Skipulagsfulltrúi

Skipulagsfulltrúi sveitarfélagsins er með aðsetur að Dalbraut 12 á Laugarvatni á skrifstofu Umhverfis- og tæknisviðs uppsveita, sími 480 5550.
Viðtals- og símatímar skipulagsfulltrúa og aðstoðarmanna eru auglýstir á vefsíðu embættisins Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita. 

Umhverfis- og tæknisvið uppsveita er byggðasamlag sveitarfélaganna Bláskógabyggðar, Grímsnes- og Grafningshrepps, Hrunamannahrepps, Skeiða- og Gnúpverjahrepps, Flóahrepps og Ásahrepps sem hefur það hlutverk að annast lögbundin verkefni byggingarfulltrúa og skipulagsfulltrúa.
Málefnum sem varða skipulags- og byggingarmál er sinnt á skrifstofu Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita. 

Í þjónustugátt UTU er sótt um byggingarleyfi og skipulagsmál á rafrænu formi. Við innskráningu er krafist íslykils eða rafrænna skilríkja. Umsækjandi/umsækjendur verða eftir atvikum að vera þinglýstir eigendur, umráðendur lóðar eða hönnuður í þeirra umboði. Öllum gögnum frá umsækjanda, hönnuðum eða hlutaðeigandi aðilum skal jafnframt skilað inn í gegnum þjónustugáttina.

Eyðublöð og nánari upplýsingar um skipulags- og byggingamál má finna á vefsíðu embættisins Umhverfis- og tæknisvið uppsveita.

Er eitthvað á síðunni sem betur má fara?