Fundur 26. mars 2014

Atvinnu- og ferðamálanefnd Bláskógabyggðar
Fundur í Aratungu miðvikudaginn 26. mars kl. 18:00
Mættir: Þorsteinn, Sigurjón, Inga Þyrí, Laila og Ásborg ferðamálafulltrúi.

Umræður og samþykktir:
Málefni 1. Rætt um fyrirhugað málþing.
Ásborg hafði verið í sambandi við atvinnuráðgjafa SASS og greindi frá þeirra samræðum.
Ráðgjafar SASS bentu á að nú býðst sveitarfélögum að fara í ákveðna greiningarvinnu á atvinnulífi
með aðstoð SASS. Hrunamannahreppur er að hefja slíka vinnu og Skeiða- og Gnúpverjahreppur hefur
þegar farið í gegnum verkefnið. Gerð er úttekt á atvinnulífi á svæðinu og rýnt í atvinnuþróun og
tækifæri með þátttöku íbúa.
Niðurstaða: Þar sem þessi vinna er mjög í takt hugmyndir nefndarinnar var ákveðið að fresta
málþinginu og skora þess í stað á komandi sveitarstjórn að ráðast í slíkt verkefni með SASS.

Málefni 2 . Rætt um Laugarás.
Nefndarmenn hafa ákveðnar áhyggjur af þróun mála í Laugarási sem er að verða svefnbær og lítil
þróun á sér stað þar. Nefndarmenn hafa áhuga á að sláturhúslóðin verði nýtt í framtíðinni til góðra
verka.
Niðurstaða: Tillaga nefndarinnar er að sveitarstjórn tryggi sér þetta land. Í framtíðinni má síðan
skoða nýtingu þess t.d. fyrir atvinnuþróun eða frumkvöðla og nýsköpun af einhverjum toga.

Málefni 3. Rætt um fjármál.
Nefndin á peninga í sjóði sem hefur myndast við sölu auglýsinga í dagatal.
Niðurstaða : Ákveðið var að sjóðurinn renni til hátíðarinnar „Tvær úr Tungunum“ 2014.
Mikilvægt er að styrkja stoðir þeirrar hátíðar og efla til framtíðar.

Málefni 4. Rætt um hjúkrunarheimili
Inga Þyrí hefur verið í sambandi við Ásdísi Höllu Bragadóttur stjórnarformann Evu og Sinnum
ehf. (sem sérhæfir sig í uppbyggingu á sviði velferðarþjónustu, annars vegar á sviði
heilbrigðisþjónustu og hins vegar á sviði félagsþjónustu).
Ásdís Halla tók mjög vel í erindið og er jákvæð á að koma og halda kynningu á verkefnum félagsins
og hugmyndafræði. Þetta er afar áhugavert og getur verið fróðlegt innlegg í umræðu um málefni og
framtíð aldraðra í Uppsveitum.
Niðurstaða : Nefndin leggur til að hún verði fengin til að koma með kynningu fyrir Uppsveitirnar
við tækifæri.
Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið
ÁA.