Auglýsing um skipulagsmál í uppsveitum Árnessýslu og Flóahreppi

Bláskógabyggð,Grímsnes-og Grafningshreppi,Hrunamannahreppi, Skeiða-og Gnúpverjahreppi og Flóahreppi

Samkvæmt 1. mgr. 17. gr. skipulags- og byggingarlaga eru hér kynntar breytingar á aðalskipulagi í Bláskógabyggð og Hrunamannahreppi:

 1. Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Þingvallasveitar 2004-2016 í landi Heiðarbæjar.
  Um er að ræða lagfæringu á uppdrætti á þann hátt að frístundahúsalóðir sem þegar eru til staðar nyrst á jörðinni er skilgreindar sem svæði fyrir frístundabyggð í stað landbúnaðarsvæðis. Ekki er um fjölgun lóða að ræða.
 1. Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Laugardalshrepps 2000-2012 á spildu úr landi Efra-Apavatns.

Í tillögunni felst að um 94 ha svæði sem skilgreint er sem svæði fyrir frístundabyggð breytist í blandaða landnotkun landbúnaðarsvæðis og svæðis fyrir frístundabyggð. Á svæðinu hefur verið stofnað lögbýli með samning við Suðurlandsskóga. Þá er þegar í gildi deilskipulag frístundabyggðar á hluta svæðisins.

 1. Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Hrunamannahrepss 2003-2015 á Flúðum vegna færslu Bræðratunguvegar ásamt umhverfisskýrslu.

Í tillögunni felst að gert er ráð fyrir að lega tengivegar (Bræðratunguvegar) sunnan og vestan flugvallar breytist. Samhliða verða breytingar á tengingum annarra vega auk þess sem afmörkun aðliggjandi verslunar- og þjónustusvæðis, tjaldsvæðis, íbúðarsvæðis og athafna- og iðnaðarsvæðis breytist lítillega.

Áður en tillögurnar verða teknar til formlegrar afgreiðslu í sveitarstjórn verða þær til kynningar í samræmi við 1. mgr. 17. gr. skipulags- og byggingarlaga á skrifstofu Bláskógabyggðar og Hrunamannahrepps og á skrifstofu skipulagsfulltrúa að Dalbraut 12, Laugarvatni, frá fimmtudeginum 6. maí til föstudagsins 14. maí 2010.

Samkvæmt 1. mgr. 21. gr. skipulags- og byggingarlaga er hér með auglýst eftir athugasemdum við eftirfarandi aðalskipulagsbreytingar:

 1. Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2004-2016 innan þéttbýlisins Brautarholt.
  Um er að ræða breytingar á þéttbýlisuppdrætti sem nær yfir Brautarholt á Skeiðum:
 • Svæði meðfram þjóðvegi sem skilgreint er sem blönduð landnotkun verslunar- og athafnasvæðis breytist í opið svæði til sérstakra nota,
 • Hluti opins svæðis vestan núverandi íbúðarbyggðar verður að íbúðarsvæði.
 • Verslunarsvæði minnkar og verður hluti þess næst þjóðveginum blandað athafna- og verslunarsvæði og hluti þess verður íbúðarsvæði.
 • Gert er ráð fyrir iðnaðarlóð fyrir hreinsistöð sunnan við nýtt íbúðarsvæði
 1. Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2004-2016 á spildu úr landi Álfsstaða.
  Í breytingunni felst að á um 7 ha svæði innan 44,8 landsspildu sem kallast Hulduheimar breytist úr landbúnaðarsvæði í svæði fyrir frístundabyggð. Ástæða breytingarinnar eru áform um að reisa nokkur frístundahús á svæðinu, en meginhluti landsins verður þó áfram nýtt sem landbúnaðarland. Tillaga að deiliskipulagi svæðisins er auglýst samhliða.

Samkvæmt 1.mgr. 25.gr.  skipulags-og byggingarlaga nr. 73 1997 er hér með auglýst eftir athugasemdum við eftirfarandi deiliskipulagstillögur:

 1. Deiliskipulag spildu úr landi Álfsstaða sem kallast Hulduheimar í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Frístundabyggð og hesthús.

Tilllaga að deiliskipulagi frístundasvæðis í landi Hulduheima lnr. 215104. Um er að ræða 9 ha svæði þar sem gert er ráð fyrir að reisa allt að 3 frístundahús auk skemmu sem rúma á hesthús, hlöðu og þjálfunaraðstöðu.

 1. Endurskoðun deiliskipulags fyrir þéttbýlið Brautarholt í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

Deiliskipulagið nær yfir þéttbýlið Brautarholt og er svæðið um 11,5 ha að stærð. Á svæðinu eru í gildi tvær deiliskipulagsáætlanir, frá 10. maí 2002 og 19. ágúst 2003, sem falla úr gildi með samþykkt nýs deiliskipulags. Samkvæmt tillögunni verða til 13 nýjar einbýlishúsalóðir og ein parhúsalóð, sem koma til viðbóðar við þær lóðir sem fyrir eru. Þá er gert ráð fyrir tveimur verslunar- og þjónstulóðum við hlið núverandi verslunar og um 1 ha atvinnusvæði norðan þjóðvegar.

 1. Deiliskipulag tveggja frístundahúsalóða á land Iðu í Bláskógabyggð. Veiðivegur 12 og 14.

Tillaga að deiliskipulagi sem nær yfir tvær lóðir úr landi Iðu, Veiðiveg 12 og 14. Hús hefur þegar risið á lóð nr. 12. Samkvæmt tillögunni er heimilt að reisa allt að 150 fm frístundahús og 30 fm aukhús á lóðunum.

