Fundarboð 180. fundar sveitarstjórnar

180. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar verður haldinn fimmtudaginn 7. janúar 2016 í

Aratungu, kl. 15:15.

Dagskrá fundar:

1. Fundargerðir til staðfestingar:

1.1. 102. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa.

(fundurinn verður haldinn 7. janúar n.k. og fundargerð því lögð fram á fundinum)

1.2. 19. fundur atvinnu- og ferðamálanefndar Bláskógabyggðar.

1.3. 20. fundur atvinnu- og ferðamálanefndar Bláskógabyggðar.

1.4. Minnisblað vegna fundar vinnuhóps um endurskoðun aðalskipulags Bláskógabyggðar, dags.

16. desember 2015.

1.5. 31. stjórnarfundur byggðarsamlags Skipulags- og byggingarfulltrúa Uppsveita bs.

(Fundargerð er ekki samþykkt ennþá af öllum fundarmönnum og er í ferli. Verður send út

þegar því lýkur)

2. Fundargerðir lagðar fram til kynningar:

2.1. 13. fundur skólaþjónustu- og velferðarnefndar.

2.2. 7. fundur Héraðsnefndar Árnesinga bs.

2.3. 833. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga.

2.4. 834. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga.

3. Jafnréttisáætlun Bláskógabyggðar 2016 – 2020 (fyrri umræða).

4. Skipulagsmál:

4.1. Endurskoðun aðalskipulags Bláskógabyggðar.

4.2. Kynning verkefnislýsingar aðalskipulags Grímsnes- og Grafningshrepps 2016 – 2030.

4.3. Breyting á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 – 2030; breyting á byggingarmagni og

landnotkun á RÚV reitnum.

5. Þingmál til umsagnar:

5.1. Þingmál nr. 399; frumvarp til laga um húsaleigulög (réttarstaða leigjenda og leigusala).

5.2. Þingmál nr. 407; frumvarp til laga um húsnæðisbætur (heildarlög).

5.3. Þingmál nr. 435; frumvarp til laga um almennar íbúðir (heildarlög).

6. Ákvörðun um greiðslu húsaleigubóta árið 2016.

7. Framtíðar fyrirkomulag stjórnsýslu Bláskógaveitu.

(Sbr. bókun á 73. fundi veitustjórnar og dagskrárlið 1.5 á 179. fundi sveitarstjórnar)

8. Innsend bréf og erindi:

8.1. Tölvuskeyti Made in Mountains ehf, dags. 29. desember 2015; fjallahjólkeppni.

8.2. Tölvuskeyti frá Erling Ellingsen, dags. 16. desember 2015; fyrirspurn um lóðina

Reykjabraut 1, Laugarvatni.

8.3. Umsókn um styrk hjá Fornminjasjóði 2016 vegna skráningar minja í Skálholti.

9. Efni til kynningar:

9.1. Tölvuskeyti Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 15. desember 2015;

almenningssamgöngur undanþegnar VSK.

9.2. Bréf Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, dags. 17. desember 2015; skipulagsbreytingar.

9.3. Bréf Tölvumiðlunar og Advania, dags. 18. desember 2015; samruni fyrirtækjanna.

9.4. Bréf Fræðslunetsins og Háskólafélags Suðurlands, dags. 29. desember 2015; hátíðarfundur

Vísinda- og rannsóknarsjóðs Suðurlands.

9.5. Bréf innanríkisráðuneytis, dags. 3 desember 2015; starðfesting samþykkta fyrir Skóla- og

velferðarþjónustu Árnesþings bs.

9.6. Bréf SASS, dags. 18. desember 2015; skipulagsbreytingar.

9.7. Bréf UMFÍ, dags. 21. desember 2015; hreyfivika.

9.8. Aðalskráning fornleifa í Bláskógabyggð I: fornleifaskráning á Laugarvatni og Snorrastöðum.