Auglýsing eftir starfsmanni hjá Bláskógaveitu

ATVINNA

Starfsmaður hjá Bláskógaveitu

Laust er til umsóknar starf hjá Bláskógaveitu, Bláskógabyggð.  Um er að ræða hlutastarf (um 60%) og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  Bláskógaveita er staðsett í sveitarfélaginu Bláskógabyggð, sem jafnframt er eigandi veitunnar.  Bláskógabyggð er staðsett í uppsveitum Árnessýslu og nær yfir Biskupstungur, Laugardal og Þingvallasveit.

Starfslýsing:

 • Vinna við almennan rekstur Bláskógaveitu undir verkstjórn veitustjóra og veitustjórn
 • Vinna við viðhaldsverkefni og nýframkvæmdir veitumannvirkja
 • Aðstoð við gerð verk- og kostnaðaráætlana vegna viðhaldsverkefna og nýframkvæmda
 • Aðstoð við gerð útboðsgagna vegna viðhaldsverkefna og nýframkvæmda
 • Gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana í samstarfi við veitustjóra og veitustjórn
 • Sjá um uppsetningu og viðhald á viðhaldsbókhaldi veitunnar
 • Dagleg samskipti við viðskiptavini og starfsmenn sveitarfélags
 • Sjá um aflestur á mælum hitaveitu í samráði við veitustjóra
 • Önnur verkefni sem starfsmanni er falið af veitustjórn eða veitustjóra.

Kröfur til menntunar og reynslu:                                     

 • Iðnaðarmenntun og/eða tæknimenntun er æskileg
 • Reynsla og/ eða innsýn í stjórnsýslu sveitarfélaga er æskileg
 • Reynsla í stjórnun og mannaforráðum er æskileg

Kröfur til persónulegra þátta:                                           

 • Reynsla við tölvuvinnslu, s.s. við almennan notendahugbúnað, bókhaldskerfi og veitukerfi, er æskileg
 • Nákvæmni og skilvirkni í starfi
 • Samskiptahæfni

Kröfur er varða reynslu við sambærileg verkefni og sem starfið felur í sér:   

 • Starfsreynsla við verklegar framkvæmdir
 • Reynsla við gerð verk-, kostnaðar- og fjárhagsáætlana
 • Reynsla í mannlegum samskiptum þar sem áhersla er lögð á góða þjónustu

Starfið hentar jafnt konum sem körlum. Skriflegar umsóknir sendist skrifstofu Bláskógabyggðar, Aratungu, 801 Selfoss, fyrir 28. janúar  2011.

Nánari upplýsingar veitir Benedikt Skúlason, veitustjóri Bláskógaveitu, í síma 893-3661 eða Jóhannes Sveinbjörnsson formaður veitustjórnar í síma 862-4503.

Bláskógabyggð, Aratungu, 801 Selfoss.  Heimasíða:  www.blaskogabyggd.is. Tölvupóstur: blaskogabyggd@blaskogabyggd.is .