Bláskógabyggð auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns íþróttamannvirkja á Laugarvatni.

Verkefni forstöðumanns felast m.a. í:

 • Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi, fjárhagsáætlunum
  og rekstri íþróttamannvirkja.
 • Að hafa umsjón með viðhaldi og rekstri tækja og búnaðar.
 • Ráðningum afleysingafólks.

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Uppfylli skilyrði sem fram koma í reglugerð nr. 814/2010 um
  hollustuhætti á sund- og baðstöðum.
 • Búi yfir skipulags- og stjórnunarfærni.
 • Hafi þjónustulund, færni í mannlegum samskiptum og reynslu af því að umgangast börn og unglinga.
 • Sé í starfi sínu hvetjandi og góð fyrirmynd.
 • Hafi hreint sakavottorð.

 

Um er að ræða fullt starf. Laun og starfskjör samkvæmt kjarasamningi sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 19. desember 2018 en umsóknir og fyrirspurnir skulu berast til sviðsstjóra á netfangið bjarni@blaskogabyggd.is eða á skrifstofu sveitarfélagsins í Aratungu Reykholti 801 Selfoss.

 

Aðstoðarmatráður

Vegna forfalla auglýsir sveitarfélagið Bláskógabyggð stöðu aðstoðarmatráðs  lausa til umsóknar. Bláskógabyggð leitar að jákvæðum og dugandi einstaklingi á líflegan og skemmtilegan vinnustað. Við hvetjum jafnt konur sem karla að sækja um starfið.

Meginverkefni:

 • Aðstoð við matseld
 • Umsjón með frágangi og þrif í eldhúsi.

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Reynsla af starfi í eldhúsi æskileg
 • Góð færni í mannlegum samskiptum.
 • Stundvísi, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

 

Um er að ræða fullt starf. Laun og starfskjör samkvæmt kjarasamningi sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 19. desember 2018 en umsóknir og fyrirspurnir skulu berast til sviðsstjóra á netfangið bjarni@blaskogabyggd.is eða á skrifstofu sveitarfélagsins í Aratungu Reykholti 801 Selfoss.

 

-Virðing-Traust-Jákvæðni-