Sálfræðingur óskast til starfa

Staða sálfræðings hjá Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings er laus til umsóknar. Starfið er hvort tveggja á sviði skólaþjónustu og félagsþjónustu. Aðsetur þjónustunnar er í Hveragerði.

Starfssvið sálfræðings

  • Ráðgjöf til foreldra barna og starfsfólks leik- og grunnskóla.
  • Forvarnarstarf með áherslu á sjálfbærni skólanna við lausn mála sem upp koma.
  • Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum, ráðgjöf og eftirfylgd mála.
  • Fræðsla og námskeið fyrir foreldra, nemendur og starfsfólk skóla.
  • Ráðgjöf og meðferð fyrir fjölskyldur og börn sem njóta þjónustu barnaverndar.

Sálfræðingur vinnur í þverfaglegu samstarfi við kennsluráðgjafa, félagsráðgjafa, starfsfólk skóla, starfsfólk heilbrigðisþjónustu og aðra sérfræðinga. Sérfræðingar skóla- og velferðarþjónustu starfa í kraftmiklu starfsumhverfi þar sem fagmennska, áreiðanleiki og vönduð vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur
  • Sjálfstæði í vinnubrögðum
  • Góðir skipulagshæfileikar
  • Færni í samskiptum
  • Hæfni í þverfaglegu samstarfi

Umsóknarfrestur er til 30. maí 2015

Umsóknir sendist til Hveragerðisbæjar, Sunnumörk 2, 810 Hveragerði eða á netfangið maria@hveragerdi.is. Með umsóknum skal fylgja greinargóð ferilskrá um fyrri störf umsækjanda og menntun. Einnig fylgi stutt greinargerð um faglega sýn viðkomandi í starfi sálfræðings. Í samræmi við jafnréttisstefnu sveitarfélaganna eru bæði karlar og konur hvött til að sækja um störfin. Nánari upplýsingar veita:  María Kristjánsdóttir forstöðumaður Skóla- og velferðarþjónustuÁrnesþings netfang maria@hveragerdi.is og Hrafnhildur Karlsdóttir teymisstjóri og kennsluráðgjafi, netfang hrafnhildur@arnesthing.is

 

 Samstarf er á milli sjö sveitarfélaga í Árnessýslu á sviði skóla- og velferðarþjónustu.  Einn  forstöðumaður er yfir svæðinu og er sameiginleg skólaþjónustu- og velferðarnefnd sem  markar þjónustunni stefnu í samvinnu við þá sem málið varðar.  Lögð er áhersla á heildarsýn í  málefnum einstaklinga og fjölskyldna.  Skóla- og velferðarþjónustan skiptist í kennsluráðgjöf, sálfræðiþjónustu, félagslega ráðgjöf barnavernd, málefni eldri borgara og málefni fatlaðs  fólks.