Sveitarfélagið Bláskógabyggð auglýsir starf sveitarstjóra laust til umsóknar

Bláskógabyggð er framsækið sveitarfélag í örum vexti þar sem nú búa rúmlega 1100 íbúar. Sveitarfélagið varð til árið 2002 við sameiningu þriggja hreppa, Biskupstungnahrepps, Laugardalshrepps og Þingvallahrepps Þrír þéttbýliskjarnar eru í sveitarfélaginu, Laugarás, Laugarvatn og Reykholt.

Starfssvið:

 • Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð á framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar
 • Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins og starfsmannamálum
 • Náið samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar
 • Annast upplýsingamiðlun og samskipti við samstarfsaðila, stofnanir, samtök, fyrirtæki og íbúa
 • Að gæta hagsmuna Bláskógabyggðar út á við, vera talsmaður sveitarstjórnar og vinna að framfaramálum
 • Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar í ólíkum málaflokkum

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Reynsla af stjórnun, rekstri og fjármálum
 • Þekking á sveitastjórnarmálum og opinberri stjórnsýslu
 • Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
 • Áhugi á uppbyggingu samfélagsins, kynningarmálum, ímynd og stefnumótun
 • Reynsla af mannauðsmálum
 • Reynsla og/eða þekking af markaðsmálum
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 27. júní 2018. Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar veitir Þórir Þorvarðarson thorir@hagvangur.is

 

Smellið hér fyrir neðan til að nálgast auglýsingu

NM88629 Bláskógabyggð 255×150