Auglýsing um skipulagsmál

Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

Samkvæmt 1. mgr.  30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst lýsing fyrir eftirfarandi aðalskipulagsbreytingar:

 1. Breyting á Aðalskipulagi Ásahrepps 2010-2022 á Holtamannaafrétti ásamt matslýsingu. Sprengisandsvegur, háspennulínur, virkjanir o.fl.

Um er að ræða endurskoðun á aðalskipulagi Ásahrepps á Holtamannaafrétti sem felst í breytingu á stefnumörkun varðandi legu háspennulínu yfir Sprengisand og tengingu nýrra virkjana, legu Sprengisandsvegar auk hugmynda um nýjar virkjanir og aðkomu að þeim og breytinga á afmörkun friðlands í Þjórsárverum.

 1. Breyting á Aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000-2012 á spildu úr landi Kjarnolts, Bláskógabyggð. Landbúnaðarsvæði í stað frístundabyggðar.

Um er að ræða breyting á aðalskipulag sem felst í að um 14 ha svæði úr landi Kjarnholts sem er í dag skilgreint sem frístundabyggð breytist í landbúnaðarsvæði. Á svæðinu er einnig í gildi deiliskipulag fyrir stórar frístundahúsalóðir.  Fyrirhugað er að stofna lögbýli á hluta svæðisins sem nýtt verður til hrossaræktar auk mögulegrar ferðaþjónustu í samræmi við ákvæði aðalskipulags.

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum: 

 1. Deiliskipulag fyrir minkahús á spildu úr landi Ása í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

Auglýst til kynningar lýsing sem unnin hefur verið skv. 2. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 vegna deiliskipulags fyrir minkahús á spildu sem kallast Steinkerstún athafnasvæði úr landi Ása. Skipulagssvæðið er um 4,5 ha að stærð og liggur upp að Stóra-Núpsvegi nr. 328 suðaustan við minkabúið Mön. Gert er ráð fyrir að á spildunni megi reisa tæplega 9 þúsund fermetra mannvirki fyrir minkarækt.

Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum: 

 1. Tillaga að deiliskipulagi fyrir lögbýlið Yrpuholt í Flóahreppi. Íbúðarhús, gestahús, hesthús og skemma.

Lögð fram til kynningar tillaga að deiliskipulagi fyrir lögbýlið Yrpuholt lnr. 166352 sem liggur upp að Villingaholtsvegi (nr. 305). Tillagan gerir ráð fyrir að á svæðinu verði heimilt að reisa 400 fm íbúðarhús, 200 fm gestahús, 300 fm hesthús og 600 fm skemmu.

 1. Deiliskipulag alifuglabús í landi Miklaholtshelli, Flóahreppi. Landbúnaðarsvæði

Lögð fram til kynningar tillaga að deiliskipulagi í landi Miklholtshelli lnr. 166267. Á jörðinni er í dag rekið alifuglabú og er markmið deiliskipulagsins að undirbyggja þá starfsemi með því að gera ráð fyrir byggingu nýs alifuglahúss fyrir um 15 þúsund varphænur á svæði suðaustan af bæjarhlaði, handan Ölvisholtsvegar.

 1. Deiliskipulag nýs lögbýlis (Reyrhagi) úr landi Gafls í Flóahreppi.

Lögð fram til kynningar tillaga að deiliskipulagi fyrir nýtt lögbýli á spildunum Gafl lóð 1 lnr. 218942 og Gafl lóð 2 lnr. 218943. Á spildu 1, sem er 15 ha og er vestan Hamarsvegar, eru tveir byggingarreitir, á reit B1 er gert ráð fyrir íbúðarhúsi, bílgeymslu og gestahús og á reit B2 er gert ráð fyrir hesthúsi, reiðhöll og tækjaskemmu. Á spildu 2, austan Hamarsvegar, er einnig byggingarreitur (B3) þar sem gert er ráð fyrir hesthúsi, reiðhöll og tækjaskemmu. Þegar lýsing deiliskipulags var kynnt fyrr á árinu var gert ráð fyrir byggingu alifuglahúsa á landinu en nú hefur verið hætt við þær áætlanir og í staðinn gert ráð fyrir hestaaðstöðu.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum: 

 1. Deiliskipulag frístundabyggðar í landi Skálabrekku við Þingvallavatn í Bláskógabyggð.

Tillaga að deiliskipulagi 36 ha svæðis úr landi Skálabrekku sem liggur á milli Þingvallavatns  og gamla þjóðvegarins til Þingvalla, suðvestan skipulagðrar frístundabyggðar við Skálabrekkugötu. Á svæðinu er gert ráð fyrir 21 frístundahúsalóð á bilinu 0,65 til 1,2 ha að stærð.

