Veghald í frístundahúsabyggðum

Veghald í frístundahúsabyggðum

Bláskógabyggð hefur undanfarin ár látið hefla stofnleiðir í frístundahúsabyggðum þar sem því hefur verið við komið. Ekki hefur þessi þjónusta hentað öllum slíkum byggðum og ákvað sveitarstjórn því á fundir sínum 6. apríl 2010 að breyta fyrirkomulagi þessarar þjónustu þannig að í stað heflunar verði veittir styrkir til veghalds í þeim frístundahúsabyggðum sem þess óska og í samræmi við ákveðna samþykkt þar um. Þessi samþykkt tók gildi frá og með 1. janúar 2011 og er eftirfarandi:

Styrkur vegna veghalds í frístundabyggðum í Bláskógabyggð

1. gr. Markmið

Markmið þessarar samþykktar er að styðja við veghald í frístundahúsabyggðum í Bláskógabyggð.

 

  1. gr. Veghald

Í veghaldi felst að halda akstursleiðum innan  viðkomandi frístundahúsabyggðar aksturshæfum, t.d. með ofaníburð, heflun eða snjómokstri. Í veghaldi felst ekki nýframkvæmdir í vegagerð á viðkomandi svæðum.

 

  1. gr. Réttur til styrkveitingar

Rétt til styrkveitingar hafa öll formleg félög frístundabyggða í Bláskógabyggð. Með hverri styrkumsókn skal fylgja sundurliðaður kostnaður viðkomandi framkvæmdar.

 

  1. gr. Styrktarupphæð

Í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins ár hvert er tilgreind ákveðin fjárhæð sem  ætluð er til veghalds í frístundabyggðum. Styrkur til einstaks félags er óskilgreindur en getur að hámarki orðið:

  1. 10% af heildarupphæð í fjárhagsáætlun sveitarsjóðs.
  2. 50% af heildarupphæð framkvæmdarinnar.

 

  1. gr. Úthlutunarreglur

Við mat á styrkupphæðum til einstakra félaga skal horft til tveggja þátta, annars vegar til heildar lengdar vega og hins vegar til fjölda frístundahúsa innan viðkomandi svæðis.

 

  1. gr. Úthlutun styrkja

Úthlutun styrkja til veghalds fer fram á fundi sveitarstjórnar í október ár hvert fyrir yfirstandandi ár. Aðeins er hægt að sækja um styrk fyrir framkvæmdir sem eiga sér stað á því ári. Umsóknir skulu berast sveitarstjóra í síðasta lagi 15. september ár hvert. Byggðaráð yfirfer styrkumsóknir og gerir tillögu til sveitarstjórnar um styrkveitingar til hvers félags. Við mat á styrkveitingum skal sveitarstjórn fara eftir ákvæðum 4. greinar.

 

  1. gr. Annað

Þessi samþykkt var staðfest á fundir sveitarstjórnar Bláskógabyggðar þann 6. apríl 2010 og tekur gildi 1. janúar 2011.