Leikskólakennari óskast

Bláskógaskóli á Laugarvatni auglýsir eftir leikskólakennurum frá og með 1. nóvember 2016.

Bláskógaskóli á Laugarvatni er samrekinn leik og grunnskóli sem leggur meðal annars mikla áherslu á samfellu á milli skólastiganna, fjölbreytta kennsluhætti og einstaklingsmiðað nám. Grenndarkennsla er stór hluti af starfinu og verið er að vinna að þróunarverkefni þar sem lögð er áhersla á útinám með fjölbreytta kennsluhætti að leiðarljósi þvert á skólastig.

Meginmarkmið stefnunnar á leikskóladeild eru að hvetja barnið til að þess að nota öll sín skilningarvit, „málin sín hundrað“ og starfa markvisst að því að virkja frumlega og skapandi hugsun. Í starfinu eru notaðar opnar spurningar eins og hvað, hvernig og hvers vegna? Lögð er áhersla á takmarkalaust traust og virðingu fyrir barninu og getu þess til að afla sér reynslu og þekkingar á eigin forsendum. Sjálfsmynd barnsins mótast af þeim viðbrögðum og þeirri framkomu sem barnið mætir í umhverfinu. Áhersla er lögð á að skoða einstaklinginn og hans eiginleika. Barninu er gefinn kostur á að tjá tilfinningar sínar og hugsanir og tengja við tilfinningar annarra. Með alhliða þjálfun skynjunar og tilfinninga eykst sjálfsvitund og trú á eigin getu. Frjálsi leikurinn er helsta kennsluaðferð leikskólans en einnig er lögð áhersla á grunnþætti menntunar samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 2011.

Hæfniskröfur:

  • Leikskólakennaramenntun
  • Færni í mannlegum samskiptum
  • Jákvæðni og áhugi fyrir margbreytilegu starfi
  • Lausnamiðun í starfi er mikilvægur eiginleiki
  • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Störfin henta jafnt körlum sem konum.

Ef ekki fæst leikskólakennari til starfa verður litið til reynslu og meðmæla úr fyrri starfi/störfum.

Nánari upplýsingar veitir Elfa Birkisdóttir skólastjóri í síma: 480-3030 eða í gegnum tölvupóst elfa@blaskogaskoli.is