Atvinna í boði

Tæknisvið Uppsveita

Óskar eftir að ráða starfsmann í tímabundið starf.

Tæknisvið Uppsveita er sameiginlegt svið fimm sveitarfélaga en þau eru Grímsnes- og Grafningshreppur, Bláskógarbyggð, Hrunamannahreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur og Flóahreppur.  Verkefni tæknisviðsins eru margvísleg en þar á meðal er unnið að vatns-, hita, og fráveitumálum, gatnagerð, viðhald og nýbyggingar húsa, sorpmálum, vinnslu úrgangs og fleira sem til fellur. Einnig koma starfsmenn sviðsins að afleysingum hjá Skipulags- og byggingafulltrúaembætti Uppsveita.

Starfssvið :

 • Verkefnastjórnun  og verkeftirlit vegna nýframkvæmda og viðhaldsmála á sviði umhverfis og gatnakerfis
 • Ábyrgð á að framkvæmd verkefna sé í samræmi við lög og reglur
 • Afleysingar hjá Skipulags- og byggingafulltrúaembætti Uppsveita.
 • Samskipti við opinbera aðila, hönnuði og verktaka
 • Vinna við fráveitumál
 • Vinna við landupplýsinga grunn
 • Vinna við GPS landmælingar
 • Áætlanagerð og forgangsröðun verkefna

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Byggingafræðingur -tæknifræðingur eða -verkfræðingur eða aðra sambærilega menntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af verkefnastjórnun
 • Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu og reynslu af opinberri stjórnsýslu
 • Æskilegt að viðkomandi hafi  starfsreynslu sem byggingafulltrúi.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni
 • Þekking og reynsla af notkun Windows-Office og CAD-hugbúnaðar

Frekari upplýsingar um starfið veitir Börkur Brynjarsson eða Ingibjörg Harðardóttir í síma 480 5500 á skrifstofutíma.

Umsóknum skal fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir

ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsókn þarf að berast fyrir 31. janúar n.k. á netfangið borkur@gogg.is eða sveitarstjori@gogg.is