Auglýsing um skipulagsmál

Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

 

 

Samkvæmt 1. mgr.  30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst lýsing fyrir eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:

 1. Breyting á Aðalskipulagi Grímsnes- og Grafningshrepps 2008-2020 í landi Torfastaða. Svæði fyrir verslun- og þjónustu vestan við Álftavatn.

Lögð fram til kynningar lýsing skipulagsverkefnis vegna breytingar á aðalskipulagi fyrir um 20 spildu úr landi Torfastaða við vestanvert Álftavatn. Fyrirhugað er að breyta svæðinu úr landbúnaðarsvæði í svæði fyrir verslun- og þjónustu þar sem fyrirhugað er að gera ráð fyrir uppbyggingu tengda ferðaþjónustu. Gert er ráð fyrir að á svæðinu verði heimilt að byggja mannvirki fyrir gistingu (hótel og/eða smáhýs) auk þjónustuhúss.

Samkvæmt 2. mgr.  30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynntar eftirfarandi tillögur að breytingu á aðalskipulagi

 1. Breyting á Aðalskipulagi Þingvallasveitar 2004-2016 í Bláskógabyggð, Brennimelslína 1. Færsla á línu og stækkun.

Lögð fram til kynningar tillaga að breytingu á aðalskipulagi vegna Brennimelslínu 1. Mistök urðu við gerð gildandi aðalskipulags á þann veg að ekki var gerð grein fyrir núverandi 200 kV línu sem liggur um vesturjaðar sveitarfélagsins á um 1,8km kafla. Í breytingunni er því verið að afmarka háspennulínuna inn á uppdrátt auk þess sem gert er ráð fyrir að heimilt verði að endurbyggja línuna samhliða þeirri núverandi og auka spennu hennar í 400 kV. Eldri lína verður fjarlægð eftir endurbyggingu.

 1. Breyting á Aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000-2012, í Bláskógabyggð, á spildu úr landi Kjarnolts, Bláskógabyggð. Landbúnaðarsvæði í stað frístundabyggðar.

Lögð fram til kynningar breyting  á aðalskipulag sem felst í að um 14 ha svæði úr landi Kjarnholts sem er í dag skilgreint sem frístundabyggð breytist í landbúnaðarsvæði. Á svæðinu er einnig í gildi deiliskipulag fyrir stórar frístundahúsalóðir.  Fyrirhugað er að stofna lögbýli á hluta svæðisins sem nýtt verður til hrossaræktar auk mögulegrar ferðaþjónustu í samræmi við ákvæði aðalskipulags.

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:

 1. Deiliskipulag fyrir Skálholt í Bláskógabyggð. Heildarendurskoðun deiliskipulags.

Lögð fram tillaga að lýsingu skipulagsverkefnis vegna heildardeiliskipulags fyrir jörðina Skálholt í Bláskógabyggð. Fyrirhugað er að vinna deiliskipulag sem nær til byggingarsvæðis fyrir starfsemi tengda Skálholtsskóla og Skálholtskirkju, áætlaða miðaldakirkju og þjónustu fyrir ferðamenn, skógræktarsvæða og annarra svæða innan jarðarinnar.

 1. Deiliskipulag fyrir nýtt lögbýli við Brúará úr landi Efri-Reykja í Bláskógabyggð.

Lögð fram tillaga að lýsingu skipulagsverkefnis vegna deiliskipulags fyrir nýtt lögbýli á lóðinni Efri-Reykir lóð 2 sem eru um 2,5 ha að stærð og liggur að Brúará með aðkomu frá Reykjavegi nr. 355. Gert er ráð fyrir að heimilt verði að byggja íbúðarhús, gestahús og skemmu á lögbýlinu.

 1. Deiliskipulag fyrir verslunar- og þjónustusvæði á spildu úr landi Kjóastaða 1 í Bláskógabyggð (lnr. 220934).

Lögð fram tillaga að lýsingu skipulagsverkefnis vegna deiliskipulags verslunar- og þjónustusvæðis á spildu vestan við aðkomuveg að bæjartorfu Kjóastaða. Fyrirhugað er að byggja tvö hús fyrir ferðaþjónustunot auk þess sem komið verður upp tjaldsvæði. Lýsingin er í samræmi við breytingu á aðalskipulagi svæðisins (mál nr. 3) sem samþykkt var í sveitarstjórn 10. október 2013.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:

