Byggðasamlög og samstarf

Bláskógabyggð er aðili að eftirtöldum byggðarsamlögum og samstarfsverkefnum:

Uppsveitir er samheiti yfir uppsveitir Árnessýslu og nær yfir Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshrepp, Hrunamannahrepp og Skeiða- og Gnúpverjahrepp. Í Uppsveitunum eru mjög fjölsótt ferðamannsvæði og hvergi fleiri sumarhús að finna. Mikil uppbygging hefur verið að undanförnu á svæðinu og gestum og íbúum fjölgar á ári hverju. Meðal verkefna Uppsveitanna er sameiginlegur byggðaþróunarfulltrúi.

Umhverfis- og Tæknisvið Uppsveita
 er byggðasamlag sveitarfélaganna  Bláskógabyggðar, Grímsnes- og Grafningshrepps, Hrunamannahrepps, Skeiða- og Gnúpverjahrepps, Flóahrepps og Ásahrepps sem hefur það hlutverk að annast lögbundin verkefni byggingarfulltrúa og skipulagsfulltrúa auk verkefna sem varða umhverfis- og tæknimál.  

Skóla- og Velferðarþjónusta Árnesþings Uppsveitir Árnessýslu og Flóahreppur hafa sameinast um að reka sameiginlega skólaþjónusta sem er annars vegar til stuðnings við nemendur í leik- og grunnskólum og foreldra þeirra og hins vegar stuðnings við starfsemi skóla og starfsfólk þeirra. Undir saman hatti reka sveitarfélögin sameiginlega félagsþjónustu. 

Brunavarnir Árnessýslu Bláskógabyggð er aðili að Brunavörnum Árnessýslu, sem er byggðasamlag sem öll sveitarfélögin í Árnessýslu standa saman að. 

Héraðsnefnd Árnesinga Byggðasamlagið Héraðsnefnd Árnesinga var stofnað 1. janúar 2013. Stofnendur eru öll sveitarfélögin í Árnessýslu. Verkefni byggðasamlagsins er að annast yfirstjórn og rekstur eftirtalinna stofnana fyrir hönd sveitarfélaga sem aðilar eru að byggðasamlaginu. Þær eru: Listasafn Árnesinga, Byggðasafn Árnesinga, Héraðsskjalasafn Árnesinga, Tónlistarskóli Árnesinga, Almannavarnir Árnessýslu og Brunavarnir Árnessýslu.  

Listasafn Árnesinga er í eigu Héraðsnefndar Árnesinga bs og er listasafnið staðsett í Hveragerði. 

Byggðasafn Árnesinga  er í eigu Héraðsnefndar Árnesinga bs og hefur aðsetur á Eyrarbakka og rekur þar byggðasafn. Safninu er auk þess heimilt að vera með sýningar og aðra starfsemi á fleiri stöðum í Árnessýslu.  

Héraðsskjalasafn Árnesinga Hlutverk Héraðsskjalasafns Árnesinga er í meginatriðum tvíþætt. Skjalasafninu ber að varðveita skjöl sveitarfélaga sýslunnar, bæði hinna fornu hreppa, sem voru 18, og þeirra átta sveitarfélaga sem nú eru til staðar.  Skjalasafnið hefur eftirlitsskyldu gagnvart sveitarfélögunum og vinnur náið með starfsfólki sveitarfélagana að því að gera skjalavörslu þeirra öruggari, skilvirkari og ódýrari. Þetta er stjórnsýslulegt hlutverk skjalasafnsins. Þá ber skjalasafninu að varðveita og efla þekkingu á sögu Árnessýslu. Skjalasöfn félaga, fyrirtækja og ekki síst einstaklinga varpa ljósi á ýmsa þætti í sögu sýslunnar. Skjalasafnið tekur við einkaskjalasöfnum, skráir og tryggir aðgengi almennings að skjalasöfnunum. Þetta er hið menningarlega hlutverk skjalasafnsins.  

SASS Samtök sunnlenskra sveitarfélaga er öflugur samstarfs- og þjónustuvettvangur um hagsmunamál sveitarfélaga, íbúa og atvinnulífs á Suðurlandi. Megin starfsemi SASS felst í hagsmunagæslu fyrir íbúa og sveitarfélög á Suðurlandi. 

Bergrisinn bs. Sveitarfélögin Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppur, Hrunamannahreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Flóahreppur, Hveragerði, Ölfus, Árborg, Ásahreppur, Rangárþing ytra, Rangárþing eystra, Skaftárhreppur og Mýrdalshreppur reka byggðasamlagið Bergrisann um málefni fatlaðs fólks. Hér má finna samþykktir Bergrisans bs.

Er eitthvað á síðunni sem betur má fara?