 1. Deiliskipulag fyrir 12,5 ha spildu úr landi Hnaus í Flóahreppi. Íbúðarhús og skemma.

Tillaga að deiliskipulagi fyrir 12, 5 ha spildu, Hnaus land 2 lnr. 213873, þar sem fyrirhugað er að byggja allt að 200 fm íbúðarhús, hæð og ris, ásamt bílgeymslu og allt að 300 fm skemmu. Aðkoma að spildunni er frá Þjóðvegi nr. 1 um Hnausveg nr. 3111 sem liggur að hluta í gegnum landið. Hámarksbyggingarmagn er um 500 fm.

 1. Deiliskipulag frístundabyggðarinnar Grófarhöfði úr landi Stærri-Bæjar í Grímsnes- og Grafningshreppi.

Tillaga að deiliskipulagi 90 ha svæðis úr landi Stærri-Bæjar, norðvestan Biskupstungnabrautar. Tillagan gerir ráð fyrir 58 á frístundahúsalóðum með aðkomu frá Biskupstungnavegi. Byggingarmagn lóða miðast við nýtingarhlutfallið 0.03, (u.þ.b. 150 fm á lóð sem er 0,5 ha að stærð). Á hverri lóð er gert ráð fyrir frístundahúsi og aukahús sem að hámarki má vera 40 fm að stærð.

 1. Deiliskipulag fyrir 7 frístundahúsalóðir í landi Heiðarbæjar í Flóahreppi.

Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Heiðarbæjar í fyrrum Villingaholtshreppi þar sem gert er ráð fyrir 7 frístundahúsalóðum á landi umhverfis Dælarétt en eitt sumarhús hefur þegar verið byggt á einni lóðinni. Skipulagssvæðið er um 32 ha að stærð en lóðirnar sjö eru allar 2,4 ha að stærð þar sem heimilt verður að reisa allt að 120 fm frístundahús. Aðkoma að svæðinu er frá þjóðvegi nr. 1 um veg að Dælarétt.

 1. Deiliskipulag 4,2 ha spildu úr landi Skógaráss lnr 204645 í Ásahreppi. Íbúðarhús, skemma/hesthús og gestahús.

Tillaga að deiliskipulagi 4,2 ha spildu úr landi Skógaráss lnr. 204645 (37,5 ha í heild) þar sem gert er ráð fyrir að byggja íbúðarhús, skemmu/hesthús og gestahús.Svæðið er í aðalskipulagi skilgreint sem íbúðarsvæði og er aðkoma að landinu frá Suðurlandsvegi um Ásveg nr. 275.

 1. Breyting á deiliskipulagi frístundabyggðar, svæði 1 og 2, úr landi Búrfells 1 í Grímsnes- og Grafningshreppi. Afmörkun og lega lóða.

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar á svæði 1 og 2 úr landi Búrfells 1. Í breytingunni felst að verið er að lagfæra afmörkun og legu lóða, vega og sameiginlegra svæða til samræmis við þinglýsta skráningu þeirra og hnitsetningu. Skilmálar haldast óbreyttir.

 1. Breyting á deiliskipulagi frístundabyggðar við Selhól úr landi Hæðarenda, Grímsnes- og Grafningshreppi. Breyting á skilmálum til samræmis við ákvæði aðalskipulags. 

Tillaga að breytingu á skilmálum frístundabyggðar við Selhól úr landi Hæðarenda til samræmis við stefnumörkun sem fram kemur í greinargerð gildandi aðalskipulags.  Samkvæmt gildandi skilmálum er heimilt að reisa allt að 120 fm frístundahús á hverri lóð en breytingin felur í sér að byggingarmagn lóða miðast við hámarksnýtingarhlutfall upp á 0.03, eða 3% af stærð lóðar. Á hverri lóð verður heimilt að reisa frístundahús auk aukhúss sem að hámarki má vera 40 fm.

 1. Breyting á deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Ásgarðs í Grímsnes- og Grafningshreppi.Þakhalli.

Tillaga að breytingu á skilmálum frístundabyggðar í landi Ásgarðs sem nær yfir Freyju-, Herjólfs-, Óðins- og hluta Þórsstígs, hluta Ásabrautar og Ferju-, Mána-, Suður- og Sunnubakka.  Í breytingunni felst að þakhalli frístundahúsa má vera á bilinu 0- 45 gráður í stað 15- 45 gráður.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu viðkomandi sveitarstjórna og á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma frá 9-16. Að auki er hægt að nálgast tillögurnar sjálfar á  http://www.granni.is/uppsveitirogfloahr/auglysingar.htm. Skipulagstillögur nr. 1 til 6 eru í kynningu frá 22. ágúst til 6. september 2013 en tillögur nr.  7 til 14  eru í kynningu frá 22. ágúst til 4. október 2013. Athugasemdir og ábendingar við tillögur nr. 1 til 6 þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 6. september 2013 en 4. október fyrir tillögur nr. 7 – 14.  Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar.

Pétur Ingi Haraldsson

Skipulagsfulltrúi

petur@sudurland.is