Bláskógaskóli Laugarvatni auglýsir eftirfarandi stöður fyrir næsta skólaár.

 • Hlutastarf smíðakennara/útinámskennara
 • Hlutastarf kennara í teymisvinnu á öllum stigum, að mestu afleysingarkennsla.

Hæfniskröfur:

 • Kennsluréttindi
 • Áhugi á útinámi og fjölbreyttum kennsluháttum
 • Reynsla af teymisvinnu er góður kostur
 • Áhugi á lotukennslu mikilvægur
 • Færni í mannlegum samskiptum er mikilvæg
 • ART þjálfari er kostur
 • Jákvæðni og áhugi fyrir margbreytilegu starfi
 • Lausnamiðun í starfi er mikilvægur eiginleiki
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Góð meðmæli úr fyrri störfum.

 

Bláskógaskóli á Laugarvatni er samrekinn leik- og grunnskóli í Bláskógabyggð sem leggur meðal annars mikla áherslu á samfellu á milli skólastiganna, fjölbreytta kennsluhætti og einstaklingsmiðað nám. Útinám er stór þáttur í stefnu skólans og mikilvægt er að kennarar og starfsmenn skólans upplifi tækifæri til fjölbreyttra kennsluhátta í nærumhverfi skólans.

Í skólanum er lagt áherslu á góða samvinnu allra þeirra sem starfa í skólanum. Námsumhverfi nemenda endurspeglast meðal annars í ánægðu og samstilltu starfsfólki.

Störfin henta jafnt körlum sem konum.

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní nk. Nánari upplýsingar veitir Elfa Birkisdóttir skólastjóri í síma: 480-3030 eða í gegnum tölvupóst elfa@blaskogaskoli.is