 1. Deiliskipulag frístundabyggðar við 5. og 6. braut í landi Miðengis í Grímsnes- og Grafningshreppi.

Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar við 5. og 6. braut úr landi Miðengis með aðkomu frá Sogsvegi. Um er að ræða deiliskipulag um 104 ha svæðis þar sem fyrir eru 50 byggðar lóðir og 13 óbyggðar. Innan svæðisins er í gildi deiliskipulag sem nær yfir eina lóð við 5. braut, en að öðru leyti er ekkert deiliskipulag í gildi á svæðinu. Gert er ráð fyrir að nýtingarhlutfall lóða verði almennt 0.03, en hús mega þó ekki vera stærri en 500 fm.

 1. Deiliskipulag frístundabyggðar á spildu úr landi Bitru í Flóahreppi sem kallast Kersholt.

Tillaga að deiliskipulagi svæðis úr landi Bitru sem kallast Kersholt. Á svæðinu eru fjórar 7-10 ha frístundahúsalóðir auk um 3,7 ha lands sem skilgreint er sem opið svæði. Þrjár lóðanna eru þegar byggðar. Samkvæmt skilmálum er heimilt að reisa frístundahús og aukahús á hverri lóð með nýtingarhlutfall upp á 0,005, þar af má aukahúsið vera 30 fm.

 1. Deiliskipulag fyrir bæjartorfu Kolsholts í Flóahreppi.

Tillaga að deiliskipulagi fyrir 26 ha svæði úr landi Kolsholts í Flóahreppi. Á svæðinu er afmarkaður byggingarreitur utan um þrjú þegar byggð íbúðarhús þar sem heimilt verður að reisa allt að 200 fm bílskúr/skemmu, byggingarreitur utan um núverandi fjós þar sem heimilt verður að reisa 1000 fm nýtt útihús (eða stækkun) og einn byggingarreitur fyrir nýtt allt að 250 fm íbúðarhús.

Samkvæmt 1.mgr. 26.gr.  skipulags-og byggingarlaga nr. 73 1997 er hér með auglýst eftir athugasemdum við eftirfarandi deiliskipulagsbreytingar:

 1. Ferðaþjónustusvæði við Hótel Geysi og Geysisstofu í Bláskógabyggð.

Tillaga að breytingu deiliskipulag ferðaþjónustusvæðis við Hótel Geysi og Geysisstofu. Í breytingunni felst að byggingarreitur fyrirhugaðs hótels færist til norðurs ásamt tilheyrandi bílastæðum, athafnasvæði breytist í geymslusvæði, vegslóði sunnan áhaldahúss er felldur út, gert ráð fyrir byggingarreit fyrir gufubaðshús við núverandi sundlaug auk nokkurra breytinga á legu vega og bílastæða.

 1. Kerhraun úr landi Klausturhóla í Grímsnes- og Grafningshreppi. Breyting á skilmálum frístundabyggðar á svæði A, B og C.

Um er að ræða tillögu að breytingu á skilmálum frístundabyggðar sem nær yfir svæði A, B og C í Kerhrauni til samræmis við skilmála aðliggjandi hverfis og ákvæði nýsamþykkts aðalskipulags. Samkvæmt breytingartillögunni miðast  byggingarmagn lóða við nýtingarhlutfallið 0.03, þar af má aukahús vera 40 fm að hámarki. Þá er gert ráð fyrir að hámarksmænishæð frá jörðu verði 7,4 m og þakhalli á bilinu 0-45 gráður.

 1. Útey 1 í Bláskógabyggð. Breyting á skilmálum frístundabyggðar.

Tillaga að breytingu á skilmálum tveggja samhliða frístundabyggða í landi Úteyjar 1 til samræmis við ákvæði nýrra frístundabyggðasvæða . Helstu breytingar eru að byggingarmagn lóða miðast við nýtingarhlutfallið 0.03, þar af má aukahús að hámarki vera 30 fm. Þá er einnig gert ráð fyrir að þakhalli verði á bilinu 0-45 gráður og að byggingarefni verði frjálst.

 1. Vaðnes í Grímsnes- og Grafningshreppi. Breyting á skilmálum frístundabyggðar við Mosabraut og Hrauntröð.

Í breytingunni felst að heimilt verði að reisa frístundahús og aukahús á hverri lóð með hámarksnýtingarhlutfall upp á 0.03, þar af má aukahús vera 40 fm að hámarki. Samkvæmt gildandi skilmálum er hámarksstærð aðalhúss 150 fm og aukahús 25 fm.

 1. Ásborgir úr landi Ásgarðs í Grímsnes- og Grafningshreppi. Breyting á deiliskipulagi íbúðarsvæði.

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi íbúðabyggðarinnar Ásborgir í Grímsnesi. Í breytingunni felst að gert er ráð fyrir nýrri lóð, Ásborgum 30a, sem verður 1.280 fm að stærð. Vegna breytingarinnar minnkar lóð nr. 30 úr 5.885 fm í 4.810 fm og lóð nr. 32 minnkar úr 4.387 fm í 4.182 fm.

Skipulagstillögurnar liggja frammi á skrifstofum sveitarfélaganna og hjá embætti skipulagsfulltrúa uppsveita Árnessýslu, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma frá 6. maí til 18. júní 2010. Að auki er hægt að nálgast tillögurnar á vefslóðinnihttp://www.sveitir.is/skipulagsfulltrui/auglysingar/ Athugasemdum við skipulagstillöguna skulu berast til skipulagsfulltrúa uppsveita Árnessýslu í síðasta lagi 18. júní 2010 og skulu þær vera skriflegar. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillöguna innan tilskilins frests, telst vera samþykkur henni.

Pétur Ingi Haraldsson

Skipulagsfulltrúi uppsveita Árnessýslu og Flóahrepps