Þjónustufulltrúi – 50% starf

Fréttir 07.02.2024

Staða þjónustufulltrúa hjá Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings er laus til umsóknar. Um er að ræða 50% stöðu. Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi með góða þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Hjá Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings starfar öflug liðsheild sérfræðinga sem vinnur í þverfaglegu samstarfi þar sem unnið er með gildin: Samvinna – Virðing – Áreiðanleiki að leiðarljósi. Starfsstöð er í Laugarási í Bláskógabyggð.

Helstu verkefni

Þjónustufulltrúi sér um símsvörun og hefur umsjón með móttöku og skráningu tilvísana, umsókna og annarra gagna. Einnig aðstoð við eftirtalin verkefni:

  • Aðstoð við skjalavistun og skráningu í skjalavistunarkerfi
  • Uppfæra upplýsingar á heimasíðu í samráði við deildarstjóra
  • Pantanir og innkaup á almennum skrifstofuvörum
  • Aðstoða við útprentun, ljósritun og annað sem til fellur fyrir starfsmenn

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
  • Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
  • Skipulagshæfni, sjálfstæði og frumkvæði
  • Góð almenn tölvukunnátta
  • Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar um starfið. Umsóknarfrestur er til 20. febrúar n.k. og sendist umsókn rafrænt á netfangið skolathjonusta@arnesthing.is. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. mars 2024 eða eftir samkomulagi. Nánari upplýsingar veita Gunnlaug Hartmannsdóttir deildarstjóri skólaþjónustu / Anný Ingimarsdóttir deildarstjóri velferðarþjónustu í síma 4801180.