 1. Deiliskipulag og umhverfisskýrsla fyrir fjallasel við Hlöðuvelli í Bláskógabyggð. (Uppdr.) (Greinarg.)

Tillaga að deiliskipulagi fyrir fjallaselið Hlöðuvelli í Bláskógabyggð og matslýsing skv. ákvæðum laga um umhverfismat áætlana. Helstu viðfangsefni deiliskipulags verður að staðfesta lóðarmörk sem forsendu fyrir leigusamningi, stækkun/endurnýjun salernishúss, afmarka byggingarreit fyrir nýjan gistiskála eða stækkun á núverandi húsi og afmarka byggingarreit fyrir stækkun á hesthúsi.

 1. Deiliskipulag og umhverfisskýrsla fyrir skálasvæði við Hagavatn í Bláskógabyggð. (Uppdr.) (Greinarg.)

Tillaga að deiliskipulagi fyrir skálasvæði við Hagavatn í Bláskógabyggð og matslýsing skv. ákvæðum laga um umhverfismat áætlana. Helstu viðfangsefni deiliskipulags er afmarka að staðfesta lóðarmörk sem forsendu fyrir leigusamningi, stækkun/endurnýjun salernishúss, afmarka byggingarreit fyrir nýjan gistiskála.

 1. Deiliskipulag frístundabyggðar í landi Iðu II, Bláskógabyggð, á svæði milli gamla og nýja Skálholtsvegar.

Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Iðu II. Deiliskipulagssvæðið er um 11 ha að stærð og liggur á milli núverandi og þjóðvegar og gamla Skálholtsvegar, neðan við frístundabyggð í austuhlið Vörðufells. Lóðirnar eru 12 talsins og allar 0,8 ha að stærð. Hámarksnýtingarhlutfall er 0.03 og á hverri lóð má reisa eitt frístundahús og eitt aukahús. Hámarksstærð aukahúss er 30 fm.

 1. Deiliskipulag fyrir lögbýlið Yrpuholt í Flóahreppi. Íbúðarhús, gestahús, hesthús og skemma.

Lögð fram til kynningar tillaga að deiliskipulagi fyrir lögbýlið Yrpuholt lnr. 166352 sem liggur upp að Villingaholtsvegi (nr. 305). Tillagan gerir ráð fyrir að á svæðinu verði heimilt að reisa 400 fm íbúðarhús, 200 fm gestahús, 300 fm hesthús og 600 fm skemmu.

 1. Deiliskipulag alifuglabús í landi Miklaholtshelli, Flóahreppi. Landbúnaðarsvæði

Lögð fram til kynningar tillaga að deiliskipulagi í landi Miklholtshelli lnr. 166267. Á jörðinni er í dag rekið alifuglabú og er markmið deiliskipulagsins að undirbyggja þá starfsemi með því að gera ráð fyrir byggingu nýs alifuglahúss fyrir um 15 þúsund varphænur á svæði suðaustan af bæjarhlaði, handan Ölvisholtsvegar.

 1. Deiliskipulag nýs lögbýlis (Reyrhagi) úr landi Gafls í Flóahreppi.

Tillaga að deiliskipulagi fyrir nýtt lögbýli á spildunum Gafl lóð 1 lnr. 218942 og Gafl lóð 2 lnr. 218943. Á spildu 1, sem er 15 ha og er vestan Hamarsvegar, eru tveir byggingarreitir, á reit B1 er gert ráð fyrir íbúðarhúsi, bílgeymslu og gestahús og á reit B2 er gert ráð fyrir hesthúsi, reiðhöll og tækjaskemmu. Á spildu 2, austan Hamarsvegar, er einnig byggingarreitur (B3) þar sem gert er ráð fyrir hesthúsi, reiðhöll og tækjaskemmu.

 

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu viðkomandi sveitarstjórna og á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma frá 9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og  tillögurnar sjálfar á vefslóðinnihttp://www.granni.is/uppsveitirogfloahr/auglysingar.htm.

Skipulagstillögur nr. 1 – 6 eru í kynningu frá 17. til 30 október 2013 en tillögur nr. 7-12 frá 17. október til 29. nóvember 2013. Athugasemdir og ábendingar við tillögur nr. 1 – 6  þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 30. október 2013 en 29. nóvember fyrir tillögur nr. 7 – 12.  Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar.

 

Pétur Ingi Haraldsson

Skipulagsfulltrúi

petur@sudurland.is