Tilkynning til íbúa í Árnessýslu frá Almannavörnum Árnessýslu

Líkur eru á SO2  gosmengun um allt Suðurland (brennisteinstvíildi, brennisteinsdíoxíð) vegna eldgossins við norðanverðan Vatnajökul.

Þessi mengun er háð styrk gosmengunarinnar hverju sinni, vindátt og vindstyrk og getur verið varasöm, ef hún nær að mynda bláa eða grábláa móðu. SO2 getur m.a. valdið ertingu í öndunarfærum og augum.

Sem stendur eru unnið að uppsetningu loftgæðamæla, m.a. í Þjórsárdal, til viðbótar við þá mæla sem fyrir eru í sýslunni.  Mælingar má lesa á vefsíðu Umhverfisstofnunar ust.is undir fyrirsögninni „loftgæði“

Íbúar eru hvattir til að fylgjast með aðstæðum utandyra, fréttum og upplýsingaveitum á netinu. Ráðlögð viðbrögð við SO2gosmengun, sjá einnig baksíðu þessa blaðs:

  • Börn og fólk sem er viðkvæmt fyrir, ætti að halda sig innandyra með lokaða glugga, hækka í ofnum og slökkva á loftræstingu þar sem það á við.
  • Heilbrigt fólk ætti ekki að vera í líkamlegri áreynslu utandyra.
  • Hafa tiltæk lyf sem tekin eru að staðaldri við hjarta- eða lungnasjúkdómum.
  • Áhrif SO2 gosmengunar eru svipuð á dýr og menn.

Helstu upplýsingveitur:

almannavarnir.is – sjá m.a. leiðbeiningar um mengun og öskufall

vedur.is – viðvaranir ef spár gefa til kynna háan SO2 -styrk frá eldgosinu

loftgaedi.is – loftgæðamælingar í rauntíma á tiltækum mælum

ust.is – upplýsingasíða og ráðlögð viðbrögð við SO2 gosmengun

landlaeknir.is – tilkynningar vegna brennisteinsdíoxíðs (SO2) á Austurlandi

mast.is – upplýsingar um áhrif gosmengunar á dýr

Einnig er bent á heimasíður hvers sveitarfélags fyrir sig

Almannavarnarnefnd vinnur að undirbúningi íbúafunda vegna mögulegra rýminga komi til þess að flóð verði á vatnasviði Þjórsár og eftir atvikum Hvítár vegna goss í Bárðarbungu. Þessir fundir verða boðaðir á heimasíðum hvers sveitarfélags fyrir sig.

Umhverfisstofnun

Áhrif á heilsufar og ráðleggingar um viðbrögð við SO2 frá eldgosum

Magn SO2* Lýsingar á loftgæðum Ráðleggingar um aðgerðir
µg/m3 Einstaklingar með undirliggjandi sjúkdóma ** Heilbrigðir einstaklingar
Góð
0-300 Yfirleitt engin áhrif á heilsufar. Getur fundið fyrir áhrifum Engin áhrif á heilsufar
Viðunandi
300- 600 Getur valdið óþægindum í öndunarfærum hjá einstaklingum með undirliggjandi sjúkdóma. Farið með gát, fylgist með mælingum. Áhrif á heilsufar ólíkleg.
Varasöm
600-3.000 Einkenni frá öndunarfærum líkleg hjá einstaklingum með undir-liggjandi öndunarfærasjúkdóma. Lítil vandamál hjá heilbrigðum. Forðist áreynslu utandyra. Áhrif á heilsufar ólíkleg en gagnlegt að draga úr áreynslu utandyra.
Óhollt
3.000-9.000 Einkenni frá öndunarfærum líkleg hjá öllum einstaklingum, einkum einstaklingum með undirliggjandi öndunarfærasjúkdóma. Dveljið innandyra og lokið gluggum. Slökkvið á loftræstingu. Forðist áreynslu utandyra. Þeir sem hafa tök á haldi sig innandyra, loki gluggum og slökkvi á loftræstingu.
Mjög óhollt
9.000-14.000 Allir líklegir til að finna fyrir miðlungs- eða alvarlegum einkennum frá öndunarfærum. Dveljið innandyra og lokið gluggum. Slökkvið á loftræstingu. Fylgist með ráðleggingum yfirvalda. Dveljið innandyra og lokið gluggum. Slökkvið á loftræstingu. Fylgist með ráðleggingum yfirvalda.
Hættuástand
>14.000 Alvarleg einkenni frá öndunarfærum líkleg. Dveljið innandyra og lokið gluggum. Slökkvið á loftræstingu. Fylgist með ráðleggingum yfirvalda. Dveljið innandyra og lokið gluggum. Slökkvið á loftræst-ingu. Fylgist með ráðleggingum yfirvalda.

 

Höf: Sóttvarnalæknir, Umhverfissalmannavarnadeild ríkislögreglustjóra

 

*Meðalgildi í 15 mínútur
**Börn og fullorðnir með astma, berkjubólgu, lungnaþembu og     hjartasjúkdóma.

 

Almennar ráðleggingar:

  • Andið sem mest með nefi
  • Dveljið innandyra og lokið gluggum
  • Slökkvið á loftræstingu ef móða er áberandi í umhverfinu
  • Lungna- og hjartasjúklingar hafi sín lyf tiltæk

Smellið hér á dreyfibréf vegna loftmengunar